De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondersteuning projectuitvraag snelfietsroutes stand van zaken Willem Goedhart 14 januari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondersteuning projectuitvraag snelfietsroutes stand van zaken Willem Goedhart 14 januari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ondersteuning projectuitvraag snelfietsroutes stand van zaken Willem Goedhart 14 januari 2010

2 Routes 1.Nijkerk Amersfoort Leusden 2.Zaltbommel ‘s-Hertogenbosch 3.‘s-Hertogenbosch Oss 4.Ede Veenendaal 5.Arnhem Zevenaar 6.Houten Nieuwegein Utrecht 7.Houten Utrecht Uithof De Bilt 8.Haarlem Amsterdam 9.Purmerend Amsterdam 10.Hoofddorp Schiphol Aalsmeer 11.Venlo Horst 12.Groningen Leek 13.Valkenswaard Waalre Eindhoven 14.Route ‘Hofpleinlijn’ (R’dam-Den Haag) Daarnaast nog enkele andere routes buiten scope Fietsfilevrij

3

4 Werkwijze/Planning 1.Indienen ondersteuningsverzoek tot 23/10 2.Keuze 10 routes (+3)eind okt. 3.Verkenningskaart & inventarisatiekaartnov. 4.Schouw van de routenov. 5.Beleidsstuknov./dec. 6.Ambtelijke bijeenkomstdec. 7.Platform kennisuitwisseling14 jan. 8.Afronden documenten1 e helft jan. 9.Bevestigen bestuurlijk draagvlak2 e helft jan. 10.Indienen route bij ministerie uiterlijk 15/2

5 Eerste voorstel (15/2) Probleembeschrijving ( bereikbaarheidsprobleem, potentie fietsroute, woon- werkrelaties, substitutie auto-fiets) Projectomschrijving, waaronder de globale route. Overzicht van de betrokken overheden en eindverantwoordelijke Globale planning Grove inschatting kosten Beoordeling (maart) Commissie (Ministerie en onafhankelijke deskundigen) Toetsing aan criteria (bereikbaarheid woon-werklocaties, substitutie auto-fiets) Lijst van kansrijke voorstellen die in principe worden ondersteund met bijdrage

6 Volledig uitgewerkt voorstel (15/8) Probleembeschrijving (omvang bereikbaarheidsprobleem, potentie van de fietsroute, analyse woon-werkrelaties) Projectomschrijving, gedetailleerde kaart ; (Bestuurlijke) afspraken tussen de betrokken overheden, in de vorm van een bestuurlijk uitvoeringsovereenkomst Overzicht van samenwerkende partijen, procesleider, taken en verantwoordelijkheden Gedetailleerde planning, inclusief mijlpalen Begroting, kosten (investering en communicatie), partijen die bijdragen met welke aandelen Verwachte bijdrage aan regionale bereikbaarheid (streven naar substitutie van 5% van auto naar fiets en hoe deze gerealiseerd wordt) Monitoring en evaluatie (0- en effectmeting door fietstellingen en gebruikersenquête). Communicatieplan ( van de route en het samenwerken met het bedrijfsleven) Overige randvoorwaarden als bewegwijzering, (sociale) veiligheid en comfort

7 Afspraken medefinanciering Financiering via BDU Verkeer en Vervoer Afspraken in Bestuurlijk overleg tussen Ministerie en Decentrale overheden najaar 2010 50% realisatiekosten, denken aan 1,5 mln. max.

8 Ervaringen Inhoud Relevantie criteria (bereikbaarheid/woon-werk) bij alle routes groot Vrij grote consensus over ambitieniveau Proces Aandacht voor draagvlak bij alle betrokken partijen Betrokkenheid provincie of stadsregio (Ontvanger BDU) Decentrale regelgeving BDU Routes in meerdere provincies/stadsregio’s (afstemming!) Routes in verschillende fasen qua betrokkenheid Fietsersbond

9 Aandachtspunten Bestuurlijk draagvlak Vereist veel aandacht gezien heroverwegingen, bezuinigingen en gemeenteraadsverkiezingen Nog uit te voeren activiteiten Korte tijd tussen medio feb.(1 e voorstel) en medio aug. (def. voorstel)

10 Aandachtspunt: Bestuurlijk draagvlak (gezien heroverwegingen, bezuinigingen en gemeenteraadsverkiezingen) Ontwikkelen en vaststellen/bevestigen bestuurlijk draagvlak toespitsen op locale omstandigheden Pragmatisch Zorgvuldig proces staat voorop Overdracht van commitment van ‘oude’ naar ‘nieuwe’ portefeuillehouder

11 Aandachtspunt: Korte tijd tussen medio feb.(1 e voorstel) en medio augustus (def. voorstel) Doorlooptijd besluitvorming Commissie? Doorlooptijd vorming/inwerken nieuw College 18/8 bij V&W betekent bij lokale en regionale overheden: eind mei gereed Medio feb.- medio mei : 3 maanden doorlooptijd Nodig: - uitgewerkte projectomschrijving - maatregelen(tabellen & kaarten) & uitgewerkte planning - schetsontwerpen - betrouwbare kostenraming en bijdrage per partij - ingebracht in procedure begrotingsvoorbereiding - oplossen ‘bestuurlijke knelpunten’ in de route - opstellen & overeenstemming over samenwerkingsovereenkomst - communicatieplan - plan monitoring en evaluatie

12 AgenderingOngeïnformeerd optimisme Geïnformeerd pessimisme Geïnformeerd optimisme Realisatie Tijd Optimisme Fasen in het proces


Download ppt "Ondersteuning projectuitvraag snelfietsroutes stand van zaken Willem Goedhart 14 januari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google