De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Row & Column Level Access Peter Rurenga OGh presentatie Martiris15-02-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Row & Column Level Access Peter Rurenga OGh presentatie Martiris15-02-2011."— Transcript van de presentatie:

1 Row & Column Level Access Peter Rurenga OGh presentatie Martiris

2 Onderwerpen Waarom Row en/of Colum Level Security? (RLS en CLS) Overzicht methodes  Views  Oracle Label Security (OLS)  Database Vault (DBV)  Virtual Private Database (VPD) Inzoomen op VPD Secure Private Data (SPD) Samenvatting Martiris

3 Waarom RLS en CLS? Security - ‘No need to know’ - afschermen van gegevens - uitsluiten van gebruikers - privacy wetgeving Functioneel - ‘Need to know’ - gecontroleerd gebruikers toelaten - business mogelijk maken - multiclient: alleen toegang tot eigen gegevens Martiris

4 Security: een greep uit het nieuws... bron: security.nl Supermarkt IT'er steelt voor euro aan bonuspunten Ziekenhuis ontslaat personeel na grasduinen EPD Vodafone ontslaat personeel na groot datalek Agent bekijkt politiedatabase in opdracht van crimineel Martiris

5 Functioneel: Outsourcing, SaaS, Cloud Bijvoorbeeld Electronisch Patienten Dossier: Centrale opslag van gegevens, gedeelde infra- en datastruktuur Verschillende partijen en indelingen: o gegevens per ziekenhuis / afdeling / arts o onderscheid naar rollen: verpleegkundige / arts o taken van elkaar overnemen o verschil in mutatie rechten o de patient inzicht in eigen dossier Martiris

6 Impact RLS op applicatie Filteren records kan onverwachte gevolgen hebben (indien toegepast op reeds bestaande applicaties) referentiele integriteit unique kolommen batches Martiris

7 Traditionele aanpak: views Voordelen: biedt zowel RLS en CLS afschermen door toegang te beperken tot views, niet op tabellen Flexibel Parametriseren dmv Applicatie Context Werkt in alle DB versies Martiris Nadelen: Verweven met applicatie Tabel gegevens blijven beschikbaar voor privileged users Verschillende views voor verschillende DML (valt te ondervangen met IO triggers) Programmeren

8 Oracle Label Security (OLS) (1) Wat is het? Ontwikkeld voor defensie en inlichtingendienst. o Transparant filteren van records o Labels voor zowel gebruikers als records o Onderscheid naar DML o Tabel krijgt extra, verborgen kolom (ROWLABEL) o Aparte licentie vereist o Alleen Enterprise Edition Martiris

9 Oracle Label Security (OLS) (2) Een label bestaat uit drie verschillende componenten: - Levels zijn hierarchisch: publiek (L1), vertrouwelijk (L2), geheim(L3) - Compartments: Manager (M), Employee (E) - Groups, hierarchisch: Region Noord (RN), Regio Zuid (RZ) Voorbeeld label record: 'L2:M:RN' voorbeeld label employee: 'L2:E:RN' voorbeeld label manager: 'L3:M,E:R20,R40,RN,RZ’ Nb, het is niet verplicht alle componenten te gebruiken. Martiris

10 Oracle Label Security (OLS) (3) Gebruikers hebben: Minimum/Maximum/default level wat ze in mogen stellen voor nieuwe data. Per compartment en groep DML rechten. Speciale rollen om data label aan te passen: - writedown/up : aanpassen level - writeaccross : aanpassen compartiments/groups Martiris

11 Oracle Label Security (OLS) (4) Martiris Voordelen: Biedt RLS Out of the box Beschermd tegen insider threat in de database: applicatie onafhankelijk policies kunnen in OiD worden ondergebracht Nadelen: Biedt geen CLS extra kolom Niet flexibel Best ingewikkeld Aparte licentie Alleen in Enterprise Edition

12 Database Vault (DBV) (1) Specifiek bedoeld voor: Scheiden van taken Voldoen aan wetgeving (SOX) Afschermen privileged users, zoals DBA Biedt uitgebreide interfaces, packages en rapportages. Martiris

13 Database Vault (DBV) (2) Hoe werkt het? 1. DV-Admin maakt ‘realm’ aan (bv. HR_REALM) 2. Voegt dan een object toe (bv. HR.EMPLOYEES) 3. DV-Account Manager maakt gebruiker aan en maakt deze ‘participant’ van de ‘realm’. Martiris

14 Database Vault (DBV) (3) DBV is met name sterk in reguleren van SQL commando’s : ‘Command rules’ reguleren gebruik DML maar ook DDL, zoals ALTER / DROP statements. Echter, DBV biedt geen RLS of CLS. Integratie met OLS mogelijk maar dan weer een apartie licentie. Martiris

15 Virtual Private Database (VPD) (1) Wat is het? Transparant filteren van records en/of maskeren van kolommen Onzichtbare view Onderscheid naar DML Implementatie dmv. PL/SQL functies: o Return = where clause, deze filtert records of maskeert kolom o Toepasbaar op tabellen, views of synoniemen o Activeren met DBMS_RLS package Martiris

16 Virtual Private Database (VPD) (2) Voordelen Scheiden applicatie van security Afschermen privileged users Flexibel Gratis Standaard aanwezig sinds Security in de database, applicatie onafhankelijk Kan er niet omheen (in tegenstelling tot views) o Ad hoc query tools: Toad, SQL*Plus,... Martiris

17 Virtual Private Database (VPD) (3) Nadelen Alleen beschibaar in Enterprise Edition Zelf logica (PL/SQL) programmeren Kan complex worden Lastig debuggen Niet waterdicht Martiris

18 Eenvoudig voorbeeld: beperk DEPT tot waarde 20 Eerst de functie die de beperking op zal leveren: create or replace function restrict_dept (p_schema in varchar2,p_object in varchar2) return varchar2 is begin return 'deptno = 20'; end; / Martiris

19 Eenvoudig voorbeeld: beperk DEPT tot waarde 20 Dan toepassen op het object (vet = verplicht) begin dbms_rls.add_policy (object_schema => 'scott',object_name => 'demo_dept',policy_name => 'restrict_dept',function_schema => 'sec_mgr',policy_function => 'restrict_dept',statement_types => 'select, update',update_check => true); end; / Martiris

20 Application Context Namespace met attribute / value pairs Default application context: USERENV Syntax: sys_context(‘namespace’,’attribute’) Global vs. Local vs. External Voordelen: performance en flexibiliteit Zelf definieren, aanwijzen ‘trusted program’ Zelf waardes toekennen After logon trigger: kan maar hoeft niet Martiris

21 Best practice Apart schema met daarin o functies voor VPD o application context package o rechten op DBMS_RLS o view/functie voor uitlezen context waarden Eventueel ten behoeve van eindgebruikers o wrapper package voor manipuleren Appl. Context. NB, voor policy functies zijn geen execute rechten nodig Martiris

22 Eenvoudig CLS: functie Functie: create or replace function mask_loc (p_schema in varchar2,p_object in varchar2) return varchar2 is begin return q'# deptno = 20 and sys_context('userenv','session_user') ='SCOTT' #'; end; Martiris

23 Eenvoudig CLS: scott ziet location van 20 Dan toepassen op het object begin dbms_rls.add_policy (object_schema => 'scott',object_name => 'demo_dept',policy_name => 'mask_loc',function_schema => 'sec_mgr',policy_function => 'mask_loc',statement_types => 'select',sec_relevant_cols => 'LOC',sec_relevant_cols_opt => dbms_rls.all_rows); end; Martiris

24 Minimale ingredienten voor VPD Objecten Onderscheid records / kolommen in objecten Gebruikers (of rollen) En deze vervolgens aan elkaar knopen… Dat kan nu gemakkelijker: Secure Private Data Martiris

25 Secure Private Data (SPD) (1) Secure Private Data is: schil om VPD declaratief applicatie transparant out of the box web interface (apex) PL/SQL code 100% gegenereerd Martiris Gebruikers Profielen Data Segmenten Applicatie Data Figuur 1. Concept data model SPD ORGANISATIESORGANISATIES Applicatie Rollen

26 Secure Private Data (SPD) (2) Wat biedt SPD? rechten toekennen aan gebruikers of rollen rechtenbeheer door FB cascade rechten naar detail gegevens afschermen subset multiclient delen van gegevens IP restricties three-tier / Ldap Column Level Security Martiris

27 Secure Private Data (SPD) (3) XE of Standard Edition? Dan implementatie via views (ook gegenereerd) access logica in packages, Instead Of triggers verder dezelfde functionaliteit maar: scheiding applicatie en security minder strikt geen bescherming insider threats Martiris

28 Secure Private Data (SPD) (4) Demo! Martiris

29 Secure Private Data Screenshot Demo! Martiris

30 Productvergelijking Martiris * Geldt niet voor de View Option

31 Samenvatting Vragen, discussie. Martiris


Download ppt "Row & Column Level Access Peter Rurenga OGh presentatie Martiris15-02-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google