De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Psychiatrie, Somatiek en Verstandelijke Beperking Jannelien Wieland Psychiater Kristal, centrum Psychiatrie en Verstandelijke Beperking Rivierduinen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Psychiatrie, Somatiek en Verstandelijke Beperking Jannelien Wieland Psychiater Kristal, centrum Psychiatrie en Verstandelijke Beperking Rivierduinen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Psychiatrie, Somatiek en Verstandelijke Beperking Jannelien Wieland Psychiater Kristal, centrum Psychiatrie en Verstandelijke Beperking Rivierduinen

2 2 (Potentiële) belangenverstrengeling Zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk … Geen  Niet van toepassing Disclosure belangen spreker drs. J. Wieland

3 3 Prevalentie

4 4 Comorbiditeit o Hoger risico op zo ongeveer alle somatische problemen en hoger risico op zo ongeveer alle psychische stoornissen o Hoger risico op bijwerkingen o Dezelfde kenmerken, maar soms een andere presentatie.

5 5 Impact van comorbiditeit o Verstandelijke beperking kan een negatief invloed hebben op de ingestelde behandeling o Lichamelijke en psychische klachten leiden sneller tot stress en disfunctioneren

6 6 Verstandelijke beperking is meer dan een IQ alleen Als leren moeilijk is, is alle leren moeilijk…

7 7 Mensen met een IQ onder de 85: o Verminderde sociale zelfredzaamheid o Geheugenproblemen: Capaciteit werkgeheugen is kleiner, verwerkingssnelheid is lager. Onvermogen om gebruik te maken van categorieën en classificaties: chaos. o Beperkte rekenvaardigheid : Rekenen, klok kijken, tijdslijnen, frequenties… o Beperkte taalvaardigheid : woordvindingproblemen, verkeerd taalgebruik, beperkter begrip van taal, moeite met (begrijpend) lezen, concreet versus abstract niveau van denken… o Beperkte metacognitie : denken over denken/over zichzelf, hun klachten etc.

8 8 Wat is er aan de hand? “Ik heb last van periodieke onthouding.” “Ik kom voor een tentamenprik.” “Ik heb last van zelfbesnijdenis.” “Mijn vader heeft het syndroom van Down.” Is er wel iets aan de Hand?

9 9 Wat is er aan de hand? “Ik heb last van periodieke onthouding.” “Ik kom voor een tentamenprik.” “Ik heb last van zelfbesnijdenis.” “Mijn vader heeft het syndroom van Down.”

10 10 Weet dat…. o Verstandelijke beperking is soms al kort na de geboorte bekend, soms op volwassen leeftijd nog niet duidelijk… o Mensen met een verstandelijke beperking: o Vaak negatieve ervaringen met hulpverlening, angst voor artsen en om niet serieus genomen worden. o Zullen niet altijd spontaan (al) hun psychiatrische en/of somatische klachten en/of hun verstandelijke beperking bespreken o En als ze het wel doen worden ze niet altijd goed begrepen….

11 11 Hoe kun je nagaan of er mogelijk sprake is van een lager IQ? o Informeer naar de schoolopleiding o Let op het verkeerd gebruik van uitdrukkingen of andere opvallende fouten in het taalgebruik waaruit blijkt dat iemand niet precies begrijpt wat de woorden eigenlijk betekenen. o Neem geen genoegen met een kort antwoord maar vraag door…. o Observeer o Laat rekenen, schrijven etc.

12 12 En wat dan? o Bejegening: o Met respect en aandacht. o Niet betuttelend of paternalistisch. o Maar… Kijk uit voor overvraging! Het stellen van te hoge eisen op cognitief, emotioneel of sociaal gebied, waarbij men het ontwikkelingsniveau van de persoon hoger veronderstelt dan in werkelijkheid het geval is

13 13 Overvraging

14 14 Het gaat vaak mis in de communicatie….. Je wilt iets van mensen weten en je wilt dat mensen iets gaan doen, iets niet meer gaan doen of iets nooit meer vergeten… Maar…  Wat bedoelt uw patiënt?  Begrijpt uw patiënt wat u bedoelt? Dus:  Hoe verzamelt u informatie van uw patiënt?  En hoe geeft u informatie aan uw patiënt?

15 15 Verzamelen van informatie 1.Houdt er rekening mee dat patiënten niet snel zullen zeggen dat ze iets niet begrepen hebben. 2.Houdt rekening met neiging om het goede antwoord te willen geven. 3.Houdt er rekening mee dat patiënten hun klachten niet altijd spontaan zullen formuleren 4.Houdt er rekening mee dat tijdslijnen, frequenties etc. moeilijk zijn. 5.Als je er niet naar vraagt… 6.Als je er wel naar vraagt…

16 16 Verzamelen van informatie

17 17 Tips voor het verzamelen van informatie o Eenvoudig concreet taalgebruik (korte vragen) o Het liefste open vragen o Vermijdt… o Suggestieve vragen (toch? Hè?) o > 1 termen in 1 zin o Jargon/technische termen o Betrek het systeem (heteroanamnese), maar houdt rekening met eigen interpretatie, wensen etc. o Vraag door! o Controleer of je het goed begrepen hebt…

18 18 Ga er niet te snel van uit dat je het wel begrepen hebt… o Verzamel feiten, geen interpretaties….

19 19 Geven van informatie

20 20 Tips voor het geven van informatie  Start low, go slow…  Eenvoudig concreet taalgebruik (korte zinnen)  Vermijdt ook hier Jargon  Maak ook hier gebruik van het systeem  Herhaal  Herhaal en controleer! Is uw boodschap duidelijk?

21 21 Is uw boodschap duidelijk?

22 22 Met andere woorden… o Een IQ onder de 85 komt vaker voor dan u denkt, dus wees alert op signalen! o Probeer na te gaan of er inderdaad sprake is van een verstandelijke beperking. o En als er sprake is van een lager IQ, houdt daar dan rekening mee in de manier waarop u informatie verzamelt en informatie geeft.

23 23 j.wieland@centrumkristal.nl


Download ppt "1 Psychiatrie, Somatiek en Verstandelijke Beperking Jannelien Wieland Psychiater Kristal, centrum Psychiatrie en Verstandelijke Beperking Rivierduinen."

Verwante presentaties


Ads door Google