De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Institutional repositories: van project naar structurele bibliotheekactiviteit ervaringen uit Roquade en Dispute Natalia Grygierczyk programma manager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Institutional repositories: van project naar structurele bibliotheekactiviteit ervaringen uit Roquade en Dispute Natalia Grygierczyk programma manager."— Transcript van de presentatie:

1

2 Institutional repositories: van project naar structurele bibliotheekactiviteit ervaringen uit Roquade en Dispute Natalia Grygierczyk programma manager innovaties Universiteitsbibliotheek Utrecht Reclaiming Academic Output UKB, 16 mei 2002

3 Voordelen, nadelen, oplossingen: –Wetenschappers: Auteurs Lezers –Andere ‘stakeholders’: Universitaire bestuurders Bibliotheek(bestuurders) Conclusies

4 Het is niet makkelijk om de publicaties van de wetenschappers te ‘verkrijgen’ Eerste voorwaarde: geen inspanning aan de kant van de auteur Auteurs

5  Acceptatie van bijna ieder technisch formaat (verschillende Word-versies, Word Perfect, LaTex, Mac formats, pdf, etc.)  verschillende mogelijkheden voor aanlevering (e-mail, floppy per post, ftp, web-formulier, uploaden vanuit de individuele homepage, do-it-yourself kits etc.)  verzamelen van de online publicaties door de bibliotheek Auteurs

6 Het is niet makkelijk om de publicaties van de wetenschappers te ‘verkrijgen’ Eerste voorwaarde: geen inspanning aan de kant van de auteur Tweede voorwaarde: duidelijke voordelen en belang: –Niet alleen voor het abstracte academic community –Maar ook voor de auteurs zelf Auteurs

7 Vanuit het perspectief van de auteur langdurige bewaring: permanente toegang, leesbaarheid, integriteit en autenticiteit vergroting van het lezerspubliek Auteurs

8

9 Vergroting van het lezerspubliek Publicaties vindbaar maken via diverse internet-kanalen Geavanceerde methodes van ontsluiting en indexering (o.a. via OAI-metadata) Aanbieden aan zoekmachines, subject-gateways, portals Ordening in kennis-domeinen Inzet van de gebruikelijke bibliotheek-instrumenten in de moderne vorm Gebruikersvriendelijke en precieze zoekmachines Goed georganiseerde, ergonomische presentatie op het web

10 Vanuit het perspectief van de auteur langdurige bewaring: permanente toegang, leesbaarheid, integriteit en autenticiteit vergroting van het lezerspubliek Auteurs aantrekkelijke presentatievormen en ontsluiting

11 Auteurs Browse / zoekscherm Home Dispute

12 Vorst

13

14

15

16

17 Auteurs Organisatorische eenheid (faculteit, onderzoeksinstituut, onderwijsgroep)

18 Natuur-&Sterrenkunde

19

20

21

22

23

24

25

26 Auteurs Organisatorische eenheid (faculteit, onderzoeksinstituut, onderwijsgroep) Plus individuele home pages

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Auteurs Proefschriften/scripties

40

41

42

43

44

45 Auteurs Bijzonderde personen

46

47

48 Beschikbare tools www.roquade.nl

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Het is niet makkelijk om de publicaties van de wetenschappers te ‘verkrijgen’ Eerste voorwaarde: geen inspanning aan de kant van de auteur Tweede voorwaarde: duidelijke voordelen en belang: –Niet alleen voor het abstracte academic community –Maar ook voor de auteurs zelf Auteurs Derde voorwaarde: wegnemen angst voor de uitgevers

62 Subject: Toestemming online publicatie Utrecht Universiteit Geachte mevrouw Franken, Ik heb uw aanvragen voor toestemming voor het online plaatsen van de onderstaande artikelen in goede orde ontvangen: * J.W. Gronden, Ruimtelijke ordeningswetgeving getoetst aan de Europese regels van het vrije verkeer en de aansprakelijkheid van decentrale overheden, Nederlands tijdschrift voor Europees recht, jg. 1999, nr. 10 pp. 249-257 * J.W. Gronden, Mededingingsrecht en gezondheidszorg, Markt & Mededinging, december 2001 Wij geven voor het plaatsen van bovengenoemde artikelen online, graag toestemming onder de volgende voorwaarden: * men vermeldt altijd de bron (dus het tijdschrift zelf) en de uitgever (Elsevier juridisch). * Bij tijdschriften waar (nog) geen eigen site gereed is svp ook een link naar: www.elsevierjuridisch.nl * artikelen waar van een eigen site gereed is (bv. Markt & Mededinging) svp link naar www.marktenmededinging.nl. Indien mogelijk zou het prettig zijn als het artikel ook het "look and feel" heeft van het tijdschrift. Voor het artikel "Mededingingsrecht en gezondheidszorg" heb ik het pdf document van het tijdschrift artikel zelf toegevoegd aan deze e-mail. Veel succes met het project,

63 Subject: Toestemming plaatsen artikelen Dispute Geachte mevrouw Franken, Naar aanleiding van uw verzoek geef ik u -onder later genoemde voorwaarde- toestemming om op de site van Dispute (DIgital Scientific PUblications UTrEcht) van de Universiteit Utrecht de volgende artikelen te plaatsen: *S.A. de Vries, Cultuur en mededinging: Harmonie of dissonantie? *J.W. van de Gronden, Niet-economische belangen en het mededingingsrecht: het Europese en Nederlandse kader Beide artikelen zijn afkomstig uit: Deel 3 van de serie mededingingsmonografieën met de titel 'Mededinging en niet-economische belangen' door mr.J.W. van de Gronden en prof. mr. K.J.M. Mortelmans (ISBN 9026837534). Als tegenprestatie zou ik graag zien dat u op uw site de bronvermelding toevoegt en verwijst naar www.kluwer.nl en www.profinfo.nl alwaar deze titel verkrijgbaar is. Met vriendelijke groet, dhr. M. Jongepier

64 Subject: RE: FW: Utrecht publications online Dear Ms Franken, I am really willing to grant you permission but we have a policy that material can not be reused until one year after our publication date. Another thing is that when an author signs a Consent to Publish & Transfer of Copyright, in the clause that states that "The signed Transfer entitles the Publisher on behalf of the Author to protect the Work against unauthorised use" you run the risk that placing the articles in the web without being password protected can be plagiarised. I wanted to make clear these two things before granting you permission. Today I am sending you a permission letter by postal mail. Best regards, Alejandra Cayita

65 Institute of Physics The IOPP (Institute of Physics Publishing) allows the author to post and update the Work on non-Publisher servers (including e-print servers) as long as access to such servers is not for commercial use and does not depend on payment for access, subscription or membership fees. Any such posting made or updated after acceptance of the work for publication shall include the citation information and copyright notice [as specified] and should provide an electronic link to the Journal's web site as in clause [specified] above.

66 Blackwell Science

67 Association of Learned and Professional Society Publishers The ALPSP licence allow this: "as long as you do not sell it or give it away in ways which would conflict directly with our commercial business interests".

68 Society for Industrial and Applied Mathematics

69 Voordelen, nadelen, oplossingen: –Wetenschappers: Auteurs Lezers –Andere ‘stakeholders’: Universitaire bestuurders Bibliotheek(bestuurders) Conclusies

70 Uitgeverij AuteursGebruikers Auteurs/ toolsinformatie Discussie Reacties Producten Gebruikers- data Support Folio Extractie Metadatabase MNO-opslag Informatie Bestanden Red. tools Voortgangs administr. Auteurs- database Redactionele workflow 1 2 3 4 Auteurs Customer Contact Center Relatiebeheer Marketing database Facturering Debiteurenbeheer Marketing Backoffice Applicatie knowledge domain

71 Voordelen, nadelen, oplossingen: –Wetenschappers: Auteurs Lezers –Andere ‘stakeholders’: Universitaire bestuurders Bibliotheek(bestuurders) Conclusies

72 Voordelen voor de universitaire bestuurders? integratie van diverse universitaire systemen verantwoording en onderzoeksbeoordelingen Universitaire bestuurders

73 Beantwoorden aan eisen van de bestuurders Creeren toegang en openheid Link met onderzoeksinformatie-systeem Tegelijk verrijken van dit systeem via links naar de online publicaties in full text Universitaire bestuurders

74

75

76

77 Voordelen, nadelen, oplossingen: –Wetenschappers: Auteurs Lezers –Andere ‘stakeholders’: Universitaire bestuurders Bibliotheek(bestuurders) Conclusies

78 Contacten tussen de bibliotheek en de wetenschappers verbetering communicatie tussen de bibliotheek en de wetenschappers versterking van de positie van de bibliotheek binnen de universiteit Bibliotheek

79 Voordelen, nadelen, oplossingen: –Wetenschappers: Auteurs Lezers –Andere ‘stakeholders’: Universitaire bestuurders Bibliotheek(bestuurders) Conclusies

80 Bibliotheken zijn geequipperd om de institutional repositories op te zetten. Traditionele expertise in de moderne vorm Collectionering  contacten met de wetenschappers, verzamelen van artikelen Ontsluiting  classificeren en ordenen, toevoegen van metadata, automatisch indexeren Opslag en bewaring  e-archiving, conversies Beschikbaarstelling  presentatie online, navigatie, gebruikersfunctionaliteiten, aanbieden aan zoekmachines en portals, statistieken van gebruik Conclusies

81 ‘Collectionering’  tools om aanlevering te vergemakkelijken: upload tools, persoonlijke homepages Ontsluiting  OAI/DC-metadata, indexeer robots Opslag en bewaring  e-archiving, conversies naar xml Beschikbaarstelling  website templates met functionaliteiten Bibliotheken zijn geequipperd om de institutional repositories op te zetten. Ondersteunende tools en infrastructuur. Conclusies

82 Vragen?


Download ppt "Institutional repositories: van project naar structurele bibliotheekactiviteit ervaringen uit Roquade en Dispute Natalia Grygierczyk programma manager."

Verwante presentaties


Ads door Google