De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

יצירת למידה משמעותית באמצעות וויקי – Wiki יהודה פלד המכללה האקדמית גליל-מערבי מכללת אוהלו wiki.ohalo.ac.ilwiki.wgalil.ac.il.

Verwante presentaties


Presentatie over: "יצירת למידה משמעותית באמצעות וויקי – Wiki יהודה פלד המכללה האקדמית גליל-מערבי מכללת אוהלו wiki.ohalo.ac.ilwiki.wgalil.ac.il."— Transcript van de presentatie:

1 יצירת למידה משמעותית באמצעות וויקי – Wiki יהודה פלד המכללה האקדמית גליל-מערבי מכללת אוהלו wiki.ohalo.ac.ilwiki.wgalil.ac.il

2

3

4 המחשב בחינוך המיוחד

5 שילוב התקשוב בהוראה

6 התקשוב בחינוך

7 השפעת האדם על הסביבה

8 מדוע וויקי? 1.קושי לייצר למידה משמעותית, הכוללת הבנייה אקטיבית של ידע (קונסטרוקטיביזם) (Grabinger, 1996) הנתמכת על ידי בניית תוצרים (Papert and Harel, 1991)

9 מדוע וויקי? 2.צורך להעביר את ה"בעלות" על תהליך הלמידה ללומדים (Bolhuis, 1996; Garrison, 1997; Hom & Murphy, 1983; Taylor, 1995; Devlin, 2002)

10 מדוע וויקי? 3.היצירה האקדמית המסורתית (עבודה) נדושה עד דק

11 מדוע וויקי? 4.אין Textbook בחלק מהתחומים הנלמדים

12 בין היתר נשקלו בהתייחס ללומדים הנקודות הבאות זמינות IT גבוהה רמת אוריינות תקשוב סבירה רמת אוריינות מידענית נמוכה (Achterman, 2006) מוטיבציה נמוכה ללמידה משמעותית (נשמע, נזכור, נקיא במבחן)

13 מטרת המחקר לבחון: מה המאפיינים של כתיבה אקדמית בסביבת וויקי נתמכת משוב עמיתים מהם מאפייני המשובים הניתנים במסגרת משוב עמיתים מהי מידת הנכונות של הסטודנט לתת משוב בונה לעמיתו

14 במהלך הקורס, נדרש כל סטודנט לבצע תרגיל הכרות (מישר-טל וטל-אלחסיד, 2007) לכתוב 4 ערכים אנציקלופדיים אקדמיים לתת משוב בונה על 4 ערכים אחרים לעדכן את הערכים בהתאם למשוב שהתקבל (Tonkin, 2005) כל פעילות המשוב התבצעה באמצעות דפי שיחה

15

16 הערכת פעילות הסטודנטים מתבססת על מחוון מפורט (מישר־טל וטל־אלחסיד, 2007; טל וטל, 2006) שעובד והותאם לצרכי הקורסים השונים והוצג לסטודנטים בתום סמסטר א' הוצג המחוון עם נתוני הפעילות של הסטודנטים (מסכם לסמסטריאליים) עם תום סמסטר ב' תתבצע הערכה חוזרת מלאה של תכני הקורסים השנתיים

17 מרכיבי המחוון - הערך

18 שלמות הערך (מבנה, רצף ומיזוג)

19 ארגון התוכן (ראשי פרקים וחלוקה לפסקאות)

20 מושגי מפתח (יצירת הפניה לערכים חדשים)

21 מיזוג מקורות (ממידע לידע; מראה מקום)

22 דיוק מקורות (המקורות אקדמיים ו/או ומהימנים)

23 מרכיבי המחוון - המשוב מהות המשוב (בונה, מרָצה, חסר משמעות)

24 הערה בונה (משמעותית) הערה בונה

25 הערה חסרת משמעות הערה בונה

26 הערה מרָצה חסר משמעות ומנסה לרצות ?

27 מרכיבי המחוון - המשוב תכני המשוב (עיצוב ועריכה, עושר תכני, הפנייה למקורות)

28 הבהרה בקשה להרחבה הצעת עזרה הבהרה

29

30 האם המעיר באמת אינו מבין/יודע את ההבדל? האם המעיר לקח על עצמו תפקיד דידקטי?

31 קצת הומור

32 עידוד הערות מכוונות הכוונה קונקרטית

33 הכוונה כללית

34 מרכיבי המחוון – תיקון ומשוב על משוב התייחסות למשוב ותיקון הליקויים או שיפור בהתאם להערות דיון בין בעל הערך לנותן המשוב

35 בקשת הבהרה

36 הערה

37 מתוך מעקב אחר התפתחות הערכים, דיונים בכיתות, ומשוב מהסטודנטים (Hult, Dahlgren, Hamilton, & Söderström, 2005; Russo & Benson, 2005; Tal, 2000) עולה כי: ממצאים

38 נדרש זמן הסתגלות לסביבת עבודה שאינה wysiwyg מחד ומאידך ישנה מוכנות ללמוד את שפת ה-MediaWiki, כדי להגיע לרמת עיצוב והצגת תכנים גבוהה.

39 ממצאים בזמן שהרוב עשה המינימום הנדרש, בכל כיתה נמצאו מספר בודד של סטודנטים שקרא, הגיב והעיר למספר רב של ערכים.

40 מגיבים ותגובות אחוז נותני המשוב מספר המשובים

41 ממצאים נוצרו בין הסטודנטים הסכמות לגבי "בעלות" על ערכים שונים. לעיתים נוצרו "הסכמי משוב"

42 ממצאים ניכר קושי רב במיומנויות איתור מידע והערכת איכותו האקדמית, כולל הסתמכות מאסיבית על הוויקיפדיה כמקור יחיד ללא ביקורת נוספת.

43 ממצאים תהליך המשוב מתחיל בעיקר לאחר התערבות והערות המורה אם במפגשי פנים אל פנים ואם בדפי השיחה

44 השוואת הרמה האקדמית של הערכים לפני מתן משוב ולאחריו ציון %

45 ממצאים מאפייני המשובים הניתנים במסגרת משוב עמיתים

46 התפלגות המשובים טיפוס המשוב %

47 הנחות להמשך מחקר יצירת הערכים בוויקי תוך הגדרת קריטריונים אקדמיים ברורים, מעלה את רמת האוריינות האקדמית של הלומדים רק במידה ומתקיים תהליך של משוב ספירלי מתמשך (אפשר שיהיה על ידי הסטודנטים או הנחה/מרצה) קיים קושי מובהק למתן משוב "בונה" – מחייב בדיקת הגורמים לכך ומשמעות מאפיין זה על אוכלוסיות שונות של סטודנטים (פרחי הוראה)


Download ppt "יצירת למידה משמעותית באמצעות וויקי – Wiki יהודה פלד המכללה האקדמית גליל-מערבי מכללת אוהלו wiki.ohalo.ac.ilwiki.wgalil.ac.il."

Verwante presentaties


Ads door Google