De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Programma 19.30u – 20.15u Informatievoorziening
20.15u – 21.15u Kennismaking Coach

3 1. Wie doet wat in de school
1e lijn (direct aan de leerling gekoppeld) Vakdocenten Coach Teamleider mevrouw Huisman Directeur de heer Bruin

4 2e lijn (extra intern) Zorgcoördinator mevr. v.d. Kroef Absentie coördinator dhr. de Vries Counselor mevr. Vink en mevr. Wilkens Vertrouwenspersoon mevr. de Jong en dhr. Buurman RH (specifiek dyslexie) mevr. de Graaf en mevr. Van der Zee Decaan dhr. Lever Conciërge dhr. Klappe en dhr. Harkema Kantinebeheer mevr. Bloem Administratie OB mevr. Broersma, mevr. Kamstra Rooster mevr. Kalsbeek (mevr. de Roover)

5 3e lijn (direct aan de leerling gekoppeld)
Ambulante begeleiders Schoolmaatschappelijk werk Ondersteuning vanuit gebiedsteams Schoolarts/Schoolverpleegkundige Orthopedagoge SWV Fultura

6 Websites/Intranet De websites Dit zijn nu:
(deze gaan per 1 september op in een nieuwe site Hierop staat de digitale schoolgids Intranet Op 1 september 2015 is ons intranet gereed URL:

7 Onderwijstijd en lesuitval
Wij houden ons aan de wettelijke voorschriften Plannen meer tijd in verband met niet te voorkomen jaarlijkse lesuitval Iedere docent heeft een vervangingsuur op zijn jaartaak

8 Schoolnota U ontvangt eerst een overeenkomst vanuit Leeuwarden, waarop u aangeeft aan welke activiteiten uw kind mag deelnemen en of u de ouderbijdrage wilt betalen Ook geeft u aan in welke termijnen u wilt betalen Deze levert u ingevuld en ondertekend in bij de administratie van school Op basis van deze overeenkomst ontvangt u een nota per mail

9 Boeken U besteld digitaal via VanDijk
U ontvangt vanavond van de coach de envelop met informatie hierover In de startbrief staat de leerweg BL, KL of GL vermeld. Bestel voor 20 juli!!!!!

10 School Advies Raad (SAR)
Nordwin College vindt ouderbetrokkenheid belangrijk. Iedere locatie heeft een SAR Ouder(s)/verzorger(s) uit alle leerjaren Komen 4x per jaar bij elkaar Vanuit ieder SAR zitten twee vertegenwoordigers in de centrale ouderraad

11 Onderwijs en ICT

12 Visie op Onderwijs en ICT
Nordwin College vindt dat de leerling er recht op heeft de digitale mogelijkheden van nu te leren gebruiken, toe te passen bij het leren en te benutten om het leren en werken te versnellen, vereenvoudigen, verbeteren en beter te kunnen aansluiten bij de leervoorkeur van de leerling.

13

14 Visie op Onderwijs en ICT
ICT zetten we in als middel om het onderwijs beter en leuker te maken en we zetten ICT in als doel op zich, de leerling leert in een veilige leeromgeving om de PC, laptop of tablet efficiënt en functioneel in te zetten voor opleiding en studie en (later) voor werk. 

15 De mogelijkheden van ICT bevorderen:
Het vinden van relevante actuele informatie; Leren van nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden; Reflecteren op ervaringen en ontwikkeling; Werken en leren met elkaar en zo gezamenlijk tot betere resultaten komen; Eenvoudig maken, inleveren, beoordelen en archiveren van gemaakt werk.

16 Voorwaarden hiervoor zijn:
Nordwin College beschikt over een moderne ICT infrastructuur waarvan leerlingen, studenten en medewerkers gebruik kunnen maken (It-Workz, Wifi). Het scholen van docenten zodat ICT didactisch wordt ingezet tijdens de les (trainingen, i-coaches). Er is voldoende apparatuur beschikbaar (desktop voor afname examens, iPad, Apple tv, smartboard). Er is voldoende programmatuur beschikbaar (Office, Score, Arrangementen, Quayn). Digitale methodes

17 N@Tschool! is onze Elektronische Leer Omgeving (ELO)
weekplanner/studieplanner opdrachtenbank (opdrachten klaarzetten, kiezen, maken, inleveren, beoordelen en archiveren) toegangspoort tot digitale onderdelen methoden

18 Quayn Hiermee kunnen digitale toetsen worden afgenomen op zowel de computers als op de iPad.

19 Score voor rekenen en taal
oefenen van taal- en rekenvaardigheid inzicht in waar de individuele leerling moeite mee heeft leerling werkt op zijn eigen niveau is Web-based dus ook voor thuis een voorbereiding op de digitale rekentoets een voorbereiding op het examen Nederlands

20 In het VMBO heeft Nordwin College gekozen voor een iPad.
Waarom?

21 Geeft rust in het beheer voor de docent in de klas
Ervaringen scholen en uitgevers De Apps voor een iPad worden getest en zijn betrouwbaar Beschikbaarheid aantal Apps voor het onderwijs Opgeladen iPad gaat 10 uur mee Start snel op Minder kans op virussen

22 Makkelijk mee te nemen in de tas.
Altijd beschikbaar en van de leerling Reserveren computers in OLC niet meer nodig. Via Apple tv kan een leerling snel een presentatie geven. De docent is niet gebonden aan een plaats Je kunt op school en thuis direct bij je bestanden. Tijdelijk blokkeren van Apps is per mogelijk.

23 Stand van zaken iPad U ontvangt nog voor de zomervakantie een folder met alle informatie. Er zijn een aantal opties Zelf aanschaffen (advies in folder Aanschaffen via webwinkel Amac (10% korting) Leasen via Amac

24 webwinkel Amac keuze 1: u betaalt de door u uitgekozen iPad direct aan Amac via iDEAL, keuze 2: u betaalt door gebruik te maken van de betalingsregeling en ontvangt uiteindelijk een nota van Nordwin College Mogelijkheid om de iPad te verzekeren Huurtermijn in maanden 12 maanden 24 maanden 36 maanden

25 Sneek : De iPad is inderdaad een nieuw leermiddel met nieuwe uitdagende mogelijkheden voor het onderwijs Last van het verwachtingspatroon dat als lln. een iPad hebben alle boeken verdwijnen 80% in leerjaar 1 en 2 heeft een iPad Nieuwe rol voor de docenten Rol iCoach Tevreden over wat er dit jaar is bereikt maar we er is nog veel te ontwikkelen


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google