De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output Auteursrechtelijke aspecten Auteursrechtelijke aspecten m.b.t. de beschikbaarheid van de Nederlandse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output Auteursrechtelijke aspecten Auteursrechtelijke aspecten m.b.t. de beschikbaarheid van de Nederlandse."— Transcript van de presentatie:

1 UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output Auteursrechtelijke aspecten Auteursrechtelijke aspecten m.b.t. de beschikbaarheid van de Nederlandse wetenschappelijke productie Gerard van Westrienen Utrecht, 16 mei 2002

2 UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output Auteursrechtelijke aspecten 1: Achtergrondinformatie * De auteurswet in Nederland * Internationale ontwikkelingen * Recente ontwikkelingen wetgeving in Nederland 2: Activiteiten SURF-IWI * betrokkenheid IWI * voorstel 1: de universiteit als rechthebbende * voorstel 2: auteursrechtelijk arrangement 3: Huidige stand van zaken

3 UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output Achtergrondinformatie - auteurswet Definitie auteursrecht (Auteurswet 1912): het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, om dit werk openbaar te maken of te verveelvoudigen

4 UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output Achtergrondinformatie - auteurswet De Maker en de auteursrechthebbende Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt als de maker van die werken aangemerkt diegene, in wiens dienst die werken zijn vervaardigd, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

5 UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output Achtergrondinformatie - auteurswet Het auteursrechtelijk beschermde ‘Werk’ *zintuiglijk waarneembare vorm van ideeën, gedachten of gevoelens *eigen oorspronkelijk karakter *persoonlijk stempel van de maker

6 UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output Achtergrondinformatie - auteurswet Uitzonderingen en beperkingen (1) in bijzondere gevallen (2) geen afbreuk aan de normale exploitatie van een werk (3) de wettige belangen van de auteur niet op ongerechtvaardigde wijze schaden

7 UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output Internationale ontwikkelingen WIPO: Copyright Treaty 1996 EU: Richtlijn Auteursrecht, juni 2001

8 UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output Recente ontwikkelingen in NL Wetsvoorstel bij Raad van State Voorontwerp van wet * openbare raadpleging - besloten netwerk * archiefkopie * privé-kopie

9 UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output Activiteiten SURF-IWI Betrokkenheid IWI *Onderzoekers *Universiteiten *Uitgevers

10 UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output Activiteiten SURF-IWI Voorstel 1: Universiteit als auteursrechthebbende *Onderwijspublicaties *Wetenschappelijke publicaties

11 UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output Activiteiten SURF-IWI Voorstel 2: Het Auteursrechtelijk arrangement Universiteit: beheers- en beleidsstukken Onderzoeker: eigen publicaties Doelen: * helderheid * gebruik door universiteit * positie in de informatieketen

12 UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output Activiteiten SURF-IWI Gemeenschappelijk Universitair Beleid Model Publicatievoorwaarden Licentieovereenkomst Universiteit - Auteur

13 UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output Model Publicatievoorwaarden Tijdelijke exclusieve licentie *kopie voor eigen oefening, studie en gebruik *pre-print versie op publieke server *nadere afspraken Na afloop: *Auteur: volledige beschikking auteursrecht *Uitgever behoudt recht op exploitatie

14 UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output Huidige stand van zaken Discussiepunten *Licentie of overdracht *periode van exclusiviteit *plaatsing op publieke server (na exclusiv.periode) *internationale markt

15 UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output Internationale ontwikkelingen Conference “Copyright and Universities” *juni 2001 *december 2002 *website

16 UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output DANK VOOR UW AANDACHT Gerard van Westrienen vanwestrienen@surf.nl


Download ppt "UKB symposium 16 mei 2002: Reclaiming Academic Output Auteursrechtelijke aspecten Auteursrechtelijke aspecten m.b.t. de beschikbaarheid van de Nederlandse."

Verwante presentaties


Ads door Google