De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie PSO Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie PSO Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie PSO Nederland
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Yuri Starrenburg & Wilke van Thiel - Leenders April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

2 Presentatie PSO Nederland
Iedereen kent MVO April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

3 Presentatie PSO Nederland
Ontwikkeling PSO April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

4 Presentatie PSO Nederland
Uitgangspunten PSO Eén generiek model voor alle reguliere werkgevers (groot, klein, alle branches en juist voor het MKB). Primair bedoeld om de prestaties van organisaties inzichtelijk te maken. Dus geen iso-achtig managementsysteem. Groeimodel / ladderbenadering. Onderscheidend vermogen, onafhankelijke toetsing, niet ingewikkeld en weinig administratieve lasten. April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

5 Presentatie PSO Nederland
Doel PSO Doel is oplossen van een maatschappelijk probleem door het stimuleren van socialer ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan het werk bij reguliere organisaties. Meer (soorten) organisaties stimuleren om socialer te ondernemen. April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

6 Presentatie PSO Nederland
Wat is de PSO PSO is een erkenning voor ondernemers die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. PSO laat zien welke bedrijven meer dan gemiddeld bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en geeft daarvoor een erkenning (certificaat) af. Ook de prestaties van leveranciers en samenwerkingspartners worden inzichtelijk gemaakt en gestimuleerd, dit noemen ook wel ketenstimulering. April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

7 Presentatie PSO Nederland
Uniek De PSO wordt continue doorontwikkeld met de markt. Landelijke standaard. Praktisch en eenvoudig. Verzamelen input uit de markt voor verbetering en aansluiting. Multi inzetbaar voor zowel overheid als bedrijfsleven. Voor alle soorten organisaties/ branches! April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

8 Presentatie PSO Nederland
Wat meet de PSO? De PSO meet in welke mate een organisatie duurzaam socialer onderneemt ten opzichte van andere organisaties en of zij dit op een kwalitatief goede wijze doen. April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

9 Presentatie PSO Nederland
Wat meet de PSO exact ? Directe bijdrage: personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie die bij een organisatie werken ten opzichte van het totale personeelsbestand. Gewogen directe bijdrage (wegingsfactoren). Kwalitatieve beoordeling. Indirecte bijdrage: inkopen of werk uitbesteden bij andere bedrijven met een PSO-erkenning en/ of SW-bedrijven. April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

10 Personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie
WWB/IOAW/IOAZ/ participatiedoelgroep WAO/WIA/WAZ/Wajong/ participatiedoelgroep SW-geïndiceerd voor beschut werk WW BBL/BOL niveau 1 + VSO / PRO BBL/BOL niveau 2 April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

11 Presentatie PSO Nederland
Wegingsfactoren PSO Uitgangspositie bij instroom. Omvang werkweek (hoeveel uur). Type arbeidscontract (loondienst, detachering, stageplaats, etc.). April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

12 Presentatie PSO Nederland
PSO In schema April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

13 Kwalitatieve beoordeling
Bedrijven moeten voldoen aan minimale kwalitatieve eisen en daarvoor een checklist invullen: passend werk Integratie functioneren en ontwikkeling begeleiding Het bedrijf wordt grotendeels vrij gelaten in de wijze waarop ze aan deze criteria moet voldoen. Aansluiten bij de organisatie. April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

14 Presentatie PSO Nederland
PSO voor bedrijven ? U draagt bij aan een betere maatschappij, gewoon, omdat het kan. Imago, publiciteit, vermelding bij vacatures en advertenties, artikelen, contact stakeholders, (potentiele) klanten e.d. U laat zien dat uw organisatie socialer onderneemt ten opzichte van andere organisaties. April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

15 Presentatie PSO Nederland
PSO voor bedrijven ? U wordt zichtbaar voor overheid, vakorganisaties, medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten. PSO stimuleert ketenstimulering: door zaken te doen met andere socialere (PSO-)bedrijven: vraag naar PSO gecertificeerde bedrijven neemt toe. Participatiewet en het bijbehorende quotum. PSO wordt steeds meer ingezet bij overheidsopdrachten en subsidieverordeningen. April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

16 Presentatie PSO Nederland
PSO bij Social return? Diverse gemeenten, provincies en woningbouwverenigingen vragen PSO uit bij opdrachten en aanbestedingen, in het kader van Social return en /of subsidieverordeningen. Extra handvat om de huidige praktijk bij social return te verbeteren: Belonen wat bedrijven al doen en stimuleren om te blijven groeien op de ladder! Kijken naar de mogelijkheden in de organisatie zelf. MKB Infa: +/- 20K administratieve kosten per organisatie. 4000 Infra bedrijven maakt 80 miljoen. April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

17 Effect Social return / PSO
April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

18 Werkgeversbenadering
Strategische keuze door werkgever. Beleidskeuze is noodzakelijk, ook voor quotum/ participatiewet. PSO is een keuze: kiezen om echt aan de slag te gaan met socialer ondernemen in de organisatie en dit uit te dragen! April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

19 Werkgeversbenadering
Wat is de rol van de: SW organisatie? Social Enterprise (met een PSO-erkenning)? April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

20 Werkgeversbenadering
Hoe geef je dit vorm door middel van de PSO Plan van aanpak om strategische keuze vorm te geven. Samen implementeren door inzet onderkant arbeidsmarkt en realiseren indirecte bijdrage. April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland

21 Presentatie PSO Nederland
April 17, 2017 Presentatie PSO Nederland


Download ppt "Presentatie PSO Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google