De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tweetaligheid Basiscursus Taalkundig Onderzoek. maak een onderscheid tussen individuele - maatschappelijke tweetaligheid individuele - maatschappelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tweetaligheid Basiscursus Taalkundig Onderzoek. maak een onderscheid tussen individuele - maatschappelijke tweetaligheid individuele - maatschappelijke."— Transcript van de presentatie:

1 Tweetaligheid Basiscursus Taalkundig Onderzoek

2 maak een onderscheid tussen individuele - maatschappelijke tweetaligheid individuele - maatschappelijke tweetaligheid –individual – societal bilingualism taalvaardigheid – taalgebruik taalvaardigheid – taalgebruik –language ability – language use –degree – function

3 soorten tweetaligen Bloomfield 1933: the native-like control of two or more languages Bloomfield 1933: the native-like control of two or more languages –extreem en maximaal –wat is 'control'? –wie is de moedertaalspreker? Diebold (1964): minimale vaardigheid in T2 (incipient bilingualism) Diebold (1964): minimale vaardigheid in T2 (incipient bilingualism) gevaar: willekeurige grens tussen tweetaligen - ééntaligen op basis van de soort en mate van taalvaardigheid gevaar: willekeurige grens tussen tweetaligen - ééntaligen op basis van de soort en mate van taalvaardigheid alternatief: categoriseren op basis van gebruik van talen alternatief: categoriseren op basis van gebruik van talen

4 6 dimensies classificatie leeftijd ( simultaneous, sequential, late ) leeftijd ( simultaneous, sequential, late ) vaardigheid ( incipient, receptive, productive ) vaardigheid ( incipient, receptive, productive ) evenwicht tussen talen ( balanced, dominant ) evenwicht tussen talen ( balanced, dominant ) ontwikkeling ( ascendant, recessive ) ontwikkeling ( ascendant, recessive ) context verwerving en gebruik context verwerving en gebruik keuze en omstandigheden (elective - circumstancial) keuze en omstandigheden (elective - circumstancial)

5 4 vaardigheden mondelingschriftelijk receptiefluisterenlezen productiefsprekenschrijven denken ?

6 2 visies op individuele tweetaligheid eentalige of gefragmenteerde visie eentalige of gefragmenteerde visie –tweetalige bestaat uit 2 eentaligen –eentalige is referentiepunt holistische visie holistische visie –tweetalige is geen som van eentaligen –meer aandacht voor algemene communicatieve competentie in plaats van grammaticale correctheid

7 gesprekspartners / targets gezin gezin familie familie collega’s collega’s medestudenten medestudenten vrienden vrienden kennissen kennissen buren buren leerkrachten leerkrachten kinderen kinderen ambtenaren politieagent locale authoriteiten nationale overheden koning(in) kerkleiders medegelovigen

8 domeinen winkelen winkelen audiovisuele media audiovisuele media gedrukte media gedrukte media theaterzaal theaterzaal discotheek discotheek kroeg kroeg sportclub sportclub religieuze bijeenkomst religieuze bijeenkomst vrije tijd vergadering verhoor ICT / internet school colloquium

9 functionele tweetaligheid taalgebruik in een reeks situaties taalgebruik in een reeks situaties wanneer, waar en met wie worden de twee talen gebruikt (Fishman 1965) wanneer, waar en met wie worden de twee talen gebruikt (Fishman 1965) –wie is de spreker? –wie is de luisteraar? –wat is de situatie? –wat is het onderwerp? –wat is het doel?

10 enkele termen uit de literatuur achieved / successive bilingualism: verwerving tweetaligheid na kinderjaren (T2 na T1) achieved / successive bilingualism: verwerving tweetaligheid na kinderjaren (T2 na T1) ascribed / simultaneous bilingualism: verwerving T2 op zeer jonge leeftijd (T1 en T2 tegelijkertijd) ascribed / simultaneous bilingualism: verwerving T2 op zeer jonge leeftijd (T1 en T2 tegelijkertijd) compound bilingualism: T1 en T2 tegelijkertijd, men dacht dat T1 en T2 in hersenen afhankelijk van elkaar waren compound bilingualism: T1 en T2 tegelijkertijd, men dacht dat T1 en T2 in hersenen afhankelijk van elkaar waren co-ordinate bilingualism: twee talen in verschillende en gescheiden omgevingen verworven, men ging ervan uit dat mentale representatie onafhankelijk was co-ordinate bilingualism: twee talen in verschillende en gescheiden omgevingen verworven, men ging ervan uit dat mentale representatie onafhankelijk was

11 diagonal B: dialect met niet-verwante standaardtaal diagonal B: dialect met niet-verwante standaardtaal vertical B: taal + dialect (of zeer verwante andere taal) vertical B: taal + dialect (of zeer verwante andere taal) horizontal B: de twee talen hebben dezelfde status horizontal B: de twee talen hebben dezelfde status primary B:T1 en T2 op natuurlijke manier primary B:T1 en T2 op natuurlijke manier secondary B: T2 via onderwijs geleerd secondary B: T2 via onderwijs geleerd receptive B: in T2 alleen lezen en luisteren receptive B: in T2 alleen lezen en luisteren productive B: lezen, luisteren, schrijven en spreken T2 productive B: lezen, luisteren, schrijven en spreken T2 incipient B: eerste stadia van tweetaligheid waarbij T2 nog niet sterk ontwikkeld is incipient B: eerste stadia van tweetaligheid waarbij T2 nog niet sterk ontwikkeld is

12 dominante taal: de taal met de grootste vaardigheid en/of gebruik dominante taal: de taal met de grootste vaardigheid en/of gebruik eerste taal (T1) eerste taal (T1) –eerste taal die verworven werd –meest gebruikte taal –taal waarin hoogste vaardigheid –dominante taal tweede taal (T2) tweede taal (T2) –tweede in volgorde verwerving –taal waarin lagere vaardigheid –via instructie geleerde taal –taal die minder gebruikt wordt

13 moedertaal moedertaal –taal geleerd van moeder –de eerst geleerde taal (T1) –de best beheerste taal tijdens hele leven –de taal van het gebied –de meest gebruikte taal –de taal waar de persoon het positiefst tegenover staat (attitude)

14 meten van meertaligheid doel doel –distributie: bijv. aantal sprekers minderheidstalen, in welke gebieden? –selectie, bijv. voor onderwijs, jobs, onderzoek –oordeel vellen over taalvaardigheid –feedback voor leerders enorme batterij aan testen en vragenlijsten enorme batterij aan testen en vragenlijsten

15 enkele soorten testen taalachtergrondschalen (zelfbeoordeling): meten het gebruik taalachtergrondschalen (zelfbeoordeling): meten het gebruik zelfbeoordeling vaardigheid zelfbeoordeling vaardigheid meten van taalevenwicht en dominantie meten van taalevenwicht en dominantie communicatieve taaltoetsen communicatieve taaltoetsen norm referenced test: prestatie wordt vergeleken met die van anderen norm referenced test: prestatie wordt vergeleken met die van anderen criterion referenced test: profielen van taalvaardigheid criterion referenced test: profielen van taalvaardigheid

16 Diglossie Fergusson (1959): taal + dialect Fergusson (1959): taal + dialect Fishman (1967): 2 talen in zelfde regio Fishman (1967): 2 talen in zelfde regio H = variëteit met sociaal prestige H = variëteit met sociaal prestige –gebruik in onderwijs, godsdienst –vaak meerderheidstaal –taal elite L = andere variëteit L = andere variëteit –vaak minderheidstaal Joshua Fishman Charles A. Fergusson

17 ContextHL Thuis / familie √ Onderwijs√ Massamedia√ Handel√ Sociale en culturele activiteiten √ Brieven met familie en vrienden √ Brieven met overheid √ Religie√

18 relatie diglossie - tweetaligheid

19 1: bijna iedereen spreekt H en L, bijv. Paraguay met Spaans (H) en Guaraní (L) 1: bijna iedereen spreekt H en L, bijv. Paraguay met Spaans (H) en Guaraní (L) 2: diglossie zonder tweetaligheid, ene groep spreekt H, andere L (bijv. kolonies) of tweetalige landen met territorialiteitsprincipe (zonder H-L) 2: diglossie zonder tweetaligheid, ene groep spreekt H, andere L (bijv. kolonies) of tweetalige landen met territorialiteitsprincipe (zonder H-L) 3: tweetaligheid zonder diglossie: sprekers zijn tweetalig, maar maatschappij niet (immigranten) 3: tweetaligheid zonder diglossie: sprekers zijn tweetalig, maar maatschappij niet (immigranten) 4: geen van beide: eentalige landen (bijv. Cuba, waar inheemse talen volledig verdwenen zijn en vervangen door Spaans) 4: geen van beide: eentalige landen (bijv. Cuba, waar inheemse talen volledig verdwenen zijn en vervangen door Spaans)

20 enkele thema’s meertalig onderwijs meertalig onderwijs attitudes tegenover talen attitudes tegenover talen motivatie om talen te leren motivatie om talen te leren rol ethniciteit rol ethniciteit politieke context politieke context


Download ppt "Tweetaligheid Basiscursus Taalkundig Onderzoek. maak een onderscheid tussen individuele - maatschappelijke tweetaligheid individuele - maatschappelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google