De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brede, Bredere, Breedste School! 8 mei 2015 Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brede, Bredere, Breedste School! 8 mei 2015 Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Brede, Bredere, Breedste School! 8 mei 2015 Gent

2 We stellen ons even voor…

3  Download Download

4 Verloop  IN-Zetje Brede School, een nieuwe werking  Brede School op het terrein  Een breed aanbod in de scholen i.s.m. het FLOB en LOP…  … en daarbuiten  Talentgerichte en waarderende benadering  Activiteiten  Peiling bij ouders en kinderen na 1 jaar  Meerwaarde  Reacties vanuit de scholen  Effecten  Knelpunten  Vragen?

5 IN-Zetje Brede school, een nieuwe werking  Beleidskader Vlaanderen in Actie (VIA) Bestrijding van Kinderarmoede  Lokale nood Ontwikkelen en continueren van een brede leer- en leefomgeving Tekort aan kinderopvang Vrijetijdsaanbod dat niet voor alle kinderen toegankelijk is Versterken van ouderlijke betrokkenheid, netwerken en vaardigheden  Uitvoering en partnerschap Vzw IN-Z Stad Sint-Truiden (regierol) LOP Sint-Truiden HIVA KULeuven (Onderzoeksgroep onderwijs en levenslang leren)

6 IN-Zetje Brede School een nieuwe werking  Focus Brede leer- en leefomgeving voor kinderen van 3 tot 12 jaar Vrije Tijdsorganisaties/Sociale Voorzieningen Ouders School  Subsidies Minister van Sociale Economie (2013-2015) Kind

7 IN-Zetje Brede School een nieuwe werking  1,5 vte doelgroepwerknemers (3 personen) + deeltijdse coördinator  Inhoudelijke inbreng Brugfiguur/animator/logistiek Lage drempel en veiligheid Netwerk verbinden rondom lage drempel  Aanvullend werken Stedelijke diensten Welzijnsorganisaties en VT organisaties Scholen/CLB/LOP  Invulling naargelang behoeften Acties situeren in referentiekader

8 Brede School op het terrein  Brede school in de startblokken Ontwikkelen visie Verkennen lokale situatie/aansluiting lokale noden  Wij maken Brede School Uitbouw lokaal netwerk Informeren onderwijspartners en motiveren deelname  Plannen maken Doelen formuleren en 1ste conceptnota uitschrijven Concrete noden van de scholen in kaart brengen Aanwerving doelgroepmedewerkers Matching scholen Kennismaking leerkrachten/ouders/kinderen Zicht krijgen op concrete noden van de kinderen en ouders

9 Brede School op het terrein  Gaan voor Brede School Verdieping Uitgroei tot belangrijke vertrouwensfiguur Op weg gaan met ouders en kinderen Opzetten lange termijnprojecten Structurele verankering  Lokaal  Vlaams  6 Scholen 1 ste instantie werd netoverschrijdend gekeken naar scholen met het hoogste percentage GOK leerlingen (+/- 50%) Scholen binnen (50%) en buiten (50%) de stadskern 50/50 verhouding tussen concentratiescholen en andere scholen

10 Brede School op het terrein  Relatie/samenwerking FLOB, LOP Creëren van een draagvlak Regierol Afstemming Kritische bevragingen  Extra middelen LOP Uitbouw van bestaand aanbod + vakantiewerking kerstperiode

11 Een breed aanbod in de scholen… SchoolAanbodDoelgroep Engelmanshoven- Gelinden Tekenacademie, middagactiviteiten, naschools activiteitenprogramma, leesondersteuning Leerlingen van lagere school (en beperkt aanbod kleuterschool) Freinetschool WijdelandTekenacademie, middagactiviteiten, naschools activiteitenprogramma Leerlingen van kleuter- en lagere school (per maand wordt leeftijdsgroep gekozen) Heilig Hart Sint-Trudomiddagactiviteiten, taalstimulering, oudermoment Leerlingen van kleuterschool ‘t VlindertjeTekenacademieLeerlingen van lagere school Kabouterland, Sint-RitaTaalstimulering, oudermoment Leerlingen van kleuterschool

12 … en daarbuiten  Centrale activiteiten  Vakantiewerking

13 Talentgerichte en waarderende benadering  Integrale aanpak

14 Talentgerichte en waarderende benadering

15 Activiteiten Tijdens de middag en naschool

16 Activiteiten Taalstimulering

17 Activiteiten Vrijetijdsaanbod op school

18 Activiteiten ouderactiviteiten

19 Peiling bij ouders en kinderenna 1 jaar  Eindwerk studenten PXL  Kent u Brede School? (Ouders) 88%  Heeft u kind al eens deelgenomen aan een activiteit van Brede School 47% Bij de kinderen die deelnemen worden de activiteiten als zeer leuk ervaren Ouders zien het als een ruim aanbod  Heeft u kind deelgenomen aan een vereniging die aanbod kwam tijdens Brede School 20%

20 Effecten  Meer aandacht voor de leerlingen  Inclusieve aanpak, op maat  Doorbreken van sociale uitsluitingsmechanismen  Participatie  Vertrouwensrelatie met ouders  Zinvolle vrijetijd  Geen extra verplaatsing  Positief effect voor de leerkrachten

21 Meerwaarde  Doelgroepwerknemers hun leefwereld sluit aan op die van het doelpubliek;  Tewerkstelling van LDE-medewerkers zorgt voor continuïteit in de Brede School en biedt zo een antwoord op het pijnpunt dat Brede Schoolwerkingen een tekort hebben aan continuïteit;  Laagdrempelige benadering/niet sanctionerend.

22 Reacties vanuit de scholen  Leerkrachten merken dat kinderen tijdens de middagpauze beter samen spelen door het organiseren van gerichte activiteiten;  Kinderen beleven plezier aan het activiteitenaanbod van de naschoolse opvang;  Extra ondersteuning tijdens piekmomenten opvang;  Ouders van de leerlingen vinden makkelijker de weg naar de school;  Door het aanbod van de tekenacademie op school te organiseren, kunnen kinderen uit de buitengemeenten deelnemen aan dit aanbod.

23 knelpunten  Knelpunt: extra indirecte kosten zoals deelname aan extra vergaderingen, elektriciteit, personeel dat moet schuiven in uren (secretariaat of klusjesmannen),…

24 Vragen?

25 Waar vind je ons? IN-Zetje Brede School Rummenweg 2 3800 Sint-Truiden Anja.timmermans@in-z.be 0475/76 41 25 www.bredeschool.org: Brede School “IN-Zetje” in Sint-Truiden www.in-z.be Bezoek ons zeker op Facebook!


Download ppt "Brede, Bredere, Breedste School! 8 mei 2015 Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google