De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

inzicht in werkgeverslasten

Verwante presentaties


Presentatie over: "inzicht in werkgeverslasten"— Transcript van de presentatie:

1 inzicht in werkgeverslasten
Een workshop om inzicht te krijgen van uw totale werkgeverslasten om zodoende kosten te kunnen besparen of een goed een vergelijk te maken inzake uitbesteden of zelf verlonen door Harold Briels, Directeur Kolibrie

2 Doel workshop Waar je loonkosten uit bestaan
Door inzicht kosten besparen

3 Inhoud Ervaringen Kosten vergelijken (directe en indirecte kosten)
Wetswijzigingen Bedrijfsvergelijking (Benchmark)

4 Ervaring Hoogte van werkgeverslasten in %
Andere (loon)kosten (indirecte kosten)

5 1. Zelf / Boekhouder A. Directe loonkosten (Vaste kosten)
B. Indirecte loonkosten (variabele kosten)

6 A. Directe loonkosten Sociale lasten werkgever (WW, WIA etc)
CAO-fondsen (pensioen etc) Reserveringen

7 1. Sociale lasten werkgever
WW-premie (werkeloosheidswet) WW-wachtgeld (sectorpremie 33) Basispremie WIA (opvolger WAO) ZVW (ziekenfondswet) Gedifferentieerde WGA premie (groot/klein, belast)/zelf

8 2. CAO Fondsen Ouderdomspensioen Ontwikkelbudget
Aanvullende pensioenen?

9 3. Reserveringen Vakantiegeld Vakantiedagen Kort verzuim
Bijzonder verlof

10 directe werkgeverslasten
Directe kosten in % 2015 in % Sociale lasten werkgever WW-premie (werkeloosheidwet) (ww/AWF) 2,07% WW-wachtgeld (WW-WGF/sectorfonds 33) 5,82/1,45% Basispremie WIA (opvolger WAO) 5,75% ZVW (ziekenfonds) 6,95% SER 0,01% Gediff WGA premie (whk premie) 2,81% 23,41% Branche premies: PH&C-OP/NP (ouderdomspensioen) 8,40% PH&C-VP (vroegpensioen) 0,00% PH&C-WAO-Aanvullingsreg. (Inval.pensioen) PH&C WAO gat verz. Ontwikkelingsbudget 2,00% Overige Reservering transitievergoeding 2,50% 12,91%  Totaal 1 36,31% Reserveringen: Vakantiegeld 8,00% Vakantiedagen 9,60% Kort verzuim 0,20% Bijzonder verlof  Totaal 2 18,00%  Totaal 1 + 2 54,31%

11 Omrekenmingsfactor op basis van directe kosten
Tussen 1,45 en 1,54

12 B. Indirecte Loonkosten
Kosten accountant Kosten administratie (PZ etc) Kosten ziekteverzekering Kosten risico’s contracten Kosten juridisch

13 1. Kosten accountant Totaalpakket per jaar Periodieke kosten
Kosten per situatie (ziekmelding, contract etc) Kosten additioneel advies Aanmeldkosten Kosten jaarwerk Kosten per loonstrook / jaaropgave

14 2. Kosten administratie Personeelskosten (PZ of eigen tijd)
Tijd aan contracten Tijd inschrijvingen Tijd vragen Tijd correspondentie instanties Wet poortwachter

15 3. Kosten ziekteverzekering
Hoeveel weken eigen risico Ook voor tweede jaar ziekte Wat wordt er uitbetaald (Bruto, netto, vakgeld) Wat doet een ziekmelding op de premie Kosten herintegratie en poortwachter Kosten en tijd arbodienst en bemiddeling

16 4. Kosten risico’s contracten
Contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd Vaste uren in het contract Gemiddelde opbouw arbeidsverleden Transitievergoeding (zie wetswijzigingen) Hoge of lage wachtgeldpremie

17 5. Kosten Juridische zaken
Advocaatkosten Schadevergoedingen/afkoopsom Doorbetaling loon Eigen tijd (opbouw dossier etc)

18 Wetswijzigingen 2015 Januari 2015
Aanzeggen bij contract van 6 mnd of langer. Geen Proeftijd bij contract van 6 mnd. Concurrentie beding. Juli 2015 Verkorting keten contracten (3 contracten, 24 mnd) Bedenktijd medewerker van drie weken. Transitievergoeding na 2 jaar Onderbrekingstermijn (6 mnd 1 dag)

19 indirecte werkgeverslasten
Indirecte kosten in % obv loonsom in euro pj in % in omrf Ziekteverzuimverzekering % 1,0000 Aantal weken eigen risco bij ziekte Bijverzekering tweede ziektejaar per persoon Loonkosten per uur Pz medewerker / zelf Aantal uur per week besteding aan loonadministratie Kosten per loonstrook per persoon Kosten per jaaropgave Kosten pakket ARBO per persoon Arbeidsrechtelijke advocaat kosten per jaar Bij juridisch conflict x weken schadevergoeding Boekhouder kosten per uur advies / telefonisch contact Aantal uur advies boekhouder per jaar Diverse andere loon gerelateerde kosten  € OMRF TOT ?????

20 Bedrijfsvergelijking
Indicatie percentage van de omzet Totale min-max gezonde maaltijden Dranken inkoop tot personeelkn omzet verhouding Branche x 1000 % vd omzet Lunchroom, broodjeszaak 200 29-34 29-33 15-17 300 28-34 28-33 19-21 500 27-33 28-32 27-32 22-24 700 27-31 23-26 1000 24-27 Café 43-47 16-18 41-46 26-30 20-22 38-43 24-28 24-26 23-28 26-29 37-42 22-26 28-31 Zalencentrum 37-41 25-30 30-34 35-40 34-39 23-27 27-30 22-27 Discotheek 45-49 15-20 16-19 21-23 1200 1500 15-15 25-27 Luxe restaurant 27-29 32-36 33-37 Café - Restaurant 30-35 25-29 26-31 31-34 21-25 Bron: bedrijfschap horeca & catering

21 Extra Kosten besparen 1) Eigen gebruik: Eten en drinken van het personeel 2) Representatie: Het weggeven aan vaste gasten of "vrienden" 3) Afval: Wat overblijft op het bord, maar ook mayo, appelmoes, sla etc 4) Uitval: Verkeerd inkopen, over de datum 6) Niet portioneren: Gebruik recepten, maatbekers, flessenrails 5) Diefstal: Wat wordt er meegenomen, wat wordt er uit de kassa gehaald

22 Heeft u vragen?


Download ppt "inzicht in werkgeverslasten"

Verwante presentaties


Ads door Google