De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NEDERLAND OVER BELONING TOP FINANCIËLE INSTELLINGEN 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NEDERLAND OVER BELONING TOP FINANCIËLE INSTELLINGEN 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK."— Transcript van de presentatie:

1 NEDERLAND OVER BELONING TOP FINANCIËLE INSTELLINGEN 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

2 INHOUDSOPGAVE Aanleiding Methode en opzet Houding tov salarisverhogingen Impact op vertrouwen in sector Effect op werknemers Wat wil publiek Opdracht aan FNV Finance 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

3 AANLEIDING Achtereenvolgende jaarverslagen Korte tijd Nieuws over stijging beloning Verbetering economie? Verbetering cao’s? Werkdruk Werknemersbelangen! 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

4 METHODE EN OPZET Kwantitatief onderzoek (Motivaction) Vragenlijst 2 Profs: Paul de Beer AIAS Ingrid Robeyns UU Ethics of Institutions 1002 Nederlanders (18-70 jaar) - 266 medewerkers financiële sector - 374 leden FNV Finance 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

5 HOUDING TOV SALARISVERHOGING Nederlanders: 81% negatief - Medewerkers : 77% - FNV Finance-leden: 89 % Geen begrip voor verhoogde beloning - NL: 79%, FNV Finance: 91% - 6% legitimeert argumenten - De rest niet! 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

6 IMPACT OP VERTROUWEN 1 Voedt gevoelens van onbegrip 80% vindt: - Geen salarisstijging voor top zolang - Ontslagrondes - Geen loonstijging werknemers 25% vindt: - loonstijging werknemers, dan ook lichte salarisstijging top oké, 33% blijft negatief 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

7 IMPACT OP VERTROUWEN 2 Argument Vertrek buitenland klopt niet: - NL: 40%, - werknemers: 53% - FNV Fin: 63% Argument extra beloning voor ‘Weer op de rails zetten’ onterecht: - NL: 53% - werknemers en FNV Fin: 63% 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

8 IMPACT OP VERTROUWEN 3 Argumenten kloppen wel maar geen reden voor loonsverhoging: - Salaris bestuurders fin.sector < salaris andere NL-bedrijven en bestuurders fin.sector buitenland - Hoogte van bonussen voor bestuurders beperkt - Afspraak met Raad van Commissarissen 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

9 IMPACT OP VERTROUWEN 4 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

10 IMPACT OP VERTROUWEN 5 Tegenargumenten : - Grote schade aan maatschappij - veroorzakers economische crisis - Grote ontslaggolven in sector - Geen loonsverhogingen voor werknemers - Goede voorbeeld geven - Bestuurderssalaris is al (erg) hoog 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

11 IMPACT OP VERTROUWEN 6 Vooral vertrouwen in bestuurders geschaad: - NL: 72%, FNV Fin: 86% Ook in medewerkers: - NL: 45%, medewerkers: 28%, FNV Fin: 39% In strijd met Bankierseed: - 33% vindt wel - 10% vindt niet 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

12 VERTROUWEN EN REPUTATIE 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

13 KLANTENVERTROUWEN 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

14 KLANTENBEGRIP 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

15 EFFECT OP WERKNEMERS Afname trots op werk: - Werknemers: 52% (44% geen invloed op trots), FNV Fin: 73% Schaamte werkzaam in sector: - Werknemers: 1/5, FNV Fin: 1/3 Afname werkplezier: ¼ Minder inzet na salarisstijging: 8-15% 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

16 EFFECT OP WERKNEMERS 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

17 WAT WIL PUBLIEK 1 Ingrijpen in salarissen top: 78% Volgen voorbeeld ABN AMRO: - Terugdraaien van de verhogingen: 87% Positief effect op vertrouwen: ¼ Draagvlak voor wetgeving: 65% Overstap naar andere instelling NL: 46% Laten merken oneens te zijn: 1/3 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

18 WAT WIL PUBLIEK 2 Van vakbonden: Strijd ongedaan krijgen verhogingen: 56% - Slechts 6% niet Forse looneis stellen: - NL: 47%, werknemers: 56%, FNV Fin: 63% Factor 20: - NL: 1/3, medewerkers: 44% Vakbond in RvC en Ethische commissie: - NL 58%, FNV Fin 75% 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

19 WAT WIL PUBLIEK 3 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

20 OPDRACHT AAN FNV FINANCE Opdracht van samenleving, medewerkers en FNV Finance-leden Terugdringen stijging salaris top - Eerst vragen aan top zelf (petitie ed.) Lobby in Den Haag Wetgeving Positie in Raad van Commissarissen Positie in en inrichten van Ethische Commissie Factor 20 verder uitbouwen Nader overleg met eigen leden 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

21 VRAGEN? Dank voor uw aandacht 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK

22


Download ppt "NEDERLAND OVER BELONING TOP FINANCIËLE INSTELLINGEN 20 APRIL 2015 VERTROUWEN & ETHIEK."

Verwante presentaties


Ads door Google