De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Powerpoint presentaties NCvB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Powerpoint presentaties NCvB"— Transcript van de presentatie:

1 Powerpoint presentaties NCvB

2 Mogelijkheden en beperkingen van een PAGO op beroepslongaandoeningen
Heijermanslezing 18 juni 2004 Teake Pal

3

4

5 Opzet Waarom een PAGO beroepslongaandoeningen? PAGO en screening
PAGO en risico-evaluatie PAGO na interventie PAGO en gezondheidsbewaking PAGO na een incident Conclusies

6 Powerpoint presentaties NCvB
Arbowet artikel 18 De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

7 Waarom een PAGO Beroepslongaandoeningen 1
Screening en vroegdiagnostiek  primaire preventie of verbeterde prognose bij het individu Risico-evaluatie  interventie  primaire preventie bij de groep Vaststellen incidentie/prevalentie Meer klachten en/of afwijkingen? Lagere longfunctie?

8 Waarom een PAGO Beroepslongaandoeningen 2
Effectiviteit interventie  primaire preventie bij de groep Follow-up effecten Follow-up blootstelling Gezondheidsbewaking Bewijzen dat het goed gaat Monitoring na incident Case-finding en follow-up

9 Wanneer screening en vroegdiagnostiek? (Wilson en Jungner 1968)
Aandoening met herkenbaar latent of vroeg symptomatisch stadium Natuurlijk beloop moet bekend zijn Er moet een valide test zijn Interventie moet prognose gunstig beïnvloeden Er moet overeenstemming zijn over de strategie

10 Effectiviteit screening op allergie platina-zouten (Merget 2001)
Eerste jaar tweemaal onderzoek. Hierna jaarlijks Expositie stop na huidtest omslag Bij 14 (11%) omslag naar pos. huidtest Bij 9/14 werkgerelateerde klachten Geen longfunctie afwijkingen Lichte astma klachten bleven bij 4/14 na overplaatsing Huidtest weer negatief bij 13/14 Geen vergelijking met groep zonder periodiek onderzoek

11 Periodiek onderzoek op isocyanaat astma (Tarlo 2002)
Na 1983 monitoring blootstelling en periodiek onderzoek verplicht In bedrijven met surveillance diagnose sneller gesteld: 1.7 jr vs 2.7 jr Astma gevallen in periode minder erg dan hiervoor

12 Bakkersastma: klassiek maar onverminderd actueel
Prevalentie astma 11.5% Prevalentie rhinitis 18.7%

13 Vroegdiagnostiek beroepsastma (HMG) d.m.v signalering sensibilisatie

14 Vroegdiagnostiek beroepsastma (HMG) d. m. v
Vroegdiagnostiek beroepsastma (HMG) d.m.v. signalering werkgerelateerde klachten

15 Detectie gesensibiliseerde proefdierwerkers (Meijer 2001)

16 Voorspellen sensibilisatie proefdierwerkers (Meijer 2001)

17 PAGO voor risico-evaluatie
Vaststellen en monitoren incidentie en prevalentie Bij blootstelling meer klachten en/of afwijkingen? Controlegroep nodig Longfunctie bij blootgestelden lager?

18 PAGO en signalering beroepsziekten
Bouwnijverheid Alle sectoren samen Huid- aandoeningen Long- Verzuim- begeleiding 10 (19%) 5 (17%) 112 (44%) 70 (57%) Arbeidsom-standighedenspreekuur 14 (26%) 8 (28%) 95 (37%) 30 (25%) PAGO 28 (53%) 16 (55%) 31 (12%) 17 (14%)

19 Risico-evaluatie en (periodiek) longonderzoek
Vergelijking met controlegroep correctie voor verstorende variabelen power analyse longfunctiegegevens groepsgrootte transversaal > 150 groepsgrootte longitudinaal > 50 kwaliteit van de data data management

20 FVC (% voorspeld) voor het werk bij blootstelling aan humidifier antigenen
Blootgesteld (n=25) vs niet blootgesteld (n=29) p< 0.05

21 PAGO en effectiviteit interventie
Follow-up incidentie Follow-up gezondheidseffecten Follow-up blootstellingseffecten

22 Incidentie dierenverzorgers astma na interventies in 1981 (Botham 1987)

23 Incidentie enzymastma en blootstelling (Cathert 1997)

24 Follow-up blootstellingseffecten
Follow-up titers spec. IgE of IgG Follow-up acute veranderingen Longfunctie Leukocyten aantal NB. Vergelijken met controlegroep

25 Follow-up positieve serologie (≥ 3 lijnen) tegen humifidifier schimmels

26

27 Gezondheidsbewaking Bewijzen dat het goed blijft gaan

28 Gezondheidsbewaking productie en verwerking Aramide garen
Periodiek blootstellingsonderzoek aramide vezeldeeltjes SO2 H2 SO4 Periodiek longonderzoek bij expositie (n= 244) en contrôlegroep (n=186) vragenlijst spirometrie diffusiecapaciteit (DLCO)

29 Geen aanwijzingen selectieve uitval
Resultaten longonderzoek(4) Aramide gezondheidsbewaking Follow-up periode Cross-sectionele analyses: FVC, FEV1 en DLCO doorgaans hoger bij blootgestelden Longitudinale analyses: FVC, FEV1 en DLCO daling/jr gelijk bij blootgestelden en niet-blootgestelden Geen aanwijzingen selectieve uitval Consequentie: Stop periodiek longonderzoek.

30 PAGO na een incident Follow-up luchtwegklachten Follow-up longfunctie
Follow-up bronchiale hyperreactiviteit WTC-cough

31 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Persisterende Bronchiale Hyperreactiviteit (PC20 methacholine< 8 mg/ml) bij brandweerlieden na WTC 11 sept (Banauch 2003)

32 Conclusies Preventieve effectiviteit screening op beroepslongaandoeningen niet bewezen. Preventieve effectiviteit screening op beroepslongaandoeningen afhankelijk van reïntegratiemogelijkheden PAGO beroepslongaandoeningen nuttig voor: Monitoring incidentie en prevalentie Risico-evaluatie Follow-up effectiviteit interventies

33 Leg bij het PAGO de lat hoog

34


Download ppt "Powerpoint presentaties NCvB"

Verwante presentaties


Ads door Google