De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reclaiming academic output. De beschikbaarheid van de Nederlandse wetenschappelijke productie Conclusies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reclaiming academic output. De beschikbaarheid van de Nederlandse wetenschappelijke productie Conclusies."— Transcript van de presentatie:

1 Reclaiming academic output. De beschikbaarheid van de Nederlandse wetenschappelijke productie Conclusies

2 Waar gaat het over? De beschikbaarheid van de Nederlandse wetenschappelijke output Hoe? Iedere wetenschappelijke instelling bewaart en ontsluit voor de gehele academische gemeenschap de elektronische versies van de publicaties van zijn eigen medewerkers.

3 Wat willen we bereiken? Iedere Nederlandse universiteit beschikt over een institutional repository. Deze vormen tezamen een netwerk dat de gehele Nederlandse wetenschappelijke productie elektronisch ontsluit.

4 Het beoogd resultaat van vandaag Inzicht in de wensen, mogelijkheden en problemen. De start van een gezamenlijk project. ZHKH.

5 Het programma Invalshoeken Proces-elementen organisatorischverwerven technischbewaren juridischontsluiten bestuurlijkbeschikbaarstellen marketing PresentatiesConclusies

6 Verwerving –Relatie met de wetenschappers. –Technische infrastructuur: authoring tools, workflow software, content management systeem. Dit betreft lokale processen.

7 Verwerving Infrastructurele faciliteiten kunnen gezamenlijk worden gebruikt maar dit is niet essentieel. Gezamenlijke acties: –verzamelen en uitwisselen van ervaringen; –inventariseren en waar nodig uitwisselen van tools.

8 Bewaren Installatie en beheer van een fysiek archief: lokaal. Duurzame bewaring stelt eisen aan het formaat en procedures. Hierover kunnen / moeten landelijk afspraken worden gemaakt op basis van de resultaten van de studie van de KB en het project E-archiving.

9 Ontsluiten Noodzakelijk: –Afstemming binnen de UKB en –aansluiting bij internationale standaarden. Voor de hand ligt: minimaal Dublin Core / OAI. Verder onderzoek: –Ontsluiting via een full-text indexeringssysteem –Toevoeging van metadata m.b.v. een full-text indexeringssysteem.

10 Beschikbaar stellen Auteursrechten. Toegangsautorisatie. Formaten (print- en schermformaat). Voor een netwerk is het noodzakelijk dat er afspraken (SLA’s) worden gemaakt t.a.v. de structuur van de documenten.

11 Duurzaamheid –Koninklijke Bibliotheek –Project E-archiving Welke eisen worden gesteld aan de structuur van documenten om duurzame beschikbaarheid te garanderen?

12 Samenvattend Verwerving: –decentraal Bewaren: –fysiek archief: decentraal –afspraken over formaten: centraal Ontsluiten: –systematiek: centraal –uitvoering: decentraal Beschikbaarstelling: –afspraken over formaten: centraal –uitvoering: decentraal

13 Project-elementen Inventarisatie ervaringen Inventarisatie tools Afspraken m.b.t. ontsluiting Afspraken m.b.t. formaten (mede met het oog op duurzame bewaring) Tijdschema per instelling Opzetten van de netwerk-infrastructuur

14 Project-aanpak Overall projectplan 3 werkgroepen: –Inventarisatie en uitwisseling –Ontsluiting –Formaten / duurzaamheid Leidend tot: –repository per instelling –netwerk-infrastructuur

15 Aanpak Iedere instelling noemt een contactpersoon; deze wordt tevens lid van een van de werkgroepen. De UKB-werkgroep E-publishing maakt een concept-projectplan. Vaststelling in UKB. Subsidie-aanvraag bij IWI.


Download ppt "Reclaiming academic output. De beschikbaarheid van de Nederlandse wetenschappelijke productie Conclusies."

Verwante presentaties


Ads door Google