De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Young & Brave - over de kracht van kwetsbare jongeren (LVB)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Young & Brave - over de kracht van kwetsbare jongeren (LVB)"— Transcript van de presentatie:

1 Young & Brave - over de kracht van kwetsbare jongeren (LVB)
Datum 20 mei 2015

2 Beelden … https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cVrU86OhSXo Datum 20 mei 2015

3 LVB-Kennis Bijv: https://www.youtube.com/watch?v=jm1CjfOe9a0
Datum 20 mei 2015

4 Numbers (prevalentie)
In Nederland zijn ong mensen met een verstandelijke beperking (IQ < 70). Van wie matig en ernstig beperkt (IQ < 50) Schattingen van het aantal mensen met een lichte verstandelijke beperking lopen sterk uiteen (50 < IQ < 70), ca.2,5% vd bevolking Meer dan zwakbegaafde mensen (70 < IQ < 85, ca 12,5% vd bevolking) die bijkomende problemen kennen (SCP, 2014) Datum 20 mei 2015

5 Datum 20 mei 2015

6 Casus 1 Klara Klara is een meisje van 16 met een beperking. Ze zit op het Praktijkcollege. Ze woont bij haar vader (na een incident met stiefvader),. Ze gaat van incident naar incident (met name rondom vriendjes en vriendinnetjes). Ze heeft veel sociale problemen, wordt soms ook gepest (is vaak ook moeilijk te voorkomen: ziet daarin eigen aandeel/oorzaak en gevolg niet) en haar seksuele ontwikkeling is ook zorgelijk. Ze lijkt zich regelmatig volledig door haar emoties te laten ondersneeuwen. Door een roddel over vreemdgaan en meiden die haar relatie in twijfel trekken wordt ze volledig in beslag genomen en kan ze aan niets anders denken en is volledig in tranen. Haar dagelijks functioneren is helemaal van slag, ze kan bijna niets meer, slaapt slecht en eet slecht. Als het ene drama achter de rug is volgt het volgende. Steeds spelen er weer nieuwe dingen op waarmee ze veel aandacht vraagt wat soms ten koste gaat van de aandacht. Ze zoekt bijna wekelijks persoonlijk contact en wil dan vooraf tijd claimen om te praten over een probleem. Vader heeft de overtuiging dat als je dingen bij Klara benoemt of aandacht geeft, dat ze dan groter worden. Dat is ook het gevolg, maar negeren roept weer heel andere nare gevolgen op. Namelijk dat Klara steeds harder gaat roepen (met verkeerde dingen) om aandacht om toch gezien te worden in haar worsteling met van alles. Dilemma: Waar leg je je grens in de aandacht voor de jongere en hoe zorg je dat een (lvb) jongere dit begrijpt? (je wilt hem/haar immers niet kwijtraken). Datum 20 mei 2015

7 Case I Wat zijn voor jou voorwaarden om in deze casus aan de slag te gaan? Hoe realiseer je die voorwaarden? Datum 20 mei 2015

8 Research Special Issue:
Substance-related and addiction disorders in individuals with mild intellectual disabilities https://www.youtube.com/watch?v=RvfIWipxCX8&feature=player_detailpage LVB en jeugdcriminaliteit Factsheet 3 (2012) Lectoraat Jeugd Hogeschool Leiden De ontwikkeling van een screeningsinstrument 'licht verstandelijke beperking' (LVB) voor volwassenen Datum 20 mei 2015

9 Hulpvraag van licht verstandelijk beperkten groeit
De maatschappij wordt in hoog tempo zo complex dat steeds meer mensen zorg en begeleiding vragen om zich staande te houden. Het aantal licht verstandelijk beperkten dat hulp nodig heeft bij alledaagse bezigheden als bankzaken of reizen met de bus is sinds de eeuwwisseling vervijfvoudigd. De zorg en begeleiding voor 166 duizend licht en zwaar verstandelijk gehandicapten kost nu jaarlijks ongeveer 7 miljard euro. Door: Gijs Herderscheê (2014) Datum 20 mei 2015

10 Beperkingen – in context!
oplossen van concrete alledaagse problemen is beperkt; onvoldoende leren(internaliseren/generali- seren) van (positieve/negatieve) ervaringen; beperkt in staat zijn tot emotieherkenning en perspectiefnemen (impulsiviteit); extra kwetsbaar zijn in sociaal onduidelijke situaties met een mogelijk voorkeur voor afwerend, negatief gedrag(laag zelfvertrouwen met zelfovervraging - streetwise); een beperkt sociaal netwerk. = 3 tot 4 maal grotere kans op psychopathologie Datum 20 mei 2015

11 Kwestie van zienswijze …
Datum 20 mei 2015

12 Goed kijken dus … Bijv …. Als je 6,95 moet afrekenen bij de kassa
Hoeveel krijg je dan terug van een tientje? Uitleggen van een spreekwoord Spellen van een woord Schrijf een zin na Ed. Datum 20 mei 2015

13 Casus 2: Joop Joop is een jongen van 16 jaar met een beperking. Hij woont bij moeder, vader is niet in beeld en heeft 1 oudere broer. Zijn moeder is erg betrokken maar heeft niet altijd voldoende invloed op hem. Joop staat onder grote invloed van enkele “vrienden” die hem graag betrekken in criminele activiteiten. Hij is dan ook al enkele malen voor de rechter verschenen en staat momenteel onder toezicht van de reclassering. De inzet die we als ondersteuners willen doen, komt moeilijk van de grond. Hij is nauwelijks te motiveren/activeren. Hij neemt bijvoorbeeld in de aanwezigheid van andere jongeren een stoere en afstandelijke houding aan. Als je contact met hem probeert te maken vertoont hij ontwijkend gedrag, hij gaat dan liever geen gesprekje aan. De keer dat je wel met hem in contact komt lijkt hij vooral te zeggen wat je wilt horen. Door deze houding maken we maar moeilijk echt contact met hem. Vooralsnog krijgen we hem ook als individu niet gemotiveerd om aan een kleinere activiteiten deel te nemen, het liefst hang hij een beetje rond. Een paar maanden terug gaf hij aan graag aan kickboksen mee te willen doen. We zijn samen met hem op pad geweest en hebben kennis gemaakt bij de kickboks-groep bij hem om de hoek. Hij mocht wekelijks gratis aansluiten en zei dat graag te willen, afspraken waren gemaakt. Vervolgens nooit verschenen, wat erg jammer was want het was een mooie kans voor hem. Als je vraag waarom heeft hij alleen maar onzinnige redenen. Dilemma: Hoe kun je gedemotiveerde., nonchalante lvb jongeren toch verleiden om actief te worden? Hoe maak je echt contact met (lvb) jongeren als ze niet zeker genoeg in hun schoenen staan om wat meer zichzelf te zijn rondom anderen. Datum 20 mei 2015

14 Case II Waar start je in deze casus mee? Want?
Welke vervolgstappen ga je zetten? Opmerkingen? …. Datum 20 mei 2015

15 Kern uit: effectieve interventies LVB
Disharmonisch ontwikkelingsprofiel Problemen in informatieverwerking Beperking in zelfregulatievaardigheden en metacognitie Beperkte sociaal-cognitieve vaardigheden Problemen in generalisatie Datum 20 mei 2015

16 Bejegening Presentie Respect Communicatie Doe minder vaker en meer!
Datum 20 mei 2015

17 Handelen In samenwerking primair netwerk
gericht op vergroten zelfredzaamheid Mogelijkheden: passende stimulering (tussen overvraging en ondervraging van zichzelf en vanuit hun omgeving); psycho-educatie en acceptatie van de ervaren beperkingen; Preventie, cq. tijdige behandeling van gedragsproblemen; Adequate support in alledaagse zaken Datum 20 mei 2015

18 Support Sluit aan bij wijze en niveau van communiceren Maak het praktisch en oefen met concrete situaties en materiaal Structureer en vereenvoudig (niet versimpelen) Schep veilige en positieve omgeving Datum 20 mei 2015

19 icatie Communicatie Communicatie Com
Serieus vs grap Eenduidige zinnen (wat zijn dat?) Kijk goed (wat zie je?) Kort Rustig (vs DWDD-tempo) Tijd nemen Check begrip Herhaal (niet irritant graag) Datum 20 mei 2015

20 ICT… volop opties … app voor jongeren met LVB Datum 20 mei 2015

21 Casus 3: Joey Joey is een jongen van 21 jaar en woont bij een leefgroep met begeleiding. Hij is erg eigengereid en heeft een sterk uitgesproken mening. Hij doet al meer dan een jaar vrijwilligerswerk als producer. Voor hem is dit een dagbesteding, maar doordat hij vaak afwezig is, als gevolg van slecht slapen ed., is dit teruggeschroefd naar 1 middag in de week. Ondanks deze beperkte inzet is hij zeer gemotiveerd. Hij is gek van muziek en zijn dagbesteding als producer is hem ook op het lijf geschreven. We hadden in het begin als doel om hem 3 middagen in de week te activeren maar dat was te hoog gegrepen na diverse aanpassingen lijkt hij zelfs niet te kunnen voldoen aan 1 dagdeel in de week. Meestal belt Joey net van tevoren op dat hij een slechte dag heeft en niet kan komen. Hierdoor moeten wij vervolgens andere jongeren afbellen dat de opnames in de studio (weer) niet doorgaan. Hij lijkt verantwoordlijkheden niet aan te kunnen en soms lijkt het erop dat zijn problemen hem wel goed uitkomen als smoes. Als ik hem te hard aanpak en de lat te hoog ben ik bang dat ik hem kwijtraak, maar de lat ligt nu zowat op de grond, en zelfs daar heeft hij moeite mee. Dilemma: Hoe kun je een goede inschatting maken tussen wat een lvb jongere aankan en wanneer hij “gebruik” maakt van zijn beperking en zo zich onttrekt aan dingen die hij eigenlijk wel zou kunnen/moeten doen? Datum 20 mei 2015

22 Case III Bekijk wat je nu anders zou doen?
Welke plaats heeft de jongere daarin zelf? Sluit je passend aan? Hoe weet je dat? Welk perspectief zie je voor de jongere? Wat voor consequenties heeft dit? Datum 20 mei 2015

23 Never ending … Datum 20 mei 2015


Download ppt "Young & Brave - over de kracht van kwetsbare jongeren (LVB)"

Verwante presentaties


Ads door Google