De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kosteneffectiviteit van psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen Djøra Soeteman Viersprong Institute for Studies on Personality Disorders Erasmus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kosteneffectiviteit van psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen Djøra Soeteman Viersprong Institute for Studies on Personality Disorders Erasmus."— Transcript van de presentatie:

1 De kosteneffectiviteit van psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen Djøra Soeteman Viersprong Institute for Studies on Personality Disorders Erasmus Medical Center, Rotterdam Harvard School of Public Health, Boston, MA Dag van de Psychotherapie, 19 december 2008 1

2 Trechter van Dunning 2

3 Trechter van Dunning: 3 criteria  Noodzakelijke zorg –Is de aandoening ernstig genoeg?  Werkzaamheid –Is behandeling effectief?  Doelmatigheid –Zijn de effecten de kosten waard? 3

4 Trechter van Dunning: criterium 1  Noodzakelijkheid: is de aandoening ernstig genoeg? –Komt het vaak genoeg voor? (prevalentie) –Heeft de patiënt er last van? (individuele ziektelast) –Wat kost het? (economische ziektelast) 4

5 Prevalentie  Prevalentie in de algemene populatie: 13,5% –Verheul et al., 1999  Zorgzoekend: 19,1% –in het jaar voor interview –Andrews et al., 2001  422.285 patiënten –Prevalentie x bevolking x zorgzoekenden –13,5% x 16.377.153 x 19,1% 5

6 Individuele ziektelast 6 Soeteman et al., 2008

7 Economische ziektelast 7

8  Zorgconsumptie€ 3,12 miljard  Productiviteitsverliezen€ 0,24- € 3,60 miljard  Justitiële kosten€ 0,27 miljard  Totale jaarlijkse kosten€ 3,6- € 7,0 miljard (exclusief kosten niet-hulpzoekers, intergenerationele overdracht) 8 Totale maatschappelijke kosten +

9 Economische ziektelast 9 Soeteman et al., 2008

10  Noodzakelijke zorg –Hoge prevalentie –Lage kwaliteit van leven –Hoge maatschappelijke kosten Trechter van Dunning: criterium 1 10

11  Noodzakelijke zorg –Hoge prevalentie –Lage kwaliteit van leven –Hoge maatschappelijke kosten  Werkzaamheid –Is behandeling effectief? Trechter van Dunning: criterium 2 11

12 12

13 Bewijs voor effectiviteit 13 Brede spectrum Borderline PS Ontwijkende PS Ambulant individueel ++++ - Ambulant groep +++++ Dagklinisch +++++++- Klinisch +++--

14 Trechter van Dunning: criterium 2  Noodzakelijke zorg –Hoge prevalentie –Lage kwaliteit van leven –Hoge maatschappelijke kosten  Werkzaamheid –Psychotherapeutische behandelingen zijn effectief 14

15 Trechter van Dunning: criterium 3  Noodzakelijke zorg –Hoge prevalentie –Lage kwaliteit van leven –Hoge maatschappelijke kosten  Werkzaamheid –Effectieve behandelingen zijn beschikbaar  Doelmatigheid –Zijn de effecten de kosten waard? 15

16 Bewijs voor kosteneffectiviteit? 16

17 Huidig bewijs ‘een belofte’ Brazier et al., 2007  John Brazier, Prof Gezondheidseconomie. –Universiteit van Sheffield –Psychologische therapieën voor borderline persoonlijkheidsstoornis: systematische review en voorlopige economische evaluatie  Het bestaande bewijs omgezet in een gezondheidseconomisch model –“De resultaten voor psychotherapie zijn veelbelovend, alhoewel omgeven door een hoge mate van onzekerheid. Aanzienlijk onderzoek op dit gebied is hard nodig”. 17

18 Eerste (!) state-of-the-art kosteneffectiviteitsstudie uit Nederland  RCT Van Asselt et al., 2008 –vergelijking van Transference-Focused Psychotherapy & Schema-Focused Therapy voor borderline PS  Herstelpercentages na 4 jaar –SFT: 52.3% –TFP: 28.6%  Kosten van de behandeling –SFT: € 12,946 –TFP: € 10,876 18

19 Tweede uit Nederland: SCEPTRE  Grootste prospectieve studie in Nederland naar kosteneffectiviteit van psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen  Vergelijking verschillende doseringen (setting, duur)  Follow-up periode van 3 jaar  Totaal N=924  N=466 cluster C PS 19

20 20 Verschillende doseringen  Kortdurend ambulantX  Langdurend ambulant21.4%  Kortdurend dagklinisch19.0%  Kortdurend klinisch14.1%  Langdurend dagklinisch23.0%  Langdurend klinisch22.5%  Kort = korter of gelijk aan 6 maanden  Lang = langer dan 6 maanden

21 Verschillende kosten Psychotherapie dosering Behandelkosten (€) Lang ambulant 10.005 Kort dagklinisch 16.813 Lang dagklinisch 27.648 Kort klinisch 25.933 Lang klinisch 49.260 21

22 Totale kosten over 5 jaar Psychotherapie dosering Behandelkosten (€) Totale kosten over 5 jaar (€) Lang ambulant10.005 89.936 Kort dagklinisch16.813 89.411 Lang dagklinisch27.648 105.940 Kort klinisch25.933 91.620 Lang klinisch49.260 119.946 22

23 Alleen kosten?  Economie is meer dan kosten…  Effecten net zo belangrijk: –Kosteneffectiviteit  Zijn de effecten de kosten waard? –Wat als de dure therapie beter geneest? –Wat zijn de kosten per genezen patiënt? 23

24 24 Definitie “herstelde patiënt”  Klinisch significante verandering: (Jacobson and Truax, 1991) –Hersteld: statistisch betrouwbare  + einde in de normale range –Verbeterd: statistisch betrouwbare  maar einde disfunctioneel –Onveranderd:  niet statistisch betrouwbaar –Terugval of verslechterd: statistisch betrouwbare  in de tegenovergestelde richting  General Symptom Index (BSI/SCL-90)

25 Verschillende effecten 25 Psychotherapie dosering % herstel na 12 mnd Lang ambulant 23% Kort dagklinisch 24% Lang dagklinisch 40% Kort klinisch 64% Lang klinisch 38%

26 Kosten per herstelde patiënt 26 Psychotherapie dosering % herstel na 12 mndKosten (€) Lang ambulant 23%42.315 Kort dagklinisch 24%75.288 Lang dagklinisch 40%45.310 Kort klinisch 64%31.318 Lang klinisch 38%103.207

27 Is dat veel?  Hoe moet je bepalen of € x,- per herstelde patiënt ‘kosteneffectief’ is?  Vergelijken met andere interventies –Bijvoorbeeld t.o.v. longtransplantatie of borstkankerscreening  Universele uitkomstmaat nodig om interventies voor verschillende ziektebeelden te kunnen vergelijken –Overleving –Kwaliteit van leven 27

28  Aantal levensjaren x kwaliteit van leven index  Kwaliteit van leven index –1.0 = perfecte gezondheidstoestand –0.0 = dood (extreem slechte gezondheidstoestand)  Voorbeeld –Verlies van gezichtsvermogen –Kwaliteit van leven index = 0,5 –Levensjaren = 80 –0,5 x 80 = 40 QALYs 28 Quality Adjusted Life Years (QALY) 28

29 Voorbeeld van gezondheidswinst door psychotherapie  Winst in QALYs = blauwe oppervlakte 29

30 QALY klassement 30

31 Effecten over 5 jaar Psychotherapie dosering QALYs Lang ambulant 3,30 Kort dagklinisch 3,44 Lang dagklinisch 3,49 Kort klinisch 3,57 Lang klinisch 3,49 31

32 Interesse in zowel kosten als effecten Minder effectiefMeer effectief Lage kosten (besparingen) Hoge kosten Goed Beter Super ! Vergeet het ! Moeilijk… 32

33 Sensitiviteitsanalyse Minder effectiefMeer effectief Lage kosten (besparingen) Hoge kosten Super ! Vergeet het! Moeilijk… 33 Goed Beter

34 Kosteneffectiviteit kaart 34 Goed Beter

35 Aanvaardbaarheidscurve 35

36 Doelmatigheid van verschillende doseringen psychotherapie bij cluster C Psychotherapie dosering Kosten per herstelde patiënt Lang ambulant 2 de voorkeur Kort dagklinisch Lang dagklinisch 3 de voorkeur Kort klinisch 1 ste voorkeur Lang klinisch 36

37 Doelmatigheid van verschillende doseringen psychotherapie bij cluster C Psychotherapie dosering Kosten per herstelde patiënt Kosten per QALY (interval €0 - 20.000,=) Kosten per QALY (interval vanaf €20.000,=) Lang ambulant 2 de voorkeur3 de voorkeur Kort dagklinisch 1 ste voorkeur2 de voorkeur Lang dagklinisch 3 de voorkeur Kort klinisch 1 ste voorkeur2 de voorkeur1 ste voorkeur Lang klinisch 37

38 Doelmatigheid van verschillende doseringen psychotherapie bij cluster C Psychotherapie dosering Kosten per herstelde patiënt Kosten per QALY (bij drempelwaarde € 40.000,=) Conclusie Lang ambulant 2 de voorkeur3 de voorkeur2 de voorkeur Kort dagklinisch 2 de voorkeur3 de voorkeur Lang dagklinisch 3 de voorkeur Kort klinisch 1 ste voorkeur Lang klinisch 38

39 Conclusie  Psychotherapeutische behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen zijn –Noodzakelijk –Effectief  Kosteneffectiviteitsonderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre effecten de kosten waard zijn (en dus welke behandeling optimaal is)  Er zijn slechts 2 studies  SCEPTRE bij cluster C persoonlijkheidsstoornissen: –Kortdurende klinische psychotherapie 1 ste keuze –Langdurende ambulante psychotherapie 2 de keuze  Replicatie en verder onderzoek zijn nodig 39


Download ppt "De kosteneffectiviteit van psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen Djøra Soeteman Viersprong Institute for Studies on Personality Disorders Erasmus."

Verwante presentaties


Ads door Google