De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eenheid in bedrijfsprocessen binnen het sociaal domein

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eenheid in bedrijfsprocessen binnen het sociaal domein"— Transcript van de presentatie:

1 Eenheid in bedrijfsprocessen binnen het sociaal domein
Eenheid in 3D, 22 april 2015

2 Opdracht tot standaardisatie
In 2013 Verkenning informatievoorziening sociaal domein Plan van eisen ondersteuning regiefunctie Globaal procesmodel Voorstel horizontale en verticale verantwoording Startnotitie gegevensuitwisseling & privacybescherming Opdracht van de ALV van de VNG (18 juni 2014) aan VNG/KING tot Standaardisatie administratieve processen in het sociaal domein Eenheid in 3D, 22 april 2015

3 Verkenning informatievoorziening sociaal domein.
Eenheid in processen Verkenning informatievoorziening sociaal domein. Uitwerking regiefunctie Archetypen/toepassingsvarianten. Die zijn ook verbonden met bijbehorende functies en bijbehorende prioriteiten (o.a via de SWC) Gemeentelijke monitor sociaal domein Berichtstandaarden WMO Berichtstandaarden Jeugd Eenheid in 3D, 22 april 2015

4 Integraal in 2e instantie Geclusterde integraliteit elders
Archetypen Transitie-proof Totaal integraal Geclusterd integraal Integraal in 2e instantie Geclusterde integraliteit elders Eenheid in 3D, 22 april 2015

5 Binnen de gemeente Verkenning informatievoorziening sociaal domein
Eén gezin, één plan, één budget als richting Als eerste gericht op opvang 3 decentralisatie Regiesysteem is eerste stap tot bij elkaar brengen informatiestromen Ondersteuning informatiebehoefte Buurt- of wijkteams Bedrijfsfuncties Applicatiefuncties en link met SWC Regiefunctie In het project enkelvoudige en meervoudige ondersteuning beschreven. Tevens concept voor facturatie en verantwoording. Nog geen referentieprocessen Eenheid in 3D, 22 april 2015

6 Bedrijfsprocessen generiek over sociaal domein
Eenheid in 3D, 22 april 2015

7 Basisplaat procesarchitectuur
Eenheid in 3D, 22 april 2015

8 Informatiearchitectuur Sociaal Domein

9

10 Verbinding met partners/knooppunten
Eenheid in 3D, 22 april 2015

11 Beeld van het landschap, verbinding met partners
Eenheid in 3D, 22 april 2015

12 Gemeenten/zorgaanbieders
Eenheid in 3D, 22 april 2015

13 Gemeenten/justitieketen
Eenheid in 3D, 22 april 2015

14 Wensen? Integrale aanpak, niet meer kolom/decentralisatie
Indien je als overheid wilt decentraliseren en een integrale aanpak wilt bevorderen, dan is ontschotten op zowel centraal als decentraal niveau noodzakelijk. Dit werkt door in de financiering, de verantwoording (inclusief rapportages) en niet te vergeten in de privacy. Dit betekent loslaten van het traditioneel denken Eenheid in 3D, 22 april 2015

15 Eenheid in 3D, 22 april 2015


Download ppt "Eenheid in bedrijfsprocessen binnen het sociaal domein"

Verwante presentaties


Ads door Google