De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intervisiegroep gedragswetenschappen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intervisiegroep gedragswetenschappen"— Transcript van de presentatie:

1 Intervisiegroep gedragswetenschappen
Arteveldehogeschool – HoGent – CVO KISP Katrien De Maegd - maandag 11 mei 2015

2 Samenstelling en onderwerp van de intervisiegroep
Ruimer dan de gedragswetenschappen – op zoek naar een gemeenschappelijk en maatschappelijk relevant thema voor de verschillende lerarenopleidingen: Drie pedagogen Een lector Plastische opvoeding en project kunstvakken Een lector Voeding - verzorging Vertrekpunt Educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) vanuit de Vakoverschrijdende eindtermen Algemene doelen binnen de gedrags- en cultuurwetenschappen Expertisenetwerk intervisiegroep gedragswetenschappen - maandag 11 mei 2015

3 Inhoud verbreden, verdiepen en integreren
EDO = Leren denken over en werken aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst, voor onszelf en voor anderen, hier en elders op de planeet. Bron: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (2010). De vlag en de lading. Brussel. Proces verbreden, verdiepen en integreren Nieuwe kennis Systeem-denken Waarden-ontwikkeling Omgaan met emoties Inhoud actiegerichtheid Expertisenetwerk intervisiegroep gedragswetenschappen - maandag 11 mei 2015

4 Doel intervisiegroep De intervisiegroep gedragswetenschappen wil een platform creëren dat: praktijken rond het werken aan EDO met elkaar deelt en reflecteert, met een sterke focus op waardenontwikkeling. diverse internationale informatiebronnen en materialen verzamelt en bespreekt naar relevantie en bruikbaarheid binnen de vakdidactiek (literatuuronderzoek) en zo zorgt voor verdere disseminatie. een studiebezoek brengt aan Nederland (Tilburg). Expertisenetwerk intervisiegroep gedragswetenschappen - maandag 11 mei 2015

5 Output intervisiegroep
een digitaal platform (google-doc) waar bronnen met elkaar gedeeld (formulier) worden – ‘wist je datje’. een uitgebreide intervisiegroep (in de vorm van een studiedag voor de partners binnen ENW) met internationale gastspreker(s)  via videostreaming komt een verslag op de website van het ENW. Per videofragment komen de –door de intervisiegroep gescreende- documenten. Expertisenetwerk intervisiegroep gedragswetenschappen - maandag 11 mei 2015

6 Waar staan we nu en verder?
Januari - mei: 4 werkvergaderingen met screening van bruikbaar materiaal en uitwisseling gebruikte methodieken.  Focus vernauwen van de verschillende principes naar waardenontwikkeling en gedragsverandering.  Per maand levert elk lid ene bron aan via het formulier Juni: voorbereiding studiebezoek Nederland en/of internationale spreker tijdens een werkvergadering. September-november: studiebezoek en 1 werkvergadering met verdere screening van bruikbaar internationaal materiaal voor onze vakdidactische praktijken en voorbereiding van de studiedag. December: Studiedag ‘EDO – stream’ en finaliseren videoverslag Expertisenetwerk intervisiegroep gedragswetenschappen - maandag 11 mei 2015


Download ppt "Intervisiegroep gedragswetenschappen"

Verwante presentaties


Ads door Google