De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

B3-project AdviserenPresentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 11-7-2015Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "B3-project AdviserenPresentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 11-7-2015Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst."— Transcript van de presentatie:

1 B3-project AdviserenPresentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 11-7-2015Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1 Voorlichting B2 + B3 Civiele Techniek Ir. Judith Roos-Krabbenbos 21 april 2015

2 2 1-7-2015 2 Inhoud  Studieprogramma B2 + B3  Afronding B1  Studiebegeleiding

3 3 1-7-2015 3 Studieprogramma B2 5.Veiligheid en risico’s in Delta’s 6.Sustainable Civil Engineering 7.Gebieds- ontwikkeling 8.Optimalisatie van transport- processen

4 4 1-7-2015 4 Studieprogramma B2 5.Veiligheid en risico’s in Delta’s Onderdelen:  Mathematics D2  Vloeistofmechanica  Grondmechanica  Waterbeheer  Project Waterveiligheid

5 5 1-7-2015 5 Studieprogramma B2 6.Sustainable Civil Engineering Onderdelen:  Building Technologies & Design  Infrastructure Technologies & Design  Focused Study

6 6 1-7-2015 6 Studieprogramma B2 7.Gebieds- ontwikkeling Onderdelen: -Theorie, Beleid en Praktijk - Ruimte, Ec. Ontw. + Beleid -Omgevingsrecht -Practicum GIS -Project Gebiedsontwikkeling

7 7 1-7-2015 7 Studieprogramma B2 8.Optimalisatie van transport- processen Onderdelen: -Traffic Flow Dynamics and Simulation -Project Micro Simulation of Traffic Flow -Simulation and Heuristics -Project Simulation and Heuristics -Multidisciplinary Project (deels) gecombineerd met TW en TBK

8 8 1-7-2015 8 Studieprogramma B3 9+10. Vrije keuze modules (Minor)  Verdiepend  Verbredend  Buitenland  Schakelen 11.Voorbereiden afstuderen 12.BSc- afstudeer opdracht

9 9 1-7-2015 9 Studieprogramma B3 - minor 9+10. Vrije keuze modules (Minor)  Verdiepend  Verbredend  Buitenland  Schakelen  Ingangseis minor  ≥ 3 module B1 én ≥ 3 modules B2  Voorrang geven aan B1 modules  Minormarkt: april (zie My Timetable)  Exchange:minor in buitenland  Voorlichting: CTW (nov), UT (nov/dec)  Aanmelden uiterlijk 1 januari 2016 Meer informatie:  www.utwente.nl/studyabroad  http://www.utwente.nl/ctw/en/education/student-mobility/ Meer informatie:  www.utwente.nl/studyabroad  http://www.utwente.nl/ctw/en/education/student-mobility/

10 10 1-7-2015 10 Studieprogramma B3 - Afstudeersemester Module 1 t/m 8 afgerond Eindopdracht: binnen- of buitenland Voorbereiding start in module 8 (Professionele Vaardigheden o.a. keuze + sollicitatietraining) 11.Voorbereiden afstuderen 12.BSc- afstudeer opdracht Afstudeersemester: 2x per jaar aangeboden -> flexibiliteit

11 11 1-7-2015 11 Buitenland  Bachelor  Minor  Bachelor Eindopdracht  Studiereis (keuzemodule/minor?, ingangseis)  Master:  Vakken (meestal half jaar)  Afstuderen  Studiereis (ingangseis)

12 12 1-7-2015 12 Master  Harde knip  Bachelor helemaal afgerond vóór start master  Inschrijfmomenten master:  in ieder geval 1 september en 1 februari  voor UT-doorstromers wellicht (blijft) maandelijks inschrijven mogelijk (inschrijvingsregeling 2016-2017 n.n.b.)  Vragen i.v.m. bijzondere situaties: Studentendecanen

13 13 1-7-2015 13 Afronding B1: Bindend studieadvies (OER R7) A. Positief advies: vóór 1-9-2015 in de B1 fase van de opleiding behaald:  Minimaal 3 van de 4 modules gehaald (≥45 ec) én  Minimaal 3 van de 4 toetscijfers voor Wiskunde ≥ 5,5, én  Minimaal 1 van de 2 toetscijfers voor Mechanica ≥ 5,5 B. Negatief advies: indien niet voldaan aan bovenstaande voorwaarden BSA C. Aangepast/uitgesteld advies: indien niet voldaan aan voorwaarden BSA, hardheidsclausule/erkende omstandigheden

14 14 1-7-2015 14 Afronding B1: Bindend studieadvies  Definitief resultaat module 4: week 28 (6 t/m 10 juli) bekend  Reparaties:  Module 4: reparaties in laatste week module (zie rooster)  Math C1 (18 mei, op uitnodiging examencommissie)  Math D1 (week 30, 20 t/m 24 juli), op uitnodiging examencommissie, geen deelname -> hele module over!)  Toetsen bijzondere omstandigheden: CPO hoorzitting = donderdag 13 augustus!

15 15 1-7-2015 15 Afronding B1: Bindend studieadvies  Voorbeelden persoonlijke omstandigheden:  Overlijden van vader of moeder  Ernstige of chronische ziekte  Let op:  Omstandigheden worden altijd individueel getoetst via CPO, dus nooit ‘’automatische’’ erkenning. De toetsing loopt via de aanvraag en een gesprek met een studentendecaan.  Aanpassingen a.g.v. functiebeperking hoeven niet te leiden tot erkenning omstandigheden i.k.v. BSA (b.v. dyslexie)

16 16 1-7-2015 16 Afronding B1: Bindend studieadvies Bindend Studieadvies wordt uitgebracht door opleidingsbestuur  Rol mentoren in relatie tot BSA:  Kennismakingsgesprekken: alle studenten  Input voor voorlopig advies  in elk geval voortgangsgesprekken met studenten met voorlopig negatief/neutraal advies  Input voor definitief advies  Rol studieadviseur in relatie tot BSA:  In beeld hebben/houden van alle studenten (m.n. t.b.v. afwijkende adviezen)  Ondersteuning van mentoren  Ondersteuning studenten bij procedure BSA-commissie  Rol Bureau Studentenbegeleiding in relatie tot BSA:  Gesprekken voor toetsing omstandigheden

17 17 BINDEND STUDIEADVIES (BSA) JAARCIRKEL BSA-TOM 2014-2015 septoktnovdecjanfebmrtaprmeijunijuliaug Module 1Module 2Module 3Module 4aanv.vak. Omstandig- heden melden! < 1 juli CPO < 31 dec 1 e voorlopig advies < 31 aug definitief advies 2 e voorlopig advies < 1 mrt mentorgesprek

18 18 1-7-2015 18 Studiebegeleiding in de bachelor  Mentor voor 1 e jaars bachelorstudenten  Studieadviseur voor alle studenten  Voorlichting: Volgend jaar: Voorlichting B3 programma Over twee jaar: Mastervoorlichting

19 19 1-7-2015 19 Studiebegeleiding in de bachelor  Vaste momenten:  B1: (afsluitend) mentorgesprek: 18 t/m 22 mei 2015  B2: studieadviseur: april-juni van 2e studiejaar (zie mail t.z.t.):  Studievoortgang  Ideeën voor minor en Bachelor Eindopdracht  Bijzondere omstandigheden (2 e studie, beperkingen, topsport, activisme etc.)  Eigen initiatief:  mail, langslopen, inloopuur, afspraak (via secretariaat: zie www.utwente.nl/cit > studieadviseur)

20 20 1-7-2015 20 Informatievoorziening  Vakken/toetsen: via Student Portal (b.v. tentamenlokatie) en/of Blackboard  Opleiding: via opleidingssite (b.v. studieprogramma, studentenstatuut, deze ppt) of via Student Portal (b.v. onderwijsmededeling)  Wij ‘spammen’ zo weinig mogelijk: Bekijk dus regelmatig de onderwijsmededelingen!  Check je studentmail! Zorg dat je geïnformeerd bent!

21 21 1-7-2015 21 Vragen?

22 B3-project AdviserenPresentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 221-7-2015Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 22 Veel succes met de afronding van het eerst jaar!


Download ppt "B3-project AdviserenPresentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 11-7-2015Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst."

Verwante presentaties


Ads door Google