De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Investeringsvoorstel uitbreiding Marnix College

Verwante presentaties


Presentatie over: "Investeringsvoorstel uitbreiding Marnix College"— Transcript van de presentatie:

1 Investeringsvoorstel uitbreiding Marnix College
Ynte Kramer & Rutger Schuit

2 Situatie Doelgroep Gewenst Scholengemeenschap Marnix College
Leerlingen afkomstig uit Ede & regio MAVO/HAVO/VWO in één gebouw Gewenst Aparte “dependance”  Gymnasium & TVWO Om drempel op te werpen Topopleiding  550 leerlingen Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

3 Slimme leerlingen motiveren & prikkelen
Waarom willen ze dit? Slimme leerlingen motiveren & prikkelen Extra impuls kwaliteit opleidingen Betere uitstraling school zelf Meer ruimte om leerlingengroei op te vangen Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

4 Waarom willen ze dit? Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

5 Ontwikkelingen onderwijs
Door fusies  verzakelijking Studiehuis Procesgericht leren Mediatheek centrale rol Algemeen beschikbare ICT-voorzieningen Flexibiliteit Minder introvert Meer maatschappelijke functies Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

6 Typologie Traditioneel Weinig aansprekend Geregeerd door norm
Uiterst functioneel Tussen Modern Meer ontmoetingsruimten Flexibele ruimte-indeling Huisvesting = concurrentiewapen Vanaf 1997 Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

7 Plaatjes Traditioneel vs Modern
Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

8 Ruimtebehoefte FNO = 2782 m2 Programma Budget voor 4463 m2 BVO
25 onderwijsruimten variërend van 54 tot 100 m2 8 personeelsruimten totaal 334 m2 1 Kantine à 280 m2 1 Mediatheek à 140 m2 Budget voor 4463 m2 BVO  EUR 6 mln. EUR 1344,= per m2 BVO Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

9 Clustering vaklokalen
Programma Clustering vaklokalen Bèta-vaklokalen – Scheikunde, Natuurkunde, Biologie Theorielokalen  overzichtelijk Studiehuisvoorzieningen Individuele werkplekken Differentiatie leslokalen Mediatheek centrale rol Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

10 Relatieschema Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

11 Uitgangspunten & Concept
Locatie in of rond centrum Massa compact Heldere ruimtelijke opzet Multifunctionaliteit Uitbreidbaarheid Milieu Logistiek & ordening Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

12 Uitgangspunten & Concept
Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

13 Locatie Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

14 Locatie Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

15 Locatie Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

16 Locatie Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

17 Locatiekeuze: De Halte
Onbestemd gebied  nieuwe bestemming goed in te passen Huidige functie parkeren opgelost in nieuwe parkeergarage Nieuwe impuls gebied Relatief goedkope grond Goede bereikbaarheid Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

18 Uitgangspunten Variant 1: Aparte achteringang fietsen
Strook langs rand van kavel; wand aan spoorzijde Aula aan Maanderplein Mediatheek in centraal hoekpunt gebouw Schoolplein besloten Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

19 Variant 1 Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

20 Variant 1 Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

21 Variant 1 Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

22 Uitgangspunten Variant 2: Compacte vorm
Bouwblok gericht op middengebied Representatieve functie kantine & mediatheek aan Maanderplein Entree aan Maanderplein Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

23 Variant 2 Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

24 Variant 2 Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

25 Variant 2 Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

26 Uitgangspunten Variant 3: Groot plein
Gericht op zowel Maanderplein als Telefoonweg Afstand tot bestaande huizen Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

27 Variant 3 Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

28 Variant 3 Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

29 Variant 3 Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

30 Vergelijk Kosten Omschrijving Variant 1 Variant 2 Variant 3 FUNDERING
€ ,00 € ,00 € ,00 SKELET € ,00 € ,00 € ,00 DAK € ,00 € ,00 € ,00 GEVELS € ,00 € ,00 € ,00 VLOEREN € ,00 € ,00 € ,00 BOUWKUNDIG WERK € ,00 € ,00 € ,00 WERKTUIGBOUWKUNDIG € ,00 € ,00 € ,00 ELECTROTECHNIEK € ,00 € ,00 € ,00 VASTE INRICHTING € ,00 € ,00 € ,00 TERREIN € ,00 € ,00 € ,00 DIRECTE BOUWKOSTEN € ,00 € ,00 € ,00 BOUWKOSTEN € ,00 € ,00 € ,00 Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

31 Vergelijk Kosten Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

32 Vergelijk Kosten Volgens SVINSK Volgens tekening Variant 1
Volgens SVINSK Volgens tekening Variant 1 € 1.058,00 / m2 BVO bij m2 BVO bij m2 BVO Variant 2 € 1.087,00 / m2 BVO bij m2 BVO bij m2 BVO Variant 3 € 1.151,00 / m2 BVO bij m2 BVO bij m2 BVO Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

33 Vergelijk Kwaliteit A organisatorische rangschikking B ruimtebehoefte
studiehuisfaciliteiten D uitgangspunten Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

34 Vergelijk Kwaliteit Totalen van de verschillende varianten
Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

35 Keuze op basis van Kosten
Kosten variant 1 vallen laag uit Iets minder FNO dan gevraagd Kosten varianten 2 & 3 behoorlijk hoger Meer FNO dan gevraagd Kosten variant 3 vallen nog hoger uit Misrekening SVINSK  Teveel BVO Correctie levert ca. EUR ,= op Op basis van kosten voorkeur voor Variant 2 Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

36 Keuze op basis van kwaliteit
Variant 1 scoort laag in kwaliteitsmeting Schiet tekort qua compactheid Voldoet minder aan uitgangspunten Variant 2 & 3 scoren hoog in kwaliteitsmeting Variant 2 sterk op gebied compactheid, routing & ruimtelijke opzet Variant 3 sterk in ruimtebehoefte, goede verhouding FNO/BVO, studiehuisvoorzieningen Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

37 Variant 2 qua kosten beste uit de bus
Uiteindelijke keuze Variant 1 valt af Variant 2 qua kosten beste uit de bus Variant 3 qua verhouding BVO/FNO sterkst Variant 3 volgens onze kwaliteitsmeting iets beter dan variant 2 Definitieve keuze voor Variant 3 Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

38 Variant 3 springt beter in op nieuwe ontwikkelingen t.o.v. Studiehuis
Onderbouwing Variant 3 springt beter in op nieuwe ontwikkelingen t.o.v. Studiehuis Verhouding BVO/FNO weegt zwaar  variant 3 hier beter Verschil in kosten niet al te groot tussen best scorende varianten 2 & 3 Voorbereid op groei onderwijs Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

39 Haalbaarheid Gevraagd – gerealiseerd Maatschappelijke haalbaarheid
2782m2 FNO gevraagd  2906m2 FNO gerealiseerd BVO binnen eis gemeente Maatschappelijke haalbaarheid Gebied nu parkeerplaats Bouw brengt impuls op onbestemde locatie Financiële haalbaarheid Budget EUR 6 mln. BENODIGD EUR 6,5 mln. Te financieren door derden PROBLEEM!! Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College

40 Schoolgebouw Marnix College Locatiekeuze de Halte
Eindvoorstel Wij stellen voor Schoolgebouw Marnix College Bedoeld voor 600 leerlingen Locatiekeuze de Halte Ontwerpkeuze Variant 3 Grootte 2906m2 FNO, 4395 m2 BVO Kosten EUR 6,5 mln. Investeringsvoorstel Uitbreiding Marnix College


Download ppt "Investeringsvoorstel uitbreiding Marnix College"

Verwante presentaties


Ads door Google