De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het eerste lied: LB 902: 1, 2 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: ds. Jeroen Sytsma We lezen: Romeinen 8: 1 – 11 De preek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het eerste lied: LB 902: 1, 2 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: ds. Jeroen Sytsma We lezen: Romeinen 8: 1 – 11 De preek."— Transcript van de presentatie:

1 Het eerste lied: LB 902: 1, 2 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: ds. Jeroen Sytsma We lezen: Romeinen 8: 1 – 11 De preek gaat over: Romeinen 8 als uitstorting van de Geest Voorlezer: Sari van Dixhoorn

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: LB 902: 1, 2....

3 ... LB 902: 1, 2

4 ...

5 .... Votum en Zegengroet Zingen:LB 902: 1, 2 Gebed Lezen: Romeinen 8: Zingen:LB 902: 3, 4 Preek over Romeinen 8 Zingen:LB 902: 5, 6

6 .... Votum en Zegengroet Zingen:LB 902: 1, 2 Gebed Lezen: Romeinen 8: Zingen:LB 902: 3, 4 Preek over Romeinen 8 Zingen:LB 902: 5, 6

7 .... Votum en Zegengroet Zingen:LB 902: 1, 2 Gebed Lezen: Romeinen 8: Zingen:LB 902: 3, 4 Preek over Romeinen 8 Zingen:LB 902: 5, 6

8 ... LB 902: 3, 4

9 ...

10 .... Votum en Zegengroet Zingen:LB 902: 1, 2 Gebed Lezen: Romeinen 8: Zingen:LB 902: 3, 4 Preek over Romeinen 8 Zingen:LB 902: 5, 6

11 .... Tekst: Romeinen 8 1. Belangrijk bijbelgedeelte Ps. 23, 1 Kor. 13, Matt. 5, Joh. 3:16, Johannes 1, Romeinen 8, ………..

12 .... Tekst: Romeinen 8 2. Romeinen 8 als ‘uitstorting van de Geest’

13 .... Tekst: Romeinen 8 Welke woorden horen bij de heilige Geest?

14 .... Tekst: Romeinen 8

15 van hf. 6 naar hf. 8 6: in Christus dood voor de zonde 7: toch leeft de zonde nog in mij → help! 8: de Geest komt ‘bovengronds’ met leven

16 .... Tekst: Romeinen 8 12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 13 Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn,

17 .... Tekst: Romeinen 8 en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

18 .... Tekst: Romeinen 8 4. De Geest en jij Geest → jij Door de Geest geleid worden Jij → Geest Je laten leiden door de Geest

19 .... Tekst: Romeinen 8 18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen,

20 .... Tekst: Romeinen 8 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de

21 .... Tekst: Romeinen 8 openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we

22 .... Tekst: Romeinen 8 in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 27 God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. 28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29 Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen,

23 .... Tekst: Romeinen 8 heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. 30 Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.

24 .... Tekst: Romeinen 8 5. De Geest geeft … leven besef van kind zijn hoop gebed aanwezigheid

25 .... Tekst: Romeinen 8

26 De zekerheid van het geloof

27 .... Zingen:LB 902: 5, 6 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis:Gezang 179b Zegen

28 ... LB 902: 5, 6

29 ...

30 .... Zingen:LB 902: 5, 6 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis:Gezang 179b Zegen

31 .... COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor Zending En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 179b

32 .... COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 179b

33 Gezang 179b a, b, c

34

35

36 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

37 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Zondag 31 mei om 9.30 uur. Van harte welkom.....

38 De Trein Vrijdag 12 juni 20:00 uur Kruiskerk Musical Treinkaartjes na de dienst verkrijgbaar!

39 ....


Download ppt "Het eerste lied: LB 902: 1, 2 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: ds. Jeroen Sytsma We lezen: Romeinen 8: 1 – 11 De preek."

Verwante presentaties


Ads door Google