De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het 4C-ID-model: gebruik op Hs. Edith Stein Hengelo Elly Kamphuis Elsbeth Ruiterkamp Eric Koertshuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het 4C-ID-model: gebruik op Hs. Edith Stein Hengelo Elly Kamphuis Elsbeth Ruiterkamp Eric Koertshuis."— Transcript van de presentatie:

1 Het 4C-ID-model: gebruik op Hs. Edith Stein Hengelo Elly Kamphuis Elsbeth Ruiterkamp Eric Koertshuis

2 Opzet presentatie Inleiding Kort overzicht van activiteiten 4C-ID en Lesontwerpen met het ADI 4C-ID en Verhalend ontwerpen Verworvenheden Knelpunten en valkuilen

3 Overzicht activiteiten 2 jaar “opleiden voor de toekomst” Start met taak: lesontwerpen m.b.v. ADI Daarna complexe taak: verhalend ontwerpen Nascholing verhalend ontwerpen

4 4C-ID en ADI Start met taakanalyse door docententaakanalyse 1 Taakklasse onderscheiden 4 deeltaakoefeningen in de vorm van aanvulproblemen Start met hele taak  gegeven volledige lesbeschrijving volgens ADI 3 aanvulproblemen die in moeilijkheidgraad toenemen en wat betreft begeleiding afnemen.

5 Het ADI-model Leertaak 1 demonstratie

6 3 30

7 Natuuronderwijs Magneten 1e les uit de cyclus van 2 lessen X Natuuronderwijs – uit hanomapX

8 Beginsituatie bepalen (in notitiepagina achtergrondinfo) Informatie inwinnen bij Mentor Observeer de kinderen Bekijk de methode voor natuuronderwijs Informeer in sls Leerlingenwerk

9 Natuuronderwijs Magneten 1e les uit de cyclus van 2 lessen X Natuuronderwijs – uit hanomapX De lln hebben soms onbewust ervaring met magneten in hun dagelijkse omgeving De lln weten dat voorwerpen van verschillende materialen gemaakt zijn: Hout, plastic, ijzer.

10 Doelen formuleren In concrete termen  operationaliseren 4 sleutelvragen vlgs. Mager 1.Gedrag 2.Inhoud 3.Omstandigheden 4.Criteria Zie zelfstudiepakket: www.edith.nl/doelen/www.edith.nl/doelen/ Kies lesmateriaal Wachtwoord: Merlijn

11 Natuuronderwijs Magneten 1e les uit de cyclus van 2 lessen X Natuuronderwijs – uit hanomapX De lln hebben soms onbewust ervaring met magneten in hun dagelijkse omgeving De lln weten dat voorwerpen van verschillende materialen gemaakt zijn: Hout, plastic, ijzer. De lln kunnen uit hun onderzoek de conclusie trekken dat alleen ijzeren voorwerpen door magneten worden aangetrokken. Deze conclusie kunnen zij met een nieuw voorwerp toelichten.

12 Aan welke competenties werk je deze les? Competentie(s) met bijbehorende indicator(en), waaraan ik in deze les wil werken [1] [1] (voeg eventueel zelf rijen toe. [2] ) [2] Competentie(s)Indicator(en) Organisatorische competent De student zet het benodigde leerlingmateriaal voor de les geordend in zodat de opdrachten door de leerlingen, zowel individueel als in groepsverband, efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Organisatorische competent De student kan zich houden aan een gemaakte planning voor een lesactiviteit volgens het ADI-model (vak) didactisch competent Maakt juiste keuzes voor groepsopstelling, werkvormen en materialen om de leerlingen gemotiveerd te houden en de lesdoelen te bereiken.

13 In Bs. 4 komen binnen het aanbod van Natuuronderwijs het onderzoekend en ontdekkend leren aan bod. 1 magneet per leerling (30) het apparaatje van juffrouw Jansen Werkblad met daarop spullen uit de bakjes [30] Per groep : 1 bakje met spullen van verschillend materiaal gemaakt Bakjes met ja, deksels met nee. Koppeling Theorie?

14 Leerinhoud (link naar procedurle info.) Ordening in 4 koppen: –Kennis –inzicht –vaardigheden –houding en gedrag

15 Leerinhoud (2) Geeft kort en bondig per lesfase de inhoud weer van: De begrippen die je gebruikt de vragen die je stelt de verbanden die je weergeeft de uitleg/instructie /opdrachten die je geeft het verhaal dat je vertelt

16 1 2 Inleiding (Oriëntie Terugblik en motivatie) Voorbeeld magnetisme Magneten zitten in gebruiksvoor- werpen en spelletjes Begeleide inoefening Sommige spullen kleven wel aan een magneet, andere niet. Conclusie: dit is afhankelijk van het materiaal, wel / niet van ijzer

17 De andere leertaken

18 Leertaak 2 Deel van een gegeven les wordt aangereikt Moeilijkheidsgraad neemt toe de begeleiding af. Studenten krijgen de opdracht de les af te maken. Studenten wordt gevraagd delen van de les op te nemen en in de OWP’s in te brengen.

19 Leertaak 3 Aan de hand van de gegevens in de hierna volgende lesbeschrijving beschrijf je: De benodigde beginsituatie De leerinhouden die verworven dienen te worden De doelen die je wilt bereiken Je eigen ontwikkelpunten

20 LesfaseTijdLeerinhoudDidactische aanpak, organisatie en middelen Opmerkingen mentor / ISB / IOB / opleider Inleiding 5 min Voor aanvang van de les de 5 zinnen uit de methode op het bord schrijven, plus de regel ‘ik ben al zes jaar’. Ik lees het verhaal ‘niet boos meer’ uit de methode voor. Daarbij beeld ik de woorden verrassing, surprise en feliciteren uit en laat ik een uitnodiging zien. Na het verhaal vraag ik de lln. hun mening te geven. Ik stel daarbij de vragen uit de methode. Naar aanleiding van het verhaal herhaal ik de eerder genoemde begrippen. Uitleg 10 min Op het bord staat de zin ‘ik ben al zes jaar’. Ik laat een aantal lln. de zin voorlezen. Vervolgens vraag ik een llng. een streep onder ‘jaar’ te zetten. Met behulp van de verdeelstrook met het woord ‘jaar’ hakken en plakken. Vervolgens de woordstrook en –plaat aanbieden. Vragen aan de lln. of ze het nieuwe woord al kunnen hakken en plakken. Begeleide inoefening 10 min Op het bord staan de vijf zinnen uit de methode. Daarnaast staan vijf woorden met bekende letters op mmkm- en vijf woorden met bekende letters op mkmm-niveau. Ik oefen auditief: 1.bekende woorden op mkm-niveau 2.mkmm- en mmkm-woorden. Ik hak de woorden en kinderen plakken. Ik spreek het hele woord uit en kinderen hakken dit in afzonderlijke klanken.

21 Koppeling aan theorie: De theorie van Bs 4 aanvankelijk lezen en beginnende geletterdheid. Nederlands. Doelformulering vanuit de theorie is als volgt:. geeft aan welke leesstrategieën en welke deelvaardigheden van het lezen hij kan aanleren in een les aanvankelijk lezen; · geeft de beginsituatie aan voor een les aanvankelijk lezen; · bedenkt een motiverende inleiding bedenken voor een leesles; · bepaalt een didactische route met behulp van een methode; · geeft doelgerichte instructie; · bedenkt oefeningen om de elementaire leeshandeling en deelvaardigheden van het lezen te trainen; · verantwoordt een leesles met behulp van een lesschema. Checklist materialen: per leerling een woorddoos leesboeken bord + krijt wandkaart + woord verdeelstrook ´jaar´ + blanco verdeelstrook

22 Verhalend ontwerpen en 4C-ID Gekoppeld aan bs. 6 (thema: onderwijs in samenhang) Tweede jaars studenten 1 tutorgroep Start met taakanalysetaakanalyse Verdeling in taakklassen-leertaken- deeltaakoefeningen bepalen soorten informatietaakklassen-leertaken- deeltaakoefeningen bepalen soorten informatie Confrontatie studenten met 4C-ID Uitvoeren project door studenten in de praktijk

23 Leertaak 1 Circus Grimaldi  Taakklasse 1 Voorbereiden verhalend ontwerpen  Taakklasse 2 Pedagogisch didactische aanpak  Taakklasse 3 Doelen/ leerinhouden/ leerlijnen vanuit de vakken

24 Circus Grimaldi Taakklasse1 Voorbereiden Verhalend ontwerp Voorbeeld verhaallijn Afgeleide sleutelvragen Procedurele kennis Verhalen schrijven Deeltaakoefening schrijven van een eigen verhaallijn Taakklasse 2 Pedagogisch/ Didactische aanpak KlassenmanagementWerkvormen Ondersteunende info. vanuit PO en OMW Instr. Vakken KOB Taakklasse 3 Integratie van de vakken DoelenLeerinhoudenLeerlijnen Ondersteunende info. vanuit de vakken NED-REK-KO-OMW

25 Leertaak 2 De reiswinkel voor Zuid Europa  Taakklasse 1 Voorbereiden verhalend ontwerpen  Taakklasse 2 Pedagogisch didactische aanpak  Taakklasse 3 Doelen/ leerinhouden/ leerlijnen vanuit de vakken

26 De reiswinkel Voor Zuid Europa Taakklasse1 Voorbereiden Verhalend ontwerp Deels gegeven Verhaallijn aanvullen Gegeven: Tijd, Plot,Hoofdpers. Aanvullen Episoden, Chronologie Sleutelvragen aanvullen Taakklasse 2 Pedagogisch/ Didactische aanpak KlassenmanagementWerkvormen Taakklasse 3 Integratie van de vakken DoelenLeerinhoudenLeerlijnen

27 De reiswinkel Taakklasse 1 Voorbereiden Verhalend ontwerp Gegeven eerste episode Van een verhaallijn Aanvullen http://www.dianavandenberg.neckermann- reizen.nl/griekenland Gegeven: Tijd, Plot,Hoofdpers. Aanvullen Episoden, Chronologie Sleutelvragen aanvullen

28 Leertaak 3- Eigen ontwerp  Taakklasse 1 Voorbereiden verhalend ontwerpen  Taakklasse 2 Pedagogisch didactische aanpak  Taakklasse 3 Doelen/ leerinhouden/ leerlijnen vanuit de vakken

29 Voorbeelden materialen studenten

30 Verhalend ontwerp “De sportschool” Rob Kobes Kim Herskamp VH2D

31 Taak-analyse verhalende ontwerp voor kinderen De sportschool Begrip sportschool/zaal Verschillende sporten Binnen/buiten sporten Inrichting gebouw toestellen kleedruimte Bereikbaarheid van het gebouw uiterlijk Kennis van verschillende vakken Nederlands spreekvaardigheden Begrip brieven Leesvaardigheden (AVI 7) Rekenen Schaalberekening (afstanden in cm/m/km) Liniaal gebruik Aardrijkskunde kaartlezen Kennis van de omgeving Inrichting van het landschap techniek Ontwerpen en maken van constructies Materialen kennis Lijm/hout/ papier/ kostenloosmateriaal Muziek/dans Herkennen en luistern naar muziek Veilig klimaat om te bewegen op muziek ICT Internet gebruik samenwerken Taken verdelenoverleggenRollen Onderling respect

32 Taak-analyse verhalende ontwerp voor kinderen De sportschool Verschillende sporten Binnen/buiten sporten Inrichting gebouw toestellen kleedruimte Bereikbaarheid van het gebouw uiterlijk

33 Taak-analyse verhalende ontwerp voor kinderen De sportschool Kennis van verschillende vakken Nederlands spreekvaardigheden Begrip brieven Leesvaardigheden (AVI 7) Rekenen Schaalberekening (afstanden in cm/m/km) Liniaal gebruik Aardrijkskunde kaartlezen Kennis van de omgeving Inrichting van het landschap techniek Ontwerpen en maken van constructies Materialen kennis Lijm/hout/ papier/ Kostenloos materiaal Muziek/dans Herkennen en luistern naar muziek Veilig klimaat om te bewegen op muziek ICT Internet gebruik

34 Taak-analyse verhalende ontwerp voor kinderen De sportschool samenwerken Taken/rollen verdelen overleggenplannen Onderling respect

35 Ondersteunende informatie Nederlands: Brief indeling (aanhef etc.…) handleiding schrijven indeling poster ontwerpen Techniek constructiebouw (hoogbouw) beschrijving apparaten Aardrijkskunde noord-oost-zuid-west Sportschool kennismaking Samenwerking taken verdelen groepsverantwoordelijkheid/processen feedback geven (negatief/positief)

36

37 4C-ID – verhalend ontwerpen en Nascholing Het idee: Wilbertschool – Jenaplanschool Pilot  gericht op ontwikkeling nascholingsaanbod Onderliggende vraag directie: in kaart brengen van leeropbrengsten van projectonderwijs (verhalend ontwerpen)

38 Vormgeving Vergelijkbaar met studenten Focus vanuit taakanalyse op vakkenintegratie Kerndoelen en leerlijnen: Welke kennisgebieden komen aan de orde in het projectwerk Vraag: mate van sturing en doelgerichtheid vanuit verhalend ontwerpen? Dilemma: Registratie en rapportage van leeropbrengsten.

39 Aandachtspunten/opbrengsten na uitvoering pilot: Hele taak benadering gebruiken/ombouwen n.a.v. nascholingsvraag Hele taak= Het kunnen verantwoorden van projectonderwijs in termen van leeropbrengsten Hele taak ≠ verhalend ontwerpen Uitdaging: 4C-ID-model inzetten om genoemde complexe taak eigen te maken.

40 Korte film Wilbertschool

41

42 Vragen?

43 Les ontwerpen m.b.v. ADI model Doelen formuleren Vlgns Mager Leerinhoud Aansluiten op ontwikkeling Organisatie Didactische werkvormen Fasen ADI model Inleiding, uitleg, begeleide inoefening, verwerking Leerinhoud, gedrag, omstandigheden, criteria Beginsituatie bepalen Ontwikkelingskenm. Ontwikkelingsniveaus Sociaal emotioneel Cognitieve ontw Motorische ontw. Belangstelling/ Belevingswereld Observeren Communicatieve Vaardigheden (actief luisteren) Sociaal culturele achtergrond Leerpsychologische principes Model Adaptief onderwijs Taakanalyse hele taak ADI

44 Procedurele informatie: Maak gebruik bij de voorbereiding van deze les van de theorie die je hebt gehad in de Bs. 4 bij het vak Nederlands omtrent aanvankelijke leesprocessen en beginnende geletterdheid.

45 Verhalend ontwerpen (story-line approach) Voorbereiden van een verhalend ontwerp Verhaallijn Tijd waarin het verhaal zich afspeelt Plot bedenken Hoofdpersonen Chronologie Verschillende episoden Sleutelvragen Reflectie en analyse Verbeeldingskracht benutten Personaliseren Reële situaties Nodigen uit tot onderzoek doen Incidenten Meer dan een antwoord Mogelijk Pedagogisch en didactische aanpak: Klassenmanagement Groeperingsvormen Regels en afspraken Leeromgeving Planning en organisatie Reflectie Werkvormen Samenwerkend leren Sociale vaardigheden Taken en rollen Wandfries Gesprek Verhaal introductie Episode Sleutelvragen genereren Product en proces evaluatie Integratie van de vakken Doelen Cognitief Sociaal-emotioneel Psycho-motorisch Leerinhouden KOB OMW Instrumentele vakken Leerlijnen Registratie

46 Gehele taak Taakklasse 1 Voorbereiden verhalend ontwerpen Taakklasse 2 Pedagogische/ Didact. aanpak Taakklasse 3 Integratie van vakken Leertaak 1 Leertaak 2 Leertaak 3 Leertaak 1 Leertaak 2 Leertaak 3 Leertaak 1 Leertaak 2 Leertaak 3 Case Study: Circus Grimaldi Aanvul probleem De Reiswinkel Conventioneel probleem: eigen ontwerp Ondersteunende informatie vanuit vakken (Kern)doelen leerlijnen Ondersteunende informatie - Meervoudige Intell. - Samenwerkend leren - vakdidactiek Procedurele informatie: Routine aspecten

47 Procedurele informatie: Voorbeeld van Planning Letschert, J. (1995) JSW Boek: Op verhaal komen. Thematisch onderwijs waarbij verhalen in het middelpunt staan. Tilburg: Zwijssen. Pg 38- planningsmodel. Pg 65-66- voorbeeld wandfries. Vos, E. & Dekkers, P. (1994) Verhalend ontwerpen. Groningen: Wolters- Noordhoff. Greven, J. & Letschert, J. (2005) De Storyline Approach, over thematisch onderwijs in de vorm van verhalen. Enschede: SLO.

48 Taakklasse 1-2-3 Leertaak 1 (bijeenkomst 1) Voorbeeld uitwerking van les Elsbeth gebruiken, evt. videofragment van die les. Analyse aan de hand van circus Grimaldi Lesopzet eerste bijeenkomst: Doel van deze bijeenkomst: inzicht krijgen in alle deelaspecten van de hele taak ‘verhalend ontwerpen’. Korte terugblik hoorcollege over verhalend ontwerpen. Toelichting op taakanalyse ‘verhalend’ ontwerpen m.b.v. dia nr. 2 (verbeterpunt: samen met studenten brainstormen over verschillende aspecten van de taak en pas daarna taakanalyse presenteren) In groepen de storyline van Circus Grimaldi analyseren m.b.v. gegeven taakanalyse (dia 2) Centraal stond de vraag: Is met alle genoemde aspecten rekening gehouden? 4. Gezamenlijke evaluatie van het werkproces Resultaten evaluatie: –-Door deze oefening hebben we een beter inzicht gekregen in de complexiteit van deze taak”. –-Inhoudelijke, voorwaardelijke kennis m.b.t verhalend ontwerpen is bij studenten niet of nauwelijks aanwezig en door inzet van deze werkvorm wordt duidelijk welke vaardigheden en kennis nog nodig zijn om deze taak te kunnen uitvoeren. –-Inhoudelijke doelen zoals door de vakken gegeven in de ondersteunende informatie is te algemeen geformuleerd en geven te weinig houvast. –Voorzichtige conclusie van ontwikkelaars: dat studenten, naast doelen, leerlijnen krijgen aangereikt vanuit de vakgebieden zodat studenten hierbij beter kunnen aansluiten bij de kinderen uit hun eigen stageklas. Leerlijnen geven beter houvast en geven meer richting.

49 Taakklasse 1 leertaak 2 De Reiswinkel voor Zuid-Europa. Op zoek naar een reis naar een Zuid-Europees land kom op het internet in Griekenland terecht. http://www.dianavandenberg.neckermann-reizen.nl/griekenland Episode 1: Diana krijgt in haar reisbureau familie Kamphuis op bezoek. Vader Roy en moeder Elly en hun twee puberende kinderen willen naar een Zuid-Europeesland op vakantie. Ze hebben schoon genoeg van ons kwakkelende winterweer en zoeken de warmte. Naast warmte, zon zee en strand zoeken vooral vader en moeder ook kunst en cultuur. Sleutelvraag 1: Wat moet Diana allemaal weten om de familie Kamphuis een goed advies te kunnen geven? Aanvuloefening Sleutelvragen: (denk aan koppeling met (hele) taakanalyse, dia 2) Over welke aspecten van het land wil deze familie meer weten? In welk land vindt deze familie de meest passende vakantie gezien hun vragen en wensen.

50 Taakklasse 1 leertaak 2 Verhaallijn: Een Nederlandse familie (Kamphuis) wil op vakantie naar Zuid-Europa. Dit kan natuurlijk niet onvoorbereid. Er worden uitgebreide eisen aan de vakantie gesteld. Er wordt dus gedegen onderzoek gedaan op allerlei fronten. Uiteindelijk belandt de familie in Griekenland, in het plaatsje Mycene. Ze gaan deelnemen aan een excursie naar de grotten van Seuz. De familie verdwaalt in deze grotten. Tijdens de zoektocht naar de uitgang stuiten ze op archeologische schatten die hun weerga niet kennen. Tussen de schatten vinden ze een plattegrond van een gangenstelsel en vinden op deze wijze net op tijd de uitgang.

51 Ontwerp volgens 4C-ID een verhalend ontwerp Taakklasse 1-2-3 Bijeenkomst 3 Eigen verhalend ontwerp

52 Opzet bijeenkomst 3 Vaststellen stand van zaken. Terugblik op werkproces tot heden. –Starten vanuit hele taakbenadering –Deeltaakoefeningen –Nu voorbereiden en uitvoeren van eigen verhalend ontwerp. Opdracht: Werken vanuit de hele taakbenadering met kinderen.

53 uitgangssituatie doelsituatie oplossing met uitleg aanpak demonstratie van het probleemoplossingsproces Afname van begeleiding uitgangssituatie doelsituatie Hele taak benadering

54 De 4 componenten component 1: De leertaak Altijd een hele taak Afname in begeleiding (zie oranje vlakjes) component 2: Ondersteunende informatie Ondersteunt bij het oplossen en uitvoeren van de leertaak. Gericht op algemene kennis component 3: Procedurele informatie JIT (just-in-time) informatie Gericht op routineaspecten van de leertaak component 4: Deeltaakoefening Biedt extra oefening voor routine- aspecten voor automatisering


Download ppt "Het 4C-ID-model: gebruik op Hs. Edith Stein Hengelo Elly Kamphuis Elsbeth Ruiterkamp Eric Koertshuis."

Verwante presentaties


Ads door Google