De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Crossborder Cooperation Programme 2007-2013 Part-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) Green: Going.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Crossborder Cooperation Programme 2007-2013 Part-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) Green: Going."— Transcript van de presentatie:

1 INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Crossborder Cooperation Programme 2007-2013 Part-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) Green: Going Green: Carbon reduction through nature CaRe-Lands Cluster event June, 25th 2014

2 INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Crossborder Cooperation Programme 2007-2013 Part-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) Jacqueline Cramer

3 Duurzame gebiedsontwikkeling heeft de toekomst! Prof. dr. Jacqueline Cramer, Directeur USI

4 Grondstoffen/water efficiency Biodiversiteit Klimaatverandering

5 Andere belangrijke thema’s: Water Lucht Bodem Nieuwe risico’s ( zoals straling)

6 PLANET PROFIT PEOPLE People, Planet, Profit (PPP)

7 1. Van fossiele naar duurzame energie-systemen en energiebesparing

8

9 ENERGIE EFFICIENCY/DUURZAME ENERGIE Begin met vermindering of geen energieverbruik Let bij inkoop op het energie-profiel van producten Neem logistiek en verpakking mee in je afweging Werk samen in ketens en clusters en schakel over op het gebruik van hernieuwbare energie

10 Sluit kringlopen (grondstoffen/water) en voorkom lekverliezen (verontreiniging) 2.Van een lineaire naar een circulaire economie

11

12 GRONDSTOFFENGEBRUIK Geef voorkeur aan vernieuwbare, duurzaam geproduceerde grondstoffen (biobased economie) Wees spaarzaam met gebruik van (schaarse) metalen en houd ze in de kringloop (circulaire economie!) Vermijd risicovolle additieven/toxische stoffen/onveilige nanodeeltjes Werk samen in ketens en clusters in de richting van een circulaire economie

13 3. Evolueer naar een ‘biobased economy’, gebaseerd op duurzaamheidsprincipes (waaronder behoud van biodiversiteit)

14 Duurzaamheid: think global, act local

15 Duurzaamheid en innovatie

16 Sprongsgewijze innovaties Stapsgewijze innovaties Duurzame ontwikkeling Tijd

17 Stand alone innovaties

18 Integrale aanpak op systeemniveau 111.000 woningen: energieneutraal in 2020 Industrialisatie van het bouwproces mogelijk Huurders, woningcorporaties, MKB en vier bouwondernemingen werken samen: Hoogspringers

19 Integrale aanpak op systeemniveau: biobased economy

20 Integrale gebiedsontwikkeling: De Grevelingen

21

22 Nieuwe financiële arrangementen Revolving funds ESCO’s (Energy Service Companies) Crowd funding Coöperatieve financiering Betalen voor ecosysteem-diensten Deel-/ruil economie Verkoop dienst i.p.v. product

23 Regie van het proces Leiderschap nodig Rollen en verantwoordelijkheden van partijen in de gehele keten helder definiëren Projectregisseur aanstellen die het gehele project integraal aanstuurt Gezamenlijk optrekken in een consortium vanuit een lange termijn perspectief Openstaan voor nieuwe bestuurlijke, juridische en financiële arrangementen

24 Rolverdeling tussen partijen 1.Bedrijfsleven: lef tonen, samenwerken in clusters en ketens 2.Overheid: knelpunten wegnemen, gelijk speelveld garanderen, duurzaam inkoopbeleid invoeren, innovatie stimuleren en reguleren (via wetgeving, standaarden, belasting, etc.) 3.Financiële sector/juristen: ondersteuning bieden in het opzetten van nieuwe arrangementen

25 4. Consumenten/burgers Consumenten/burgers: actieve deelnemers in collectieve aanpak Betrokkenheid in ontwerp/besluitvorming en gedeeld eigenaarschap in b.v. duurzame energie initiatieven: cruciaal

26

27

28

29

30 Participatie van maatschappelijke Partijen bij Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer

31 Samen werken aan duurzame gebiedsontwikkeling heeft de toekomst


Download ppt "INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Crossborder Cooperation Programme 2007-2013 Part-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) Green: Going."

Verwante presentaties


Ads door Google