De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerplan | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6100R| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden 1 Ontwerpproject.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerplan | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6100R| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden 1 Ontwerpproject."— Transcript van de presentatie:

1 Leerplan | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6100R| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden 1 Ontwerpproject en eindwerkstuk Real Estate & Housing: “Het initieel ontwerp” BK6100R Onderdeel: Leerplan Plan van Aanpak Bronnen

2 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden 2 Inleiding Libéma wil op het huidige parkeerterrein van Zeelandhallen – 2 grote evenementenhallen (10000 m2) en een parkeerterrein (14000m2) in het industriegebied van Goes – uitbreiden en renoveren. Recreatieconcern Libéma, heeft enorme groei en bestaat inmiddels uit twintig bedrijven. Jaarlijks bezoeken 2,3 miljoen mensen de beurzen en evenementen in de Libéma-complexen door heel Nederland. 3e hal bijbouwen is noodzakelijk voor toekomstige beurzen, concerten en evenementen. Vlak voor de derde hal komt een complex waarin de bioscoop een plaats krijgt, evenals een fitnesscentrum, een bowlingbaan, een wokrestaurant en een golfwinkel. Wij zijn echter niet overtuigd van de keuze in functies. Luchtfoto kavel Zeelandhallen Luchtfoto Goes Plan van Aanpak Bronnen

3 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden 3 In omgeving van Goes, buiten de Zeelandhallen, geen evenementenhallen. Centrale ligging van Goes binnen de provincie biedt mogelijkheden tot uitbreiding van de accommodaties voor regionale beurzen en popconcerten. Analyse Provinciaal Regionaal Lokaal Situatie Plan van Aanpak Bronnen Locaties nabije evenementenhallen

4 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden 4 Rondom de gemeente Goes een aantal bioscopen, echter niet in de stad zelf. Beschikt wel over een pas verbouwde bowlingbaan. Tekort is aan partycentra. In omliggende dorpjes bevinden zich een aantal dorpshuizen en restaurants, maar deze kunnen slecht plaats bieden aan recepties, productpresentaties en bedrijfsfeesten. Provinciaal Regionaal Lokaal Situatie Plan van Aanpak Bronnen Kaart provincie Zeeland

5 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden 5 In Goes is reeds een golfwinkel en een bowlingbaan. De bowlingfaciliteiten zijn van hoge kwaliteit en horecagelegenheden zijn daarbij aanwezig. De golfwinkel is zeer uitgebreid en bevindt zich in het golfgebied van de stad, het Goese Meer. Een locatie in het industriegebied ver van de banen is voor de uitbater veel minder rendabel, het lijkt ons dan ook een minder geschikte plek voor een golfwinkel. Provinciaal Regionaal Lokaal Situatie Plan van Aanpak Bronnen Kaart gemeente Goes

6 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden 6 Het industriegebied 'de Poel II’ is volop in ontwikkeling Met het oog op deze toekomstige groei zien wij kansen voor party- en business- eventscentrum. Provinciaal Regionaal Lokaal Situatie Plan van Aanpak Bronnen Bedrijfventerrein de Poel II heden Bedrijfventerrein de Poel II toekomst

7 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden 7 Oude kavelgrens is weergegeven met de witte stippellijn, met een totaal oppervlak van 34.000 m2. De kavel meet 150 x 200m Aan westzijde is een parkeerterrein voor 700 auto's. de uitbreiding in geel (2, deze kavel heeft een oppervlak van 34000 m 2. Op de huidige kavel zijn twee evenementenhallen aanwezig met een totaal oppervlak van 10000 m 2. Huidige ontsluiting is via een kruispunt (3, die toegang geeft aan het gehele bedrijventerrein. Complex krijgt vanuit de gemeente een nieuwe directe verbinding naar een rotonde ten noorden van het gebied (4 met aansluiting op de afrit van de A256 (rode gestreepte lijn). Provinciaal Regionaal Lokaal Situatie Plan van Aanpak Bronnen Luchtfoto kavel Zeelandhallen 3 4 5 2

8 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden 8 Provinciaal Regionaal Lokaal Situatie Plan van Aanpak Bronnen Plattegrond situatie

9 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden 9 Provinciaal Regionaal Lokaal Situatie Plan van Aanpak Bronnen Bezoekers van buiten Goes maken geen gebruik van de lokale wegen binnen Goes waardoor de bereikbaarheid ook op drukke dagen gegarandeerd kan worden. De afstand tot het historische centrum van Goes is 2,5 km dus de locatie is voor bewoners van Goes op de fiets te bereiken (van noord naar zuid meet Goes 3,7km). De ligging aan de A256 biedt mogelijkheden tot reclame uitingen. Weinig horeca. Ten oosten van de kavel is een kleine McDonald's gevestigd (5. 's Avonds zijn bedrijven-terreinen vaak verlaten en met het oog op geluidsoverlast bij popconcerten is ligging in een dergelijk gebied dus gunstig

10 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden 10 Ontwerp maken voor renovatie en uitbreiding van het evenementen complex Zeelandhallen. Uitbreidingen: - Derde evenementenhal - Bioscoop - Restaurant - Party- en businesseventscentrum. Financiële haalbaarheid onderzoeken en verhouding tussen de kosten en de baten optimaliseren. Wij denken dat plan van Libema voor de Zeelandhallen niet optimaal is, o.a. de keuze in functies, en de onderlinge relaties. We gaan dus proberen een alternatief voorstel te presenteren dat beter aansluit op de wensen die in Goes leven en denken dat daardoor ook de levensvatbaarheid van het project vergroot wordt. Plan van Aanpak Bron

11 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden Eisen Randvoorwaarden 11 Eisen en Randvoorwaarden Plan van Aanpak Bronnen

12 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden Eisen Randvoorwaarden 12 Plan van Aanpak Bronnen Relatieschema evenementenhal

13 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden Eisen Randvoorwaarden 13 Plan van Aanpak Bronnen Relatieschema bioscoop

14 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden Eisen Randvoorwaarden 14 Plan van Aanpak Bronnen

15 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden Eisen Randvoorwaarden 15 Plan van Aanpak Bronnen Relatieschema restaurant en businesseventcentrum

16 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Uitganspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden 16 Samenvatting van de welstandsnota van de gemeente Welstandscriteria Algemeen Streven naar herkenbaarheid van functie in het ontwerp. Streven naar representatieve bebouwing op zichtlocaties. Plaatsing Een sterk teruggelegen positie op de kavel moet worden voorkomen. Streven naar oriëntatie en ontsluiting op de belangrijkste aangrenzende openbare ruimte. Massa en vorm Streven naar enkelvoudige bouwmassa’s. Gevelkarakteristiek Streven naar transparante gevels aan de straatzijde. Geheel gesloten gevels aan de straatzijde zijn uitgesloten. Gevelopeningen zorgvuldig opnemen in de gevel, zorgdragen voor een evenwichtige spreiding in de gevel. Detaillering, kleur en materiaal Sterk contrasterende kleuren en materialen aan de randen van bedrijventerreinen en op de overgang naar het landschap zijn uitgesloten. Streven naar toepassing van hoogwaardige materialen en kleuren. Toepassen van lichte kleuren is niet gewenst. Plan van Aanpak Bronnen Gebiedstyperingen Goes 1. Historische kern Goes 2. Historische linten Goes 3. Historische kern Kloetinge 4. Historische dorpskernen 5. De gesloten bouwblokken 6. De traditionele blokverkaveling 7. Het Nieuwe Bouwen 8. Forumbeweging 9. De thematische in- en uitbreidingen 10. Individuele woningbouw 11. Dorpsuitbreidingen 12. Grootschalige objecten en voorzieningen 13. Bedrijfsterreinen 14. Sport-, recreatie- en parkgebieden 15. Open polderlandschap 16. Kreekruggenlandschap 17. Voormalige getijdegeul en poelgronden Lokatie

17 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden 17 Uitgangsounten Een centrale entree biedt toegang tot de verschillende functies. Het bioscoopbezoek op een bedrijventerrein moet deel kunnen worden van een avondje uit, combinatie met bijvoorbeeld het restaurant moet mogelijk zijn. Het restaurant moet voor iedereen bereikbaar zijn ook voor bezoekers van bioscoop, evenementenhallen en party- en businesseventscentrum. Integratie van functies door het restaurant de catering voor de zalen (schakelbaar) en evenementenhallen te laten verzorgen. De buitenruimte van het restaurant mag geen overlast hebben van de parkerende auto's. De evenementenhal moet geschikt zijn voor uiteenlopende onderwerpen, beurzen, concerten enz. (zie afbeeldingen rechts) Plan van Aanpak Bronnen Globaal relatieschema

18 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden 18 Plan van Aanpak Bronnen De evenementenhallen moeten apart van elkaar kunnen functioneren waarbij in iedere hal een ander evenement plaats kan vinden (gescheiden kaartverkoop), maar ook moeten voor grote evenementen de hallen gecombineerd kunnen worden. Ook dient bevoorrading gescheiden te zijn van de bezoekersstroom, d.m.v. een eigen aanvoerroute. Het gebouw moet in het oogspringen en reclame maken voor de georganiseerde activiteiten. De representatieve zijde van het gebouw dient zich dan ook aan de noord- en westzijde bevinden, daar hier het meeste verkeer langs komt en het meest in het zicht ligt. Het gebouw moet geschikt zijn om aan verschillende programma's te plaats te kunnen bieden, multifunctionaliteit is een middel om duurzaamheid van de investering garant te stellen. Bij tegenvallende prestaties van een onderdeel moet deze eenvoudig aan te passen zijn voor de nieuwe functies. Het budget mag niet meer bedragen dan 10 miljoen euro (hetzelfde als dat Libema hiervoor uittrekt). De kosten worden geminimaliseerd, maar als met een kleine extra investering een grote kwaliteitsverbetering kan worden gerealiseerd zal dat overwogen worden.

19 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Plan van Aanpak Analyse Eisen en Randvoorwaarden 19 Plan van Aanpak Uitganspunten Bronnen

20 Programma van Eisen | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6R050| April 2005 Inleiding Opgave Bronnen Analyse Eisen en Randvoorwaarden 20 Bronnen Plan van Aanpak Uitganspunten Libema gaat Zeelandhallen uitbreiden en exploiteren Libéma exploitatie, 2001 http://www.libema.nl/Default.asp?A1PID=32335PSXX&A1SID =521411200514 http://www.libema.nl/Default.asp?A1PID=32335PSXX&A1SID =521411200514 Nieuwe exploitant Zeelandhallen wil complex laten bruisen Provinciale Zeeuwse Courant, 16 december 2004 http://www.pzc.nl/regioportal/PZC/1,1478,1612-zoeken- Zoeken!!__2490121_,00.html?ArchiefID=2490121 http://www.pzc.nl/regioportal/PZC/1,1478,1612-zoeken- Zoeken!!__2490121_,00.html?ArchiefID=2490121 Bedrijfsgronden Gemeente Goes, 2005 http://www.goes.nl/bedrijven/grond.html - poel2 http://www.goes.nl/bedrijven/grond.html - poel2 Luchtfoto's kavel On-site B.V., 2005, d.m.v. TerraExplorer http://www.luchtfoto.nl/ http://www.luchtfoto.nl/ Faciliteiten golfshop Goese Golf, 2005 http://www.goesegolf.nl/ http://www.goesegolf.nl/ Inrichting en projectie bioscoopzalen Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten, 2005 http://www.nvbinfocentrum.nl/?id=511 http://www.nvbinfocentrum.nl/?id=511 Architects' Data - Third Edition Ernst and Peter Neufert Blackwell Publishing, 2000 Welstandsnota Goes Schout RV&B, 1 Juli 2004 http://www.goes.nl/bouwen/welstandsnota.html http://www.goes.nl/bouwen/welstandsnota.html Routekaarten Zeeland en gemeente Goes Tele-atlas, bureau van Dijk electronic publishing, 2005 http://www.goudengids.nl/ http://www.goudengids.nl/ Foto Pathé 'de Kuip' Rotterdam Pathé, 2005 http://www.pathe.nl/gfx_content/bioscoop/foto/large/kuip3.j pg http://www.pathe.nl/gfx_content/bioscoop/foto/large/kuip3.j pg Foto's referentie evenementen Inter- Expo B.V., 2004 http://www.zeelandhallen.nl/ http://www.zeelandhallen.nl/ Foto popconcert Hamilton Gardens, 2005 http://www.hamiltongardens.co.nz/index.asp?pageID=21458 27370 http://www.hamiltongardens.co.nz/index.asp?pageID=21458 27370


Download ppt "Leerplan | Thomas Carlebur B1140531 | Samar Wasfi B1142380 | BK6100R| April 2005 Inleiding Opgave Uitgangspunten Analyse Eisen en Randvoorwaarden 1 Ontwerpproject."

Verwante presentaties


Ads door Google