De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Plan van Eisen PRAKTIJKHUIS

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Plan van Eisen PRAKTIJKHUIS"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Plan van Eisen PRAKTIJKHUIS
Olga Teunissen / Runee Slinkers –

2 Presentatie Praktijkhuis
17/04/2017 Presentatie Praktijkhuis 14.00 uur Presentatie Plan van Eisen – 30 minuten Managementadvies – 15 minuten Vragen – 10 minuten Presentatie beelden binnenhuisarchitect – 20 minuten Lancering weblog – 10 minuten uur: Afsluiting met koffie & gebak!

3 transdisciplinaire zorg(verlening) onderzoek & innovatie
17/04/2017 Functionaliteiten De rode draad: beroepsvaardigheden beroepsontwikkeling transdisciplinaire zorg(verlening) onderzoek & innovatie ontmoeting, samenwerking, dienstverlening

4 Operational Excellence Transdisciplinariteit Community of Learning
17/04/2017 Kenmerken Operational Excellence Transdisciplinariteit Community of Learning Duurzaamheid Uitstraling en imago Communicatie ICT en nieuwe zorgtechnologieën

5 Operational Excellence
17/04/2017 Operational Excellence kleinschaligheid binnen grootschaligheid voldoende lokalen en (oefen-)faciliteiten state-of-the-art inrichting digitalisering van systemen klantgerichtheid waarborg van privacy NB. Monitoring via PDCA-cyclus

6 Transdisciplinariteit
17/04/2017 Transdisciplinariteit intercollegiale samenwerking, professionalisering opleidingsoverstijgend leren vernieuwing beroepspraktijk, ketenzorg, vraaggericht eenheid terminologie, systemen, databank, EPD gezamenlijke training en inzet simulatiecliënten

7 Community of learning studenten en praktijkcoaches dicht bij elkaar
17/04/2017 Community of learning studenten en praktijkcoaches dicht bij elkaar Student-Student Begeleiding (SSB) interactie studenten verschillende opleidingen lector / kenniskring dichtbij primaire proces studenten rol bij beheer en ontvangst inzet gastdocenten uit beroepenveld

8 Duurzaamheid huisvesting bedrijfsvoering duurzaam leren van de student
17/04/2017 Duurzaamheid huisvesting bedrijfsvoering duurzaam leren van de student onderdeel van curriculum simulatiecliënten / real life regionale functie certificaat ‘de duurzame zorgprofessional’ onderzoek bevordert leren leren Voorbereiding pilot : Duurzaamheid in het Praktijkhuis

9 Toegankelijk / laagdrempelig Professionele uitstraling
17/04/2017 Uitstraling en imago Modern Innovatief Open en transparant Toegankelijk / laagdrempelig Professionele uitstraling Zichtbaar en voelbaar Ontmoeting

10 Communicatie Communicatieplan Fase 1: augustus – december 2010
17/04/2017 Communicatie Communicatieplan Fase 1: augustus – december 2010 Fase 2: december 2010 Fase 3: januari – september 2011 Fase 4: vanaf september 2011, nieuw communicatieplan

11 ICT en nieuwe zorgtechnologieën
17/04/2017 ICT en nieuwe zorgtechnologieën Continuüm Presentatie van innovaties Proeftuin, Early adapter, Living lab, Verkooppunt / showroom Social Media Blended learning Digitaal reserveringsysteem Digitaal voorraadbeheer en -uitleen

12 STUDENTAANTALLEN Aantal studenten oktober 2010: Ergotherapie 430
17/04/2017 STUDENTAANTALLEN Aantal studenten oktober 2010: Ergotherapie 430 Fysiotherapie 726 Logopedie 528 Voeding & Diëtetiek 610 HBO-V Medische Hulpverlener 46 Totaal gezondheidszorg: Kapittelweg, incl. ISS: circa 9000 studenten

13 ? TRENDS en (ON)ZEKERHEDEN: Aantal studenten in de toekomst
17/04/2017 TRENDS en (ON)ZEKERHEDEN: ? Aantal studenten in de toekomst Prognoses eind december 2010 gereed Masterplan ISS Begin 2011 besluitvorming

14 17/04/2017 SIMULATIECLIËNTEN

15 LECTORATEN Acute Intensieve zorg Arbeid en Gezondheid Langdurige Zorg
17/04/2017 LECTORATEN Acute Intensieve zorg Arbeid en Gezondheid Langdurige Zorg Lokale dienstverlening vanuit Klantperspectief Musculoskeletale Revalidatie Neurorevalidatie Sport, Voeding en Leefstijl Overige lectoraten waarmee opleidingen samenwerken.

16 Transferpunt VaardigheidsOnderwijs HAN Gezondheidscentrum
17/04/2017 OVERIGE GEBRUIKERS: Transferpunt VaardigheidsOnderwijs HAN Gezondheidscentrum Externe relaties

17 Ruimte-eisen PRAKTIJKHUIS nieuw!
17/04/2017 Ruimte-eisen PRAKTIJKHUIS nieuw! P praktijklokaal, bestemd voor het aanleren van beroepsvaardigheden in lessituaties; vaak klassikaal (groeps-)onderwijs onder docentbegeleiding; met name interne doelgroepen als gebruikers trainings-/praktijklokalen (klein en groot) gymzaal / oefentuin dramalokaal muzieklokaal keuken

18 Ruimte-eisen Praktijkhuis
17/04/2017 Ruimte-eisen Praktijkhuis SL simulatielab, bestemd voor het aanleren van beroeps vaardigheden, ingericht als real life setting in beroepsituaties; tevens geschikt voor externen straat appartement met gewone ruimten specifieke woonruimten High Tech ruimte behandelkamer en wachtruimte lokaal met one way screen ziekenhuiskamer dojo c.q. separatiekamer c.q. comfortroom (demo)keuken met dinerruimte

19 Ruimte-eisen Praktijkhuis
17/04/2017 Ruimte-eisen Praktijkhuis SC ontvangst- en coördinatiepunt voor simulatie-cliënten, voor voorbereiding en training, om vervolgens te worden ingeschakeld in het onderwijs ontvangstruimte, tevens wachtkamer rustruimte, tevens instructieruimte omkleedruimte kantoor / spreekkamer, tevens coördinatiepunt

20 Ruimte-eisen Praktijkhuis
17/04/2017 Ruimte-eisen Praktijkhuis PC werkkamer voor praktijkcoaches opleidingspecifieke werk-/begeleidingruimten, servicepunt, vraagbaak voor studenten flexibele werkplek docenten

21 Ruimte-eisen Praktijkhuis
17/04/2017 Ruimte-eisen Praktijkhuis K kantoorruimte vaste werkplekken

22 Ruimte-eisen Praktijkhuis
17/04/2017 Ruimte-eisen Praktijkhuis D dienstencentrum Praktijkhuis voor informatie, uitleen, beheer en onderhoud; zowel in- als externe doelgroepen receptie / balie technische ruimte opslagruimte

23 Ruimte-eisen Praktijkhuis
17/04/2017 Ruimte-eisen Praktijkhuis O onderzoekslab, voor het uitvoeren van toegepast onderzoek met gebruikmaking van specifieke apparatuur en inrichting; voor interne en externe doelgroepen ruimte met one way screen bewegingslab ruimte voor lichamelijk onderzoek

24 Ruimte-eisen Praktijkhuis
17/04/2017 Ruimte-eisen Praktijkhuis R Research Room waar lectoren, medewerkers (o.a. van de kenniskringen) en in onderzoek geïnteresseerde studenten elkaar ontmoeten en samenwerken Vergader- / ontmoetings- / presentatieruimte

25 Huisvesting en gebruikers
17/04/2017 Huisvesting en gebruikers G gezamenlijke openbare ruimte voor ontmoeting en expositie gangen (‘de wandelgang’), pleinen, zitjes expositieruimte deels voortkomend uit bruto m²

26 Beoordelingscriteria: trechter van Dunning
17/04/2017 Beoordelingscriteria: trechter van Dunning Noodzakelijke huisvesting Vereiste huisvesting Beroeps-ontwikkeling & -vaardigheden Ambitie & Innovatie Totaal aantal m² en inrichtingseisen

27 Organisatiestructuur
17/04/2017 Organisatiestructuur Organogram Functies en deeltaken Semi-permanente werkgroepen

28 Hoe verder? December 2010 vaststellen PvE
17/04/2017 Hoe verder? December 2010 vaststellen PvE functies coördinator en procescoördinator open stellen weblog lanceren

29 Hoe verder? Januari – april 2011 inrichting projectorganisatie
17/04/2017 Hoe verder? Januari – april 2011 inrichting projectorganisatie huisvestingplan besluitvorming financiën / fasering tussentijdse huisvestingscenario’s communicatie pilot Duurzaamheid voorbereiden

30 Hoe verder? April 2011 – augustus 2012
17/04/2017 Hoe verder? April 2011 – augustus 2012 - vervolg besluitvorming financiën / fasering * begroting * business plan - start deelactiviteiten o.l.v. coördinator Praktijkhuis - operationaliseren multiprofessioneel samenwerken

31 17/04/2017 Vragen


Download ppt "Presentatie Plan van Eisen PRAKTIJKHUIS"

Verwante presentaties


Ads door Google