De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Puur praktijk Reconstructie van het platteland. Reconstructie concentratiegebieden Wetsvoorstel 2 e kamer 23-12-1998 Wetsvoorstel 1 e kamer 29-01-2002.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Puur praktijk Reconstructie van het platteland. Reconstructie concentratiegebieden Wetsvoorstel 2 e kamer 23-12-1998 Wetsvoorstel 1 e kamer 29-01-2002."— Transcript van de presentatie:

1 Puur praktijk Reconstructie van het platteland

2 Reconstructie concentratiegebieden Wetsvoorstel 2 e kamer 23-12-1998 Wetsvoorstel 1 e kamer 29-01-2002 Uitvoering in 12 jaar Reservering 0,7 miljard Euro. Reconstructie

3 Aanleiding Concentratiegebieden bezitten: 80% Varkens 60% Pluimvee 50% Rundvee Problemen: Vermesting Verzuring Geuroverlast

4 In de reconstructiegebieden bevinden zich ook diverse onderdelen van de EHS. EHS is netwerk van groene corridors. Hierin wordt gestreefd naar een duurzaam karakter, behoud, herstel en ontwikkeling van waardevolle ecosystemen.

5 Doel reconstructie –Impuls aan de kwaliteit van het landelijk gebied Duurzame landbouw Sterkere natuur (bos en landschap) Verbetering recreatieve mogelijkheden Verbetering waterhuishouding en de waterkwaliteit Verlaging van de milieubelasting Verbetering van de infrastructuur Verbetering woon- en werkklimaat Verbetering economische structuur Verlagen van de veterinaire risico’s door varkensvrije zones.

6 Aanpak Herverdelen zodat een nieuw evenwicht tussen de verschillende functies in het landelijk gebied ontstaat Via: Realiseren van varkensvrije zones (1000 meter) Verminderen ammoniakuitstoot nabij verzuringsgevoelige gebieden 250 m (500 m) Aanpak van verdrogingsprobleem Realiseren van de EHS

7 Uitvoering –Provincie krijgt centrale rol –Reconstructiecommissies ondersteunen Commissies: –Gemeenten –Waterschappen –Natuurorganisaties –Landbouworganisaties –Milieuorganisaties Adviseurs:Min. LNV Min. VROM Ondersteuning door:DLG Dienst Landelijk Gebied

8 Wet wordt van kracht na behandeling in de 1 e Kamer 29-01-2002 Provincie maakt binnen 9 maanden een concept- reconstructieplan. 1-11-2002 Concept bevat de huidige situatie en de gewenste situatie. Het plan wordt 4 weken ter inzage gelegd. 1-12-2002 Binnen acht weken na de ter inzage wordt het plan vastgesteld. De plannen zijn MER plichtig. Plan moet in maximaal 12 jaren worden uitgevoerd. Elke 4 jaren kan het aangepast worden.

9 Instrumenten: –Subsidies € 700.000.000 –Varkensvrije zones –Verbreding landbouw –Recreatie en Toerisme –Biologische Landbouw –Rood voor Groen –Ruimte voor Ruimte

10 Voorlopige versies reconstructieplannen –Vaststellen van alle waarden binnen elke reconstructiegebied op zogenaamde waardekaarten Water Natuur Wonen Recreatie Landbouw Intensieve veeteelt Glastuinbouw e.d.

11 Vastleggen zones Extensiveringsgebied Verwevingsgebied Landbouwontwikkelingsgebied

12 Extensiveringsgebied 250 meter rond kwetsbare en zeer kwetsbare gebieden (IAV + EHS) 1000 meter varkensvrije zone zone rond woonkernen zone rond natuurbeschermingsgebieden

13 Verwevingsgebied Wonen Werken in relatie met buitengebied Recreatie Landbouw en verbreding

14 Landbouwontwikkelingsgebied Primaat Landbouw Nieuwvestiging mogelijk

15 Einde van de toelichting


Download ppt "Puur praktijk Reconstructie van het platteland. Reconstructie concentratiegebieden Wetsvoorstel 2 e kamer 23-12-1998 Wetsvoorstel 1 e kamer 29-01-2002."

Verwante presentaties


Ads door Google