De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kerncompetenties informatieprofessional

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kerncompetenties informatieprofessional"— Transcript van de presentatie:

1 Kerncompetenties informatieprofessional
Toon Abcouwer, Danny Greefhorst en Casper van den Wall Bake 15 april 2015

2 Agenda 18.30 – inleiding en visie op competenties – discussie in deelgroepen – plenaire terugkoppeling – koffiepauze – competenties in detail – discussie in deelgroepen – plenaire terugkoppeling

3 Visie op competenties Toon Abcouwer

4 Wat moet de Informatie-deskundige kunnen
Competentiedenken sterk in de aandacht Vooral veroorzaakt door de noodzaak te kunnen reageren op dynamische ontwikkelingen Update van het NGI (Op de Coul) model Europees : European e-Competence Framework 2.0 Informatie / NGI : Informatiemanager 3.0 NGI secties IM / Architectuur / Governance Hoeveelheid relevante literatuur is enorm

5 Relevante ontwikkelingen
Outsourcing en cloud computing Verschuiving van IT-afdeling van uitvoering naar regievoering Toenemend belang van IT-governance, informatie-management en architectuur Meer aandacht voor strategisch organisatorische aspecten binnen informatiemanagement Verschuiving van IT-architectuur, naar business architectuur Meer aandacht voor architectuurprincipes

6 De verschuiving in de literatuur

7 De verschuiving in de literatuur
Naar een business oriëntatie

8 “Landjepik” Welke rol heeft Informatie / communicatie binnen de organisatie? Denken in de rol van Informatie : de Informatiemanager? IM Wat moeten we doen om die rol ook daadwerkelijk mogelijk te maken Denken in structuren : de architect?

9 Zes ontwikkelingen HRMatch rapport (Abcouwer, Goense, de Haan, & Sietsma, 2011)
Technologische ontwikkelingen, Sourcing ontwikkelingen, Persoonlijke ontwikkelingen, HR & Organisatie ontwikkelingen, Demografische ontwikkelingen, Maatschappelijke ontwikkelingen.

10 Probleem met de ‘meer detail’ benadering
Kan je zo beter reageren op de dynamiek? Hoe verhoudt detail zich tot flexibiliteit? Vaak worden de eisen op een hoog maturity level gelegd. Leg je de eisen dan niet zo hoog dat niemand dat kan? Meer detail leidt maar al je gemakkelijk tot landjepik.

11 Samenwerking binnen Ngi-NGN
Aanleiding: Signalering dat afdelingen binnen Ngi in potentie overlappen Samenwerking: Begrijpen van elkaars vakgebied Bepalen van overlap en relaties Processen Competenties Artikelen IT-governance Architectuur management Informatie

12 Globale positionering
Besturing en afspraken Informatie management Architectuur IT-governance Regie, informatie en betekenisgeving Visie en structuur

13 Competentieraamwerken
The Open Group Certified Architect (Open CA) The Open Group BCS Enterprise and Solution Architecture British Computer Society TOGAF The Open Group Competences of IT Architects R. Wieringa et al. Architectuur Sturen op samenhang op basis van GEA R. Wagter Certified Information Technology Architect Foundation IASA Enterprise Architecture – Creating Value by Informed Governance M. Op ‘t Land et al. The Open Group Certified IT Specialist (Open CITS) The Open Group Employability Framework Informatica (EFI) Ngi European e-Competence Framework CEN Bachelor of ICT domeinbeschrijving HBO-i Taken, Functies, Rollen en Competenties in de Informatica Ngi Skills Framework for the Information Age (SFIA) SFIA foundation Informatie Technologie CIGREF's nomenclature of IT job profiles CIGREF Advanced IT Training System (AITTS) Kibnet European Certification of Informatics Professionals EUCIP Functie-ordeningsysteem (UFO) VSNU Functiegebouw Rijk Min BZK Algemeen

14 De drie disciplines in werkwoorden
Informatie manager Inspireren Intermediëren Organiseren Architect Verbeelden Afstemmen Structureren Governance adviseur Onderbouwen Borgen Beleggen

15 Toepassen kennis en inzicht
Dublin Descriptoren Kennis en inzicht Toepassen kennis en inzicht Oordeels vorming Communicatie Leervaardig heden

16 Competenties in detail
Danny Greefhorst

17 Competenties van architecten in TOGAF

18 De architect

19 Architecture Design in e-CF 3.0
Title and generic description Specifies, refines, updates and makes available a formal approach to implement solutions, necessary to develop and operate the IS architecture. Identifies change requirements and the components involved: hardware, software, applications, processes, information and technology platform. Takes into account interoperability, scalability, usability and security. Maintains alignment between business evolution and technology developments. Proficiency levels Level 3 Exploits specialist knowledge to define relevant ICT technology and specifications to be deployed in the construction of multiple ICT projects, applications or infrastructure improvements. Level 4 Acts with wide ranging accountability to define the strategy to implement ICT technology compliant with business need. Takes account of the current technology platform, obsolescent equipment and latest technological innovations. Level 5 Provides ICT strategic leadership for implementing the enterprise strategy. Applies strategic thinking to discover and recognize new patterns in vast datasets and new ICT systems, to achieve business savings.

20 Architecture Design in e-CF 3.0 (2)
Knowledge examples architecture frameworks, methodologies and systems design tools systems architecture requirements: performance, maintainability, extendibility, scalability, availability, security and accessibility costs, benefits and risks of a system architecture the company’s enterprise architecture and internal standards new emerging technologies (e.g., distributed systems, virtualisation models, datasets, mobile systems) Skills examples provide expertise to help solve complex technical problems and ensure best architecture solutions are implemented use knowledge in various technology areas to build and deliver the enterprise architecture understand the business objectives/drivers that impact the architecture component assist in communication of the enterprise architecture and standards, principles and objectives to the application teams develop design patterns and models to assist system analysts in designing consistent applications

21 Enterprise Architect in CWA 16458 (European ICT Professional Profiles)
Mission Balances technological opportunities with business (process) requirements. Maintains a holistic view of the organisation’s strategy, processes, information and ICT assets. Links the business mission, strategy and processes to the IT strategy. Main tasks Devise business improvement opportunities and create proposals Align IT strategy and planning with the organisation’s business goals Streamline business processes, functions, procedures and workflows and apply a consistent implementation approach Manage stakeholder engagement in the development of new processes and systems and verifies feasibility Conduct post-implementation reviews to evaluate benefits accrued from new processes and systems e-Competences IS and Business Strategy Alignment (Level 4-5) Business Plan Development (Level 3-4) Architecture Design (Level 4) Technology Trend Monitoring (Level 5) Business Change Management (Level 4-5)

22 Systems Architect in CWA 16458
Mission Designs, integrates and implements complex ICT solutions from a technical perspective. Ensures, that technical solutions, procedures and models for development are up-to-date and comply with standards. Watches technology development and integrates into new solutions. Acts as a team leader for developers and technical experts. Main tasks Analyse technology, business and technical requirements Specify and implement complex ICT solutions Lead development and integration of components Lead and/ or conduct system integration e-Competences Architecture Design (Level 4) Technology Trend Monitoring (Level 4-5) Systems Engineering (Level 4-5) Component integration (Level 4)

23 Kernactiviteiten van een architect
Verbeelden: vertaalt de zingeving van organisaties naar een visie op de vormgeving van organisatie, processen en informatievoorziening Afstemmen: vertaalt inhoudelijke kennis, ideeën en meningen van individuen naar gemeenschappelijke uitgangspunten, structuren en plannen Structureren: brengt complexe informatie op verschillende abstractieniveau’s terug tot de essentiële structuur

24 Kerncompetenties van een architect
Kennis en inzicht Heeft kennis van wat typische inrichtingen van organisatie, processen en informatievoorziening zijn en wat er de voor- en nadelen van zijn. Heeft kennis van methoden en technieken voor het opstellen van architectuurprincipes en het modelleren van processen, gegevens en applicaties zoals TOGAF en ArchiMate.

25 Kerncompetenties van een architect
Toepassen kennis en inzicht Is in staat om gegeven een probleemsituatie een gestructureerde aanpak te bepalen om te komen tot relevante inrichtingskeuzen. Is in staat om passende inrichtingskeuzes te bepalen gegeven specifieke doelstellingen. Is in staat om verzamelde informatie om te zetten in een model dat een relevant perspectief biedt op de informatie.

26 Kerncompetenties van een architect
Oordeelsvorming Is in staat om te bepalen welke inrichtingskeuzes op een bepaald moment gemaakt moeten worden. Is in staat om te bepalen welke informatie en meningen verzameld moeten worden om keuzes te onderbouwen. Is in staat om de hoofd- en bijzaken te onderscheiden in verzamelde informatie en terug te brengen tot de essentie.

27 Gemeenschappelijke competenties
Communicatie Is in staat om issues, hypothesen en kernvragen te formuleren en de daardoor noodzakelijke informatie te verzamelen middels interviews, enquêtes en workshops Is in staat om in gesprekken en discussies gemeenschappelijkheden te identificeren, te benadrukken en daar draagvlak voor te creëren Is in staat om keuzes te onderbouwen met kwalitatieve en kwantitatieve argumenten en deze te verdedigen richting (senior) management Is in staat om informatie op een toegankelijke wijze schriftelijk en verbaal te communiceren daarbij gebruik te maken van de juiste media

28 Gemeenschappelijke competenties
Leervaardigheden Is in staat in te zien welke aanvullende persoonlijke kennis en vaardigheden op een bepaald moment essentieel zijn en deze zichzelf ook snel eigen te maken


Download ppt "Kerncompetenties informatieprofessional"

Verwante presentaties


Ads door Google