De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

July 1, 2015Presentatie PSO Nederland1 Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Yuri Starrenburg & Wilke van Thiel - Leenders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "July 1, 2015Presentatie PSO Nederland1 Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Yuri Starrenburg & Wilke van Thiel - Leenders."— Transcript van de presentatie:

1 July 1, 2015Presentatie PSO Nederland1 Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Yuri Starrenburg & Wilke van Thiel - Leenders

2 Iedereen kent MVO July 1, 2015Presentatie PSO Nederland2

3 Ontwikkeling PSO 2010-2012 July 1, 2015Presentatie PSO Nederland3

4 July 1, 2015Presentatie PSO Nederland4 Uitgangspunten PSO Eén generiek model voor alle reguliere werkgevers (groot, klein, alle branches en juist voor het MKB). Primair bedoeld om de prestaties van organisaties inzichtelijk te maken. Dus geen iso-achtig managementsysteem. Groeimodel / ladderbenadering. –Onderscheidend vermogen, onafhankelijke toetsing, niet ingewikkeld en weinig administratieve lasten.

5 July 1, 2015Presentatie PSO Nederland5 Doel PSO Doel is oplossen van een maatschappelijk probleem door het stimuleren van socialer ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan het werk bij reguliere organisaties. Meer (soorten) organisaties stimuleren om socialer te ondernemen.

6 July 1, 2015Presentatie PSO Nederland6 Wat is de PSO PSO is een erkenning voor ondernemers die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. PSO laat zien welke bedrijven meer dan gemiddeld bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en geeft daarvoor een erkenning (certificaat) af. Ook de prestaties van leveranciers en samenwerkingspartners worden inzichtelijk gemaakt en gestimuleerd, dit noemen ook wel ketenstimulering.

7 July 1, 2015Presentatie PSO Nederland7 Uniek De PSO wordt continue doorontwikkeld met de markt. Landelijke standaard. Praktisch en eenvoudig. Verzamelen input uit de markt voor verbetering en aansluiting. Multi inzetbaar voor zowel overheid als bedrijfsleven. Voor alle soorten organisaties/ branches!

8 July 1, 2015Presentatie PSO Nederland8 Wat meet de PSO? De PSO meet in welke mate een organisatie duurzaam socialer onderneemt ten opzichte van andere organisaties en of zij dit op een kwalitatief goede wijze doen.

9 July 1, 2015Presentatie PSO Nederland9 Wat meet de PSO exact ? Directe bijdrage: personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie die bij een organisatie werken ten opzichte van het totale personeelsbestand. Gewogen directe bijdrage (wegingsfactoren). Kwalitatieve beoordeling. Indirecte bijdrage: inkopen of werk uitbesteden bij andere bedrijven met een PSO-erkenning en/ of SW-bedrijven.

10 Personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie WWB/IOAW/IOAZ/ participatiedoelgroep WAO/WIA/WAZ/Wajong/ participatiedoelgroep SW-geïndiceerd voor beschut werk WW BBL/BOL niveau 1 + VSO / PRO BBL/BOL niveau 2 July 1, 2015Presentatie PSO Nederland10

11 Wegingsfactoren PSO Uitgangspositie bij instroom. Omvang werkweek (hoeveel uur). Type arbeidscontract (loondienst, detachering, stageplaats, etc.). July 1, 2015Presentatie PSO Nederland11

12 July 1, 2015Presentatie PSO Nederland12 PSO In schema

13 July 1, 2015Presentatie PSO Nederland13 Kwalitatieve beoordeling Bedrijven moeten voldoen aan minimale kwalitatieve eisen en daarvoor een checklist invullen: –passend werk –Integratie –functioneren en ontwikkeling –begeleiding Het bedrijf wordt grotendeels vrij gelaten in de wijze waarop ze aan deze criteria moet voldoen. Aansluiten bij de organisatie.

14 PSO voor bedrijven ? U draagt bij aan een betere maatschappij, gewoon, omdat het kan. Imago, publiciteit, vermelding bij vacatures en advertenties, artikelen, contact stakeholders, (potentiele) klanten e.d. U laat zien dat uw organisatie socialer onderneemt ten opzichte van andere organisaties. July 1, 2015Presentatie PSO Nederland14

15 PSO voor bedrijven ? U wordt zichtbaar voor overheid, vakorganisaties, medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten. PSO stimuleert ketenstimulering: door zaken te doen met andere socialere (PSO-)bedrijven: vraag naar PSO gecertificeerde bedrijven neemt toe. Participatiewet en het bijbehorende quotum. PSO wordt steeds meer ingezet bij overheidsopdrachten en subsidieverordeningen. July 1, 2015Presentatie PSO Nederland15

16 PSO bij Social return? Diverse gemeenten, provincies en woningbouwverenigingen vragen PSO uit bij opdrachten en aanbestedingen, in het kader van Social return en /of subsidieverordeningen. Extra handvat om de huidige praktijk bij social return te verbeteren: Belonen wat bedrijven al doen en stimuleren om te blijven groeien op de ladder! Kijken naar de mogelijkheden in de organisatie zelf. MKB Infa: +/- 20K administratieve kosten per organisatie. 4000 Infra bedrijven maakt 80 miljoen. July 1, 2015Presentatie PSO Nederland16

17 Effect Social return / PSO July 1, 2015Presentatie PSO Nederland17

18 Werkgeversbenadering Strategische keuze door werkgever. Beleidskeuze is noodzakelijk, ook voor quotum/ participatiewet. PSO is een keuze: kiezen om echt aan de slag te gaan met socialer ondernemen in de organisatie en dit uit te dragen! July 1, 2015Presentatie PSO Nederland18

19 Werkgeversbenadering Wat is de rol van de: SW organisatie? Social Enterprise (met een PSO-erkenning)? July 1, 2015Presentatie PSO Nederland19

20 Werkgeversbenadering Hoe geef je dit vorm door middel van de PSO Plan van aanpak om strategische keuze vorm te geven. Samen implementeren door inzet onderkant arbeidsmarkt en realiseren indirecte bijdrage. July 1, 2015Presentatie PSO Nederland20

21 July 1, 2015Presentatie PSO Nederland21


Download ppt "July 1, 2015Presentatie PSO Nederland1 Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Yuri Starrenburg & Wilke van Thiel - Leenders."

Verwante presentaties


Ads door Google