De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juni 2015 SOLK: FUNCTIONELE KLACHTEN BIJ KINDEREN EN JONGEREN Gert Dedel, kinderfysiotherapeut DOK018, docent master kinderfysiotherapie Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juni 2015 SOLK: FUNCTIONELE KLACHTEN BIJ KINDEREN EN JONGEREN Gert Dedel, kinderfysiotherapeut DOK018, docent master kinderfysiotherapie Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 juni 2015 SOLK: FUNCTIONELE KLACHTEN BIJ KINDEREN EN JONGEREN Gert Dedel, kinderfysiotherapeut DOK018, docent master kinderfysiotherapie Rotterdam

2 juni 2015 Leerdoelen (1) 1. de gevolgen omschrijven die functionele pijnklachten hebben op activiteiten en participatie van kinderen en jongeren 2. uitleggen welke aspecten een rol spelen in het ontstaan van functionele klachten 3. functionele pijnklachten verklaren vanuit een bio- psychosociaal model en in kaart te brengen door het gevolgenmodel 4. deze verklaring uitleggen aan ouders Na het volgen van de cursus kunt u:

3 juni 2015 Leerdoelen (2) 5. de inhoud van pijneducatie omschrijven en deze educatie toepassen in de uitleg naar ouders, kinderen en jongeren 6. de acht stap- pen van onderzoek en behandelen benoemen en toepassen in de praktijk 7. de gedrags- therapeutische principes benoemen en uitleggen aan een collega 8. deze gedragsthera- peutische principes toepassen in uw handelen Na het volgen van de cursus kunt u:

4 juni 2015 DEEL 1 TERMINOLOGIE

5 juni 2015 SOLK 10 tot 15% van de jongeren in Nederland klachten heeft zoals hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn, duizeligheid of buikklachten (Janssens 2011) Impact op het dagelijkse functioneren, zoals de mate van schoolverzuim, is groot (Eminson 2007; Janssens 2011) De klachten blijken vaak voor te komen bij kinderen en jongeren met angst- en stemmingsproblemen (Eminson 2007; Janssens 2011; Just e.a. 2004; Masi e.a. 2000)

6 juni 2015 Cluster van klachten Vaak in gemengde vorm: Chronische Vermoeidheids Syndroom (CVS) Chronische pijnklachten aan: bewegingsapparaat hoofd buik op de borst Disfunctionele ademhaling Collapsneiging Duizeligheid Burn-out?

7 juni 2015 Wat wordt als beledigend ervaren? (Kingma NtVG 2012)

8 juni 2015 Pijn Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage (IASP) Pijn is wat degene die pijn heeft, zegt dat het is. En het bestaat telkens als hij zegt dat het bestaat

9 juni 2015 Film 1: Beeldvorming

10 juni 2015 Chronische pijn Patiënt klaagt over pijn, die langer duurt dan op basis van objectiveerbare bevindingen en kennis van fysiologische herstelprocessen verwacht mag worden Medische circuit bewandeld voor onderzoeken en ineffectieve interventies Beperkt functioneren, op motorisch en psychosociaal gebied Vaak blijft het alarmsignaal aan staan

11 juni 2015 Klinische verschijnselen Een grote verscheidenheid aan symptomen, zowel wat betreft lokalisatie als ernst. Meest voorkomende gebieden Buikpijn 10-15%, 4-16 jaar, grote groep geen lichamelijke oorzaak Hoofdpijn 250.000 kinderen < 16 per jaar, spannings oofdpijn of migraine Musculoskeletale pijn 20-50%, 10-15 jaar

12 juni 2015 Studie Perquin 5400 kinderen van 0-18 jaar Meisjes van 12-18 jaar: veel meer pijn dan andere groepen 30-45% continu pijn, waarvan 25 % hoofd- pijn in combinatie met buikpijn 50% consul- teert arts, 39% medi- cijnen Lagere opleiding, moeder ook chronische pijn (Perquin et al 2000)

13 juni 2015 Gevolgen Bij 3% (schatting) van de kinderen wordt het dagelijks leven verstoord Problemen met: School Sporten Uitgaan Slapen Kwaliteit van leven is duidelijk verminderd Jongeren voelen zich vaak slecht begrepen door ouders en leeftijdsgenoten

14 juni 2015 Sociale isolatie Minder vrienden Vaker het slachtoffer van pesten Meer afgezonderd, worden minder aardig/leuk gevonden door gezonde leef- tijdsgenoten

15 juni 2015 Functioneren op school Kindfactoren pijnintensiteit depressieve symptomen Ouderfactoren pijn catastroferen bij ouders beschermende respons ouders Aanwezigheid op school en beperkingen in het functioneren op school hangen samen met:

16 juni 2015 DEEL 2 VERKLARINGSMODELLEN

17 juni 2015 Verklaringsmodellen

18 juni 2015 Pijnmatrix (1) Pijn is een bewuste ervaring Interpretatie wordt beïnvloed door: herinneringen cognities emoties pathologische factoren genetische factoren Geen nocisensorisch signaal nodig

19 juni 2015 Pijnmatrix (2) Activiteit in het brein: neurale handtekening specifieke individuele pijnervaring bio-psychosociaal van aard samenhang met plaats, intensiteit, emoties, cognities en gedragingen

20 juni 2015 Bio-psychosociaal pijnmodel (1) Functioneren wordt niet alleen beïnvloed door biologische factoren Ook persoons- en omgevingsgebonden factoren Pijnbeleving wordt veroorzaakt en in stand gehouden door complex geheel van en samenhang tussen biologische, sociale en psychologische factoren Ziekte heeft een objectief vastgestelde lichamelijke oorzaak Ziek zijn is subjectief en verwijst meer naar ziektebeleving Psychische en sociale factoren - niet altijd het gevolg van een aandoening - bepalen mede de intensiteit van de pijn en kunnen pijnklachten uitlokken en onderhouden

21 juni 2015 Bio-psychosociaal pijnmodel (2) PathologiePijn Gevolgen: lichamelijk psychologisch sociaal Medisch model Bio-psychosociaal model

22 juni 2015 Bio-psychosociaal pijnmodel (3) # Pijn Angst en vermijding Verkeerde attributies Gefaalde behandeling Behoedzaam bewegen Aangeleerde hulpeloosheid Aandacht op symptomen Kwetsuur Terugtrekken uit school en sociale bezigheden Fysieke deconditionering Gereduceerde fysieke activiteit Boosheid, frustratie Familie

23 juni 2015 Sensitisatie Geen afwijkingen of beschadigingen Aanpassing van neurofysiologische pijnsysteem Sensitisatie binnen perifeer en centraal zenuwstelsel Deels genetisch bepaald Onderhouden door: psychologische factoren gedragsmatige factoren omgevingsfactoren

24 juni 2015 Herkennen van sensitisatie Disproportionele pijn of verergering van klachten Pijngebied is uitgebreid, maar niet volgens dermatomen Pijn is moeilijk te omschrijven Pijn reageert niet op pijnstillers Ongewoon verloop

25 juni 2015 Disuse Depressie Beperkingen Pijn / Vermoeidheid Weinig angst Catastroferen Normaal functioneren Vermijding Pijn / vermoeidheid- ervaring Pijn gerelateerde angst Blootstelling (Vlaeyen & Linton 2000; Simons et al 2012) Rol van angst

26 juni 2015 Gevolgenmodel Veronderstelling: oorzaak van klachten niet bekend > kan dus niet behandeld worden > bij lang bestaande klachten > wat het herstel verhinderd is belangrijker Inventariseren van de klacht en de gevolgen voor dagelijks leven Interventies gericht op opheffen van instand- houdende gevolgen 81% van de patiënten accepteert behandeling op basis van dit model Wetenschappelijk onderzoek: dit is effectief (Sumapithala et al 2000)

27 juni 2015 DEEL 3 LEERPROCES EN GEVOLGENMODEL

28 juni 2015 Ontstaanswijze en instandhouding Risicofactoren, uitlokkende factoren en instandhoudende factoren Het ontstaan is gebaseerd op leerprocessen Instandhouding door de gevolgen Instandhoudende SCEGS-factoren: ▪ somatische aspecten ▪ aan pijn en behandeling gerelateerde cognities ▪ klachtenrelevante emoties ▪ pijngedrag ▪ sociale aspecten

29 juni 2015 vrouw oudere leeftijd / adolescent hypermobiel lifestyle-factoren roken, slaap, lichamelijke activiteit) Adolescentfactoren (El-Metwally et al 2004, 2005, 2007; Auvinen et al 2007; Paananen 2010) chronische pijn bij ouders 5370 adolesenten (13-18 jaar) een van beide ouders nam deel relatie tussen chronische pijn bij kind en ouders werd bestudeerd socio-economische en psychosociale factoren Gezinsfactoren (Hoftun et al 2013) Wie loopt er een hoger risico?

30 juni 2015 Wie is er beperkt door pijn? Catastroferen (Vervoort et al 2010) Pijngerelateerde angst (Simons et al 2012) Pijnintensiteit (Gauntlett-Gilbert & Eccleston 2007) Depressie (Gauntlett-Gilbert & Eccleston 2007) Positieve verwachtingen over mogelijkheden (Huguet et al 2010)

31 juni 2015 Instandhoudende factoren Klachten en daaraan gekoppelde beperkingen gaan niet meer over door Angstgerelateerde vermijding Hypervigilantie Catastroferen Somatische attributie Gevoel geen invloed te hebben op de klachten Negatief zelfbeeld Slechte lichamelijke conditie Verstoorde slaap

32 juni 2015 Leerproces Instandhouding van ziektegedrag staat sterk onder invloed van de reacties uit de omgeving Vier vormen van bekrachtiging liggen ten grondslag aan de leerprocessen: Positieve bekrachtiging Negatieve bekrachtiging / vermijdingsleren Niet meer bekrachtigen van gezond gedrag Negatieve straf

33 juni 2015 Onderbelasting Inschatting dat lichamelijke activiteit schadelijk is en tot meer klachten leidt Angst om te bewegen en vermijding van lichamelijke activiteiten > klachten worden in stand gehouden = ‘fear-avoidance’ Hoe minder beweging, hoe meer lichamelijke achteruitgang en hoe meer klachten bij inspanning Disuse-syndroom

34 juni 2015 Disuse-syndrome Langdurig vermijden van fysieke activiteiten verlaagt regionale en algemene belastbaarheid Verslechtering lichamelijke conditie, spieratrofie en verkortingen Bewegen wordt steeds moeilijker Progressieve beperking in activiteiten

35 juni 2015 Overbelasting Door negeren en/of ontkennen van lichamelijke signalen lichamelijke klachten via overbelasting instandhouden

36 juni 2015 Gevolgenmodel (1) Welke factoren hebben in welke mate een bijdrage aan het in stand houden van het probleem (vicieuze cirkel) Instandhoudende factoren zijn vaak de gevolgen van pijn Gevolgen beschrijven: cognitieve /emotionele gevolgen gedragsmatige gevolgen lichamelijke gevolgen sociale gevolgen (Rood et al 2005)

37 juni 2015 Gevolgenmodel (2) Maakt inzichtelijk dat huidige klachten verschillende instandhoudende factoren kunnen hebben Verklaringshypothese Verminderen van de gevolgen tijdens de behandeling

38 juni 2015 Ideeën over de klacht van kind, van ouders, van belangrijke personen in en rond het gezin (huisarts, specialist), over de oorzaak automatische cognities in reactie op de klachten Klacht deels verklaarde of onverklaarde klachten, subjectief beleefde of observeerbare klachten, aard, lokalisatie, intensiteit, ontstaan, verloop, begeleidende verschijnselen, verloop van een doordeweekse dag Cognitieve en emotionele gevolgen Aandacht en concentratie problemen: leerproblemen Stemming: Angst Somberheid Depressieve klachten Boosheid Gedragsmatige gevolgen Verzet tegen beperkingen: Forceren en doorgaan ondanks klachten Vermijden van activiteiten die leiden tot toename van klachten Terugtrekken uit sociale situaties Afname fysieke activiteiten Toename van bepaalde mentale activiteiten Lichaamssignalen negeren of juist monitoren Maatregel om klachten te verminderen: medicijnen, hulpmiddelen Lichamelijke gevolgen In- en doorslaapproblemen Verandering eetpatroon Verslechterde conditie Spierspanning Spierkracht Mobiliteit Sociale gevolgen Schoolverzuim Sociale isolatie Onderlinge relatie ouders Hulpzoekgedrag Conflicten Interactie met leeftijds- genoten en ouders: adviezen in de gaten gehouden worden Gevolgenmodel (2)

39 juni 2015 DEEL 4 KFT-ONDERZOEK

40 juni 2015 KFT-onderzoek en behandelplan in acht stappen Acht stappen Probleeminventarisatie Probleemanalyse Activiteiten kiezen Startniveau bepalen Educatie Doel en opbouw bepalen Opbouwschema uitvoeren Generalisatie en evaluatie (Dedel & Essink 2013)

41 juni 2015 Stap 1: Probleeminventarisatie Anamnese Gevolgenmodel: wat zijn de gevolgen van de pijn? ▪ Cognitieve/emotionele gevolgen ▪ Gedragsmatige gevolgen ▪ Lichamelijke gevolgen ▪ Sociale gevolgen Lichamelijk onderzoek Vragenlijsten Inschatten motivatie Ouders!

42 juni 2015 Anamnese en screening Anamnese (op zoek naar instandhoudende factoren) Hulpvraag Persoonlijke factoren Externe factoren Eerder doorgemaakte zorg Screening Gele vlaggen Oranje vlaggen

43 juni 2015 Anamnese Inventariseren van gedrag In welke mate wordt het kind gehinderd in school, hobbies, sociale activiteiten? Wat wordt vermeden en wat doet een kind veel minder? Wat wil het kind graag weer gaan doen? Welke aanpassingen zijn ontstaan? Wat doet het kind bij veel pijn? Wat zou het kind gaan doen wanneer de klachten weg zouden zijn?

44 juni 2015 Functioneel en lichamelijk onderzoek Pijn beïnvloedt handelen en heeft invloed op de motoriek Er ontstaan problematische handelingen Problematische handelingen zijn handelingen die niet (meer), of alleen met pijn, kunnen worden uitgevoerd en daarom door het kind als problematisch worden ervaren Functioneel onderzoek Interne constraints Externe constraints Discrepanties Lichamelijk onderzoek

45 juni 2015 Film 2: Onderzoek

46 juni 2015 Vragenlijsten / meetinstrumenten Pijnintensiteitschalen Functionele beperkingen

47 juni 2015 Pijn VAS visuele analoge schaal, vanaf 4-5 jaar Pijnthermometer visuele representatie van een thermometer, 0-100, vanaf 5-6 jaar Gezichtjesschalen zorgen voor verwarring omdat het niet duidelijk is of zij de intensiteit of de affectieve betekenis van de pijnervaring meten

48 juni 2015 Patiënt Specieke Klachten vragenlijst (PSK) Doel: afnemen functionele status van de patiënt Patiënt selecteert 3-5 belangrijke klachten t.a.v. fysieke activiteiten:  persoonlijk relevant zijn  hinder ervaren bij de uitvoering  uitvoering vindt regelmatig plaats Drie belangrijkste activiteiten gescoord op een VAS van 10 cm: gevraagd wordt hoe moeilijk het was om de activiteit uit te voeren VAS-schaal: van ‘geen enkele moeite’ tot ‘onmogelijk’ De vragenlijst over moeilijk uit te voeren activiteiten is aangepast voor kinderen door specifieke activiteiten toe te voegen (o.a. spel en school).

49 juni 2015 Functional Disability Inventory (FDI) Vragenlijst lichamelijke beperkingen voor kinderen, 8-17 jaar Zelfrapportageschaal voor ervaren problemen in fysiek en psychosociaal functioneren 15 items

50 juni 2015 Stap 2: Probleemanalyse Ordenen en analyse VerklaringsmodelGevolgenmodel Behandelplan: hoe krijgt de behandeling vorm

51 juni 2015 Gevolgenmodel Ideeën over de klacht van kind, van ouders, van belangrijke personen in en rond het gezin(huisarts, specialist), over de oorzaak automatische cognities in reactie op de klachten Klacht deels verklaarde of onverklaarde klachten, subjectief beleefde of observeerbare klachten, aard, localisatie, intensiteit, ontstaan, verloop, begeleidende verschijnselen, verloop van een doordeweekse dag Cognitieve en emotionele gevolgen Aandacht en concentratie problemen: leerproblemen Stemming: Angst Somberheid Depressieve klachten Boosheid Gedragsmatige gevolgen Verzet tegen beperkingen: Forceren en doorgaan ondanks klachten Vermijden van activiteiten die leiden tot toename van klachten Terugtrekken uit sociale situaties Afname fysieke activiteiten Toename van bepaalde mentale activiteiten Lichaamssignalen negeren of juist monitoren Maatregel om klachten te verminderen: medicijnen, hulpmiddelen Lichamelijke gevolgen In- en doorslaapproblemen Verandering eetpatroon Verslechterde conditie Spierspanning Spierkracht Mobiliteit Sociale gevolgen Schoolverzuim Sociale isolatie Onderlinge relatie ouders Hulpzoekgedrag Conflicten Interactie met leeftijdsgenoten en ouders: adviezen in de gaten gehouden worden

52 juni 2015 Ideeën over de klacht Negatieve ideeën over verloop en oplossingen Piekert veel; Ervaart stress Klacht Pijn in de rug Vermoeidheid aan het einde van de dag Cognitieve en emo- tionele gevolgen Verdrietig Kan zich niet goed concentreren Gedragsmatige gevolgen Doorzetter, niet te stoppen Gaat minder doen dan haar lief is Meer in bed liggen Weet niet hoe kracht te beïnvloeden Lichamelijke gevolgen Spierspanning tussen de schouderbladen Minder conditie Duizeligheid Vermoeidheid Sociale gevolgen Dansen is lastig om vol te houden Ziet vriendinnen minder Veel onenigheid met ouders Gevolgenmodel (2)

53 juni 2015 Stap 3: Activiteiten kiezen Functionele activiteiten Wat wil het kind? Doelen bepalen: SMART PSK

54 juni 2015 Stap 4: Startniveau bepalen Basislijn bepalen 3-5 meetmomenten Pijncontingent Duur, afstand, herhalingen Overbelasting: wat gaan we bepalen?

55 juni 2015 Film 3: Beginsituatie

56 juni 2015 DEEL 5 KFT-BEHANDELING EN EDUCATIE

57 juni 2015 Behandeling: uitgangspunten Bio-psychosociale benadering Gericht op gedrag en instandhoudende factoren Doel: ziektegedrag verminderen en het gezonde gedrag aan te leren, door middel van leerprincipes Verhogen van activiteitenniveau Tweesporen Coach Ouders Tijdcontingent Multidisciplinair

58 juni 2015 Shared Decision Making (SDM) (1) Komen tot een besluit om de behandeling aan te gaan, op basis van de waarden, ideeën en gevoelens van het kind of de jongere en de beschikbare externe evidentie en de expertise van de kinderfysiotherapeut (Kortleve 2012)

59 juni 2015 Shared Decision Making (SDM) (2) Kenmerken Wederkerigheid in de uitwisseling van informatie, zowel persoonlijke als medische informatie Overleg welke persoonlijke en medische aspecten van belang zijn voor de besluitvorming Het uiteindelijk gezamenlijk nemen van het besluit over het behandelplan

60 juni 2015 Shared Decision Making (SDM) (3) Ontwikkel partnerschap met de patiëntDefinieer het probleem en leg dit uit Leg behandelopties en bewijs voor, inclusief onduidelijkheden en onzekerheden Geef aanbevelingen en bespreek de nadelen, risico’s, kosten en inspanningen Controleer of de patiënt het begrijpt

61 juni 2015 Graded Activity (1) Omschrijving Een gestructureerde behandeling, gericht op tijdcontingent, stapsgewijs toenemen van het niveau van functioneren van de patiënt in de domeinen activiteiten en participatie Gericht op gedragsverandering bij de patiënt, het uitbreiden van het activiteitenniveau ondanks de pijn en niet zozeer op het bereiken van een fysiologische en/of anatomische adaptatie Kinderfysiotherapeutisch onderzoek Hierin wordt duidelijk welke handelingen belangrijk zijn door middel van de PSK, FDI

62 juni 2015 Graded Activity (2) Situaties oefenen die steeds meer op de problematische handeling gaan lijken Het verschil tussen aanvangs- en eindniveau gedeeld door het aantal sessies = de opbouw per keer Kleine stappen in het begin vergroten de kans op succes

63 juni 2015 Stap 5: Educatie Doel: verklaringsmodel voor pijn / instandhoudende factoren en behandelaanpak Gericht op het faciliteren van de bereidheid tot gedragsverandering Verandering van activiteitenniveau ondanks de pijn Inzicht in eigen pijnprobleem verruimen Er- en herkennen van psychosociale factoren Welke winst kan behaald worden?

64 juni 2015 Vaardigheden Kies begrijpelijke taal, model, metafoor (inbraak alarm, inzoomen, fantoom, aandacht)Sluit aan bij het verhaal van het kindNeem een neutrale houding aan, beoordeel en veroordeel nietToon empathieVermijd argumenterenControleer of het kind het begrijptGebruik een dialogische gespreksvorm

65 juni 2015 Film 4: Uitleg ‘pijn’ in 5 minuten!

66 juni 2015 Disuse Depressie Beperkingen Pijn / Vermoeidheid Weinig angst Catastroferen Normaal functioneren Vermijding Pijn- / vermoeidheid - ervaring Pijn gerelateerde angst Blootstelling (Vlaeyen & Linton 2000; Simons et al 2012) Educatie (1)

67 juni 2015 Educatie (2) Enkel verzwikt / CRPS Weinig angst Normaal functioneren Ik gebruik krukken en ontlast mijn been Pijnbeleving Angst voor bewegen vermijden EXPOSURE Lopen is slecht voor mijn been en zal mijn situatie verslechteren. Het kan er zelfs voor zorgen dat ik in een rolstoel eindig - gestopt met dansen, - ik blijf thuis - conditie gaat achteruit - ik ben somber

68 juni 2015 Welke aspecten kunnen aan de orde komen? (1) pijn voelen zonder lichamelijk letsel, waarschuwingssignaal, bij chronische pijn geen waarschuwing meer Opvattingen over pijn rust geneest en bewegen verergert Opvattingen over bewegen vermijdingsleren is niet effectief Operante leereffecten activiteiten en tijdcontigent De behandeling

69 juni 2015 Welke aspecten kunnen aan de orde komen? (2) biomedisch en bio-psychosociaal De oorzaak van de pijn resultaat van de behandeling Winst van gedragsverandering verklaren van de pijn Verklaringsmodellen voor de pijnklachten

70 juni 2015 DEEL 6 OPBOUW VAN ACTIVITEITEN

71 juni 2015 Stap 6: Doel en opbouw bepalen Welke doelen worden gesteld? Opbouw: start onder basislijn Basisniveau, tussendoelen, einddoel Succes en bekrachtiging Opbouw maken: ▪ tijdcontingent ▪ binnen een aantal behandelsessies het doel behalen ▪ kind zelf laten bepalen hoe de opbouw verloopt ▪ succesieve approximatie ▪ actieplannen ▪ shaping

72 juni 2015 Succesieve approximatie Vooraf samen met kind stappen einddoel bepalen Basislijn als uitgangs- punt en hiermee startniveau bepalen Doel voor iedere activiteit moet duide- lijk zijn Periode van 3 maanden Tussendoel en week- doelen stellen Kleine stappen in het begin, grote aan het einde Niet minder / meer doen dan afgesproken Veel structuur en houvast bieden

73 juni 2015 Oefenschema

74 juni 2015 Actieplannen Niet alle stappen vooraf vastgelegd Opbouw afhankelijk van verloop tot nu toe en verwachtingen voor komende periode

75 juni 2015 Oefenschema

76 juni 2015 Shaping Gebruiken wanneer activiteiten nog niet beheerst worden Activiteit is nog te complex om uit te voeren Vaardigheid opdelen in kleine stapjes die wel uitvoerbaar zijn Vaardigheid verleerd als gevolg van vermijdingsgedrag

77 juni 2015 Revalidatieschema

78 juni 2015 Stap 7: Opbouwschema uitvoeren Realiseren van afgesproken doelen Tijdcontingent Gebruikmaken van gedragstherapeutische principes ▪ positieve bekrachtiging van doelgedrag ▪ uitdoving van pijngedrag ▪ kleine stappen naar einddoel bekrachtigen ▪ kort na het gewenste gedrag ▪ consequent Integratie

79 juni 2015 Film 5: Doelgedrag

80 juni 2015 Film 6: Resultaten behandeling

81 juni 2015 Ontspanningsoefeningen Ademhalings- en ontspanningsoefeningen ▪ verminderen stress ▪ ontspannen ▪ slapen Autogene training Mindfulness Methode Jacobson

82 juni 2015 Positieve bekrachtiging (1) Positieve bekrachtiging: de manier waarop gedrag ontstaat, wordt sterk bepaald door directe consequenties van het vertoonde gedrag Wordt het gedrag gevolgd door een plezierige consequentie, dan is de kans groter dat het gedrag in de toekomst herhaald wordt

83 juni 2015 Positieve bekrachtiging (2) Verbaal, nonverbaal, sterk instrument Belonen werkt vele malen sterken dan straffen Aandacht voor persoon en vorderingen Empatisch zijn In begin veel, later afname, onverwacht

84 juni 2015 Positieve bekrachtiging (3) Welke bekrachtigers? wat ervaart het kind als belonend? individueel Wanneer? onmiddellijk na bereiken resultaat hoe klein het ook is OmgevingGrafieken

85 juni 2015 Extinctie van het pijngedrag (1) Uitdoven Geen aandacht voor het pijngedrag Wel aandacht voor de behaalde resultaten Het gesprek richten op een ander onderwerp Aandacht opbouw activiteiten, toename participatie, soepeler bewegen Geen aandacht voor pijngedrag; dit doet pijngedrag geleidelijk afnemen

86 juni 2015 Extinctie van het pijngedrag (2) Aanvankelijk neemt pijngedrag toe als gevolg van het geen aandacht hebben voor pijngedrag Kind is gewend dat de omgeving reageert op pijngedrag Nu er niet meer gereageerd wordt, zal het gedrag toenemen om een reactie te krijgen Uitleg geven waarom pijn toeneemt en het niet alarmerend is

87 juni 2015 Gedragstherapeutische principes Verbale instructie we zeggen het kind wat verwacht wordt, de opdracht moet helder, eenvoudig en uitnodigend zijn Modelling en imitatie als verbale instructie niet werkt kan de opdracht wordt voor gedaan, daarna kan het gedrag geïmiteerd worden Prompting op gang helpen van het kind, verbaal of nonverbaal

88 juni 2015 Stap 8: Generalisatie Kritieke faseLoslatenToepassen in eigen dagelijkse situatie zonder begeleidingHandhaven in de tijdGeen bekrachtiging meer van hulpverlenerOmgevingOmgaan met terugvalTerugkomafspraken

89 juni 2015 Attitude en vaardigheden (1) Gezondheidsproblemen en rol hulpverlener Van biomedisch naar bio-psychosociaal Van oplossingsgericht naar coachend Eigen grenzen kennen en stellen Irritatie en negatieve gevoelens: ‘zeurkous’, ‘aanstelleritis’ ‘Niet pluis’-gevoel

90 juni 2015 Attitude en vaardigheden (2) Communicatie en didactische vaardigheden Dialoog Neem het kind serieus, toon respect, erken pijnklachten en dat het niet makkelijk is daarmee te functioneren Blijf neutraal, beoordeel en veroordeel niet Omgaan met weerstand Gedragsmatige principes kunnen toepassen

91 juni 2015 Ouderbegeleiding Ouders kunnen het gedrag van het kind zien als ziektewinst Het pijngedrag niet positief bekrachtigen Gezond gedrag bekrachtigen Educatie Cognitief- gedragsmatige behandeling

92 juni 2015 TEN SLOTTE

93 juni 2015 Hoe nu verder? SOLK onderzoeken en behandelen is complex Uitgebreide cursus van twee dagen Veel casuïstiek Eigen ingebrachte casuïstiek Bij vragen over casuïstiek: mail! Info: gdedel@dok018.nl


Download ppt "Juni 2015 SOLK: FUNCTIONELE KLACHTEN BIJ KINDEREN EN JONGEREN Gert Dedel, kinderfysiotherapeut DOK018, docent master kinderfysiotherapie Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google