De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doe Democratie in Brabant Bijeenkomst van programma Mijn Mooi Brabant Ulvenhout, 17 april 2015 Jurgen van der Heijden Doe Democratie in Brabant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doe Democratie in Brabant Bijeenkomst van programma Mijn Mooi Brabant Ulvenhout, 17 april 2015 Jurgen van der Heijden Doe Democratie in Brabant."— Transcript van de presentatie:

1 Doe Democratie in Brabant Bijeenkomst van programma Mijn Mooi Brabant Ulvenhout, 17 april 2015 Jurgen van der Heijden Doe Democratie in Brabant

2 1.Doe Democratie 2.De burgeronderneming 3.Productontwikkeling 4.De rol van de provincie Deze presentatie

3 1Doe Democratie in 3 stappen 1.De burger als producent 2.Gemeenschappen van burgers 3.Democratische zelfcontrole van de burger binnen zijn gemeenschap

4 1.1De burger als producent  Normaal zijn mensen in hun rol als burger passief.  Nu werken zij aan zorg, welzijn, energie en andere voorzieningen.  Het is een nieuw fenomeen dat zij dit doen als burger; zij produceren in hun hoedanigheid van burger.

5 1.2 Gemeenschappen van burgers  Burgers zetten verenigingen, coöperaties en andere verbanden op om te kunnen produceren.  Daar laten zij zich democratisch controleren.  Het zijn ook gemeenschappen waaraan zij welzijn kunnen ontlenen.  Nieuw is dat mensen lid zijn van dergelijke gemeenschappen in hun hoedanigheid van burger.

6 1.3Democratische zelfcontrole  Door verantwoordelijkheid te nemen voor energie of zorg geven burgers zich rekenschap van de gevolgen van hun handelen voor nu en later.  Hun gemeenschap dient als klankbord: dit is een verklaring voor de opkomst van gemeenschappen.  Dit geeft zicht op een bijzondere eigenschap van de Doe Democratie: zelfcontrole door het individu als burger binnen zijn gemeenschap.

7 2De Burgeronderneming 1.De business case 1.Energie 2.Zorg 2.De burgeronderneming 3.Meervoudige waardencreatie 4.Meervoudige financiering

8 2.1.1Business case, energie  Burgers collectiviseren de vraag naar producten op de energie(transitie)markt.  Zij brengen de directe kosten en de transactiekosten omlaag door bemiddeling.  Tevens produceren burgers energie.  Inkomsten komen uit:  Collectivisering door bemiddeling  Productie

9 2.1.2Business case, zorg en welzijn  Deze business case is in principe hetzelfde als de business case energie, dus:  Burgers collectiviseren de vraag naar zorg en welzijn  Zij brengen kosten omlaag door bemiddeling  Zij produceren zorg en welzijn  In geval van energie kun je hieraan direct verdienen, en in geval van zorg en welzijn indirect:  Zorgaanbieders en gemeente gaan beter functioneren, en uit die extra efficiëntie kun je de burger betalen.

10 2.2De burgeronderneming  De productie is continu en dus richten burgers daarvoor ondernemingen op.  Dat zijn meest verenigingen en coöperaties, want die zijn democratisch.  Een aantal burgerondernemingen werkt intussen met een professionele kracht.

11 2.3Meervoudige waardencreatie  De burgeronderneming is naast een gangbare onderneming ook:  Intermediair  Verzekeraar  Belegger  Overheid

12 2.4Meervoudige financiering  Voor de rol van bijvoorbeeld verzekeraar kan een burgeronderneming financiering krijgen van een andere partij dan voor de rol van bijvoorbeeld belegger, of overheid.  Om een burgeronderneming te kunnen financieren zullen de initiatiefnemers geld moeten halen uit verschillende bronnen, om te beginnen de burger zelf, crowd funding.

13 3Productontwikkeling 1.Business to Community 2.Voorbeelden van producten 3.Maatschappelijk nut 4.Gebiedsontwikkeling

14 3.1Business to Community  Er ontwikkelt zich een categorie producten die er speciaal zijn voor gemeenschappen van burgers.  Zij ontwikkelen deze zelf, of ondernemende types onder hen ontwikkelen deze producten, of bedrijven, overheden en instellingen doen dat.  We spreken van producten die passen in de relatie ‘Business to Community’; te onderscheiden van Business to Consumer, en Business to Business

15 3.2Voorbeelden van B2Community  Achmea (straatbudget)  PuurZorg (samenwerking met Stadsdorp Zuid)  VGZ (Texelpolis)  AxionContinu (bewoners en sociale wijkteams)  GezondLangThuis (e-Health/Domotica)  Rabo (glasvezel en energieleningen)  Buurtenergie Statenkwartier (glas in lood)  Greanspread (collectief zonne-eiland)  Greenchoice, Eneco, Qurrent, DE-Unie (collectieve inkoop)  Herman de Zonnestroomverdeler (Zon-PV voor VVE’s)  MyWheels (deelauto’s voor bewonerscollectieven)  Gemeenten (stadslandbouw, buurthuizen, coöperaties)

16 3.3Maatschappelijk nut  De voorbeelden van producten waarover we spreken, kunnen zorgen voor meer maatschappelijke dynamiek en een sterkere lokale economie.  Om deze reden is het als bedrijf, overheid, of instelling niet alleen om eigen, maar ook om maatschappelijke redenen goed om producten te ontwikkelen voor B2Community; dit geldt ook voor onderzoek en onderwijs.

17 3.4Gebiedsontwikkeling  De Doe Democratie betekent dat een majeure transformatie plaatsvindt van woongebieden die langzaam veranderen in productiegebieden.  Dit brengt een enorme behoefte teweeg aan B2-community producten en diensten rond energie, zorg, vervoer, groen, veiligheid, welzijn, afval, etc.

18 4De rol van de provincie 1.B2Community dienstverlening 2.Kennis 3.Incubator 4.Financiering 5.Mooi Brabant

19 4.1Dienstverlening  Veel klein is groot; samen worden alle initiatieven een sociaal-economisch speerpunt.  De provincie heeft een hefboom in handen om met burgerinitiatief effecten te hebben op macro-economische grootheden als werkgelegenheid, minder kosten voor de overheid en koopkracht.  Overweging is de dienstverlening uit te breiden naar overleg op bestuurlijk niveau.

20 4.2Kennis  Voorname vorm van dienstverlening is de uitwisseling van kennis.  Belangrijk is daarbij de autonomie over te dragen aan de burgerinitiatieven.  Interessant is om als provincies te kijken hoe die kennis landelijk kan stromen.  Onderzoek en onderwijs kan dit ondersteunen.

21 4.3Incubator  Van een belangrijk deel van de kennis kun je niet verwachten dat initiatiefnemers die hebben.  Een incubator kan dit verzamelen en doorgeven, onderzoek en onderwijs kunnen dit bijstaan.  Een incubator kan de provinciale economie versterken door de komst van B2Community- producten te versnellen.

22 4.4Financiering  Uit het leerstuk van meervoudige financiering volgt dat de overheid een potentiële financier is.  Met het oog op burgerinitiatief als sociaal- economisch speerpunt kan de provincie geld beschikbaar stellen voor geven of lenen.  Een incubator kan hierbij de provincie zelf zeer behulpzaam zijn.

23 4.5Mooi Brabant  Kan het programma Mooi Brabant van dit alles leren?  Zijn ideeën over de meervoudige business case en financiering nuttig, en over gebiedsontwikkeling?  Kan een incubator van nut zijn voor kennis en selectie rond projecten van Mooi Brabant?

24 Contact: Jurgen van der Heijden, jhe@atosborne.nl Meer lezen: - Productie door de burger - De financiering van burgerproductie (google titels voor gratis download) Dank voor aandacht


Download ppt "Doe Democratie in Brabant Bijeenkomst van programma Mijn Mooi Brabant Ulvenhout, 17 april 2015 Jurgen van der Heijden Doe Democratie in Brabant."

Verwante presentaties


Ads door Google