De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterprogramma Interculturele Communicatie Dr. M-C kok Escalle (Vreemde Talen) & Jan ten Thije (Nederlands) Mastervoorlichting 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterprogramma Interculturele Communicatie Dr. M-C kok Escalle (Vreemde Talen) & Jan ten Thije (Nederlands) Mastervoorlichting 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Masterprogramma Interculturele Communicatie Dr. M-C kok Escalle (Vreemde Talen) & Jan ten Thije (Nederlands) Mastervoorlichting 2008

2 Na een BA Moderne Taal een MASTER MODERNE TAAL met een programma Interculturele communicatie 44 studenten in 2008-2009

3 voor wie is het masterprogramma ICC bedoeld? Voor studenten die een Masteropleiding Duitse Taal en Cultuur Engelse Taal en cultuur Franse Taal en Cultuur Italiaanse Taal en Cultuur Nederlandse taal en cultuur Portugese Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur willen volgen

4 Zonder BA Moderne taal? De masters moderne talen zijn ook voor Bachelor-studenten met kennis van die vreemde (moderne) taal en cultuur op BA eindniveau b.v. met een BA Taal en cultuurstudie (uit Utrecht, Nijmegen, Groningen of Leiden) De master Nederlands is toegankelijk voor TCS studenten o.v.

5 Masterprogramma Interculturele communicatie aan de Universiteit Utrecht Bachelorfase: academische vorming en profileringsruimte Masterfase: verdieping en specialisatie Innovatief onderzoek taalspecifiek en interdisciplinair onderwijsaanbod Internationale dimensie : studenten, docenten, bi-diplomering voor MA Duits EMICC Stages en studie in het land van de taalstudie

6 Korte beschrijving masterprogramma (2) type master: academische master VOLTIJD Cursussen in de taal van de opleiding en in het Nederlands duur van de master: 1 jaar Eén instapmoment in september 2009 Titel: ‘Master of Arts’ in de Duitse / Engelse / Franse / Italiaanse / Nederlandse / Portugese / Spaanse Taal en Cultuur Programma Interculturele Communicatie

7 Het ontwikkelen van specifieke competenties in de taal en cultuur van het Duits, het Engels, het Frans, het Italiaans, het Portugees, het Spaans en het Nederlands als tweede of vreemde taal. Het ontwikkelen van academische competenties op het gebied van interculturele communicatie. Het bestuderen en leren analyseren van taal en beeld- communicatieprocessen en communicatieproducten gezien als socio-culturele discours en in relatie tot organisaties in internationale / meertalige context. wat is de doelstelling?

8 wat is het vakgebied? Communicatie in relatie tot taal en cultuur in context van organisaties Culturele identiteit en beeldvorming

9 Waarom kiezen voor het masterprogramma ICC aan de Universiteit Utrecht? Uniek in Nederland Interdisciplinair programma Maatschappelijke relevantie

10 Globale opbouw van het studieprogramma Cursorisch gedeelte (30 ECTS) 1e semester Afstudeertraject (30 ECTS) 2e semester

11 Cursorisch gedeelte (30 ECTS) Twee taaloverstijgende cursussen, in het Nederlands en voor alle studenten 1.Communicatie en Organisatie 2.Meertalige competenties en interculturele mediation Één is gericht op organisatie, de andere op competenties Beide in het 1e semester (blok 1 en blok 2)

12 Cursorisch gedeelte (30 ECTS) VERPLICHT Twee taalspecifieke cursussen in de taal van de studie dus Verschillend per opleiding

13 Afstudeertraject (30 ECTS) NAAR KEUZE Masterscriptie van minimaal 15 ECTS Scriptie in de taal van de studie

14 Afstudeertraject (30 ECTS) Keuze onderdelen : een stage (in het buitenland of in Nederland), een cursus, een leeronderzoek

15 Afstudeertraject (30 ECTS) Verblijf in het buitenland kan in het 2e semester plaats vinden stage, leeronderzoek, eventueel scriptie

16 Sectorplan (samenwerking tussen de Nederlandse universiteiten van de Randstad) Studenten Duits, Frans, Italiaans, moeten een cursus van 10 ECTS volgen in een zuster universiteit UVA, VU Amsterdam, Leiden Als je stage in het buitenland loopt is aanpassing van sectorplan- verplichting mogelijk

17 Welke kennis, vaardigheden, capaciteiten, eigenschappen, talenten, motivatie heb je nodig? Wat wordt er van een student verwacht?

18 SCRIPTIES De scripties zijn per opleiding on line te vinden op http://www.igitur.nl/studenttheses/per_opleiding.php?la nguage=ne. http://www.igitur.nl/studenttheses/per_opleiding.php?la nguage=ne

19 Scripties Engels: Messages to Passengers 2007, Wubben, L. United Kingdom versus United States: IKEA Catalogues Compared 2007, Blancke, M. Indigenous Television: how Government Policies on Broadcasting can Improve the Position of Indigenous People 2006, Keijser, L.

20 scripties Frans: La pratique de la médiation chez Sopexa S.A. aux Pays- Bas : le cas du Bordeaux abordable, 2007 van Dalen, A. Entre joints, tulipes et le ‘non’ au projet de constitution européenne : la construction de l’image des Pays-Bas en France, 2007 Rijk, M. La révolte des banlieues: un ensemble de discours interculturels? 2006, Pels, H.C. La compétence interculturelle en situation de mobilité professionnelle.Quel est le poids de la confrontation à la multiculturalité et au plurilinguisme dès la jeunesse dans le développement de compétences interculturelles? 2006, Francis, H.M.

21 scripties Italiaans: L'uso dell'interruzione in italiano e in olandese. Un'analisi della frequenza, della durata e della correlazione con l'organizzazione preferenziale della dispreferenza Senten, T. 2007 ANDIAMO! Services: een Nederlands hart in bella Italia? Een analyse van een tour operator gezien als (cultureel) mediator tussen Italië en Nederland 2007, Schepers, M. Reclami E assistenza clienti: un' analisi degli aspetti legislativi e comunicativi tra una ditta italiana e una ditta olandese 2005, Teunissen van Manen, B. Gli olandesi in Italia; una ricerca sull'interculturalità delle imprese olandesi in Italia. 2006, Bunnik, M. La Comunicazione Interculturale: una ricerca sul processo comunicativo fra gli stagisti olandesi e la Società presso cui si svolge lo stage 2006, Cascino, E.

22 scripties Nederlands: Opvang en interculturele communicatie met migrante voetballers van Feyenoord Reclamaties in een Nederland – Chinese handelsfirma Vergelijking van Nederlandse reclame voor Duitse en Franse auto’s Communicatieve vaardigheden van (interculturele) mediatoren

23 Toelating Wat zijn de ingangseisen? -Universitaire BA vreemde taal (of Taal en Cultuur Studie of Nederlands) -met zo veel mogelijk cultuurvakken (meer dan alleen minor) -Taalvaardigheid op eindniveau van een BA moderne taal

24 Ingangseisen voor het programma 2 inleidingscursussen op het gebied van 1. (interculturele) communicatie 2. organisatie/management enz. De cursussen kunnen gevolgd worden in de profileringsruimte van het BA programma en ook in het buitenland tijdens een erasmus verblijf.

25 Toelating 2 Instroom vanuit hbo (Lerarenopleideing, IBL enz.) eventueel mogelijk na een jaar Pre- Master in de taalopleiding Je meldt je aan voor een masteropleiding en programma

26 Toelating (3) Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure? Aanmelding via internetformulier Waar vind je aanmeldingsformulieren? http://www.let.uu.nl/imr/master_aanmelding/formulier_MA.htm Waar meld je je aan? Studiepunt Letteren Wanneer hoor je wat? Bevestiging Eventueel toelatingsgesprek Voorwaardelijke beschikking Intakegesprek met tutor voor ‘doorstroomstudenten’ Wat zijn de deadlines? 15 april 2008 voor begin in september 2008 Zowel voor HBO als voor WO studenten

27 En daarna? Het is geen beroepsopleiding. Afgestudeerde kunnen functies hebben in: Communicatieafdeling, Human Ressources, management, voor advies en PR, (ver)taal consult en mediation bij overheidsinstellingen en ambassades in NL en Nederlandse ambassades in het buitenland bij internationaal opererende bedrijven en organisaties.

28 EUROCAMPUS EUROPEAN MASTER INTERCULTURAL COMMUNICATION (EMICC) Mogelijkheid om kandidaat te zijn voor het deelnemen aan een semester (september – december) in het buitenland in het kader van EMICC, European master Intercultural Communication, na afloop van het programma

29 Meer weten? Bezoek de informatiestand Kijk op:www.let.uu.nl/masterswww.let.uu.nl/masters Vraag de mastergids of de brochure van het masterprogramma Interculturele Communicatie aan via www.uu.nl/masters www.uu.nl/masters Neem contact op met het Studenten Service Centrum: www.uu.nl/ssc of www.qdesk.uu.nl www.uu.nl/sscwww.qdesk.uu.nl Bel Studievoorlichting, tel. (030) 253 2670

30 Vragen?

31 Een jaar pre-master Een voorwaardelijke beschikking voor toelating tot de academische masters Een éénjarig programma (op maat, kan per student verchillend zijn) Een Voltijdse studie (studielast 40 uur per week)

32 Het pre-Master programma is door de opleiding bepaald Taal en cultuur van de taalstudie Theorie: academische context en onderzoeksmethoden Voorbereiding op organisatie- en op communicatiewetenschappen (afhankelijk van de vooropleiding)

33


Download ppt "Masterprogramma Interculturele Communicatie Dr. M-C kok Escalle (Vreemde Talen) & Jan ten Thije (Nederlands) Mastervoorlichting 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google