De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Noord-Limburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Noord-Limburg"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Noord-Limburg
Juni 2015 De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften naar het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure doorstroom zorgleerlingen Marlies Willems Coördinatie Website: of Kies LWOO

2 Agenda Structuur/zorgstructuur VO Onderzoeksprocedure Criteria Dossier
Tijdpad

3 voortgezet (speciaal) onderwijs
In schema voortgezet (speciaal) onderwijs VSO PrO praktijkonderwijs VMBO BBL KBL GL TL HAVO VWO SPOP SPOP SPOP LWOO Maasland

4

5 Ondersteuning op school
Basisondersteuning Docent Mentor Remediale Hulp Counselor Ondersteuningscoördinator Ondersteuningsteam Externe deskundigen Zorgcoördinator overlap BAO. Discussie ZAT kan ook op Zorgiveau 3.

6 Ondersteuning op school
Extra ondersteuning binnen elke school speciaal passend onderwijs (SPOP) LWOO Nog meer ondersteuning: andere school - praktijkonderwijs - Maasland op Blariacumcollege vso-scholen zoals De Beemden en Velddijk internaten, psychiatrie Niveau van zorg, niet van onderwijs LWOO per school verschillend ingevuld, aparte klassen, gemengd Spec passend onderwijs: iedere school zelf invulling, in ontwikkeling afstemming binnen swv, doel is samengroei met huidige LGF leerlingen LWOO+: complexe problematiek, inschatting basisschool VSO LG lichamelijk gehandicapten VSO LZ langdurig zieken

7 Landelijke criteria voor LWOO of PRO
Cognitie Leervorderingen Technisch lezen Spelling Begrijpend lezen Rekenen Sociaal-emotionele problematiek Aantonen middels door minister vastgestelde test- en screeningsinstrumenten, onderwijskundig rapport en psychologisch verslag (zie

8 LWOO binnen VMBO: Cognitie: Intelligentie: 75/80< IQ < 90
Leervorderingen (LVS is leidend): Meer dan 25 % achterstand op minimaal 2 gebieden DLE < 45 bij DL=60 Technisch lezen Spelling Begrijpend lezen Rekenen ! niet technisch lezen én spelling Noemen leerlingen met eigen leerlijn, scores D en E

9 LWOO binnen VMBO: Cognitie: Intelligentie: 90< IQ < 120
Leervorderingen (LVS is leidend): Meer dan 25 % achterstand op minimaal 2 gebieden DLE < 45 bij DL=60 Sociaal-emotionele problematiek prestatiemotivatie faalangst sociaal-emotionele instabiliteit

10 Onderzoek sociaal- emotionele problematiek
Onderwijskundig rapport - DOD - OKR samenwerkingsverband Test bij de leerling Test bij de leerkracht: DVL ! DVL bij onderwijskundig rapport meesturen

11

12 Praktijkonderwijs (PrO)
Moeite met theoretisch leren Niet in staat om VMBO diploma te halen Gericht op arbeidstoeleiding

13 Praktijkonderwijs (PrO)
Cognitie: Intelligentie: /60< IQ < 75/80 Leervorderingen (LVS is leidend): Meer dan 50 % achterstand op minimaal 2 gebieden DLE < 30 bij DL=60 Technisch lezen Spelling Begrijpend lezen Rekenen ! niet technisch lezen én spelling

14 Maatwerk Leerling komt op best passende plek in voortgezet onderwijs
Vangnet niet nodig Maar: Maatwerk! Samen

15 Ondersteuningsloket Het Ondersteuningsloket beoordeelt en beslist!
Aanwijzing op LWOO Toelaatbaarheidsverklaring PrO, Maasland, VSO 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 IQ PrO 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 IQ LWOO Rekenen !! Begrijpend lezen !! PrO dle Dle LWOO dle

16 Speciaal Passend Onderwijs
Bedoeld voor leerlingen die gewoon in de klas mee kunnen doen, als extra voor- en naschoolse opvang aangeboden wordt Leerlingen volgen de reguliere lessen Waar nodig is er extra begeleiding voor, tijdens en na de lessen Leerlingen worden ondersteund in een speciale ruimte binnen de school Plaatsingscriteria (vanuit ondersteuningsloket of vanuit ondersteuningsteam school)

17 Maasland Twee-jarige onderbouw als brug tussen basisonderwijs en bovenbouw VMBO of HAVO Complexe problematiek Startniveau VMBO-t of HAVO Maatwerk basisberoepsgerichte leerweg – HAVO Aanmelding moet vroegtijdig door ouders gebeuren (liefst al in groep 7)

18 Landelijke Criteria LVS is leidend, gegevens afgenomen eind groep 7 (BL midden groep 7) bij aanvraag voor 1 februari Niet CITO ENTREE LVS gegevens afgenomen groep 8 bij aanvraag na 1 februari (3e en 4e ronde) Adaptief toetsen! Sociaal-emotionele problematiek moet onderbouwd zijn in rapportage en onderzoek Afname individueel intelligentieonderzoek bij: Leerlingen met NT2 problematiek (korter dan 4 jaar in Nederlands onderwijs) Bij tegenstrijdige resultaten, met name bij PRO leerlingen Indien aanvullende gegevens worden gevraagd, wordt daar een termijn aan gesteld

19 Casus Waar meld je je leerling aan?

20

21 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo
Doelen: - Landelijke criteria LWOO/PrO Optimale ontwikkelingskansen voor iedere leerling De juiste plek voor iedere leerling Geen stempel maar hulp Samen Maatwerk Voorbeeld bril

22 Zorgleerlingen po/vo ONDERSTEUNINGSLOKET
Aanmelding ondersteuningsteam VO school Maasland onderzoeksprocedure LWOO/PrO ondersteuningsteam VSO Vragen omtrent advisering bij complexere problematiek ONDERSTEUNINGSLOKET

23 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo
Vroeg aanmelden: Beeld van leerling en verwachtingen vroegtijdig met ouders bespreken groep 7 Belang van zorg voor leerling staat voorop voor Kerst: 80 % ! Denk aan eigen leerlijn en acceptatieproces, Afgelopen jaar: 1e ronde op 35 % 2e ronde: 33% 3e ronde 32%

24 Cijfers Schooljaar Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Totaal 2010-2011 49 % 20 %
31 % 363 59 % 19 % 22 % 416 52 % 21 % 27 % 476 63 % 17 % 431 voorlopig 66 % 18 % 15 % 395

25 Cijfers, adviezen 2014-2015 Adviezen Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Totaal
VO regulier 48 16 64 LWOO 150 51 201 PRO 15 2 17 Vangnet PRO 1 Maasland 50 Anders 263 73 60 395

26 Planning Per onderzoeksronde streefdatum dat verslag wordt verzonden
Soms lukt het niet Dossier is niet compleet bij aanmelding Er zijn aanvullende gegevens nodig Overleg met VO (driemanschap) gebeurt volgens planning: dossier compleet noodzakelijk! Graag dus snel reageren op vragen!

27 Filmpje

28 Samenvatting procedure LWOO/PrO
Bao en ouders melden zo vroeg mogelijk aan middels: - Aanmeldingsformulier DOD (onderwijskundig rapport) Gegevens uit LVS, historisch overzicht min. vanaf groep 6 in DLE’s Evt. handelingsplan, eerder onderzoek Evt. uitdraai scoreformulier intelligentieonderzoek afgelopen twee jaar DVL Downloaden via

29 Samenvatting procedure
Groepsonderzoeken op VO-school (coördinatie BCO Onderwijsadvies) Bespreking onderzoeks- en leerling-gegevens met PrO en/of VO in adviescommissie LWOO/PrO Voorlopig advies of aanvullende gegevens Bij advies PRO of Maasland mondeling overleg met basisschool en ouders

30 Samenvatting procedure
Ouders melden leerling aan bij VO in maart VO selecteert leerlingen voor vierde ronde en neemt contact op met basisschool 7. Toelatingscommissie VO beslist CITO wordt later, LAB toets

31 Vervolg VO vraagt gegevens op bij BCO
Warme overdracht van basisschool naar VO BCO of VO vraagt aan bij Ondersteuningsloket Ouders krijgen bericht zsm.

32 Tijdpad Ronde 1: voor herfstvakantie Aanmelding bij BCO, secretariaat ondersteuningsloket: vóór 15 september Door → basisschool Door → Maasland (Leerlingen die reeds aangemeld zijn bij Maasland)

33 Tijdpad Ronde 2: voor Kerstvakantie
Aanmelding bij BCO, secretariaat ondersteuningsloket: vóór 15 oktober Door → basisschool Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

34 Tijdpad Ronde 3: voor eind maart
Aanmelding bij BCO, secretariaat ondersteuningsloket vóór 15 december Door → basisschool Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

35 Zsm na aanmelding in maart
Tijdpad Ronde 4: voor zomervakantie Aanmelding bij BCO, secretariaat ondersteuningsloket Zsm na aanmelding in maart Door → VO-school of basisschool Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

36 Belangrijk! Meld leerlingen zo vroeg mogelijk aan (80% ronde 1 en 2)
Let op: - zorgleerling - leerling met eigen leerlijn/ontwikkelingsperspectief - CITO-scores, achterstand > 25 % (D en E of V (en IV))

37 HOE EN WAT? Opsturen naar: BCO Onderwijsadvies
Secretariaat ondersteuningsloket Postbus 829 5900 AV VENLO Aanmeldingsformulier DOD (Onderwijskundig rapport) Gegevens uit LVS (in DLE’s) Evt. handelingsplan, eerder onderzoek DVL

38 Vragen ?


Download ppt "Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Noord-Limburg"

Verwante presentaties


Ads door Google