De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.4 H ET ZORGLEEFPLAN EN DE 4 DOMEINEN OP BASIS VAN DE CLIËNTTYPERING. Van zorgplan naar zorgleefplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1.4 H ET ZORGLEEFPLAN EN DE 4 DOMEINEN OP BASIS VAN DE CLIËNTTYPERING. Van zorgplan naar zorgleefplan."— Transcript van de presentatie:

1 1.4 H ET ZORGLEEFPLAN EN DE 4 DOMEINEN OP BASIS VAN DE CLIËNTTYPERING. Van zorgplan naar zorgleefplan

2 W AT IS AL GEDAAN ? Samenwerkingscontract en bewegend leercontract opgesteld Relatie gelegd met het kwaliteitskader en zorgleefplan Ordeningsmodellen zijn besproken ???????? Is er al een keuze gemaakt voor een casus? Dhr de Vries, dhr Draaier, mw Tap, mw. de Graaf of eigen casus

3 LESINDELING Informatie over hoe je een cliënt typering maakt> Werken in subgroepen: > Stel je leervragen op m.b.t. het onderwerp verzamelen van gegevens. Noteer deze in jullie document.  Kies een casus en schrijf deze uit.  Voer een cliënt gesprek en neem dit gesprek op.  Geef feedback op de gespreksvoering. Maak hiervoor eerst de feedbackvragen  Orden de gegevens over de vier domeinen  Geef betekenis aan deze gegevens  Maak een cliënt typering

4 Zelf kunnen bepalen hoe je leeft, woont of je vrije tijd besteedt. Dat is voor iedereen belangrijk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend!

5 Z ORG OP MAAT Om een zorgleefplan met een zorgvrager op maat te maken is het belangrijk om het ‘individu’ te zien: Een mens met een eigen karakter, geschiedenis, wensen en behoeften.

6 H ET Z ORGLEEFPLAN...begint met een goede cliënttypering. Dit schetst een duidelijk beeld van de cliënt. Het zorgplan is immers een persoonlijk document, waarin voor iedere cliënt de zorg ‘op maat’ is ingevuld.

7 A LGEMENE CLIËNT TYPERING Het gaat erom de cliënt goed te kennen! Doorvragen! Doel: Om eigen leven zoveel mogelijk voort te zetten Achtergrond/cultuur/rollen Interesses/liefhebberijen Wat vindt iemand belangrijk? Welke contacten spelen een rol Wat is er veranderd? Gewoontes/wat voor mens bent U Belangrijke herinneringen Eerdere ervaringen met zorg

8 M AAK ECHT CONTACT MET DE CLIËNT ! Gebruik de site: www. Free-learning.nl tab echt contact maken

9 S TEL DE JUISTE VRAGEN ! Oefening black story

10

11 V ERZAMELEN VAN GEGEVENS IN HET GESPREK Verzamel informatie over de vier domeinen (gebruik hier voor cliëntkaarten, hoe wil ik het, checklist 4 domeinen, eerste gesprek checklist) Breng hierbij de gezondheidsrisico’s in kaart (depressie, ondervoeding/overgewicht, incontinentie, huidletsel, vallen, medicijngebruik) Oefen de gespreksvaardigheden

12 D ENK BINNEN HET GESPREK AAN DE VOLGENDE SLOGANS Laat OMA thuis Wees een OEN Smeer NIVEA Neem ANNA mee Geef LSD Maak je niet DIK Ik zeg geen NEE

13 H OE MAAK JE EEN ALGEMENE TYPERING VAN DE CLIËNT ? Een kernachtige beschrijving van de cliënt als persoon: typerende waarden, voorkeuren. Een korte typering van het leven tot nu toe en de verwachting van de toekomst. Schrijf in U vorm en maak de typering niet langer dan ½ A4. Benoem op welke manier je de informatie hebt gekregen.

14 A LGEMENE CLIENTTYPERING Is niet statisch maar dynamisch

15

16 DOMEIN WOON-EN LEEFOMSTANDIGHEDEN Woonruimte- en zich thuis voelen (inrichting/opgeruimd en schoon) Veiligheid Dagritme Bewegingsmogelijkheden, gebruiksgemak

17 DOMEIN PARTICIPATIE Dagbesteding Sociaal leven Contact met de samenleving

18 DOMEIN MENTAAL WELBEVINDEN/AUTONOMIE Ondersteuning van eigen levensinvulling Stemming Respect Eigen identiteit/levensinvulling

19 DOMEIN LICHAMELIJK WELBEVINDEN EN GEZONDHEID Voeding Schoon en verzorgd lichaam Lichamelijke functies en mogelijkheden (zintuigen, rust en beweging) Gezondheidsbevordering/bescherming (medicijngebruik, urine en ontlasting, gezondheidsbeleving)

20 AAN DE SLAG!!! Resultaat deze dag: Video van het gesprek, met feedback op je gespreksvaardigheden Een cliënt typering Gemaakte indeling van de onderwerpen binnen de domeinen


Download ppt "1.4 H ET ZORGLEEFPLAN EN DE 4 DOMEINEN OP BASIS VAN DE CLIËNTTYPERING. Van zorgplan naar zorgleefplan."

Verwante presentaties


Ads door Google