De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

23-6-2015. Coronel Instituut, Academisch Medisch Centrum Amsterdam Mogelijkheden en beperkingen van een PAGO op beroepslongaandoeningen Heijermanslezing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "23-6-2015. Coronel Instituut, Academisch Medisch Centrum Amsterdam Mogelijkheden en beperkingen van een PAGO op beroepslongaandoeningen Heijermanslezing."— Transcript van de presentatie:

1 23-6-2015

2 Coronel Instituut, Academisch Medisch Centrum Amsterdam Mogelijkheden en beperkingen van een PAGO op beroepslongaandoeningen Heijermanslezing 18 juni 2004 Teake Pal

3 23-6-2015

4

5 Opzet Waarom een PAGO beroepslongaandoeningen? PAGO en screening PAGO en risico-evaluatie PAGO na interventie PAGO en gezondheidsbewaking PAGO na een incident Conclusies

6 23-6-2015 Arbowet artikel 18 De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

7 23-6-2015 Waarom een PAGO Beroepslongaandoeningen 1 Screening en vroegdiagnostiek  primaire preventie of verbeterde prognose bij het individu Risico-evaluatie  interventie  primaire preventie bij de groep –Vaststellen incidentie/prevalentie –Meer klachten en/of afwijkingen? –Lagere longfunctie?

8 23-6-2015 Waarom een PAGO Beroepslongaandoeningen 2 Effectiviteit interventie  primaire preventie bij de groep –Follow-up effecten –Follow-up blootstelling Gezondheidsbewaking –Bewijzen dat het goed gaat Monitoring na incident –Case-finding en follow-up

9 23-6-2015 Wanneer screening en vroegdiagnostiek? (Wilson en Jungner 1968) Aandoening met herkenbaar latent of vroeg symptomatisch stadium Natuurlijk beloop moet bekend zijn Er moet een valide test zijn Interventie moet prognose gunstig beïnvloeden Er moet overeenstemming zijn over de strategie

10 23-6-2015 Effectiviteit screening op allergie platina-zouten (Merget 2001) Eerste jaar tweemaal onderzoek. Hierna jaarlijks Expositie stop na huidtest omslag Bij 14 (11%) omslag naar pos. huidtest Bij 9/14 werkgerelateerde klachten Geen longfunctie afwijkingen Lichte astma klachten bleven bij 4/14 na overplaatsing Huidtest weer negatief bij 13/14 Geen vergelijking met groep zonder periodiek onderzoek

11 23-6-2015 Periodiek onderzoek op isocyanaat astma (Tarlo 2002) Na 1983 monitoring blootstelling en periodiek onderzoek verplicht In bedrijven met surveillance diagnose sneller gesteld: 1.7 jr vs 2.7 jr Astma gevallen in periode 87-93 minder erg dan hiervoor

12 23-6-2015 Bakkersastma: klassiek maar onverminderd actueel Prevalentie astma 11.5% Prevalentie rhinitis 18.7%

13 23-6-2015 Vroegdiagnostiek beroepsastma (HMG) d.m.v signalering sensibilisatie

14 23-6-2015 Vroegdiagnostiek beroepsastma (HMG) d.m.v. signalering werkgerelateerde klachten

15 23-6-2015 Detectie gesensibiliseerde proefdierwerkers (Meijer 2001)

16 23-6-2015 Voorspellen sensibilisatie proefdierwerkers (Meijer 2001)

17 23-6-2015 PAGO voor risico-evaluatie Vaststellen en monitoren incidentie en prevalentie Bij blootstelling meer klachten en/of afwijkingen? –Controlegroep nodig Longfunctie bij blootgestelden lager? –Controlegroep nodig

18 23-6-2015 PAGO en signalering beroepsziekten BouwnijverheidAlle sectoren samen Huid- aandoeningen Long- aandoeningen Huid- aandoeningen Long- aandoeningen Verzuim- begeleiding 10 (19%)5 (17%)112 (44%)70 (57%) Arbeidsom- standighedens preekuur 14 (26%)8 (28%)95 (37%)30 (25%) PAGO28 (53%)16 (55%)31 (12%)17 (14%)

19 23-6-2015 Risico-evaluatie en (periodiek) longonderzoek Vergelijking met controlegroep correctie voor verstorende variabelen power analyse longfunctiegegevens –groepsgrootte transversaal > 150 –groepsgrootte longitudinaal > 50 kwaliteit van de data data management

20 23-6-2015 FVC (% voorspeld) voor het werk bij blootstelling aan humidifier antigenen Blootgesteld (n=25) vs niet blootgesteld (n=29) p< 0.05

21 23-6-2015 PAGO en effectiviteit interventie Follow-up incidentie Follow-up gezondheidseffecten Follow-up blootstellingseffecten

22 23-6-2015 Incidentie dierenverzorgers astma na interventies in 1981 (Botham 1987)

23 23-6-2015 Incidentie enzymastma en blootstelling (Cathert 1997)

24 23-6-2015 Follow-up blootstellingseffecten Follow-up titers spec. IgE of IgG Follow-up acute veranderingen –Longfunctie –Leukocyten aantal –NB. Vergelijken met controlegroep

25 23-6-2015 Follow-up positieve serologie (≥ 3 lijnen) tegen humifidifier schimmels

26 23-6-2015

27 Gezondheidsbewaking Bewijzen dat het goed blijft gaan

28 23-6-2015 Gezondheidsbewaking productie en verwerking Aramide garen Periodiek blootstellingsonderzoek –aramide vezeldeeltjes –SO2 –H2 SO4 Periodiek longonderzoek bij expositie (n= 244) en contrôlegroep (n=186) –vragenlijst –spirometrie –diffusiecapaciteit (DLCO)

29 23-6-2015 Resultaten longonderzoek(4) Aramide gezondheidsbewaking Follow-up periode 1987-1993 Cross-sectionele analyses: FVC, FEV1 en DLCO doorgaans hoger bij blootgestelden Longitudinale analyses: FVC, FEV1 en DLCO daling/jr gelijk bij blootgestelden en niet-blootgestelden Geen aanwijzingen selectieve uitval Consequentie: Stop periodiek longonderzoek.

30 23-6-2015 PAGO na een incident Follow-up luchtwegklachten Follow-up longfunctie Follow-up bronchiale hyperreactiviteit WTC-cough

31 23-6-2015 Persisterende Bronchiale Hyperreactiviteit (PC 20 methacholine< 8 mg/ml) bij brandweerlieden na WTC 11 sept (Banauch 2003) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

32 23-6-2015 Conclusies Preventieve effectiviteit screening op beroepslongaandoeningen niet bewezen. Preventieve effectiviteit screening op beroepslongaandoeningen afhankelijk van reïntegratiemogelijkheden PAGO beroepslongaandoeningen nuttig voor: –Monitoring incidentie en prevalentie –Risico-evaluatie –Follow-up effectiviteit interventies

33 23-6-2015 Leg bij het PAGO de lat hoog

34 23-6-2015 t.m.pal@amc.uva.nl


Download ppt "23-6-2015. Coronel Instituut, Academisch Medisch Centrum Amsterdam Mogelijkheden en beperkingen van een PAGO op beroepslongaandoeningen Heijermanslezing."

Verwante presentaties


Ads door Google