De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OverGave(n) Onze gift aan Jezus….

Verwante presentaties


Presentatie over: "OverGave(n) Onze gift aan Jezus…."— Transcript van de presentatie:

1 OverGave(n) Onze gift aan Jezus…

2 Geboden in acht: wetticisme?
Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Pleitbezorger geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Johannes 14:15-16

3 Opdracht Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. Mattheüs 28:19

4 Verkondiging … Maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen Markus 16:20

5 Vrucht Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. Mattheüs 12:33

6 Weten En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft. 1 Johannes 3:24

7 Check Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? 1 Johannes 4:20

8

9 Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Hebreëen 13:2

10 Goede beheerders Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. 1 Petrus 4:10+

11 Verheerlijking van God
Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid Petrus 4:11

12 Zegen Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, … Kolossenzen 1:9-11

13 Zegen Vervuld … met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, … Kolossenzen 1:9-11

14 Zegen Vervuld wordt, … , Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.

15


Download ppt "OverGave(n) Onze gift aan Jezus…."

Verwante presentaties


Ads door Google