De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Noord- Limburg Juni 2015 De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften naar het VO Doel: Voorlichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Noord- Limburg Juni 2015 De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften naar het VO Doel: Voorlichting."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Noord- Limburg Juni 2015 De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften naar het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure doorstroom zorgleerlingen Marlies Willems Coördinatie Website: www.bco-onderwijsadvies.nl of www.passendonderwijsnoordlimburg.nlwww.bco-onderwijsadvies.nl www.passendonderwijsnoordlimburg.nl Kies LWOO

2 Agenda Structuur/zorgstructuur VO Onderzoeksprocedure Criteria Dossier Tijdpad

3 In schema voortgezet (speciaal) onderwijs PrO praktijkonderwijs VMBO BBL KBL GL TL SPOP HAVOVWO Maasland VSO LWOO SPOP

4

5 Ondersteuning op school  Basisondersteuning – Docent – Mentor – Remediale Hulp – Counselor – Ondersteuningscoördinator – Ondersteuningsteam – Externe deskundigen

6 Ondersteuning op school Extra ondersteuning binnen elke school -speciaal passend onderwijs (SPOP) -LWOO Nog meer ondersteuning: andere school - praktijkonderwijs - Maasland op Blariacumcollege -vso-scholen zoals De Beemden en Velddijk -internaten, psychiatrie

7 Landelijke criteria voor LWOO of PRO Cognitie Leervorderingen –Technisch lezen –Spelling –Begrijpend lezen –Rekenen Sociaal-emotionele problematiek Aantonen middels door minister vastgestelde test- en screeningsinstrumenten, onderwijskundig rapport en psychologisch verslag (zie www.rvc-vo.nl)

8 LWOO binnen VMBO: Cognitie: Intelligentie:75/80< IQ < 90 Leervorderingen (LVS is leidend): Meer dan 25 % achterstand op minimaal 2 gebieden DLE < 45 bij DL=60 –Technisch lezen –Spelling –Begrijpend lezen –Rekenen ! niet technisch lezen én spelling

9 LWOO binnen VMBO : Cognitie: Intelligentie:90< IQ < 120 Leervorderingen (LVS is leidend): Meer dan 25 % achterstand op minimaal 2 gebieden DLE < 45 bij DL=60 Sociaal-emotionele problematiek prestatiemotivatie faalangst sociaal-emotionele instabiliteit

10 Onderzoek sociaal- emotionele problematiek Onderwijskundig rapport - DOD - OKR samenwerkingsverband Test bij de leerling Test bij de leerkracht: DVL ! DVL bij onderwijskundig rapport meesturen

11

12 Praktijkonderwijs (PrO ) Moeite met theoretisch leren Niet in staat om VMBO diploma te halen Gericht op arbeidstoeleiding

13 Praktijkonderwijs (PrO ) Cognitie: Intelligentie:55/60< IQ < 75/80 Leervorderingen (LVS is leidend): Meer dan 50 % achterstand op minimaal 2 gebieden DLE < 30 bij DL=60 –Technisch lezen –Spelling –Begrijpend lezen –Rekenen ! niet technisch lezen én spelling

14 Maatwerk Leerling komt op best passende plek in voortgezet onderwijs Vangnet niet nodig Maar: Maatwerk! Samen

15 Ondersteuningsloket Het Ondersteuningsloket beoordeelt en beslist! – Aanwijzing op LWOO – Toelaatbaarheidsverklaring PrO, Maasland, VSO 50556065707580859095 50556065707580859095 IQ PrO IQ LWOO Dle 10 - 30 25 - 45 Rekenen !! Begrijpend lezen !! PrO dle LWOO dle

16 Speciaal Passend Onderwijs Bedoeld voor leerlingen die gewoon in de klas mee kunnen doen, als extra voor- en naschoolse opvang aangeboden wordt Leerlingen volgen de reguliere lessen Waar nodig is er extra begeleiding voor, tijdens en na de lessen Leerlingen worden ondersteund in een speciale ruimte binnen de school Plaatsingscriteria (vanuit ondersteuningsloket of vanuit ondersteuningsteam school)

17 Maasland Twee-jarige onderbouw als brug tussen basisonderwijs en bovenbouw VMBO of HAVO Complexe problematiek Startniveau VMBO-t of HAVO Maatwerk basisberoepsgerichte leerweg – HAVO Aanmelding moet vroegtijdig door ouders gebeuren (liefst al in groep 7)

18 Landelijke Criteria LVS is leidend, gegevens afgenomen eind groep 7 (BL midden groep 7) bij aanvraag voor 1 februari Niet CITO ENTREE LVS gegevens afgenomen groep 8 bij aanvraag na 1 februari (3 e en 4 e ronde) Adaptief toetsen! Sociaal-emotionele problematiek moet onderbouwd zijn in rapportage en onderzoek Afname individueel intelligentieonderzoek bij: – Leerlingen met NT2 problematiek (korter dan 4 jaar in Nederlands onderwijs) – Bij tegenstrijdige resultaten, met name bij PRO leerlingen Indien aanvullende gegevens worden gevraagd, wordt daar een termijn aan gesteld

19 Casus Waar meld je je leerling aan?

20

21 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Doelen: - Landelijke criteria LWOO/PrO -Optimale ontwikkelingskansen voor iedere leerling -De juiste plek voor iedere leerling -Geen stempel maar hulp -Samen -Maatwerk

22 Zorgleerlingen po/vo Aanmelding ondersteuningsteam VO school Maasland onderzoeksprocedure LWOO/PrO ondersteuningsteam VSO Vragen omtrent advisering bij complexere problematiek ONDERSTEUNINGSLOKET marlieswillems@bco-onderwijsadvies.nl

23 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Vroeg aanmelden:  Beeld van leerling en verwachtingen vroegtijdig met ouders bespreken groep 7  Belang van zorg voor leerling staat voorop voor Kerst: 80 % !

24 Cijfers SchooljaarRonde 1Ronde 2Ronde 3Totaal 2010-201149 %20 %31 %363 2011-201259 %19 %22 %416 2012-201352 %21 %27 %476 2013-201463 %20 %17 %431 2014-2015 voorlopig 66 %18 %15 %395

25 Cijfers, adviezen 2014-2015 AdviezenRonde 1Ronde 2Ronde 3Totaal VO regulier481664 LWOO15051201 PRO15217 Vangnet PRO 11 Maasland48250 Anders112 Totaal2637360395

26 Planning Per onderzoeksronde streefdatum dat verslag wordt verzonden Soms lukt het niet –Dossier is niet compleet bij aanmelding –Er zijn aanvullende gegevens nodig –Overleg met VO (driemanschap) gebeurt volgens planning: dossier compleet noodzakelijk! Graag dus snel reageren op vragen!

27 Filmpje

28 Samenvatting procedure LWOO/PrO 1.Bao en ouders melden zo vroeg mogelijk aan middels: - Aanmeldingsformulier -DOD (onderwijskundig rapport) -Gegevens uit LVS, historisch overzicht min. vanaf groep 6 in DLE’s -Evt. handelingsplan, eerder onderzoek -Evt. uitdraai scoreformulier intelligentieonderzoek afgelopen twee jaar -DVL Downloaden via www.bco-onderwijsadvies.nlwww.bco-onderwijsadvies.nl

29 Samenvatting procedure 2.Groepsonderzoeken op VO-school (coördinatie BCO Onderwijsadvies) 3.Bespreking onderzoeks- en leerling-gegevens met PrO en/of VO in adviescommissie LWOO/PrO 4.Voorlopig advies of aanvullende gegevens Bij advies PRO of Maasland mondeling overleg met basisschool en ouders

30 Samenvatting procedure 5.Ouders melden leerling aan bij VO in maart 6.VO selecteert leerlingen voor vierde ronde en neemt contact op met basisschool 7. Toelatingscommissie VO beslist

31 Vervolg 8.VO vraagt gegevens op bij BCO 9.Warme overdracht van basisschool naar VO 10.BCO of VO vraagt aan bij Ondersteuningsloket Ouders krijgen bericht zsm.

32 Tijdpad Ronde 1: voor herfstvakantie Aanmelding bij BCO, secretariaat ondersteuningsloket: vóór 15 september Door → basisschool Door → Maasland (Leerlingen die reeds aangemeld zijn bij Maasland)

33 Tijdpad Ronde 2: voor Kerstvakantie Aanmelding bij BCO, secretariaat ondersteuningsloket: vóór 15 oktober Door → basisschool

34 Tijdpad Ronde 3: voor eind maart Aanmelding bij BCO, secretariaat ondersteuningsloket vóór 15 december Door → basisschool

35 Tijdpad Ronde 4: voor zomervakantie Aanmelding bij BCO, secretariaat ondersteuningsloket Zsm na aanmelding in maart Door → VO-school of basisschool

36 Belangrijk! Meld leerlingen zo vroeg mogelijk aan (80% ronde 1 en 2) Let op: - zorgleerling - leerling met eigen leerlijn/ontwikkelingsperspectief - CITO-scores, achterstand > 25 % (D en E of V (en IV))

37 HOE EN WAT? Opsturen naar: BCO Onderwijsadvies Secretariaat ondersteuningsloket Postbus 829 5900 AV VENLO -Aanmeldingsformulier -DOD (Onderwijskundig rapport) -Gegevens uit LVS (in DLE’s) -Evt. handelingsplan, eerder onderzoek -DVL

38 Vragen ?


Download ppt "Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Noord- Limburg Juni 2015 De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften naar het VO Doel: Voorlichting."

Verwante presentaties


Ads door Google