De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

C ONSENSUS REGIONALE SAMENWERKING EERSTE -, TWEEDE - EN DERDELIJN IN LIMBURG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "C ONSENSUS REGIONALE SAMENWERKING EERSTE -, TWEEDE - EN DERDELIJN IN LIMBURG."— Transcript van de presentatie:

1 C ONSENSUS REGIONALE SAMENWERKING EERSTE -, TWEEDE - EN DERDELIJN IN LIMBURG

2

3

4 According to Relieving Pain in America *  > 116 million Americans pain longer than 1 year.  Total financial costs $560 billion to $635 billion per year.  Annual US expenses for chronic pain > cancer + heart disease + diabetes Institute of Medicine. Relieving pain in America: a blueprint for transforming prevention, care, education, and research. Washington, DC: The National Academies Press, 2011

5 Hervorming van de behandeling van pijn in de ziekenhuizen Historiek -9 referentiecentra gefinancierd door het RIZIV sinds 2005: 3.652.000 euro -73 zkhzn met een algologische funktie sinds 2009: 1.775.000 euro (73x 25.000 euro) -36 zkhzn met multidisciplinaire equipe sinds 2009: 2.096.500 euro (36x59.900) -13 zkhzn acute pijn kinderen (13x 35.000 euro): 455.000 euro Historiek -9 referentiecentra gefinancierd door het RIZIV sinds 2005: 3.652.000 euro -73 zkhzn met een algologische funktie sinds 2009: 1.775.000 euro (73x 25.000 euro) -36 zkhzn met multidisciplinaire equipe sinds 2009: 2.096.500 euro (36x59.900) -13 zkhzn acute pijn kinderen (13x 35.000 euro): 455.000 euro 5 Presentatie. C. DECOSTER Directeur-generaal FOD VOLKSGEZONDHEID

6 Hervorming van de behandeling van pijn in de ziekenhuizen: 2013 Selectiecriteria multidisciplinaire centra voor de behandeling van chronische pijn: maximum 4 centra in Brussel, 21 in Vlaanderen en 11 in Wallonië Resultaat: slechts 2 centra in Limburg voor een populatie van 900.000 inwoners (chronische pijn 180.000 patiënten) Forfaitaire financiering van 15 FTE verpleegkundigen en paramedici Besparing in de nomenclatuur ‘Interventionele pijnbehandelingen’ Selectiecriteria multidisciplinaire centra voor de behandeling van chronische pijn: maximum 4 centra in Brussel, 21 in Vlaanderen en 11 in Wallonië Resultaat: slechts 2 centra in Limburg voor een populatie van 900.000 inwoners (chronische pijn 180.000 patiënten) Forfaitaire financiering van 15 FTE verpleegkundigen en paramedici Besparing in de nomenclatuur ‘Interventionele pijnbehandelingen’

7 Provinciaal samenwerkingsverband: “Kennisnetwerk” Kwalitatieve zorg voor de chronische pijnpatiënten in de provincie:  patiëntenflow beter stroomlijnen, met aandacht voor biopsychosociaal model in 1 e-, 2 e- en 3 e lijn  vermijden medical shopping  Evidence Based toepassen van pijnbehandeling, zowel farmacologisch als interventioneel  aandacht voor analgeticamisbruik  Uitbouwen multidisciplinair pijnrevalidatieprogramma Kwalitatieve zorg voor de chronische pijnpatiënten in de provincie:  patiëntenflow beter stroomlijnen, met aandacht voor biopsychosociaal model in 1 e-, 2 e- en 3 e lijn  vermijden medical shopping  Evidence Based toepassen van pijnbehandeling, zowel farmacologisch als interventioneel  aandacht voor analgeticamisbruik  Uitbouwen multidisciplinair pijnrevalidatieprogramma

8 Consensus regionale samenwerking 1 e -, 2 e - en 3 e lijn D E HUISARTS  geen verwijsbrief = geen consult  correcte, volledige verwijsbrief  steeds verwittigen van multidisciplinair overleg (cave: geen terugbetaling meer)  medicatievoorschrift via de huisarts  analgeticamisbruik voorkomen  arbeidsongeschiktheid via de huisarts  indien nodig overleg met arbeids- of verzekeringsarts D E HUISARTS  geen verwijsbrief = geen consult  correcte, volledige verwijsbrief  steeds verwittigen van multidisciplinair overleg (cave: geen terugbetaling meer)  medicatievoorschrift via de huisarts  analgeticamisbruik voorkomen  arbeidsongeschiktheid via de huisarts  indien nodig overleg met arbeids- of verzekeringsarts

9 De ideale verwijsbrief  Reden van doorverwijzing  Voorgeschiedenis medisch, heelkundig en psychiatrisch  Huidige medicatie - speciale aandacht voor bloedverdunners  Technische onderzoeken (+evt. kopie)  Voorafgaande behandelingen mbt. het huidig pijnprobleem  Is de patiënt in een ander pijncentrum geweest? En zo ja, waarom doorverwijzing naar dit pijncentrum?  Socioprofessioneel profiel van de patiënt  Arbeidsongeschikt sinds……  Aanwijzingen voor red of yellow flags  Gekende allergieën De ideale verwijsbrief  Reden van doorverwijzing  Voorgeschiedenis medisch, heelkundig en psychiatrisch  Huidige medicatie - speciale aandacht voor bloedverdunners  Technische onderzoeken (+evt. kopie)  Voorafgaande behandelingen mbt. het huidig pijnprobleem  Is de patiënt in een ander pijncentrum geweest? En zo ja, waarom doorverwijzing naar dit pijncentrum?  Socioprofessioneel profiel van de patiënt  Arbeidsongeschikt sinds……  Aanwijzingen voor red of yellow flags  Gekende allergieën

10 Hoe optimaliseren samenwerking eerstelijn - pijncentra Voorafgaand onderzoek en verwijsbrief Basis ‘Farmacologische leidraad’ voor de eerstelijn Postinterventionele pijnbehandelingen – richtlijnen voor de eerstelijn Advies kinesitherapie in de eerstelijn Eénvormig anticobeleid DOEL: breedgedragen consensusprotocol door alle zorgverleners van Limburg: te valideren door de huisartsenkringen en ziekenhuizen Voorafgaand onderzoek en verwijsbrief Basis ‘Farmacologische leidraad’ voor de eerstelijn Postinterventionele pijnbehandelingen – richtlijnen voor de eerstelijn Advies kinesitherapie in de eerstelijn Eénvormig anticobeleid DOEL: breedgedragen consensusprotocol door alle zorgverleners van Limburg: te valideren door de huisartsenkringen en ziekenhuizen

11 Farmacologie – Basisrichtlijnen  Onderscheid nociceptieve - neuropathische pijn  Basisrichtlijnen  Inname op vaste tijdstippen  Bij voorkeur starten met minst invasieve toegangsweg = per os  Start lage dosis, trage optitratie (“start low, go slow”)  Herevaluatie en dosisaanpassing ifv balans effect versus neveneffect  Bij matige tot ernstige pijn: voorkeur preparaten met vertraagde vrijstelling (slow release) en langwerkend  Geen onmiddellijke piek bloedspiegel: “high” effect ↓  Centraal beloningscentrum + bekrachtiging ↓  Doorbraakpijn: 1/6 tot 1/12 de van dagdosis  WHO-pijnladder NIET BOVEN 60 MED voorschrijven bij chronische niet-kankerpijn! DUS MAXIMAAL  Hydromorfone (Palladone®) 8mg/d  Oxycodone (Oxycontin® / Targinact®) 30 mg/d  Durogesic® 25µg/h per 3 dagen  Transtec® 35 µg/h per 3 dagen

12

13 Bron: National Vital Statistics System, CDC

14

15 High Opioid Dose and Overdose Risk * Overdose defined as death, hospitalization, unconsciousness, or respiratory failure. Dunn et al. Ann Int Med 2010;152:85-92

16 Observational evidence that urbanisation and neighbourhood deprivation are associated with escalation in chronic pharmacological pain treatment: a longitudinal population-based study in the Netherlands Conclusions: Escalation of chronic analgesic treatment is associated with urban and deprived environments and occurs in a context of adding psychotropic medication prescriptions. These findings suggest that pain outcomes and mental health outcomes share factors that increase risk and remedy suffering. Leue et al BMJ Open 2012 19;2(4). Epub 2012 Jul 19

17 DE PIJNCENTRA Mogelijke patiëntenflows Acute/subacute versus chronische pijn  red flags - yellow flags  Acuut – subacuut  spontaan verloop  tijdig anticiperen om chroniciteit te vermijden  Subacuut versus chronisch  toenemend belang biopsychosociale aanpak

18

19 Evidence Based Medicine  Farmacologie  Multidisciplinair  Pijnrevalidatie  Interventioneel Evidence Based Medicine  Farmacologie  Multidisciplinair  Pijnrevalidatie  Interventioneel

20

21

22 Consultatie vooraleer interventie en follow-up  Informed Consent Medisch verslag/ontslagbrief  informatie mbt. bijwerking en mogelijke complicaties Websites  uniform aanbod protocollen en volledige consensustekst

23 Geen medical shopping  Tussen de ziekenhuizen  Tussen de provincies Cave ‘verdoken’ psychiatrische verwijzingen Geen medical shopping  Tussen de ziekenhuizen  Tussen de provincies Cave ‘verdoken’ psychiatrische verwijzingen

24 Behandeling van Chronische Pijn Realistische doelstellingen  Geen diagnostische standaard  Geen wonderpil, -prik of -operatie  Geen symptomatische behandeling vooraleer etiologie/oorzaak uitgesloten is (cfr. onco, infectie,…)  Less is more  Primum non nocere  Centrale rol van de eerste lijn, maar in consensus tussen 1 e-, 2 e- en 3 e lijn: provinciaal protocol wordt verder uitgewerkt Realistische doelstellingen  Geen diagnostische standaard  Geen wonderpil, -prik of -operatie  Geen symptomatische behandeling vooraleer etiologie/oorzaak uitgesloten is (cfr. onco, infectie,…)  Less is more  Primum non nocere  Centrale rol van de eerste lijn, maar in consensus tussen 1 e-, 2 e- en 3 e lijn: provinciaal protocol wordt verder uitgewerkt

25 Praktijkvoorbeelden -Analgeticamisbruik en opvang in Limburg -Fibromyalgie Toekomstperspectieven FOD- conventie Chronische Pijn Praktijkvoorbeelden -Analgeticamisbruik en opvang in Limburg -Fibromyalgie Toekomstperspectieven FOD- conventie Chronische Pijn


Download ppt "C ONSENSUS REGIONALE SAMENWERKING EERSTE -, TWEEDE - EN DERDELIJN IN LIMBURG."

Verwante presentaties


Ads door Google