De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Foto academisch ziekenhuis Maastricht (azM). 2 Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Foto academisch ziekenhuis Maastricht (azM). 2 Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak."— Transcript van de presentatie:

1 1 Foto academisch ziekenhuis Maastricht (azM)

2 2 Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak Pijlers onder de ruimtevraag - verwerking besluiten stuurgroep nieuwbouw jan 2003 Pijlers onder de ruimtevraag - Notitie t.b.v. interne besluitvorming inzake huisvestigingswijzigingen (definitief) Lange termijn huisvestingsplan AzM 2003 - 2013 Hoe zijn wij op het onderwerp gekomen? Via een bekende (Dhr. Dansen, Lid van de Stuurgroep Nieuwbouw) konden wij aan documenten komen over deze uitbreiding, dit zijn de volgende documenten: In 2001 heeft de minister van VWS besloten dat ziekenhuizen om de vier jaar een Lange Termijn Huisvestingsplan moeten indienen. Naar aanleiding hiervan heeft het academisch ziekenhuis Maastricht in 2000/2001 het huisvestingsplan "Geef het azM de ruimte" opgesteld.

3 3 Uitbreidingen Poliklinieken7.140 m 2 Beeldvorming 840 m 2 Laboratoria2.780 m 2 Onderwijs/CVUCM1.800 m 2 Operatiekamers1.600 m 2 Restaurants 400 m 2 GGZ/Transmurale Zorg/Derden9.850 m 2 Stafdirectoraten 470 m 2 Locatie azM Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak

4 4 Gekozen uitbreiding Wij hebben gekozen voor gebouw Noord, hierin komen de volgende functies: Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) Psychiatrie Medische psychologie Transmurale Zorg (huisartsen, RIAGG en crisisopvang) Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak

5 5 Schetsontwerp gebouw Noord Begane grond: Transmurale Zorg, moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Tweede verdieping: Crisisopvang psychiatrie, verbonden met luchtbrug. Oppervlakte Riagg komt vrij door 10 jaar contract. Tijdelijke oplossing moet gezocht worden. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak

6 6 Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak

7 7 Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak

8 8 Huisvestingsvisie De patiënt staat centraal De logistiek rond de patiënt dient geoptimaliseerd te worden en de huisvesting van de poliklinische patiënt dient zoveel mogelijk te geschieden rond het poliplein en de verdiepingen die daarop aansluiten. Het gebouw dient een efficiënte bedrijfsvoering te ondersteunen De patiënt-zorg-lijnen en het functioneren van de diverse onderdelen van de zorginstelling qua ligging, technische infrastructuur en flexibiliteit, zullen zoveel als mogelijk op elkaar moeten aansluiten. Weinig desinvesteren in het gebouw In 1992 heeft er een investering in het gebouw plaatsgevonden, welke een afschrijving kent van formeel 40 jaar. Het verplaatsen van functies en aanpassingen aan het gebouw, zullen dus zoveel als mogelijk vermeden moeten worden. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak

9 9 Bereikbaarheid en flexibiliteit Aansluiten op huidige verkeersstructuur op het terrein van het azM. Deze loopt langs het nieuw te plaatsen gebouw Noord. Rekening houden met flexibiliteit, zodat de functies in het gebouw eventueel later nog veranderd kunnen worden. De tijdelijke oplossing voor het Riagg zou bijvoorbeeld een hotel of kantoorfunctie kunnen zijn. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak

10 10 Beeldverwachting Nieuw te plaatsen gebouw met een eigen identitiet. Dit nieuwe gebouw moet de hoge kwaliteit, die rond het plein "Forum" gevraagd wordt, gaan afmaken. Niet alleen dus een A1-locatie, maar ook belangrijk beeldbepalend voor de omgeving. Het gebouw moet een moderne uitstraling hebben waar door de transparantie blijkt dat er meer gebeurt dan alleen de kantoorfunctie en de verpleging, in tegenstelling tot de massaliteit van het gehele azM. Het interieur van gebouw Noord moet een moderne uitstraling krijgen. Ook dient het kleurrijk, open en vriendelijk te zijn. De materialen die toegepast zullen worden, moeten onderhoudsvriendelijk en duurzaam zijn. Verschillende kleuren gebruiken in de verschillende ruimten om oriëntatie te optimaliseren. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak

11 11 Kosten Er geldt een afschrijvingstermijn volgens de CTG-beleidsregels (College Tarieven Gezondheidszorg) van gemiddeld 33 jaar. Er geldt een rentepercentage van 6%. Afhankelijk van de toegepaste WTG (Wet Tarieven Gezondheidszorg) methode moet men rekening houden met een huurstijging van 2,5%. De volgende normhuren gelden voor de diverse ruimten: Kantoorruimte, € 141,-- per m² per jaar Bedrijfsruimte, € 60,-- per jaar Voorzieningen voor dagbesteding, € 108,-- per m² per jaar (prijspeil 2004) Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak

12 12 Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak Brandveiligheid De wettelijke minimumvoorschriften (zie Bouwbesluit) liggen op de meeste punten op een lager niveau. Er zullen een aantal extra voorzieningen moeten worden getroffen, zoals zelfsluitende deuren van subbrandcompartimenten en het gebruik van (spiegeldraad)glas als brandwerende scheiding. Parkeren Betaald parkeren wordt niet vergoed door WZV (Wet Ziekenhuis Voorzieningen). Ecologie Eigenaar is verplicht om bij oplevering, verkoop of verhuur van het gebouw een energie-prestatiecertificaat te tonen. Onderzoek naar de toepassing van duurzame energie, warmtekrachtkoppeling (WKK), collectieve warmtelevering en, in bepaalde gevallen warmtepompen, is verplicht.

13 13 Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak Verschillende onderdelen in het gebouw Noord GGD De GGD heeft als functie de preventie van ziekten. Uitgangspunten hierbij zijn dat de zorg en preventie voor iedereen toegankelijk is en dat de gezondheid van kwetsbare groepen extra aandacht verdient Ruimte:Aantal ruimte n Oppervlak per ruimte in m² Totaal Opp. in m² Kosten/Opp. in euro/ m² Totaal Kosten in € Kantoorruimten812961648158208 Behandelkamers8141122416270592 Administratiekamer120 164832960 Koffiehoek16616489888 Toilet13321976591 Kopieerruimte166197711862 Voorraadruimte188153812304 Wachtkamer112 197723724 Totaal 263 526129

14 14 Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak Verschillende onderdelen in het gebouw Noord Staf psychiaters Het onderdeel Staf psychiaters heeft een kantoorfunctie voor psychiaters die verbonden zijn aan het azM. Ruimte:Aantal ruimten Oppervlak per ruimte in m² Totaal Opp. in m² Kosten/Opp. in euro/ m² Totaal Kosten in € Doctorkamers712841648141456 Assistentenkamer5840164865920 Secretaressekamer22040164865920 Koffiehoek16616489888 Toilet13321976591 Vergaderruimte114 164823072 Kopieerruimte166197711862 Voorraadruimte188153812304 Wachtkamer112 197723724 Totaal 213 360737

15 15 Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak Verschillende onderdelen in het gebouw Noord Staf psychologen Het onderdeel Staf psychologen heeft zowel een kantoorfunctie als een behandelfunctie. De psychologen zijn ook verbonden aan het academisch ziekenhuis. Ruimte:Aantal ruimten Oppervlak per ruimte in m² Totaal Opp. in m² Kosten/Op p. in euro/ m² Totaal Kosten in € Spreek/ kantoorruimte 615901648158208 Assistentenkamer6848164879104 Koffieruimte16616489888 Toilet13321976591 Vergaderruimte114 164823072 Kopieerruimte166197711862 Voorraadruimte188153812304 Wachtkamer112 197723724 Totaal 187 324753

16 16 Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak Verschillende onderdelen in het gebouw Noord Huisartsenpost Bij de huisartsenpost kunnen mensen terecht wanneer zij buiten kantooruren een huisarts nodig hebben Ruimte:Aantal ruimten Oppervlak per ruimte in m² Totaal Opp. in m² Kosten/Op p. in euro/ m² Totaal Kosten in € Spreekkamer612722416173952 Administratiekamer115 164824720 Koffieruimte16616489888 Call-Centrum115 164824720 Douche ruimte14421978788 Toilet13321976591 Spoelruimte166296617796 Klein Laboratorium112 230727684 Voorraadruimte188153812304 Wachtkamer112 197723724 Totaal 153 330167

17 17 Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak Verschillende onderdelen in het gebouw Noord Crisisopvang psychiatrie De crisisopvang psychiatrie is bestemd voor mensen die in de war zijn en tijdelijk verblijf nodig hebben. Ruimte:Aantal ruimten Oppervlak per ruimte in m² Totaal Opp. in m² Kosten/Opp. in euro/ m² Totaal Kosten in € Slaapkamer (+bad)31236197771172 Woonkamer125 164841200 Keuken166219713182 Toilet13321976591 Behandelruimte114 164823072 Administratieruimte112 164819776 Rokersruimte188164813184 Ontvangsthal125 164841200 Totaal 129 229377

18 18 Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak Verschillende onderdelen in het gebouw Noord Totale oppervlakten en kosten, exclusief derden Totaal Opp. in m² Totaal Kosten in € GGD263 526129 Staff psychiaters 213360737 Staff Psychologen 187324753 Huisartsenpost 153330167 Crisisopvang 129229377 Totaal 9451.771.163

19 19 Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak Parkeren Parkeren onder het gebouw 70% van het totale aantal medewerkers en cli ë nten hun auto kunnen parkeren in deze parkeergarage. Dit komt neer op 65 parkeerplaatsen (excl. derden), 975m². Een extra goed te bereiken parkeerplaats zijn. Deze is voor de huisarts (met chauffeur) die standby staat.

20 20 Uitgangspunten Bereikbaarheid: Het gebouw moet gemakkelijk bereikbaar te zijn; zowel voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Het gebouw moet een ondergrondse parkeergarage hebben, waar 70% van het totale aantal medewerkers en gebruikers hun auto kunnen parkeren. Deze parkeergarage dient te worden ontworpen met zo'n goedkoop mogelijke oplossing. Het gebouw moet één centrale entree bevatten. Het gebouw moet verbonden worden aan het hoofdgebouw van het azM om functies uit te kunnen wisselen. Het gebouw moet een optimale logistiek hebben van patiënten. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak Uitstraling: Het gebouw moet een eigen identiteit krijgen, maar wel een relatie laten zien met het azM. Het gebouw moet een bouwhoogte hebben die overeenkomt met de omliggende bebouwing. In dit geval is dat een bouwhoogte van 24 meter.

21 21 Uitgangspunten Duurzaam bouwen: Gebruik maken van standaardmaterialen. Mogelijk gebruik van zonnecellen bekijken. Binnenmilieu aangenaam maken door veel planten op te nemen. Flexibiliteit. Energieverbruik: Compact bouwen. Compartimenteren / zoneren. Goede warmte-isolatie (ook leidingen). Naad- en kierdichting. Gecontroleerde ventilatie. Natuurlijke koeling. Warmwaterbesparende maatregelen. Passieve zonne-energie en goede zonwering. Goede daglichttoetreding. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak

22 22 Overige uitgangspunten Het gebouw moet voldoen aan de eisen die worden gesteld in de verschillende NEN-normen. Dit zijn de volgende normen: NEN 5088 "Inbraakveiligheid" NEN 5128 "Energie", NEN 5066 "Temperatuur". NEN 1087 "Ventilatie", NEN 1014 "Bliksembeveiliging, NEN 2555 en NEN 2535 "Brandveiligheid". Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak

23 23 Organogram Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak

24 24 Optimaliseringsmodel Een gebouw ontwerpen binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden, waarvan de belevingswaarde voor clienten en medewerkers optimaal is. Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak

25 25 Tijdsplanning Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak


Download ppt "1 Foto academisch ziekenhuis Maastricht (azM). 2 Algemeen Beschrijving eisen Beschrijving randvoorwaarden Beschrijving uitgangspunten Plan van aanpak."

Verwante presentaties


Ads door Google