De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijetijdsparticipatie Dilbeek info verenigingen 4 februari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijetijdsparticipatie Dilbeek info verenigingen 4 februari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Vrijetijdsparticipatie Dilbeek info verenigingen 4 februari 2015

2 1.Achtergrond vrijetijdsparticipatie: doel en context 2.Armoede in Dilbeek: de cijfers 3.Armoede in Dilbeek: info achter de cijfers 4.De Dilbeekse participatiepas tot nu: cijfers 2013 – 2014 5.Verenigingen mee op de kar – Wat doen wij? – Wat doen jullie – wat kunnen jullie doen? 6. Oproep charter

3 1.Achtergrond vrijetijdsparticipatie: doel en context

4 Doel vrijetijdsparticipatie Mensen die in armoede leven meer en volwaardig laten participeren aan culturele activiteiten, sport- en jeugdactiviteiten door bestaande drempels te verlagen en mensen te stimuleren tot deelname en ontwikkeling van de eigen creativiteit.

5 Wettelijke context Sinds 2008 kunnen alle gemeenten in Vlaanderen via het participatiedecreet bijkomende middelen ontvangen van de Vlaamse overheid om vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede te bevorderen. Voorwaarden: Oprichting lokaal netwerk (vrijetijd- en welzijnsactoren samen) Lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie

6 Dilbeekse afsprakennota 2014-2019 –Goedgekeurde afsprakennota door gemeente en OCMW op 16.09.2013 –2 doelstellingen : 1.verlagen van financiële drempels 2.verlagen van de andere participatiedrempels (psychologisch, praktisch…): sensibilisering van doorverwijzers en organisatoren –13 acties waaronder: een lokaal participatietarief: personen ‘in armoede’ betalen slechts 20% van de kostprijs voor deelname aan activiteiten georganiseerd door lokale partners op vertoon van een participatiepas Fase 1: gemeente, ocmw, Westrand, Dilkom (sinds 2013) Fase 2: vrijetijdsverenigingen mee actieve partner vanaf 2015 – focus op kinderen en jongeren

7 2. Armoede in cijfers

8 Armoede in Dilbeek: de cijfers

9 Hoge kinderarmoedecijfers in Dilbeek Situering van Dilbeek in de kinderarmoedebarometer van Vlaanderen op basis van 7 indicatoren: voorkeursregeling ziekteverzekering 0-4 jaar: P 83% eenoudergezinnen met kinderen 0-3 jaar: P 96% kansarmoede-index Kind en Gezin: P 77% onderwijs kansarmoede-indicator kleuteronderwijs: P 80% (equivalent) leefloon – categorie met gezinslast: P 75% huishoudens zonder werk 0-2 jaar: P 77 % huishoudens niet EU –nationaliteit 0-3 jaar: P 88% Conclusie: op elke indicator scoort Dilbeek hoger dan percentiel 75 Bron: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/kinderarmoede/kinderarmoede.html

10 3. Achter de cijfers

11 Wat is armoede? - Armoede is meer dan een tekort aan middelen - Armoede is niet altijd zichtbaar - Armoede is meer dan een schuldvraag en een verantwoordelijke zoeken  Armoede = complex probleem van uitsluiting op verschillende levensdomeinen

12 gezin Arbeid en tewerkstelling Sociale contacten JustitieWelzijn Inkomen en schulden Huisvesting Gezondheid OnderwijsCultuur OCMW Dilbeek

13 Waarom kinderarmoede bestrijden? Kinderen die opgroeien in armoede hebben een grotere kans om zelf een leven in armoede door te brengen. Kinderen in armoede krijgen niet de kansen waar alle kinderen recht op hebben. Kinderarmoede kan niet los gezien worden van armoede bij ouders. De herhaaldelijke vaststelling dat interventieprogramma’s bij jonge kinderen een hoog rendement hebben terwijl deze programma’s bij kinderen tijdens de adolescentie een veel lager rendement hebben: Heckman-curve (Nobelprijswinnaar). OCMW Dilbeek

14 Heckman-curve opbrengstvoet van investeringen in de menselijke ontwikkeling over de levenscyclus

15 De meerwaarde van vrijetijdsparticipatie voor een individu Zelfontplooiing - identiteitsontwikkeling Talentontwikkeling Sociaal netwerk Ontspanning Zinvolle vrijetijdsbesteding Levenslang leren Gezondheid …

16 Niet iedereen moet participeren aan het aanbod, maar iedereen moet de kans krijgen om te kunnen participeren

17 4. De Dilbeekse participatiepas tot nu

18 Verhouding gebruik versus niet gebruikt 2013 2014 530 uitgereikt510 uitgereikt

19 aantal activiteitenaantal klanten 2013201420132014 Westrand1801979693 Dilkom17133658149 dienstencentrum411401213 dienst jeugd (speelplein, grabbelpas, taalkamp)119115417090 dienst sport (sportweken, initiatie sport overdag13161314 Bibliotheek Wolfsput104466513 Detail gebruik per vrijetijdspartner

20 Frequentie gebruik participatiepas Aantal activiteiten (excl. bib): 2013: 1599 2014: 2255 (+ 41%)

21 Uniek of gecombineerd gebruik Gebruik bij één of meerdere organisaties? “uniek” gebruik

22 Gecombineerd gebruik (2 of meerdere organisatoren) Uniek of gecombineerd gebruik

23 5. Verenigingen mee op de kar

24 Info over de pas Mits voorlegging van volgende documenten: – het bewijs van het ziekenfonds als je een verhoogde tegemoetkoming(het vroegere OMNIO-statuut) hebt – of het aanslagbiljet van de belastingen – of een bewijs collectieve schuldenregeling Wordt jaarlijks uitgereikt door welzijnsloket en OCMW

25 Wat doen wij? Bij uitreiking van de pas: informeren en responsabiliseren Opvolging – Welzijnsloket: opvolging bij vernieuwen van de pas – OCMW: opvolging deel van langdurige begeleiding; vrijetijdsbesteding is een aspect naast wonen, werken,… Contact voor tips en advies bij ‘problemen’ maar niet optreden als tussenpersoon (risico op vertrouwensbreuk)

26 Wat doen wij? de subsidie Terugbetaling aan de vereniging van 50% van de gederfde inkomsten. Reglement en aanvraagformulier te downloaden via de website – aanvragen kan op elk moment http://www.dilbeek.be/wonen-leven/welzijn- gezondheid/participatie-vrije-tijd-voor- iedereen/vereniging.html

27 Wat doen jullie? De Dilbeekse inwoner toont de vereniging de participatiepas en krijgt meteen de korting toegewezen (participatietarief = 20%) De vereniging mailt volgende info door naar participatie@dilbeek.be: nummer van de pas – welke activiteit participatie@dilbeek.be De vereniging vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier (kan ook gebundeld) Info doorgeven over het aanbod (afspraken inschrijvingen, benodigde materialen,…)

28 Wat doen jullie? De vereniging duidt 2 “ambassadeurs” aan die optreden als contactpersoon – info wordt via hen doorgegeven – zij staan garant voor de ‘armoedetoets’ binnen de vereniging en worden hierin ondersteund door de welzijnspartners Als partner van de pas het logo gebruiken in alle communicatiekanalen

29 Enkele tips Wees kritisch voor je eigen aanbod en breng met je bestuur drempels in kaart – Hoe organiseer je de inschrijving en de betaling? – Hoe discreet kan je als vereniging omgaan met de informatie? – Is de informatie begrijpbaar? – Zijn er ongeschreven regels? – Welke uitrusting is er nodig? Mogelijkheid tot 2 de handsaankoop?

30 Enkele tips Durf contact te leggen en ga in dialoog met kinderen en ouders in armoede! – vanuit een open en respectvolle houding – wees authentiek – wees nederig vanwege het onbekende – wees je bewust van je eigen vooroordelen  vermijden van het draaideureffect

31 Enkele tips Vermijdt stigmatiserende initiatieven! Elk kind is uniek en heeft zijn talenten en beperkingen. Heb aandacht voor elk kind zodat het zich goed kan en mag voelen! Wees je bewust van je eigen rol en van wat je als mens kan betekenen voor kinderen in armoede!

32 Alle info op www.dilbeek.be doorklikkenwww.dilbeek.be Evaluatie na 1 jaar Contact participatie@dilbeek.be of via de vrijetijdsdiensten (jeugd, sport, cultuur)participatie@dilbeek.be Vragen?

33 Project ‘De cirkel doorbreken’ en het charter ‘Kinderarmoede, NEEN!’


Download ppt "Vrijetijdsparticipatie Dilbeek info verenigingen 4 februari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google