De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg voor Zorg Een integrale benadering dicht bij huis 1 Eric Koster

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg voor Zorg Een integrale benadering dicht bij huis 1 Eric Koster"— Transcript van de presentatie:

1 Zorg voor Zorg Een integrale benadering dicht bij huis 1 Eric Koster
Beleidscoördinator curatieve zorg 1

2 Inhoud Maatschappelijke uitdagingen Toekomstig zorglandschap
Basiszorg in de buurt Hoe verder?

3 Maatschappelijk trends: VTV
Constatering: >>> collectieve zorguitgaven, pfffffffff Zorgkosten 2007 € 75 miljard, groei 4 à 5 % pj stijging levensverwachting en stijging chronische zieken omvang chronische zieken: 4,5 miljoen, 1,3 miljoen heeft meerdere aandoeningen eerder chronisch ziek: mannen 48 jaar, vrouwen 42 jaar arbeidsmarkt vergrijst 2. Oorzaken: vergrijzing welvaart: kunnen ons meer permitteren technologie: medische uitvindingen betere behandeling: sky is the limit Voettekst

4 baten van zorg (positief)
3. Gevolgen: baten van zorg (positief) >>> belasting en premie blijven stijgen druk op de arbeidsmarkt >> grotere zorgvraag, schaarste (2007 1,2 miljoen werknemers in de zorg. In ,4 mln. druk op de arbeidsmarkt >> beroepsbevolking krimpt met half miljoen Voettekst

5 Maatschappelijke uitdagingen
Toenemende zorgvraag (chronisch zieken) Sturen op gezondheid, kwaliteit en doelmatigheid Schaarste mens en middelen Vergrijzing Krimpende arbeidsmarkt (tekort in zorg) Voettekst

6 Andere aanpak nodig: sturen op kwaliteit en doelmatigheid
Vraag centraal: regie over je eigen leven, patiënt centraal Zelfmanagement: ICT Zorg op maat: persoonlijke zorgplannen Inkoop op maat Integrale zorg en bekostiging Pro-actief, preventie en curatie verbinden Noodzakelijke zorg volgens de normen van goede kwaliteit Indicatoren, laat zien wat je doet, laat zien dat het helpt Dicht bij huis organiseren Integrale zorg als principe: multidisciplinair zorgteam, zorg in samenhang, dwars door de schotten heen, gezamenlijk verantwoordelijk Voettekst

7 Sturen op gezondheid,kwaliteit,doelmatigheid
Verzekeraar in positie Ruimte voor ondernemen,belonen naar prestatie Sturen op gezondheid, kwaliteit en doelmatigheid Transparante kwaliteit Normering en gepast gebruik Veranderend zorglandschap Concentratie Specialisatie Decentralisatie Voettekst

8 Veranderend zorglandschap
Complexe low volume topzorg Complexe high volume zorg Veranderend zorglandschap Eenvoudige specialistische zorg Generalistische basiszorg Zelfmanagement, MO Voettekst

9 Terug naar de basis Complexe low volume topzorg
Liesbreuk is geen topzorg Vetknobbeltje is geen specialistische zorg Complexe high volume zorg Eenvoudige specialistische zorg Eenzaamheid is geen huisartsenzorg Generalistische basiszorg Maatschappelijk werk is geen GGZ Zelfmanagement, MO Zelfmanagement is geen dokterswerk Voettekst

10 Samenwerken aan de basis
Gezond-heids risico’s Enkel- voudige klachten Chronische klachten Multi-morbiditeit Samen-werking 1e lijn en gemeenten Samen-werking binnen 1e lijn Zo nodig consult 2e lijn Samen-werking 1e en 2e lijn Zorg-coördinatie Samen-werking 0de 1e, 2e, 3e lijn Case-manage-ment Voettekst

11 Basis versterken Organisatie-graad 1e lijn moet groter Substitutie
Taakherschikking en functie differentiatie Taakverzwaring Samenwerking E-health en zelf-management Voettekst

12 Prikkels invoeren Geïnformeerde patiënten Kritische verzekeraars
transparantie Keuzen vrijheid Kritische verzekeraars Transparantie: laat zien waar je voor staat risicodragendheid Innovatieve aanbieders transparantie: laat zien wat je levert belonen voor gezondheid, doorverwijsgedrag, voorschrijfgedrag, therapietrouw, samenwerking Voettekst

13 Tot slot: is de basis er klaar voor?
Poortwachtersrol dubieus Investeringen nodig Capaciteitsprobleem Perifere gebieden Samenwerkingscultuur niet vanzelfsprekend Voettekst

14 Hoe verder gewaardeerde fysiotherapeut?
Stil zitten is géén optie: Integrale zorg wordt leidend Stand a lone is uit Ontstaan nieuwe zorgorganisaties: zorggroepen, 1ste lijnscentra, gezondheidscentra nieuwe stijl, ketenzorg organisaties, etc, etc Verzekeraars neigen naar populatiecontracten: één prijs voor de wijk Substitutie 2de lijn naar 1ste lijn, versterking van de basiszorg Hogere kwaliteits- en doelmatigheids eisen Voettekst

15 Hoe verder, hier liggen kansen!
2. Wat zijn dan wel opties (niet limitatief maar als suggesties): instappen in nieuwe organisatie vormen: liefst multidisciplinair; maak deel uit van keten’s en draag mede verantwoordelijkheid; maak deel uit van integrale zorg: acteer in gezamenlijke behandelplannen; zorg voor diversiteit in je financieringsbronnen: cliënten zijn ook bereid zelf de portemonaie te trekken; pro-actief! Allianties aangaan met ziekenhuizen, revalidatiecentra, 1,5 lijn centra, biedt extra kwaliteit. organiseer een sterke onderhandelingspositie zorg voor goede functionele omschrijvingen en positioneer die in het kwaliteitssysteem (professionele standaarden, zorgstandaarden, richtlijnen, etc, etc) Voettekst

16 Is de basis er klaar voor?
Voettekst


Download ppt "Zorg voor Zorg Een integrale benadering dicht bij huis 1 Eric Koster"

Verwante presentaties


Ads door Google