De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorlezer: Sari van Dixhoorn Voorganger: ds. Jeroen Sytsma We lezen: Romeinen 8: 1 – 11 De preek gaat over: Romeinen 8 als uitstorting van de Geest Het eerste lied: LB 902: 1, 2 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: LB 902: 1, 2 . .

3 . LB 902: 1, 2 . .

4 . LB 902: 1, 2 . .

5 Votum en Zegengroet Zingen: LB 902: 1, 2 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: LB 902: 1, 2 Gebed Lezen: Romeinen 8: Zingen: LB 902: 3, 4 Preek over Romeinen 8 Zingen: LB 902: 5, 6 . .

6 Votum en Zegengroet Zingen: LB 902: 1, 2 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: LB 902: 1, 2 Gebed Lezen: Romeinen 8: Zingen: LB 902: 3, 4 Preek over Romeinen 8 Zingen: LB 902: 5, 6 . .

7 Votum en Zegengroet Zingen: LB 902: 1, 2 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: LB 902: 1, 2 Gebed Lezen: Romeinen 8: Zingen: LB 902: 3, 4 Preek over Romeinen 8 Zingen: LB 902: 5, 6 . .

8 . LB 902: 3, 4 . .

9 . LB 902: 3, 4 . .

10 Votum en Zegengroet Zingen: LB 902: 1, 2 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: LB 902: 1, 2 Gebed Lezen: Romeinen 8: Zingen: LB 902: 3, 4 Preek over Romeinen 8 Zingen: LB 902: 5, 6 . .

11 1. Belangrijk bijbelgedeelte
Tekst: Romeinen 8 1. Belangrijk bijbelgedeelte Ps. 23, 1 Kor. 13, Matt. 5, Joh. 3:16, Johannes 1, Romeinen 8, ……….. . .

12 2. Romeinen 8 als ‘uitstorting van de Geest’
Tekst: Romeinen 8 2. Romeinen 8 als ‘uitstorting van de Geest’ . .

13 Welke woorden horen bij de heilige Geest?
. . Tekst: Romeinen 8 Welke woorden horen bij de heilige Geest? . .

14 . . Tekst: Romeinen 8 . .

15 6: in Christus dood voor de zonde
. . Tekst: Romeinen 8 3. van hf. 6 naar hf. 8 6: in Christus dood voor de zonde 7: toch leeft de zonde nog in mij → help! 8: de Geest komt ‘bovengronds’ met leven . .

16 12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet
. . Tekst: Romeinen 8 12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 13 Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, . .

17 en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba,
. . Tekst: Romeinen 8 en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. . .

18 Door de Geest geleid worden Jij → Geest Je laten leiden door de Geest
. . Tekst: Romeinen 8 4. De Geest en jij Geest → jij Door de Geest geleid worden Jij → Geest Je laten leiden door de Geest . .

19 18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van
. . Tekst: Romeinen 8 18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, . .

20 21 omdat ook de schepping zelf zal worden
. . Tekst: Romeinen 8 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de . .

21 openbaring dat we kinderen van God zijn, de
. . Tekst: Romeinen 8 openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we . .

22 in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar
. . Tekst: Romeinen 8 in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 27 God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. 28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29 Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, . .

23 heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om
. . Tekst: Romeinen 8 heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. 30 Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. . .

24 5. De Geest geeft … leven besef van kind zijn hoop gebed aanwezigheid
Tekst: Romeinen 8 5. De Geest geeft … leven besef van kind zijn hoop gebed aanwezigheid . .

25 . . Tekst: Romeinen 8 . .

26 6. De zekerheid van het geloof
Tekst: Romeinen 8 6. De zekerheid van het geloof . .

27 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Zegen
. . Zingen: LB 902: 5, 6 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Zegen . .

28 . LB 902: 5, 6 . .

29 . LB 902: 5, 6 . .

30 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Zegen
. . Zingen: LB 902: 5, 6 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Zegen . .

31 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor Zending
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor Zending En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 179b . .

32 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 179b . .

33 Gezang 179b a, b, c

34 Gezang 179b a, b, c

35 Gezang 179b a, b, c

36 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

37 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Zondag 31 mei
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Zondag 31 mei om 9.30 uur. Van harte welkom. . .

38 de dienst verkrijgbaar!
Musical De Trein Vrijdag 12 juni 20:00 uur Kruiskerk Treinkaartjes na de dienst verkrijgbaar!

39 . . . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google