De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Foto academisch ziekenhuis Maastricht (azM)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Foto academisch ziekenhuis Maastricht (azM)"— Transcript van de presentatie:

1 Foto academisch ziekenhuis Maastricht (azM)

2 Hoe zijn wij op het onderwerp gekomen?
In 2001 heeft de minister van VWS besloten dat ziekenhuizen om de vier jaar een Lange Termijn Huisvestingsplan moeten indienen. Naar aanleiding hiervan heeft het academisch ziekenhuis Maastricht in 2000/2001 het huisvestingsplan "Geef het azM de ruimte" opgesteld. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak Via een bekende (Dhr. Dansen, Lid van de Stuurgroep Nieuwbouw) konden wij aan documenten komen over deze uitbreiding, dit zijn de volgende documenten: Pijlers onder de ruimtevraag - verwerking besluiten stuurgroep nieuwbouw jan 2003 Pijlers onder de ruimtevraag - Notitie t.b.v. interne besluitvorming inzake huisvestigingswijzigingen (definitief) Lange termijn huisvestingsplan AzM

3 Uitbreidingen Poliklinieken 7.140 m2 Beeldvorming 840 m2
Laboratoria m2 Onderwijs/CVUCM m2 Operatiekamers m2 Restaurants m2 GGZ/Transmurale Zorg/Derden m2 Stafdirectoraten m2 Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak Locatie azM

4 Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) Psychiatrie
Gekozen uitbreiding Wij hebben gekozen voor gebouw Noord, hierin komen de volgende functies: Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) Psychiatrie Medische psychologie Transmurale Zorg (huisartsen, RIAGG en crisisopvang)

5 Schetsontwerp gebouw Noord
Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak Begane grond: Transmurale Zorg, moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Tweede verdieping: Crisisopvang psychiatrie, verbonden met luchtbrug. Oppervlakte Riagg komt vrij door 10 jaar contract. Tijdelijke oplossing moet gezocht worden.

6 Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak

7 Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak

8 Huisvestingsvisie De patiënt staat centraal
De logistiek rond de patiënt dient geoptimaliseerd te worden en de huisvesting van de poliklinische patiënt dient zoveel mogelijk te geschieden rond het poliplein en de verdiepingen die daarop aansluiten. Het gebouw dient een efficiënte bedrijfsvoering te ondersteunen De patiënt-zorg-lijnen en het functioneren van de diverse onderdelen van de zorginstelling qua ligging, technische infrastructuur en flexibiliteit, zullen zoveel als mogelijk op elkaar moeten aansluiten. Weinig desinvesteren in het gebouw In 1992 heeft er een investering in het gebouw plaatsgevonden, welke een afschrijving kent van formeel 40 jaar. Het verplaatsen van functies en aanpassingen aan het gebouw, zullen dus zoveel als mogelijk vermeden moeten worden. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak

9 Bereikbaarheid en flexibiliteit
Aansluiten op huidige verkeersstructuur op het terrein van het azM. Deze loopt langs het nieuw te plaatsen gebouw Noord. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak Rekening houden met flexibiliteit, zodat de functies in het gebouw eventueel later nog veranderd kunnen worden. De tijdelijke oplossing voor het Riagg zou bijvoorbeeld een hotel of kantoorfunctie kunnen zijn.

10 Beeldverwachting Nieuw te plaatsen gebouw met een eigen identitiet.
Dit nieuwe gebouw moet de hoge kwaliteit, die rond het plein "Forum" gevraagd wordt, gaan afmaken. Niet alleen dus een A1-locatie, maar ook belangrijk beeldbepalend voor de omgeving. Het gebouw moet een moderne uitstraling hebben waar door de transparantie blijkt dat er meer gebeurt dan alleen de kantoorfunctie en de verpleging, in tegenstelling tot de massaliteit van het gehele azM. Het interieur van gebouw Noord moet een moderne uitstraling krijgen. Ook dient het kleurrijk, open en vriendelijk te zijn. De materialen die toegepast zullen worden, moeten onderhoudsvriendelijk en duurzaam zijn. Verschillende kleuren gebruiken in de verschillende ruimten om oriëntatie te optimaliseren. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak

11 Er geldt een rentepercentage van 6%.
Kosten Er geldt een afschrijvingstermijn volgens de CTG-beleidsregels (College Tarieven Gezondheidszorg) van gemiddeld 33 jaar. Er geldt een rentepercentage van 6%. Afhankelijk van de toegepaste WTG (Wet Tarieven Gezondheidszorg) methode moet men rekening houden met een huurstijging van 2,5%. De volgende normhuren gelden voor de diverse ruimten: Kantoorruimte, € 141,-- per m² per jaar Bedrijfsruimte, € 60,-- per jaar Voorzieningen voor dagbesteding, € 108,-- per m² per jaar (prijspeil 2004) Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak

12 Brandveiligheid De wettelijke minimumvoorschriften (zie Bouwbesluit) liggen op de meeste punten op een lager niveau. Er zullen een aantal extra voorzieningen moeten worden getroffen, zoals zelfsluitende deuren van subbrandcompartimenten en het gebruik van (spiegeldraad)glas als brandwerende scheiding. Parkeren Betaald parkeren wordt niet vergoed door WZV (Wet Ziekenhuis Voorzieningen). Ecologie Eigenaar is verplicht om bij oplevering, verkoop of verhuur van het gebouw een energie-prestatiecertificaat te tonen. Onderzoek naar de toepassing van duurzame energie, warmtekrachtkoppeling (WKK), collectieve warmtelevering en, in bepaalde gevallen warmtepompen, is verplicht. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak

13 Verschillende onderdelen in het gebouw Noord
GGD De GGD heeft als functie de preventie van ziekten. Uitgangspunten hierbij zijn dat de zorg en preventie voor iedereen toegankelijk is en dat de gezondheid van kwetsbare groepen extra aandacht verdient Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak Ruimte: Aantal ruimten Oppervlak per ruimte in m² Totaal Opp. in m² Kosten/Opp. in euro/ m² Totaal Kosten in € Kantoorruimten 8 12 96 1648 158208 Behandelkamers 14 112 2416 270592 Administratiekamer 1 20 32960 Koffiehoek 6 9888 Toilet 3 2197 6591 Kopieerruimte 1977 11862 Voorraadruimte 1538 12304 Wachtkamer 23724 Totaal 263 526129

14 Verschillende onderdelen in het gebouw Noord
Staf psychiaters Het onderdeel Staf psychiaters heeft een kantoorfunctie voor psychiaters die verbonden zijn aan het azM. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak Ruimte: Aantal ruimten Oppervlak per ruimte in m² Totaal Opp. in m² Kosten/Opp. in euro/ m² Totaal Kosten in € Doctorkamers 7 12 84 1648 141456 Assistentenkamer 5 8 40 65920 Secretaressekamer 2 20 Koffiehoek 1 6 9888 Toilet 3 2197 6591 Vergaderruimte 14 23072 Kopieerruimte 1977 11862 Voorraadruimte 1538 12304 Wachtkamer 23724 Totaal 213 360737

15 Verschillende onderdelen in het gebouw Noord
Staf psychologen Het onderdeel Staf psychologen heeft zowel een kantoorfunctie als een behandelfunctie. De psychologen zijn ook verbonden aan het academisch ziekenhuis. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak Ruimte: Aantal ruimten Oppervlak per ruimte in m² Totaal Opp. in m² Kosten/Opp. in euro/ m² Totaal Kosten in € Spreek/ kantoorruimte 6 15 90 1648 158208 Assistentenkamer 8 48 79104 Koffieruimte 1 9888 Toilet 3 2197 6591 Vergaderruimte 14 23072 Kopieerruimte 1977 11862 Voorraadruimte 1538 12304 Wachtkamer 12 23724 Totaal 187 324753

16 Verschillende onderdelen in het gebouw Noord
Huisartsenpost Bij de huisartsenpost kunnen mensen terecht wanneer zij buiten kantooruren een huisarts nodig hebben Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak Ruimte: Aantal ruimten Oppervlak per ruimte in m² Totaal Opp. in m² Kosten/Opp. in euro/ m² Totaal Kosten in € Spreekkamer 6 12 72 2416 173952 Administratiekamer 1 15 1648 24720 Koffieruimte 9888 Call-Centrum Douche ruimte 4 2197 8788 Toilet 3 6591 Spoelruimte 2966 17796 Klein Laboratorium 2307 27684 Voorraadruimte 8 1538 12304 Wachtkamer 1977 23724 Totaal 153 330167

17 Verschillende onderdelen in het gebouw Noord
Crisisopvang psychiatrie De crisisopvang psychiatrie is bestemd voor mensen die in de war zijn en tijdelijk verblijf nodig hebben. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak Ruimte: Aantal ruimten Oppervlak per ruimte in m² Totaal Opp. in m² Kosten/Opp. in euro/ m² Totaal Kosten in € Slaapkamer (+bad) 3 12 36 1977 71172 Woonkamer 1 25 1648 41200 Keuken 6 2197 13182 Toilet 6591 Behandelruimte 14 23072 Administratieruimte 19776 Rokersruimte 8 13184 Ontvangsthal Totaal 129 229377

18 Verschillende onderdelen in het gebouw Noord
Totale oppervlakten en kosten, exclusief derden Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak Totaal Opp. in m² Totaal Kosten in € GGD 263 526129 Staff psychiaters 213 360737 Staff Psychologen 187 324753 Huisartsenpost 153 330167 Crisisopvang 129 229377 Totaal 945

19 Parkeren onder het gebouw
70% van het totale aantal medewerkers en cliënten hun auto kunnen parkeren in deze parkeergarage. Dit komt neer op 65 parkeerplaatsen (excl. derden), 975m² . Een extra goed te bereiken parkeerplaats zijn. Deze is voor de huisarts (met chauffeur) die standby staat. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak

20 Uitgangspunten Bereikbaarheid:
Het gebouw moet gemakkelijk bereikbaar te zijn; zowel voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Het gebouw moet een ondergrondse parkeergarage hebben, waar 70% van het totale aantal medewerkers en gebruikers hun auto kunnen parkeren. Deze parkeergarage dient te worden ontworpen met zo'n goedkoop mogelijke oplossing. Het gebouw moet één centrale entree bevatten. Het gebouw moet verbonden worden aan het hoofdgebouw van het azM om functies uit te kunnen wisselen. Het gebouw moet een optimale logistiek hebben van patiënten. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak Uitstraling: Het gebouw moet een eigen identiteit krijgen, maar wel een relatie laten zien met het azM. Het gebouw moet een bouwhoogte hebben die overeenkomt met de omliggende bebouwing. In dit geval is dat een bouwhoogte van 24 meter.

21 Uitgangspunten Duurzaam bouwen: Gebruik maken van standaardmaterialen.
Mogelijk gebruik van zonnecellen bekijken. Binnenmilieu aangenaam maken door veel planten op te nemen. Flexibiliteit. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak Energieverbruik: Compact bouwen. Compartimenteren / zoneren. Goede warmte-isolatie (ook leidingen). Naad- en kierdichting. Gecontroleerde ventilatie. Natuurlijke koeling. Warmwaterbesparende maatregelen. Passieve zonne-energie en goede zonwering. Goede daglichttoetreding.

22 Overige uitgangspunten
Het gebouw moet voldoen aan de eisen die worden gesteld in de verschillende NEN-normen. Dit zijn de volgende normen: NEN 5088 "Inbraakveiligheid" NEN 5128 "Energie", NEN 5066 "Temperatuur". NEN 1087 "Ventilatie", NEN 1014 "Bliksembeveiliging, NEN 2555 en NEN 2535 "Brandveiligheid". Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak

23 Organogram Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden
uitgangspunten Plan van aanpak

24 Optimaliseringsmodel
Een gebouw ontwerpen binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden, waarvan de belevingswaarde voor clienten en medewerkers optimaal is. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak

25 Tijdsplanning Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21 De opgave: Locatieanalyse Uitgangspunten Eisen Inleveren leerplan De ontwerpen: Variant 1 Reflexie Variant 2 Variant 3 Bijstellen opgave Tussenpresentatie Kosten: Budget azM Bouwkosten referentie projecten Haalbaarheid Optimaliseren: Ontwerp op kosten testen Ontwerp optimaliseren Evalueren Eindwerkstuk Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden uitgangspunten Plan van aanpak


Download ppt "Foto academisch ziekenhuis Maastricht (azM)"

Verwante presentaties


Ads door Google