De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geloof en natuurwetenschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geloof en natuurwetenschap"— Transcript van de presentatie:

1 Geloof en natuurwetenschap
11 september Ontmoeting & Inspiratie

2 Hoezo? Ik was een traditioneel, vanzelfsprekende, actief gelovige katholiek tot mijn middelbare schooltijd (1958). Op de kleuterschool deed ik mee aan de missie-optocht en de kindsheidoptocht. Ik mocht zelfs in de missieboot staan toen ik heel veel zilverpapier had gespaard.

3 Hoezo? Op de lagere school had ik een 9 voor catechismus, liep iedere dag naar de kerk, bad iedere dag thuis de rozenkrans mee met onze blote knietjes op de kokosmat. Deze foto had van mij kunnen zijn. De afdruk van de kokosmat stonde in mijn knieën. Ik was er bijna trots op dat ik dit ervoor over had. Vooroverleunen op de stoel was eigenlijk een vorm van luiheid, maar ik was best wel moe …

4 Hoezo? Door wat ik aan natuurwetenschap leerde op de middelbare school en de universiteit (1963) kwam ik in een geloofscrisis: sommige dingen in de bijbel konden onmogelijk juist zijn.

5 Hoezo? Ik had er in geweten moeite mee mijn oudste twee kinderen te laten dopen Mijn geloofscrisis duurde meer dan 15 jaar. Hier wil ik de huidige generatie voor behoeden o.a. als leraar RK GVO Het laatste is de kern voor het willen aanbieden van deze ppt aan mijn collega’s RK GVO: kansen voor de nieuwe generatie. Voor een modern, nuchter en standvastig geloof.

6 Bijvoorbeeld Jozua10,12-14 In aanwezigheid van Israël sprak hij: ‘Zon, sta stil boven Gibeon, maan, blijf staan boven de vlakte van Ajjalon.’ En de zon stond stil en de maan bleef staan, tot Israël zijn vijanden had afgestraft… De zon bleef een volle dag boven aan de hemel staan voordat ze onderging.

7 1. De zon draait in een dag om de aarde:
Wat is waar? 1. De zon draait in een dag om de aarde: ZON Aarde Of: zie volgende dia

8 2. De aarde draait in een dag om de zon:
Wat is waar? 2. De aarde draait in een dag om de zon: ZON Aarde

9 3. De aarde draait in een dag om haar as:
Wat is waar? 3. De aarde draait in een dag om haar as: ZON Aarde

10 Rollenspel Speel met tweetallen. De een is de zon (geel): hij straalt!
De ander is de aarde (groen). Met zijn ogen ziet hij licht; met zijn achterhoofd ziet hij niets. Beeld 1, en uit Welke kan / kunnen waar zijn? Dus welke voldoen aan dag en nacht? Linksom of rechtsom: hoeft u niet te checken Uitslag: bij 1: dag en nacht! Bij 2: als de aarde steeds met zijn neus naar de zon kijkt: altijd dag. Als hij naar een ander voorwerp blijft kijken: wel dag en nacht. 3: Er is dag en nacht. Dus meerdere manier kunnen goed zijn. We weten het niet zomaar. Je moet van ver buiten de aarde naar de aarde kunnen kijken om het te weten.

11 Door Jupiters manen begreep Galilei (1616) dat niet de Aarde het middelpunt van alles is. Eerder dacht men dat wel en dat zon, maan, planeten en sterren om de Aarde draaiden. Dit was ook de opvatting van de RK Kerk. Wij kunnen in deze situatie het gebeuren op grote afstand bekijken. Misschien is het met de aarde en de planeten ook zo:

12 Als er om Jupiter manen kunnen draaien is de aarde niet het enige waar alles om draait

13 Echt bewijzen kon hij de beweging van de aarde om de zon nog niet, omdat daarvoor de waarneming van de parallax van de sterren nodig is. Proefje: Twee vingers Houd een opgestoken vinger van je ene hand ver achter een opgestoken vinger van je andere hand zodat ze volgens je linker oog samenvallen: je linkeroog, de ene vinger en de andere vinger, staan op één lijn. Doe nu je linkeroog dicht en je rechteroog open, zonder verder te bewegen. En wat zie je? Ze staan niet meer op één lijn: je ziet twee sterren. Je linkeroog open staat voor de winter in het plaatje, het rechteroog open voor de zomer. Dit verschijnsel is inderdaad waargenomen als eerste door Friedrich Wilhelm Bessel in 1838 pas! De inzichten in de wereld om ons heen ontwikkelde zich. De twee kennisbronnen bijbel en natuur kwamen som haaks op elkaar te staan.

14 1. De zon draait in een dag om de aarde:
Is dit dus waar? 1. De zon draait in een dag om de aarde: ZON Aarde Nee de aarde draait om de zon

15 2. De aarde draait in een dag om de zon:
Is dit dus waar? 2. De aarde draait in een dag om de zon: ZON Aarde De aarde draait wel om de zon maar niet in een dag.

16 3. De aarde draait in een dag om haar as:
Is dit dus waar? 3. De aarde draait in een dag om haar as: ZON Aarde Van de drie mogelijkheden blijft deze over

17 Hij werd veroordeeld door de RK Kerk

18 Excuus van Katholieke Kerk
In oktober 1992 sprak paus Johannes Paulus II een excuus uit, waarmee Galilei's naam werd gezuiverd en Galilei werd erkend als gelovig mens. In 2008 waren er in het Vaticaan plannen om de rehabilitatie van Galilei kracht bij te zetten door een beeld van hem binnen de muren van Vaticaanstad te plaatsen. Paus Benedictus XVI prees dat jaar ook Galilei's grote bijdrage aan de sterrenkunde.

19 Nogmaals: Jozua 10,12-14 In aanwezigheid van Israël sprak hij: ‘Zon, sta stil boven Gibeon, maan, blijf staan boven de vlakte van Ajjalon.’ En de zon stond stil en de maan bleef staan, tot Israël zijn vijanden had afgestraft… De zon bleef een volle dag boven aan de hemel staan voordat ze onderging.

20 Stond de aarde dus een dag stil????
3. ZON Aarde Dit is even onmogelijk als het stilzetten van de zon. Er zal ongetwijfeld een logische uitleg voor zijn. Maar hier gaat het niet om: de bijbel spreekt de taal van de mensen van dat ogenblik. Haakt aan op het begrip van de mensen van die tijd. Stond de aarde dus een dag stil????

21 2. En wat is hiermee aan de hand
2. En wat is hiermee aan de hand? Dit plaatje is juist, maar het is niet in een dag maar in … … een jaar ZON Aarde

22 Is /was de bijbel dus fout?
De bijbel sloot aan op het wereldbeeld van toen. De officiële katholieke leer die door het Concilie van Trente in 1563 was geformuleerd, was dat de Bijbel uitsluitend in aangelegenheden van geloof of moraal onfeilbaar was. Ze deed geen uitspraken op het gebied van wetenschap.

23 (In)errantisten Citaat van Luther (1517): “De Schriften hebben nooit gedwaald (…) De Schriften kunnen niet dwalen (…) Het is zeker dat de Schriften zichzelf niet zullen tegenspreken; dat lijkt alleen zo voor de dwazen en koppige huichelaars." Men laat de onfeilbaarheid niet meer slaan op de gehele tekst van de bijbel. Men laat ruimte voor tegenspraken op historisch en geografisch gebied. Citaat 1997

24 RK Kerk De bijbel doet geen uitspraken op het gebied van wetenschap. (Trente 1573) Dit lijkt op een scheiding van geloof en wetenschap Ik vind dit vreemd: er is maar één waarheid. Beter dus: een synthese van geloof en natuurwetenschap

25 Scheppingsverhaal God schiep op dag 1 het licht en dag en nacht en op dag 4 schiep Hij de zon. Maar de zon is nodig voor dag en nacht:

26 Schepping en scheppingsverhaal
Het scheppingsverhaal is duidelijk een verhaal, een mooi verhaal Een verhaal om aan te geven hoe goed het was, zeer goed. Maar de werkelijkheid zoals wij die nu begrijpen is nog veel mooier… (vind ik):

27 Schepping Zij vertonen infraroodverschuiving:
Alle sterren (zonnen!) bewegen van ons af. (uitzondering: de Andromedanevel) Ook bij geluid: naderende politie, hogere toon ( frequentie)

28 Schepping Ballon met sterretjes opblazen: alle sterretjes gaan van elkaar af.

29 Schepping Ballon met sterretjes opblazen: alle sterretjes gaan van elkaar af.

30 Schepping Ballon met sterretjes opblazen: alle sterretjes gaan van elkaar af.

31 Schepping Ballon met sterretjes opblazen: alle sterretjes gaan van elkaar af.

32 Schepping Ballon met sterretjes opblazen: alle sterretjes gaan van elkaar af.

33 Schepping Ballon met sterretjes opblazen: alle sterretjes gaan van elkaar af.

34 Schepping Ballon met sterretjes opblazen: alle sterretjes gaan van elkaar af.

35 Schepping Ballon met sterretjes opblazen: alle sterretjes gaan van elkaar af.

36 Schepping Ballon met sterretjes opblazen: alle sterretjes gaan van elkaar af.

37 Schepping Ballon met sterretjes opblazen: alle sterretjes gaan van elkaar af.

38 Schepping Draai de film terug en je komt bij het begin.

39 Schepping Draai de film nog verder terug en je komt bij het (?) begin.

40 Schepping Hoever terug? Tot echt het begin. Oneindig klein.
Maar de massa blijft even groot. De dichtheid wordt dus oneindig groot. Tot condities die alleen door de kwantum-mechanica kunnen worden beschreven .

41 Schepping Ik werd overtuigd door een tabel in het Binas tabellenboek met groottevergelijkingen: 0,1 m een dobbelsteen (decimeter) 0,001 m een zandkorreltje (millimeter) 0, m bacterie (micrometer) 0, m kleinste virus (10 nanometer) 0, m kleinste atoom (waterstof) 0, m kern van het … z.o.z.

42 Schepping 0,000000000000001 m kern van het kleinste atoom
0, m schaal Big Bang, kwantumeffecten domineren Dus keer zo klein als de kern van het kleinste atoom! En daar zat alle massa van het heelal in…… En daarvóór? Nog kleiner en nog kleiner … Niets!

43 Schepping Uit dit niets is alle materie ontstaan van alle miljarden sterren van het hele heelal! Oerknal of Big Bang: 13,8 miljard jaar geleden is het heelal ontstaan: een punt met een oneindig grote dichtheid. Grondlegger is de Leuvense professor Georges Lemaître, katholiek priester, 1925 Het is heel belangrijk dat het juist geestelijken zijn die deze stukken natuurwetenschap ontwikkeld hebben!!!

44 Schepping En wat was er vóór dit “niets”? NIETS!
God was er: Hij is eeuwig. Iets uit niets maken = scheppen Dit kan alleen God gedaan hebben. Sommigen denken dat dit “niets” het resultaat was van een Big Crunch en dat Big Bangs en Big Chrunches elkaar afwisselen. Anderen concluderen zeer ingewikkelde mechanismen En wie (Wie) heeft dit dan ooit in gang gezet?

45 Schepping E = mc² In 1905 afgeleid door Einstein
Geeft het verband tussen massa en energie Als iets verbrandt, wegen de rookgassen evenveel als de brandstof en de zuurstof Maar E = mc² wil zeggen dat er massa echt kan verdwijnen en energie worden en omgekeerd

46 Schepping en Godsbeeld
Ik denk: God heeft de nodige energie voor alle massa van alle miljarden sterren geleverd uit het niets of uit zichzelf Want Hij (als Hij bestaat) is almachtig. (Als Hij niet zou bestaan, is dit alles volmaakt onbegrijpelijk.) Moest hij daarna steeds maar ingrijpen en aan het stuur blijven staan om alles goed te laten gaan?

47 Schepping en Godsbeeld
Nee hij heeft op dat moment de natuur alle nodige recepten (de natuurwetten) meegeven om de natuur zichzelf te laten ontwikkelen. Hij is alwetend. Hij wist in één wilsmoment (en oneindig lang ervóór) hoe alles zou gaan. Zelfs hoe wij nu met elkaar praten en denken. Predestinatie? Eigen verantwoordelijkheid? Vrije wil.

48 Schepping en Godsbeeld
Trekt Hij zich dan nu niets meer van ons aan? Dat zou heel erg inconsequent van Hem zijn: had Hij de wereld voor niets geschapen! Hij is Liefde! Hoe zit dat dan? Door de evolutietheorie weten we hoe bijzonder we zijn voor Hem:

49 Evolutie en: wat is een mens?
God wist wat Hij deed, wat Hij in gang zette: het was Zijn wil, Zijn daad van ultieme liefde. De Big Bang vormde miljarden en miljarden en miljarden sterren (zonnen) Met planeten er omheen De temperatuur werd bepaald door de afstand tot onze ster: de zon.

50 Evolutie en: wat is een mens?
De grootte van de planeet zorgde voor genoeg zwaartekracht zodat het water niet wegvloog Vulkanen spoten water, kooldioxide en ammoniak

51 Evolutie en: wat is een mens?
In deze chemische soep ontstonden organische stoffen: aminozuren, eiwitten en membranen en DNA: God wist het en had het zo bedoeld: ooit zou er bij “toeval” een zichzelf repeterend organisme ontstaan: de voorloper van de eencelligen

52 Evolutie en: wat is een mens?
Toen kwamen de eencelligen Onvermijdelijk aangepast aan hun omgeving, anders hadden zij het niet overLEEFd. Wat kon, ontstond. Toeval? Van het oneindig aantal mogelijkheden overleefde alleen de meest zinvolle in die situatie. Bij verandering van omgeving, werden andere vormen van leven mogelijk. En God wist welke kant het opging, dat het goed was. De meest zinvolle, de meest kansrijke, de krachtigste, de meest aangepaste aan de omstandigheden

53 Evolutie en: wat is een mens?
God had de tijd: Hij is eeuwig. Ook al duurde het 13,8 miljard jaar. God wist: het heeft zijn tijd nodig. God zag dat het goed was. Hij had er plezier in. Hij wist waar het allemaal toe ging leiden: Planten, dieren vissen, landdieren, vogels, muizen, ratten, katten, wolven, apen …

54 Evolutie en: wat is een mens?
Apen die elkaar achterna zaten, om te oefenen voor de jacht. Apen die de baas wilden spelen, die ruzie maakten, maar ook de vrouwtjes verdedigden tegen concurrentie binnen en buiten de stam. Moederapen die voor de jongen zorgden, die verdrietig konden zijn als zij hun kinderen verloren. Kinderen die zich aan hun moeder vastklampten bij gevaar. Hoe “aaps” is een mens? Hoe menselijk is een aap?

55 Evolutie en: wat is een mens?
Veel zijn we niet veranderd De goede eigenschappen werden doorgegeven. Dat moest ook wel, anders hadden we / ze het niet overleefd 99,4% van het DNA van de Bonobo Chimpansee en dat van de mens is gelijk… Wat is dan nog het verschil?

56 Evolutie en: wat is een mens?
Veel zijn we niet veranderd De goede eigenschappen werden doorgegeven. Dat moest ook wel, anders hadden we / ze het niet overleefd 99,4% van het DNA van de Bonobo Chimpansee en dat van de mens is gelijk… Wat is dan nog het verschil? En God zag dat het zaterdag was…

57 Evolutie en: wat is een mens?
Een Bonobo herkent zich in de spiegel Zelfbewustzijn apen nam van generatie op generatie toe. Wanneer wordt dat menselijk? Een schizofreen ontbreekt het enigszins aan zelfbewustzijn. Dus minder mens? Dus geen doorslaggevend menskenmerk Een van mijn vrienden is schizofreen: minder mens?

58 Evolutie en: wat is een mens?
Communicatie doorslaggevend? Kraaien communiceren tijdens een vergadering waar koppeltjes gemaakt worden die tot de dood bij elkaar blijven. Apen kunnen “woorden” zeggen. Is een dove minder mens? En lichaamstaal dan?

59 Evolutie en: wat is een mens?
Communicatie doorslaggevend? Kraaien communiceren tijdens een vergadering waar koppeltjes gemaakt worden die tot de dood bij elkaar blijven. Apen kunnen “woorden” zeggen. Is een dove minder mens? En lichaamstaal dan?

60 Evolutie en: wat is een mens?
Rechtop lopen dan? Ook niet doorslaggevend. Er is een graduele ontwikkeling God zag dat de “mens” toe was aan mens te worden

61 Evolutie en: wat is een mens?
En God bezegelde zijn mens-zijn door hem een ziel te scheppen Echt scheppen Naar zijn (abstract) beeld en gelijkenis: GEEST Op het moment dat de mens door zijn vader en moeder gemaakt wordt Hebben dieren dus geen ziel? Augustinus had het over een dierlijke ziel. Ik geloof daar niet zo in. Voor mij is de ziel het unieke verschil tussen dieren en mensen.

62 Evolutie en: wat is een mens?
… christelijke wetenschappers en theologen die evolutie accepteerden als Gods scheppingsmethode (theïstische evolutie)… De RK kerk heeft als officieel standpunt dat evolutie zeer wel kan hebben plaatsgevonden. Paus Johannes Paulus II: ‘meer dan een theorie’. … de ziel van de mens wel degelijk apart geschapen … het wezen van de mens, diens ziel, direct van God afkomstig. René Fransen. G+W

63 Evolutie en: wat is een mens?
Je ziel is jouw meest innerlijke ik Jouw identiteit Waarmee jij communiceert met jouw Schepper Wat er van jou blijft bestaan als je lichaam vergaat of als je gecremeerd wordt Half-eeuwig Kom je mee in de hemel


Download ppt "Geloof en natuurwetenschap"

Verwante presentaties


Ads door Google