De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame ontwikkeling & kwaliteitszorg binnen de HAN HAN breed Netwerk Duurzame Ontwikkeling in onderwijs en onderzoek Service Bedrijf HAN Oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame ontwikkeling & kwaliteitszorg binnen de HAN HAN breed Netwerk Duurzame Ontwikkeling in onderwijs en onderzoek Service Bedrijf HAN Oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame ontwikkeling & kwaliteitszorg binnen de HAN HAN breed Netwerk Duurzame Ontwikkeling in onderwijs en onderzoek Service Bedrijf HAN Oktober 2011

2  De HAN en Duurzame Ontwikkeling  Competenties Duurzame Ontwikkeling  Erkenning http://www.youtube.com/watch?v=V_qO7NFp4-s&feature=related

3 Duurzame Ontwikkeling De drie P’s (+1) * People: Mensen hebben (nu en later) recht op een rechtvaardig, veilig en gezond leven…. * Planet: Onze aardbol mag niet worden uitgeput….. * Profit/Prosperity: Welvaart moet voor alle (toekomstige) generaties beschikbaar zijn…. * Pleasure: het is fun om duurzaam door te geven…..

4 Hoe geeft de HAN invulling aan duurzame ontwikkeling? * Vooralsnog: focus vooral op duurzame bedrijfsvoering * Volgende stap: duurzaam hoger onderwijs en onderzoek meer centraal Lees verder: [HAN beleidsplan Duurzame Ontwikkeling 2009, http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/] Wat kunnen opleiding bijdragen aan de duurzaamheidambitie van de HAN en wat levert het op? Bijvoorbeeld: * In het competentieprofiel op te nemen dat de student een professionele bijdrage kan leveren aan duurzame ontwikkeling (VESTIA+D) * Samenwerking tussen opleidingen realiseren: interdisciplinair en multidisciplinair * Onderzoek en kennisdeling: duurzame ontwikkeling een blijvende plek geven * Haar duurzame ontwikkeling laten meten en erkennen…..

5 Beroepscompetenties voor DO verder uitgewerkt voor HBO (VESTIA+D) Een duurzame professional.. V erantwoordelijkheid.. draagt verantwoordelijkheid voor het eigen werk E motionele intelligentie.. leeft zich in in waarden en gevoelens van anderen S ysteemgerichtheid.. denkt en werkt vanuit een systeemvisie T oekomstgerichtheid.. denkt en werkt vanuit een toekomstperspectief I nzet p ersoonlijke.. zet zich persoonlijk in voor duurzame ontwikkeling A ctievaardigheid… treedt besluitvaardig en handelingsbekwaam op Plus D Disciplinaire competenties voor duurzame ontwikkeling (variëren per opleiding)

6 Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO)  Erkent (onder mandaat van de HBO-raad) de duurzame ontwikkeling van hoger onderwijsinstellingen, uit te drukken in ‘AISHEsterren’ (1 t/m 4)  Twee sterren staan gelijk aan erkenning Bijzonder Kenmerk Duurzaamheid door de NVAO Binnen de HAN  Pabo Arnhem, Bouwkunde en Civiele Techniek, Logistiek & Economie: twee sterren !!  In de startblokken: Autotechniek, Industrieel Product Ontwerpen, Facility Management, en….. Ambitie HAN  ‘In 2012 dragen minstens zes opleidingen het DHO- duurzaamheidkenmerk met twee sterren..’

7 Meten en erkennen van Duurzame Ontwikkeling ….via AISHE AUDITING INSTRUMENT FOR SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION * Meetinstrument van DHO (Duurzaam Hoger Onderwijs) * Gebaseerd op: EFQM en INK kwaliteitsinstrumenten * Doelgroep: hogescholen en universiteiten * Zelfevaluatie door management, docenten en studenten van een opleiding

8 Wat levert AISHE op? * Inzicht in de huidige situatie met betrekking tot duurzame ontwikkeling in organisatie en onderwijs * Beleidsvoorstellen met prioriteiten en concrete activiteiten voor verdere integratie DO * Draagvlak en enthousiasme voor versterking van duurzame ontwikkeling door inhoudelijke uitwisseling

9 Praktisch beginnen… * AISHE audit (visie & beleid, expertise, onderwijsdoelen & methoden, onderwijsinhoud, resultaatmeting) * Quickscans uit de AISHE methode (hulp bij resultaatmeting) * Curriculumanalyse/curriculumscan mbv team KDO of zelf met collegae en evt werkveld * Literatuuranalyse, ism collegae en evt ism netwerk KDO met collegae buiten de instelling, evt gebruik vakreviews * Of eerst: lezing voor instituut/opleiding met enthousiastmerende externe persoon * ……andere ideeën?

10


Download ppt "Duurzame ontwikkeling & kwaliteitszorg binnen de HAN HAN breed Netwerk Duurzame Ontwikkeling in onderwijs en onderzoek Service Bedrijf HAN Oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google