De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.4 Het zorgleefplan en de 4 domeinen op basis van de cliënttypering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1.4 Het zorgleefplan en de 4 domeinen op basis van de cliënttypering."— Transcript van de presentatie:

1 1.4 Het zorgleefplan en de 4 domeinen op basis van de cliënttypering.
Van zorgplan naar zorgleefplan

2 Wat is al gedaan? Samenwerkingscontract en bewegend leercontract opgesteld Relatie gelegd met het kwaliteitskader en zorgleefplan Ordeningsmodellen zijn besproken ???????? Is er al een keuze gemaakt voor een casus? Dhr de Vries, dhr Draaier, mw Tap, mw. de Graaf of eigen casus

3 lesindeling Informatie over hoe je een cliënt typering maakt>
Werken in subgroepen: > Stel je leervragen op m.b.t. het onderwerp verzamelen van gegevens. Noteer deze in jullie document. Kies een casus en schrijf deze uit. Voer een cliënt gesprek en neem dit gesprek op. Geef feedback op de gespreksvoering. Maak hiervoor eerst de feedbackvragen Orden de gegevens over de vier domeinen Geef betekenis aan deze gegevens Maak een cliënt typering

4 Zelf kunnen bepalen hoe je leeft, woont of je vrije tijd besteedt
Zelf kunnen bepalen hoe je leeft, woont of je vrije tijd besteedt. Dat is voor iedereen belangrijk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend!

5 Een mens met een eigen karakter, geschiedenis, wensen en behoeften.
Zorg op maat Om een zorgleefplan met een zorgvrager op maat te maken is het belangrijk om het ‘individu’ te zien: Een mens met een eigen karakter, geschiedenis, wensen en behoeften.

6 Het Zorgleefplan ...begint met een goede cliënttypering.
Dit schetst een duidelijk beeld van de cliënt. Het zorgplan is immers een persoonlijk document, waarin voor iedere cliënt de zorg ‘op maat’ is ingevuld.

7 Algemene cliënt typering
Het gaat erom de cliënt goed te kennen! Doorvragen! Doel: Om eigen leven zoveel mogelijk voort te zetten Achtergrond/cultuur/rollen Interesses/liefhebberijen Wat vindt iemand belangrijk? Welke contacten spelen een rol Wat is er veranderd? Gewoontes/wat voor mens bent U Belangrijke herinneringen Eerdere ervaringen met zorg

8 Maak echt contact met de cliënt!
Gebruik de site: www. Free-learning.nl tab echt contact maken

9 Stel de juiste vragen! Oefening black story
Oefening: Je mag alleen vragen stellen waarbij ik ja of nee kan zeggen Verhaal: Romeo en Julia lagen dood op de vloer, naast hen scherven en een plas vocht. Het raam stond open en het stormde. Wat is er gebeurd? Oefening black story

10

11 Verzamelen van gegevens in het gesprek
Verzamel informatie over de vier domeinen (gebruik hier voor cliëntkaarten, hoe wil ik het, checklist 4 domeinen, eerste gesprek checklist) Breng hierbij de gezondheidsrisico’s in kaart (depressie, ondervoeding/overgewicht, incontinentie, huidletsel, vallen, medicijngebruik) Oefen de gespreksvaardigheden

12 Denk binnen het gesprek aan de volgende slogans
Laat OMA thuis Wees een OEN Smeer NIVEA Neem ANNA mee Geef LSD Maak je niet DIK Ik zeg geen NEE

13 Hoe maak je een algemene typering van de cliënt?
Een kernachtige beschrijving van de cliënt als persoon: typerende waarden, voorkeuren. Een korte typering van het leven tot nu toe en de verwachting van de toekomst. Schrijf in U vorm en maak de typering niet langer dan ½ A4. Benoem op welke manier je de informatie hebt gekregen.

14 Algemene clienttypering
Is niet statisch maar dynamisch

15

16 DOMEIN WOON-EN LEEFOMSTANDIGHEDEN
Woonruimte- en zich thuis voelen (inrichting/opgeruimd en schoon) Veiligheid Dagritme Bewegingsmogelijkheden, gebruiksgemak

17 DOMEIN PARTICIPATIE Dagbesteding Sociaal leven
Contact met de samenleving

18 DOMEIN MENTAAL WELBEVINDEN/AUTONOMIE
Ondersteuning van eigen levensinvulling Stemming Respect Eigen identiteit/levensinvulling

19 DOMEIN LICHAMELIJK WELBEVINDEN EN GEZONDHEID
Voeding Schoon en verzorgd lichaam Lichamelijke functies en mogelijkheden (zintuigen, rust en beweging) Gezondheidsbevordering/bescherming (medicijngebruik, urine en ontlasting, gezondheidsbeleving)

20 AAN DE SLAG!!! Resultaat deze dag:
Video van het gesprek, met feedback op je gespreksvaardigheden Een cliënt typering Gemaakte indeling van de onderwerpen binnen de domeinen


Download ppt "1.4 Het zorgleefplan en de 4 domeinen op basis van de cliënttypering."

Verwante presentaties


Ads door Google