De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTERCULTURELE MEDIATION

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTERCULTURELE MEDIATION"— Transcript van de presentatie:

1 INTERCULTURELE MEDIATION
CULTUUR EN COMMUNICATIE MEERTALIGE COMPETENTIES EN MEDIATION WOUTER KUIPER

2 CULTUUR EN COMMUNICATIE
ONDERWERPEN: REPRESENTATIES IDENTITEIT BEMIDDELING EN CULTUUR WETENSCHAPPEN: PSYCHOLOGIE SOCIOLINGUISTIEK SOCIOLOGIE CULTURELE ANTROPOLOGIE COMMUNICATIEWETENSCHAP

3 ONDERWERP ONDERWERP: INTERCULTURELE MEDIATION EN COMMUNICATIE
VERONDERSTELLING EEN VISIE VAN BEMIDDELING IS INDIREKT OOK EEN VISIE VAN COMMUNICATIE, HET IS EEN BESCHRIJVING VAN DE MANIER WAAROP COMMUNICATIEPROCESSEN MOETEN VERLOPEN

4 MEDIATION VORM VAN ONDERHANDELEN TWEE OF MEER PARTIJEN IN CONFLICT
ONAFHANKELIJKE MEDIATEUR DIE DE REGIE OP ZICH NEEMT BRUGGEN BOUWEN

5 VISIES VAN MEDIATION (1)
(1) ‘POWER BROKERAGE’ Is gebasseerd op de concurrentie rondom het krijgen van schaarse bronnen. Mediation is gericht op het opsporen van de belangen van conflictpartijen. Een dialoog moet leiden tot een consensus. (2) ‘POLITIEKE PROBLEM SOLVING’ Een conflict bestaat uit zichzelf versterkende misinterpretaties aan de kant van de conflictpartijen. Mediation is gericht op het verzamelen van deze interpretaties en het herdefinieren van de conflictcontext. Op deze manier moeten interpretaties van het conflict richting een gezamenlijke oplossing op elkaar aansluiten.

6 VISIES VAN MEDIATION (2)
(3) ‘HERSTEL VAN SOCIALE BETREKKINGEN’ Sluit aan op de tweede visie; maar stelt dat een conflict een mogelijkheid tot sociale verandering vormt. De interpretaties moeten verzameld worden, de context moet hergedefinieerd worden, maar nu met als doel om gehele sociale structuur en de manier waarop de partijen met elkaar in interactie zijn te veranderen. (4) ‘DOMINANTIE’ Het kapitalistische internationale systeem wordt als dominant gezien, waardoor het verschil tussen arm en rijk maar blijft vergroten. Conflicten ontstaan wanneer groepen zich uit uitbuitende betrekkingen met anderen proberen te bevrijden. Mediation wordt niet gezien als oplossing van een conflict, maar meer als het in stand houden van het politieke evenwicht.

7 VISIES VAN MEDIATION (3)
DE VISIES OVERLAPPEN, VULLEN ELKAAR AAN IN THEORIE EN PRAKTIJK VASTGESTELD

8 CULTUUR GEDEELDE COGNITIEVE SCHEMAS VAN ERVARINGEN
Culture consists of the derivates of experience, more or less organized, learned or created by the individuals of a population, including those images or encodement and their interpretations (meanings) transmitted from past generations, from contempories, or formed by individuals themselves (Avruch, 2000, P. 343). Moreover, the definition must be expanded to maintain that these images and encodements are not uniformly distributed in a population; they are differentially distributed both sociologically (i.e., in terms of class, gender, ethnicity, occupation, region, etc.) and psychologically (in terms of their differential psychodynamic internalization – their affective and motivational ‘loading’ – by specific persons). (Ibid).

9 CONFLICT EEN HOGE MATE VAN WAARGENOMEN CULTURELE VERSCHILLEN
WAARIN CULTURELE, LINGUISTISCHE, RELIGIEUZE KENMERKEN EEN BELANGRIJKE ROL SPELEN Perhaps the best way to develop an understanding of an ethnoconflict theory is to consider its determinants. These determinants are complex and in any situation may include political and economic vectors which vary in the role they play from place to place and time to time, - that is, they vary cross-culturally. (Bercovitch, 2004, p. 148).

10 PROBLEEM EN OPLOSSING IN DE THEORIEËN VAN MEDIATION, CULTUUR EN CONFLICT KOMEN VOORAL BELANGEN EN INTERPRETATIES ALS SOCIALE CONSTRUCTIES NAARVOREN

11 COMMUNICATIE (1) COMMUNICATIE ALS TRANSACTIE
Zender en ontvanger hebben eigen belang en motieven om aan een communicatietransactie deel te nemen. Ook interactie, de partijen houden rekening met elkaars aanwezigheid. Transactionism (...) is used here in the sense of an exchange of values between two or more parties; each gives in order to get (Bauer, 1964, p.19). (…) the audience is made up of individuals who demand something from the communications to which they are exposed, and who select those that are likely to be useful to them (Bauer, 1964, p.360).

12 COMMUNICATIE (2) (2) COMMUNICATIE ALS RITUEEL
Een symbolisch proces waardoor een werkelijkheid wordt opgebouwd, onderhouden, bijgesteld en veranderd. Deze tweede visie vult de eerste visie aan door de nadruk te leggen op de sociale rol van het communicatieproces. Communication is a symbolic process whereby reality is produced, maintained, repaired and transformed (Cary, 1975, p. 10). The world is entropic, that is, not strictly ordered, though its variety is constrained enough that the mind can grasp its outline and implant an order over and within the broad and elastic constraints of nature (Ibid, p.13).

13 COMMUNICATIE EN CULTUUR
DE TWEE COMMUNICATIEVISIES VULLEN ELKAAR AAN EN HEBBEN OVEREENKOMSTEN MET DE THEORIE VAN CULTUUR DELEN IN ELKAARS ERVARINGEN, EIGEN BELANG: CULTUUR Culture consists of the derivates of experience, more or less organized, learned or created by the individuals of a population, including those images or encodement and their interpretations (meanings) transmitted from past generations, from contempories, or formed by individuals themselves. (Avruch, 2000, p.343).

14 VERGELIJKING DE TWEE COMMUNICATIEVISIES ZIJN VERGELEKEN MET DE VIER
VISIES VAN MEDIATION Twee visies van conflictbemiddeling hadden sterke overeenkomsten met de twee communicatievisies. De eerste communicatievisie is gebasseerd op het voldoen aan de motieven van het publiek. Mediation als ‘power brokerage’: de krachten van spelers zijn te herleiden naar hun belangen. De tweede communicatievisie is gebasseerd op mediation als ‘herstel van sociale betrekkingen’. Door te communiceren kan de sociale structuur, dus de ervaringen rond het conflict van de betrokken spelers, veranderd worden, zodat deze met het oog op een verbetering op elkaar aan zullen sluiten.

15 PRAKTIJK ZES RAPPORTEN VAN HET ITALIAANSE MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN Italiaanse aanwezigheid in Zuid-Libanon, UNIFIL II, conflictbemiddeling met leiders. Één visie van conflictbemiddeling kwam duidelijk naarvoren. Conflictbemiddeling is het ‘herstel van sociale betrekkingen’ en wordt gezien als de taak van westerse regeringen om een multilateraal stelsel te vormen. Communicatie met betrokken partijen moet leiden tot een gezamenlijke opgebouwde en onderhouden visie van collectieve veiligheid. Het gezamenlijk en continu reconstrueren van het sociale weefsel. Visie van communicatie als ritueel: een gezamenlijke werkelijkheid wordt opgebouwd en onderhouden.

16 COMMUNICATIEMODEL HET LUXE (!) COMMUNICATIEMODEL VAN GERBNER (1956)
(1) Iemand (2) neemt iets waar (3) en reageert (4) in een situatie (5) door middel van een kanaal (6) om informatie openbaar te maken (7) die in een bepaalde vorm (8) en context (9) een inhoud kan onthullen (10) wat tot bepaalde gevolgen en consequenties kan leiden EEN VISIE VAN BEMIDDELING IS INDIREKT OOK EEN VISIE VAN COMMUNICATIE, HET IS EEN BESCHRIJVING VAN DE MANIER WAAROP COMMUNICATIEPROCESSEN MOETEN VERLOPEN

17

18 LITERATUUR Avruch, K. (2000). Culture and negotiation pedagogy. Negotiation Journal. Plenum Publishing Corporation. Bauer, R.A. (1964). The obstinate audience: The influence process from the point of view of social communication. American Psychologist. 19. Bercovitch, J. e Jackson, R. (2001). Negotiation or mediation? An exploration of factors affecting the choice of conflict management in international conflict. Negotiation Journal. Plenum Publishing Corporation. Carey, J.W. (1975). A cultural approach to communication. Communication. 2. Gerbner, G. (1956). Toward a general model of communication. Audiovisual Communication Review. 4.


Download ppt "INTERCULTURELE MEDIATION"

Verwante presentaties


Ads door Google