De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Plan van Eisen PRAKTIJKHUIS Olga Teunissen / Runee Slinkers – 7.12.2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Plan van Eisen PRAKTIJKHUIS Olga Teunissen / Runee Slinkers – 7.12.2010."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Plan van Eisen PRAKTIJKHUIS Olga Teunissen / Runee Slinkers – 7.12.2010

2 Presentatie Praktijkhuis 14.00 uur Presentatie Plan van Eisen – 30 minuten Managementadvies – 15 minuten Vragen – 10 minuten Presentatie beelden binnenhuisarchitect – 20 minuten Lancering weblog – 10 minuten 15.25 uur: Afsluiting met koffie & gebak! 2

3 Functionaliteiten De rode draad: beroepsvaardigheden beroepsontwikkeling transdisciplinaire zorg(verlening) onderzoek & innovatie ontmoeting, samenwerking, dienstverlening

4 Kenmerken 1. Operational Excellence 2. Transdisciplinariteit 3. Community of Learning 4. Duurzaamheid 5. Uitstraling en imago 6. Communicatie 7. ICT en nieuwe zorgtechnologieën

5 Operational Excellence kleinschaligheid binnen grootschaligheid voldoende lokalen en (oefen-)faciliteiten state-of-the-art inrichting digitalisering van systemen klantgerichtheid waarborg van privacy NB. Monitoring via PDCA-cyclus

6 Transdisciplinariteit intercollegiale samenwerking, professionalisering opleidingsoverstijgend leren vernieuwing beroepspraktijk, ketenzorg, vraaggericht eenheid terminologie, systemen, databank, EPD gezamenlijke training en inzet simulatiecliënten

7 Community of learning studenten en praktijkcoaches dicht bij elkaar Student-Student Begeleiding (SSB) interactie studenten verschillende opleidingen lector / kenniskring dichtbij primaire proces studenten rol bij beheer en ontvangst inzet gastdocenten uit beroepenveld

8 Duurzaamheid huisvesting bedrijfsvoering duurzaam leren van de student onderdeel van curriculum simulatiecliënten / real life regionale functie certificaat ‘de duurzame zorgprofessional’ onderzoek bevordert leren leren Voorbereiding pilot : Duurzaamheid in het Praktijkhuis

9 Uitstraling en imago Modern Innovatief Open en transparant Toegankelijk / laagdrempelig Professionele uitstraling Zichtbaar en voelbaar Ontmoeting

10 Communicatie Communicatieplan Fase 1:augustus – december 2010 Fase 2:december 2010 Fase 3: januari – september 2011 Fase 4: vanaf september 2011, nieuw communicatieplan

11 ICT en nieuwe zorgtechnologieën Continuüm Presentatie van innovaties o Proeftuin, Early adapter, Living lab, Verkooppunt / showroom Social Media Blended learning Digitaal reserveringsysteem Digitaal voorraadbeheer en -uitleen

12 STUDENTAANTALLEN Aantal studenten oktober 2010: Ergotherapie430 Fysiotherapie726 Logopedie528 Voeding & Diëtetiek610 HBO-V989 Medische Hulpverlener 46 Totaal gezondheidszorg: 3338 Kapittelweg, incl. ISS: circa 9000 studenten

13 TRENDS en (ON)ZEKERHEDEN: ? Aantal studenten in de toekomst Prognoses eind december 2010 gereed Masterplan ISS Begin 2011 besluitvorming

14 SIMULATIECLIËNTEN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

15 LECTORATEN Acute Intensieve zorg Arbeid en Gezondheid Langdurige Zorg Lokale dienstverlening vanuit Klantperspectief Musculoskeletale Revalidatie Neurorevalidatie Sport, Voeding en Leefstijl Overige lectoraten waarmee opleidingen samenwerken.

16 OVERIGE GEBRUIKERS: Transferpunt VaardigheidsOnderwijs HAN Gezondheidscentrum Externe relaties

17 Ruimte-eisen PRAKTIJKHUIS nieuw! Ppraktijklokaal, bestemd voor het aanleren van beroepsvaardigheden in lessituaties; vaak klassikaal (groeps-)onderwijs onder docentbegeleiding; met name interne doelgroepen als gebruikers trainings-/praktijklokalen (klein en groot) gymzaal / oefentuin dramalokaal muzieklokaal keuken

18 Ruimte-eisen Praktijkhuis SL simulatielab, bestemd voor het aanleren van beroeps- vaardigheden, ingericht als real life setting in beroepsituaties; tevens geschikt voor externen straat appartement met gewone ruimten specifieke woonruimten High Tech ruimte behandelkamer en wachtruimte lokaal met one way screen ziekenhuiskamer dojo c.q. separatiekamer c.q. comfortroom (demo)keuken met dinerruimte

19 Ruimte-eisen Praktijkhuis SC ontvangst- en coördinatiepunt voor simulatie- cliënten, voor voorbereiding en training, om vervolgens te worden ingeschakeld in het onderwijs ontvangstruimte, tevens wachtkamer rustruimte, tevens instructieruimte omkleedruimte kantoor / spreekkamer, tevens coördinatiepunt

20 Ruimte-eisen Praktijkhuis PC werkkamer voor praktijkcoaches opleidingspecifieke werk-/begeleidingruimten, servicepunt, vraagbaak voor studenten flexibele werkplek docenten

21 Ruimte-eisen Praktijkhuis K kantoorruimte vaste werkplekken

22 Ruimte-eisen Praktijkhuis D dienstencentrum Praktijkhuis voor informatie, uitleen, beheer en onderhoud; zowel in- als externe doelgroepen receptie / balie technische ruimte opslagruimte

23 Ruimte-eisen Praktijkhuis Oonderzoekslab, voor het uitvoeren van toegepast onderzoek met gebruikmaking van specifieke apparatuur en inrichting; voor interne en externe doelgroepen ruimte met one way screen bewegingslab ruimte voor lichamelijk onderzoek

24 Ruimte-eisen Praktijkhuis R Research Room waar lectoren, medewerkers (o.a. van de kenniskringen) en in onderzoek geïnteresseerde studenten elkaar ontmoeten en samenwerken Vergader- / ontmoetings- / presentatieruimte

25 Huisvesting en gebruikers Ggezamenlijke openbare ruimte voor ontmoeting en expositie gangen (‘de wandelgang’), pleinen, zitjes expositieruimte deels voortkomend uit bruto m²

26 Beoordelingscriteria: trechter van Dunning Totaal aantal m² en inrichtingseisen Noodzakelijke huisvesting 2010-2012 Vereiste huisvesting 2012-2020 Beroeps- ontwikkeling & - vaardigheden Ambitie & Innovatie

27 Organisatiestructuur Organogram Functies en deeltaken Semi-permanente werkgroepen

28 Hoe verder? December 2010 - vaststellen PvE - functies coördinator en procescoördinator open stellen - weblog lanceren

29 Hoe verder? Januari – april 2011 - inrichting projectorganisatie - huisvestingplan - besluitvorming financiën / fasering - tussentijdse huisvestingscenario’s - communicatie - pilot Duurzaamheid voorbereiden

30 Hoe verder? April 2011 – augustus 2012 - vervolg besluitvorming financiën / fasering * begroting * business plan - start deelactiviteiten o.l.v. coördinator Praktijkhuis - operationaliseren multiprofessioneel samenwerken

31 Vragen


Download ppt "Presentatie Plan van Eisen PRAKTIJKHUIS Olga Teunissen / Runee Slinkers – 7.12.2010."

Verwante presentaties


Ads door Google