De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rationaliteit voor beleid, statistiek voor politiek Paul Schnabel Sociaal en Cultureel Planbureau www.scp.nl Universiteit Utrecht 21-02-2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rationaliteit voor beleid, statistiek voor politiek Paul Schnabel Sociaal en Cultureel Planbureau www.scp.nl Universiteit Utrecht 21-02-2007."— Transcript van de presentatie:

1 Rationaliteit voor beleid, statistiek voor politiek Paul Schnabel Sociaal en Cultureel Planbureau www.scp.nl Universiteit Utrecht 21-02-2007

2 Politiek vergeet tijd Beleid heeft geen tijd Onderzoek kost tijd

3 Politiek: wij willen (niet teveel) weten Meest recente gegevens: feiten Beleidsarm Richtingwijzend Eenvoudig en weinig Vergelijkend (EU; verleden) Benchmarks

4 Beleid: liever geen Ingewikkelde samenhangen Ambigue gegevens Beschouwingen Theoretische exercities Grote tabellen Ingewikkelde schema’s

5 Wat verwachten politiek en beleid? Eenvoud Eenduidigheid Één A4, één alinea, één zin, één woord, één letter! (5 ‘i’ ‘s, 4 ‘R’ ‘s, 4 ‘V’ ‘s)

6 Nederland - Coalitieland - Compromis/consensus - Feiten boven ideologie Wat is het geval? Wat kunnen we daaraan doen?

7 Onderzoek Theory driven Data driven Policy driven Now Here ‘Quick and dirty’

8 Overheid en onderzoek CBS Planbureaus (CPB, SCP, RPB, MNP) Adviesraden (WRR, GR, RMO, AWT, SER, RVZ, ROB…) Departementale onderzoeksinstituten (RIVM, WODC, AVV) Extern onderzoek en advies

9 ‘Adviesraden  ‘mini’ WRR WRR en Planbureaus dichter bij elkaar Hoger informatiegehalte departementale nota’s Verlangen Tweede Kamer naar ‘eigen onderzoeksinstituut

10 Planbureaus Centraal Planbureau (1945)EZ Sociaal en Cultureel Planbureau (1973)VWS Natuur- en milieuplanbureau (RIVM) (1997) VROM Ruimtelijk Planbureau (2001)VROM

11 Typisch voor planbureaus Onderzoekskennis-gebiedskennis Disciplinekennis-beleidskennis ‘Enlightenment’ functie verlichten toelichtenbijlichten uitlichten

12 I.p.v. directe beleidsvoorbereiding is er bij de onderzoeksinstituten en adviesraden eerder sprake van een ‘Enlightenment’ functie – bijdragen aan geïnformeerdheid beleidsvoerders politiek: - reflectie op beleid - verhogen rationaliteit beleid - attendering nieuwe beleidsbehoeften (onderzoek kan nieuw beleid oproepen) - informatie over wat het geval is Coalitieregeringen – meer interesse in ‘empirie’ (ideologie verdeelt, empirie verbindt!)

13 Sociaal en Cultureel Planbureau Sociaal wetenschappelijk-empirisch Welzijn/welzijnsbeleid Nederland Beschrijven Evalueren Adviseren

14 Taken SCP 1) ‘Wetenschappelijke verkenningen verrichten t.b.v. samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn hier te lande’ - SCR/SSN - onderzoek/statistische analyse/beleidsanalyse ‘En van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen’ - toekomstverkenningen - ramingsmodellen

15 Taken SCP 2) ‘Bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, benevens het aangeven van voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doeleinden te bereiken’ - Advies op basis van onderzoek/beleidsanalyse - Secretariaat/lidmaatschap CZWO - Adj.secr./lidmaatschap RZWO (RBOD; RSEIB) - Lidmaatschap adviesraden

16 Taken SCP 3) ‘Informaties verwerven uitvoering interdepartementaal beleid (sociaal en cultureel welzijn), teneinde de evaluatie van deze uitvoering mogelijk te maken’ - Evaluatie-onderzoek - Beleidsadvisering ‘Taak … waar problemen in het geding zijn, die het beleid van meer dan één departement raken’

17 Presentatie Signalering Momentopname Longitudinaal Monitoring Analyse Trend/prognose/scenario

18 Disseminatie Rapporten www.scp.nl Persbericht Artikelen/congresbijdragen/lezingen Interviews

19 Referentie Collega’s - Conferenties - Publicaties (Kwaliteit) Wetenschappelijk forum(Reputatie)  (Actualiteit) Maatschappelijk forum(Prestige) Politiek - Media -Publiek

20 Reacties van politiek en beleid op onderzoek Negatie -‘onderste la’ Acceptatie-opname in beleid Initiatie-nieuw beleid Appreciatie- citaten Reparatie-verandering beleid

21 Coalitie akkoord Balkenende IV Ideologisering staand beleid Abortus Homohuwelijk Euthanasie  Rol onderzoek?

22 Sociologie van het … Opwerpen-idee geven Verwerpen-klopt niet Tegenwerpen-werkt niet Ontwerpen-anders doen

23 ‘Tree of clarification’ Beschrijving-wat is het geval? Vergelijking-wat is de relatieve positie? -wat is de standaard? Interpretatie-wat is het verhaal? Verklaring Erklären-causaliteit Verstehen -betekenis Conceptualisering-wat is het ordeningsprincipe Evaluatie-goede dingen/dingen goed Advies-wat kan er anders? Voorspellen/ vooruitkijken-wat zal/kan er gebeuren?


Download ppt "Rationaliteit voor beleid, statistiek voor politiek Paul Schnabel Sociaal en Cultureel Planbureau www.scp.nl Universiteit Utrecht 21-02-2007."

Verwante presentaties


Ads door Google