De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NVBR GIS-dag Projectmanager Jan Hoogstraten Project Sherpa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NVBR GIS-dag Projectmanager Jan Hoogstraten Project Sherpa."— Transcript van de presentatie:

1 NVBR GIS-dag Projectmanager Jan Hoogstraten Project Sherpa

2 5 - 2 De Opdracht STANDAARDISEER Voor de Nederlandse politie Geografisch Informatie Systeem Digitaal Kaartmateriaal Positiebepalingsysteem Realiseer de benodigde ICT-architectuur Sluit daartoe contracten af met leveranciers Verzorg de communicatie Kanaliseer de geldstromen

3 5 - 3 Inhoud presentatie Sherpa Opdracht Voorbereidingen Europese aanbesteding Sherpa functionaliteit release 1.0 Operationele multidisciplinaire toets Keteninformatie-uitwisseling GI4OOV briefing

4 5 - 4 Sherpa domeinen

5 5 - 5 Voorbereidingsfase Activiteiten Inventarisatie gebruikerswensen Vaststellen standaarden Marktscan Onderzoek TNO/FEL Ideaalset Digitaal kaartmateriaal GIS Geografische Intelligentie Positiebepaling ICT-architectuur

6 5 - 6 Europese aanbesteding Opdrachtgever CIP Uitvoering ISC Aanbesteding 4 percelen (release 1.0 Sherpasuite) GIS Digitaal kaartmateriaal Positiebepalingsysteem Berichtenserver Ten behoeve van sector Openbare Orde en veiligheid

7 5 - 7 Dig. kaart GIS Meekijk functie Analyse GIS Meldkamer GIS Realiseer alleen boven- regionale berichtafhandeling Berichten server Berichten server

8 5 - 8 Functionaliteit Sherpa GIS release 1.0 Bereikbaarheidswolk vanuit voertuig en incident Aanrijtijdenoverzicht (routering via de weg op twee manieren) Routeringinformatiesysteem Overlappende objecten labels Replay Spoortrekken (volg voertuig) Kaartlagen en layers Tekenmogelijkheden (vanuit beheeromgeving als extra laag) Schaalaanduiding en meetmogelijkheden Legenda oproepen als extra laag Marker op het scherm Koppeltabel (aanvalsplannen, foto’s et cetera) zoom naar incident/voertuig/object in GIS Connectiedetectie

9 5 - 9 Wat is Sherpa meldkamer?

10 5 - 10 Sherpa Meldkamer GIS Incidenten Voertuigen Objecten

11 5 - 11 Menu release 1.0 Rechter- Muisknop menu

12 5 - 12 Bereikbaarheid vanuit incident incident

13 5 - 13 Actieradius vanuit eenheid Bereikbaarheid vanuit eenheid

14 5 - 14 Actieradius vanuit alle eenheden Actieradius eenheden

15 5 - 15 Routenavigatie navigatie

16 5 - 16 Replay functionaliteit tijdinstellingroepnummer replay Detail tijdinstellingroepnummer

17 5 - 17 Spoorvolgen Spoor eenheid

18 5 - 18 Digitaal kaartmateriaal Vectormateriaal (basisbestand, vergelijkbaar met AVV-bestand) Nederland + Schengen grensstrook Hartlijnen Gescheiden rijbanen beide banen Rijwielpaden Gescheiden wandelpaden Huiscoördinaten Routering Wegklasse Snelheden Rijrichting Inrij- en afslagverboden Specifieke OOV-attributen

19 5 - 19 Digitaal kaartmateriaal producten II Administratieve grenzen Gemeente, woonplaatsen, postcodes, CBS Aanvullende sets op verzoek Referentiemateriaal 10 lagen raster in specifieke schaalrange 1 laag Vector Bijzonderheden Software t.b.v. blokkades Onderzoek basisset ter vervanging van NLB Vier updates per jaar Spoed updaten (onbeperkt) op aanvraag Luchtfotobestand van heel Nederland (separaat contract)

20 5 - 20 Luchtfoto bestand

21 5 - 21 Operationele pilot HVR Gelderland-Midden Opdrachtgever is BZK, uitvoering HVR-GM samen met ISC Participanten zijn NVBR, AZN en CIP Doelstelling is het operationeel toetsen van het gebruik van Sherpa binnen een multidisciplinaire omgeving (Centralist, RCC) Uitbreiding functionaliteit ten behoeve van RAC en MKA bovenop Sherpa release 1.0 (PvEW Brandweer) Koppeling met Ambunet en Veiligheidsnet

22 5 - 22 Model ketenanalyse Bron: Twijstra Gudde analyse OOV sector m.b.t. Geo-informatie

23 5 - 23 Referentiegevallen Bron: Twijstra Gudde analyse OOV sector m.b.t. Geo-informatie

24 5 - 24 FME, NEN1878, ODBC, ASCII,… ViCLAS BPS Xpol Genesys Adressen adreslocaties Luchtfoto ANDES RASTER GIDS incidenten Admin CPA-regio Brandweer-regio Politie-regio CBS Gemeente Wijk Buurt Project Analyse-objecten Area of …….XLS.CSV

25 5 - 25 Geo-informatie voor OOV (GI4OOV) Overheid stimuleringsprogramma ‘Ruimte voor GEO- Informatie’ Doel is de ontwikkeling van een applicatie voor het ontsluiten van GEO-informatie via webservices Inzichtelijk maken van gebruikersbehoefte Inzicht verkrijgen van beschikbare (dynamische) data Toetsen bestuurlijke en operationele haalbaarheid Ervaring opdoen met de architectuur Consortium met BZK, NVBR, CIP, AZN, leveranciers van GEOdata en kennis(instituten) Projectmatige uitvoering

26 5 - 26 Bedankt voor uw aandacht! Heeft u nog vragen?


Download ppt "NVBR GIS-dag Projectmanager Jan Hoogstraten Project Sherpa."

Verwante presentaties


Ads door Google