De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Leerplan BSc6 Real Estate & Housing – Initieel ontwerp Evenemententerrein Sliedrecht Dirkjan van Es - 1140701.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Leerplan BSc6 Real Estate & Housing – Initieel ontwerp Evenemententerrein Sliedrecht Dirkjan van Es - 1140701."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Leerplan BSc6 Real Estate & Housing – Initieel ontwerp Evenemententerrein Sliedrecht Dirkjan van Es - 1140701

2 Probleem

3 >>> Locatie met potenties voor de toekomst >>>

4 >>> Nijverwaard-Oost in Sliedrecht - verouderd bedrijventerrein - op mooie locatie > potentie voor de toekomst

5 Analyse

6 >>> analyse van de situatie Sliedrecht maakt onderdeel uit van de Drechtsteden Sliedrecht lijkt geografisch gezien wat afgezonderd van de Drechtsteden. Ook qua grootte past sluit het meer aan op omliggende dorpen. Dus zullen er ook ontwikkelingen in Sliedrecht plaats moeten gaan vinden om voor de aansluiting bij de Drechtsteden te zorgen.

7 >>> analyse van de situatie Vanuit de Drechtsteden is een ‘spoorzone’ visie ontwikkeld: > vestigingslocaties voor zakelijke dienstverlening > economische impulsen voor de toekomst > visitekaartje Drechtsteden

8 >>> analyse van de situatie Locatie ligt tussen A15 en spoorbaan en tussen Nijverwaard-West (1) en Stationspark (3) Er wordt echter weinig met de ‘spoorzone’ visie gedaan op de locatie.

9 >>> analyse van de situatie Ontwikkelingen aangrenzende wijken: Nijverwaard-West: Masterplan voor een woon- en recreatieboulevard Stationspark I: Ontwikkeling Regionale Kantorenvisie Drechtsteden > Uitbreiding naar oosten (Stationspark II)

10 >>> analyse van de situatie Impressie Nijverwaard-West: Masterplan voor een woon- en recreatieboulevard

11 >>> analyse van de situatie Impressie Stationspark I: Ontwikkeling Regionale Kantorenvisie Drechtsteden > Uitbreiding naar oosten (Stationspark II)

12 >>> analyse van de situatie Nijverwaard-Oost is in de Regionale Kantorenvisie Drechtsteden ook een potentiële ontwikkelingslocatie > Hier zijn echter nog geen plannen voor. Er zijn alleen revitalisatieplannen die inhouden dat stukken riolering en straatwerk vervangen worden.

13 >>> analyse van de situatie Infrastructuur: > het gebied ligt langs een doorgaande route > er is een treinstation op 250m afstand > er is een verbinding naar het centrum met te lage capaciteit > er is wel een nieuwe rotonde op deze knoop aangelegd om de doorstroom te bevorderen

14 >>> analyse van de situatie Verder van belang voor de opgave: Het gebrek aan activiteiten en uitgaansgelegenheden in Sliedrecht en in heel de regio. Het krimpende grondaanbod in de regio.

15 Typering van de opgave

16 Samenvattend in een kernachtige typering van de opgave: het doorzetten van de spoorzone visie bij Nijverwaard-Oost rekening houden met mogelijk kantoorontwikkelingen in de toekomst ‘Spoorgebied Sliedrecht’ samen tot een geheel ontwerpen, door de locatie aan te laten sluiten om naastgelegen locaties infrastructurele aanpassingen maken om doorstroming en bereikbaarheid te garanderen

17 Samenvattend in een kernachtige typering van de opgave: uitgaansgelegenheid of evenementenruimte bieden op regionaal niveau het ontwerpen van een flexibele locatie waar meerdere soorten activiteiten plaats kunnen vinden effectief omgaan met het grondgebruik en waar mogelijk meervoudig gebruiken

18 Eisen en randvoorwaarden

19 Referenties: Onderzoek naar soortgelijke projecten: - grip op de opgave krijgen - destilleren van programma van eisen > CSI terrein in Twente > Ontwikkeling evenemententerrein in Delft

20 Referenties: CSI terrein Twente - terrein voor paardenconcoursen - mogelijkheden voor andere evenementen

21 Referenties: Evenemententerrein Delft - ruimte voor verschillende culturele activiteiten -kantoor- en vergadermogelijkheden

22 Eisen: Nijverwaard-Oost zal opgewaardeerd moeten worden. Er moet een multifunctioneel evenementen terrein komen. Hierbij moet gedacht worden aan verschillende activiteiten voor heel het seizoen. >>>

23 Eisen: Dit evenemententerrein zal minimaal het volgende moeten huisvesten: - terrein van ongeveer 50m bij 75m inclusief flexibel podium - groenvoorzieningen van circa 2000m² - opslagruimte van circa 1500m² - kantine van circa 600m² werkplaatsen van circa 400m² - technische dienst van circa 200m² - kantoren en vergaderruimten 1000m² - ontvangstruimte 500m² - feestzalen van circa 1000m²

24 Eisen: -Er moet 10.000 m² kantoren komen. -Er moeten flexibele bedrijfsunits komen met kantoorruimte en opslag. Het oppervlak van de opslagruimten zal circa 20000m² moeten bedragen, dat van de kantoorruimten circa 5000m². -Er moeten restaurantvoorzieningen komen om te voorzien in de behoefte van bezoekers en van mensen die in het gebied werken. - Er moeten parkeervoorzieningen komen voor 16000m² kantoorruimte, voor circa 3000m² voorzieningen en aanvullende parkeerplaatsen voor gebruikers van openbaar vervoer. - De uitvoering van het ontwerp moet gesplitst en gefaseerd kunnen worden om de impact om de omgeving minimaal te houden.

25 Randvoorwaarden: -Vanuit het bestemmingsplan zal rekening gehouden moeten worden met een maximale bouwhoogte van 12m. -Vanuit economisch oogpunt zal een groot gedeelte van kantoorvoorzieningen later gebouwd moeten worden. -In verband met calamiteiten zal het terrein makkelijk bereikbaar moeten zijn voor nooddiensten en moet het terrein eenvoudig evacueerbaar zijn. -Er zullen voorzieningen getroffen moeten worden om geluidshinder van de snelweg te voorkomen. -Inachtneming van de ecologie en vooral op de doorstroming van verkeer is erg van belang.

26 Eigen opvattingen: - Vooral flexibiliteit en meervoudig ruimtegebruik zullen een belangrijke rol moeten spelen in het ontwerpproces. - Er zal een statement gemaakt moeten worden langs de rijksweg om te laten zien dat er wat gebeurt. - De infrastructuur zal aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie. Hierbij is een busstation wenselijk en aanpassing van de routing naar het centrum. - De spoorzone moet een geheel vormen en Nijverwaard-Oost zal een verbinding moeten leggen met Nijverwaard-West en met Stationspark I.

27 Uitgangspunten en concept

28 Uitgangspunten voor het ontwerp: Om een betere bereikbaarheid te garanderen zal er een betere aansluiting moeten komen met het treinstation, mogelijk visueel, en zal er een busverbinding moeten komen. Om de problematiek qua infrastructuur op te lossen zal de toegangsweg naar het centrum vernieuwd moeten worden. Hiermee kan gelijk de relatie tussen Nijverwaard-Oost en Stationspark I versterkt worden

29 Uitgangspunten voor het ontwerp: Het Nijverwaard terrein zal weer als een geheel moeten functioneren. Het is dus belangrijk te kijken naar de relatie tussen Oost en West.

30 Uitgangspunten voor het ontwerp: Het combineren van verschillende functies en activiteiten zal een belangrijk rol spelen in het bepalen van het ontwerp.

31 Uitgangspunten voor het ontwerp: De nieuwe situatie zal een gefragmenteerd gevelbeeld moeten hebben om aan te sluiten op Nijverwaard-West.

32 Uitgangspunten voor het ontwerp: Verder is het belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan de vormgeving van de bedrijfsruimten omdat deze altijd een minder fraaie zijde hebben met aan- en afvoer mogelijkheden.

33 Uitgangspunten voor het ontwerp: Ook de situering langs de A15 is belangrijk voor de opgave. Om herkenbaar te zijn zal er een statement gemaakt moeten worden.

34 Concept: Het concept voor deze opgave is om een evenementengebied te koppelen aan bedrijfsruimten.

35 Concept: Wat verder van groot belang is, is een combinatie tussen flexibiliteit en meervoudig ruimtegebruik.

36 Concept: evenementenruimte > verschillende soorten activiteiten flexibel indeelbare bedrijfspanden die mogelijk ook aan evenementen te koppelen zijn een ontvangstruimte komen die voor meerdere doeleinden geschikt zal zijn (ook zakelijke) effectief grondgebruik (combineren van ondergronds parkeren en kantoorvoorzieningen)

37 Eerste ontwerpopzet: Evenementenruimte als koppeling van bedrijfspanden en kantoren > Evenementenruimte als koppeling van gebieden


Download ppt "Presentatie Leerplan BSc6 Real Estate & Housing – Initieel ontwerp Evenemententerrein Sliedrecht Dirkjan van Es - 1140701."

Verwante presentaties


Ads door Google