De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chronische jicht: urinezuur verlagende therapie én profylaxe?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chronische jicht: urinezuur verlagende therapie én profylaxe?"— Transcript van de presentatie:

1 Chronische jicht: urinezuur verlagende therapie én profylaxe?
Janna ter Schure Huisartsopleiding VUmc

2 Inhoud presentatie Waarom dit onderwerp? Geformuleerde vraagstelling
Resultaten literatuurstudie Twee meest relevante studies Bespreking Conclusie Discussie Referenties

3 Casus Man 65 jaar Bekend met hypertensie, coronair lijden en milde nierinsufficiëntie Afgelopen jaar driemaal jichtaanval waarvoor driemaal prednison Vierde aanval: start Allopurinol Desondanks nog driemaal acute jicht Verwijzing reumatoloog

4 Jicht

5 Jicht Destructie gewricht door erosie, leidend tot deformiteit
Urinezuur verlagende therapie: Allopurinol of Febuxostat Acute jichtaanvallen tijdens ULT 38-75% 1

6 Literatuurstudie - vraagstelling
Patiënt Patiënten met chronische jicht, gedefinieerd als ≥3 aanvallen per jaar en/of aanwezigheid van tophi Intervention Urinezuur verlagende therapie met allopurinol en een profylactische dosering prostaglandinesynthetaseremmer of colchicine Comparison Patiënten met alleen allopurinol Outcome Het verschil in frequentie van acute jichtaanvallen na start van de therapie

7 Literatuurstudie - zoekstrategie
Zoekmachines Cochrane library PubMed Trip database Overige bronnen NHG standaard artritis Farmacotherapeutisch Kompas UptoDate Expert opinion Relevante zoektermen Gout, chronic gouty arthritis Prophylaxis Urate lowering therapy Colchicine

8 Resultaten Geen relevante Cochrane review PubMed:
Dubbelblinde RCT uit Post hoc analyse van fase III onderzoek uit Een review artikel uit Richtlijn American College of Rheumatology uit NHG-Standaard: geen informatie

9 Resultaten Borstad et al. The Journal of Rheumatology
Prospectieve, dubbelblinde RCT 2004, Texas N = 43 Jicht bewezen door punctie ULT met Allopurinol Studiegroepen: Colchicine 2dd 0.6mg of placebo Duur profylaxe: serumurinezuur ≤ maanden

10 Resultaten Borstad et al. The Journal of Rheumatology
Aantal jichtaanvallen 0,52 vs. 2,91 (p = 0,008) Pijn tijdens aanval VAS-score 3,64 vs. 5,08 (p = 0,018)

11 Resultaten Wortmann et al. Clinical Therapeutics
Post hoc analyse van drie fase III medicatietrials FACT, APEX, CONFIRMS N= 4101 Serumurinezuur ≥0,47 mmol/l ULT: Febuxostat, Allopurinol of placebo Profylaxe: colchicine 1dd 0,6 mg of naproxen 2dd 250 mg Duur profylaxe 8 weken tot 6 maanden

12 Resultaten Wortmann et al. Clinical Therapeutics
FACT Febuxostat - Allopurinol Treatment for flares

13 Resultaten Wortmann et al. Clinical Therapeutics
APEX Allopurinol- Febuxostat- placebo Treatment for flares

14 Resultaten Wortmann et al. Clinical Therapeutics
CONFIRMS Fuboxostat – Allopurinol Treatment for flares

15 Evaluatie studies Borstad et al. Wortmann et al.
- Prospectief, dubbelblinde RCT - ULT Allopurinol - Profylaxe Colchicine - Klein aantal patiënten, n=43 - Significant verschil, harde uitkomstmaat - Onafhankelijke onderzoeker - Post hoc analyse medicatietrials - Drie verschillende vormen ULT - Twee soorten profylaxe - Groot aantal patiënten, n=4101 - Significantie? Uitkomstmaat? - Gesponsord door farmaceut

16 Overige bronnen Preparaattekst Allopurinol: UpToDate:
Vrijmaking van uraatdepots kan in de eerste maanden van behandeling de frequentie van jichtaanvallen doen toenemen; dit kan worden verminderd door toevoeging van een prostaglandinesynthetaseremmer of colchicine en door geleidelijke verhoging van de dosering 5 UpToDate: Profylaxe met colchicine, alternatief NSAID Protocol VUmc en AMC:6 Profylaxe met colchicine 1-2dd 0.5 mg of NSAID tot urinezuur stabiel <0.30 mmol/l

17 Evaluatie en aanbeveling
Na het starten met urinezuur verlagende therapie wordt een toename in het aantal acute jichtaanvallen gezien Eén RCT: significante afname van het aantal acute jichtaanvallen met colchicine versus placebo Beschrijvende post-hoc analyse wijst in dezelfde richting Europese en Amerikaanse richtlijn bevelen profylaxe aan Verder onderzoek noodzakelijk

18 Discussie en vragen Vragen? Wat beveelt u de patiënt uit de casus aan?
Moet profylaxe opgenomen worden in de NHG-Standaard Artritis?

19 Referentielijst Borstad GC, Bryant LR, Abel MP et al. Colchicine for prophylaxis of acute flares when initiating allopurinol for chronic gouty arthritis. J Rheumatol 2004 ;31: Wortmann RL, MacDonald PA, Hunt B et al. Effect of prophylaxis on gout flares after the initiation of urate-lowering therapy: analysis of data from three phase III trials. Clinical Therapeutics 2010; 32: Schlesinger N. Treatment of chronic gouty arthritis: it is not just about urate-lowering therapy. Semin Arthritis Rheum 2012; 42: Khanna D, Khanna PP, Fitzgerald JD et al American College of Rheumatology guidelines for management of gout. Part 2: Therapy and anti-inflammatory prophylaxis of acute gouty arthritis. Arthritis Care Res 2012; 64: 1447–61. Preparaattekst allopurinol. Zhang W, Doherty M, Bardin T et al. EULAR evidence based recommendations for gout. Part II: Therapeutics. Ann Rheum Dis 2006; 65;


Download ppt "Chronische jicht: urinezuur verlagende therapie én profylaxe?"

Verwante presentaties


Ads door Google