De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Motivatie en studiesucces onder beginnende studenten van de tweedegraads lerarenopleiding geschiedenis Arie Wilschut Lector didactiek van de maatschappijvakken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Motivatie en studiesucces onder beginnende studenten van de tweedegraads lerarenopleiding geschiedenis Arie Wilschut Lector didactiek van de maatschappijvakken."— Transcript van de presentatie:

1 Motivatie en studiesucces onder beginnende studenten van de tweedegraads lerarenopleiding geschiedenis Arie Wilschut Lector didactiek van de maatschappijvakken aan de Hogeschool van Amsterdam VELON-congres, 27 maart 2015 1 Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding Lectoraat didactiek van de maatschappijvakken

2 2 Aanleiding tot het onderzoek De opleiding geschiedenis van de HvA kent: - grote aantallen eerstejaars studenten (tot ca 140); - grote uitval onder eerstejaars studenten (minder dan de helft gaat naar het tweede jaar); - een laag studierendement. De mogelijkheid tot decentrale selectie dient zich aan. De meest betrouwbare selectiemethoden (geven van proeflesjes of presentaties, interviews, Snoek e.a., 2014; Niami & Jahku-Sihvonen, 2011) zijn bij de grote aantallen aanmelders onuitvoerbaar. Vaak worden daarom examencijfers overwogen als selectie-instrument, maar geven die een goede voorspelling voor het studiesucces op een lerarenopleiding?

3 3 Doel van het onderzoek Ontwikkelen van een selectie-instrument dat - rekening houdt met de motivatie van studenten voor de opleiding; - goed toepasbaar is bij grote aantallen studenten; - een betrouwbare voorspeller is voor studiesucces.

4 4 Theorie / motivatie van leraren Jettinghoff & Scheeren, 2011. Verwachtingen / motivaties van aankomende studenten van lerarenopleidingen: - opleiding vakinhoudelijk interessant; - beroep van leraar spreekt aan; - opleiding met niet te veel inspanning te doen. De Vries, 2014. Onder Nederlandse leraren is in ongeveer gelijke mate sprake van: - vakgerichtheid; - leerlinggerichtheid. Kunter e.a., 2008. Enthousiasme van leraren kan nader worden omschreven als: - enthousiasme voor het vak; - enthousiasme om dat vak uit te leggen.

5 5 Theorie / motivatie van geschiedenisleraren Kanert, 2014. Sandkühler, 2013. Studenten op Duitse lerarenopleidingen geschiedenis worden gemotiveerd door - authentieke interesse in het vak; - de verwachting dat geschiedenis een bijdrage zal kunnen leveren aan de maatschappelijke vorming van leerlingen. Samenvattend. Bij de motivatie van studenten van de tweedegraads opleiding geschiedenis spelen vermoedelijk een rol: - ideeën over het vak geschiedenis dat hen aanspreekt; - ideeën over het leraarschap dat hen aanspreekt; - ideeën over de studie die zij inschatten als ‘goed te doen’.

6 6 Ontwikkeling instrument Hoofdcategorie: Ideeën over het vak geschiedenis. subcategorie 1: Geschiedenis als boeiend en spannend vak. subcategorie 2: Geschiedenis als belangrijk vak om de wereld te begrijpen. Hoofdcategorie: Ideeën over het leraarschap. subcategorie 3: Leraarschap als vak waarbij je in het centrum van de aandacht staat. subcategorie 4: Leraarschap als vak dat dienstbaar is aan het leren van leerlingen. Hoofdcategorie: Ideeën over de studie. subcategorie 5: Een serieuze student die deze studie aankan. subcategorie 6: Een student die nog niet zo goed weet wat hij wil.

7 7 Ontwikkeling instrument Bij elke subcategorie zes uitspraken. Likert-schaal van 1 tot 5: (zeer) oneens – (zeer) eens. subcategorie 1: Geschiedenis als boeiend en spannend vak. Ik vind geschiedenis vooral leuk vanwege de spannende verhalen. subcategorie 2: Geschiedenis als belangrijk vak om de wereld te begrijpen. Van geschiedenis kun je goed leren hoe politiek en samenleving in elkaar zitten. subcategorie 3: Leraarschap als vak waarbij je in het centrum van de aandacht staat. Ik wil later graag door mijn leerlingen gewaardeerd worden omdat ik spannend kan vertellen. subcategorie 4: Leraarschap als vak dat dienstbaar is aan het leren van leerlingen. Het gaat mij er vooral om dat ik mijn leerlingen later aan het leren krijg. subcategorie 5: Een serieuze student die deze studie aankan. Als ik bezig ben iets te bestuderen, ben ik niet gauw afgeleid. subcategorie 6: Een student die nog niet zo goed weet wat hij wil. Ik heb nu wel voor geschiedenis gekozen, maar ik weet niet of deze opleiding ga afmaken.

8 8 Ontwikkeling instrument Afname instrument in 2013 en 2014 onder totaal 252 eerstejaars studenten. Na bepaling van Cronbach’s alpha en factoranalyse de zwakste items per subcategorie verwijderd. Per subschaal nog 5 items over. Cronbach’s alpha (van de subschalen met 5 items): Subschaal 1 (gesch boeiend): 0,517 Subschaal 2 (gesch verhelderend):0,694 Subschaal 3 (leraar centraal): 0,554 Subschaal 4 (leraar dienstbaar): 0,438 Subschaal 5 (gerichte student): 0,624 Subschaal 6 (ongerichte student): 0,618

9 9 Ontwikkeling instrument Verwijderde uitspraken. subcategorie 1: Geschiedenis als boeiend en spannend vak. Ik vind het gewoon heel leuk om veel te weten over hoe het vroeger was. subcategorie 2: Geschiedenis als belangrijk vak om de wereld te begrijpen. Geschiedenis moet geleerd worden om dat het inzicht geeft in de ontwikkeling van de menselijke cultuur. subcategorie 3: Leraarschap als vak waarbij je in het centrum van de aandacht staat. Ik hoop dat mijn leerlingen straks graag zullen luisteren naar de boeiende verhalen die ik vertel. subcategorie 4: Leraarschap als vak dat dienstbaar is aan het leren van leerlingen. Ik wil vooral goed leren uitleggen, met goede schema’s en duidelijke powerpoints. subcategorie 5: Een serieuze student die deze studie aankan. Ik kan gemakkelijk heel zelfstandig studeren zonder de steun van een leraar. subcategorie 6: Een student die nog niet zo goed weet wat hij wil. Ik heb nu wel voor geschiedenis gekozen, maar ik weet niet of deze opleiding ga afmaken.

10 10 Resultaten / correlaties De relatief sterkste, statistisch significante (p = 0,0), correlaties bleken te bestaan tussen: Subschaal 1 (ges boeiend) en Subschaal 2 (ges verhelderend): 0,493 Subschaal 1 (ges boeiend) en Subschaal 3 (leraar centraal):0,382 Subschaal 2 (ges verhelderend) en Subschaal 5 (gerichte student): 0,397 Subschaal 4 (leraar dienstbaar) en Subschaal 3 (leraar centraal): 0,356 Geen heel sterke samenhangen. Indien iets te concluderen valt, dan zou dat zijn: -Verschillende soorten belangstelling voor geschiedenis hangen met elkaar samen. - Verschillende opvattingen over rollen van de leraar hangen met elkaar samen. - De meer doelbewuste student is ook de student die geschiedenis als verhelderend vak ziet. - De student die geschiedenis als een boeiend en spannend vak ziet is ook de student die de leraar een centrale rol toedenkt.

11 11 Resultaten / verband met studiesucces Van de eerstejaars van 2013-2014 kon in september 2014 worden vastgesteld wie de propedeuse hadden gehaald, en hoeveel studiepunten de overigen hadden gescoord. Twee groepen vergeleken: Propedeuse behaald (N = 20) en groep met minder dan 10 studiepunten (N = 49). GroepGesch boeiend Gesch verhelderend Leraar centraal Leraar dienstbaar Gerichte student Ongerichte student 60 stp4,044,513,353,953,612,51 < 10 stp3,974,323,193,783,432,54 Sign.?NSS trend NS

12 12 Resultaten / verband met andere metingen Dezelfde studenten maakten ook een tekstbegriptoets (Nederlands en Engels) met twintig tekstbegripvragen en een algemene-kennistoets met dertig waar/onwaar-vragen. Twee groepen vergeleken: Propedeuse behaald (N = 20) en groep met minder dan 10 studiepunten (N = 49). GroepTekstbegripAlgemene kennis 60 stp14,622,6 < 10 stp13,620,6 Sign.?trendS

13 13 Conclusies De meting van het motivatieprofiel van geschiedenisstudenten is nog lang niet betrouwbaar genoeg. Toch lijkt voorzichtig en voorlopig te kunnen worden geconcludeerd: Studenten - die geschiedenis zien als wereldverhelderend vak (i.p.v. alleen maar spannend), - die een gerichte studie-opvatting hebben, en misschien ook: - die het leraarschap zien als een dienstbaar beroep (i.p.v. een centraal staande leraar), hebben meer kans op studiesucces. Deze metingen hebben echter nog geen betere voorspellende waarde dan de meer cognitief gerichte die zich baseren op zaken als tekstbegrip en algemene kennis.

14 14 Literatuur Jettinghoff, K., & Scheeren, J. (2011). Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago. Den Haag: CAOP. Kanert, G. (2014). Motivationale Beweggründe für die Wahl des (Geschichts-)Lehrerberufs und des Studienfachs Geschichte. In: Arand, T., Seidenfuss, M. (eds.), Neue Wege – neue Themen – neue Methoden? Ein Querschnitt aus der geschichtsdidaktischen Forschung des wissenschaftlichen Nachwuchses, pp. 65-81. Göttingen: V&R Unipress. Kunter, M., Tsai, Y.-M., Klusmann, U., Brunner, M., Krauss, S., & Baumert, J. (2008). Students’ and mathematics teachers’ perceptions of teacher enthusiasm and instruction. Learning and Instruction, 18, 468- 482. Niami, H., & Jakku-Sihvonen, R. (2011). Teacher education in Finland. In: Valenèiè Zuljan, M., & Vogrinc, J. (eds.), European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences, pp. 33-51. Ljubljana: Faculty of Education / Kranj: The National School of Leadership and Education. Sandkühler, T. (2013). Von Master zum Meister? Zur Sozialisation künftiger Geschichtslehrer im Land Berlin. In: Popp, S., Sauer, M., Alavi, B., Demantowsky, M., & Kenkmann, A. (eds.), Zur Professionalisierung von Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrern, pp. 167-185. Göttingen: V&R Unipress. Snoek, M., Sengers, F., Setten, G.J. van, Rijst, R. van der, & Driel, J. van (2014). Verkenning naar de wenselijkheid en mogelijkheid van selectie op geschiktheid voor het beroep van leraar en van verzwaring van vakinhoudelijke eisen voor de tweedegraads lerarenopleidingen. Amsterdam: Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam / Leiden: ICLON, Universiteit Leiden. Vries, S. de (2014). Student orientation as a catalyst for career-long teacher learning. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen (dissertatie).

15 Arie Wilschut Lector didactiek van de maatschappijvakken Hogeschool van Amsterdam a.h.j.wilschut@hva.nl


Download ppt "Motivatie en studiesucces onder beginnende studenten van de tweedegraads lerarenopleiding geschiedenis Arie Wilschut Lector didactiek van de maatschappijvakken."

Verwante presentaties


Ads door Google