De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg voor Zorg Een integrale benadering dicht bij huis Eric Koster Beleidscoördinator curatieve zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg voor Zorg Een integrale benadering dicht bij huis Eric Koster Beleidscoördinator curatieve zorg."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg voor Zorg Een integrale benadering dicht bij huis Eric Koster Beleidscoördinator curatieve zorg

2 Inhoud 1.Maatschappelijke uitdagingen 2.Toekomstig zorglandschap 3. Basiszorg in de buurt 4. Hoe verder?

3 Maatschappelijk trends: VTV 1.Constatering: >>> collectieve zorguitgaven, pfffffffff Zorgkosten 2007 € 75 miljard, groei 4 à 5 % pj stijging levensverwachting en stijging chronische zieken omvang chronische zieken: 4,5 miljoen, 1,3 miljoen heeft meerdere aandoeningen eerder chronisch ziek: mannen 48 jaar, vrouwen 42 jaar arbeidsmarkt vergrijst 2. Oorzaken: vergrijzing welvaart: kunnen ons meer permitteren technologie: medische uitvindingen betere behandeling: sky is the limit Voettekst 3

4 3. Gevolgen: baten van zorg (positief) >>> belasting en premie blijven stijgen druk op de arbeidsmarkt >> grotere zorgvraag, schaarste (2007 1,2 miljoen werknemers in de zorg. In 2030 2,4 mln. druk op de arbeidsmarkt >> beroepsbevolking krimpt met half miljoen Voettekst 4

5 5 Maatschappelijke uitdagingen Krimpende arbeidsmarkt (tekort in zorg) Vergrijzing Schaarste mens en middelen Sturen op gezondheid, kwaliteit en doelmatigheid

6 Andere aanpak nodig: sturen op kwaliteit en doelmatigheid 1.Vraag centraal: regie over je eigen leven, patiënt centraal 2.Zelfmanagement: ICT 3.Zorg op maat: persoonlijke zorgplannen 4.Inkoop op maat 5.Integrale zorg en bekostiging 6.Pro-actief, preventie en curatie verbinden 7.Noodzakelijke zorg volgens de normen van goede kwaliteit 8.Indicatoren, laat zien wat je doet, laat zien dat het helpt 9.Dicht bij huis organiseren 10. Integrale zorg als principe: multidisciplinair zorgteam, zorg in samenhang, dwars door de schotten heen, gezamenlijk verantwoordelijk Voettekst 6

7 Sturen op gezondheid,kwaliteit,doelmatigheid Voettekst 7 Sturen op gezondheid, kwaliteit en doelmatigheid Ruimte voor ondernemen, belonen naar prestatie Verzekeraar in positie Transparante kwaliteit Normering en gepast gebruik Concentratie Specialisatie Decentralisatie Veranderend zorglandschap

8 Voettekst 8 Veranderend zorglandschap Complexe high volume zorg Complexe low volume topzorg Eenvoudige specialistische zorg Zelfmanagement, MO Generalistische basiszorg

9 Terug naar de basis Voettekst 9 Complexe high volume zorg Complexe low volume topzorg Eenvoudige specialistische zorg Zelfmanagement, MO Generalistische basiszorg Liesbreuk is geen topzorg Eenzaamheid is geen huisartsenzorg Maatschappelijk werk is geen GGZ Zelfmanagement is geen dokterswerk Vetknobbeltje is geen specialistische zorg

10 Samenwerken aan de basis Voettekst 10 Gezond- heids risico’s Enkel- voudige klachten Chronische klachten Multi- morbiditeit Samen- werking 1 e lijn en gemeenten Samen- werking binnen 1 e lijn Zo nodig consult 2 e lijn Samen- werking 1 e en 2 e lijn Zorg- coördinatie Samen- werking 0 de 1 e, 2 e, 3 e lijn Case- manage- ment

11 Basis versterken Voettekst 11 Substitutie E-health en zelf- management Taakherschikking en functie differentiatie Taakverzwaring Samenwerking Organisatie- graad 1 e lijn moet groter

12 Prikkels invoeren Geïnformeerde patiënten transparantie Keuzen vrijheid Kritische verzekeraars Transparantie: laat zien waar je voor staat risicodragendheid Innovatieve aanbieders transparantie: laat zien wat je levert belonen voor gezondheid, doorverwijsgedrag, voorschrijfgedrag, therapietrouw, samenwerking Voettekst 12

13 Tot slot: is de basis er klaar voor? Poortwachtersrol dubieus Investeringen nodig Capaciteitsprobleem Perifere gebieden Samenwerkingscultuur niet vanzelfsprekend Voettekst 13

14 Hoe verder gewaardeerde fysiotherapeut? 1.Stil zitten is géén optie: -Integrale zorg wordt leidend -Stand a lone is uit -Ontstaan nieuwe zorgorganisaties: zorggroepen, 1 ste lijnscentra, gezondheidscentra nieuwe stijl, ketenzorg organisaties, etc, etc -Verzekeraars neigen naar populatiecontracten: één prijs voor de wijk -Substitutie 2 de lijn naar 1 ste lijn, versterking van de basiszorg -Hogere kwaliteits- en doelmatigheids eisen Voettekst 14

15 Hoe verder, hier liggen kansen! 2. Wat zijn dan wel opties (niet limitatief maar als suggesties): - instappen in nieuwe organisatie vormen: liefst multidisciplinair; - maak deel uit van keten’s en draag mede verantwoordelijkheid; - maak deel uit van integrale zorg: acteer in gezamenlijke behandelplannen; - zorg voor diversiteit in je financieringsbronnen: cliënten zijn ook bereid zelf de portemonaie te trekken; - pro-actief! Allianties aangaan met ziekenhuizen, revalidatiecentra, 1,5 lijn centra, biedt extra kwaliteit. - organiseer een sterke onderhandelingspositie - zorg voor goede functionele omschrijvingen en positioneer die in het kwaliteitssysteem (professionele standaarden, zorgstandaarden, richtlijnen, etc, etc) Voettekst 15

16 Is de basis er klaar voor? Voettekst 16


Download ppt "Zorg voor Zorg Een integrale benadering dicht bij huis Eric Koster Beleidscoördinator curatieve zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google