De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het lerarenregister voor de docent Opdracht, resultaten en adviezen En welke mogelijkheden het u kan bieden workshop vecon 13 maart 2015. Henny Roosenburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het lerarenregister voor de docent Opdracht, resultaten en adviezen En welke mogelijkheden het u kan bieden workshop vecon 13 maart 2015. Henny Roosenburg."— Transcript van de presentatie:

1 Het lerarenregister voor de docent Opdracht, resultaten en adviezen En welke mogelijkheden het u kan bieden workshop vecon 13 maart 2015. Henny Roosenburg SPV1

2 Opdracht (voor 8 profielen) Onderzoek hoe een docent het meeste rendement uit zijn scholing haalt Onderzoek aan welke criteria scholing in het kader van herregistratie moet voldoen Inventariseer de scholingsbehoefte van de docent als gevolg van de invoering van de nieuwe examens beroepsgericht vakken Onderzoek hoe je moet omgaan met informeel leren workshop vecon 13 maart 2015. Henny Roosenburg SPV2

3 Hoe docenten leren Essentieel is de leercyclus: Wat moet je leren (leerdoelen) Welke scholing hoort daarbij (inhoud en vorm) Kun je evalueren of de scholing heeft voldaan aan je leerdoelen en kun je reflecteren op je eigen leerproces De regie van de docent over zijn eigen leerproces staat centraal Hoe kan ik goede scholing vinden workshop vecon 13 maart 2015. Henny Roosenburg SPV3

4 De inventarisatie Economie en ondernemen, een inventarisatie workshop vecon 13 maart 2015. Henny Roosenburg SPV4

5 Informeel leren als onderdeel van je eigen scholing en van herregistratie workshop vecon 13 maart 2015. Henny Roosenburg SPV5

6 SPV stelt een format van gepersonaliseerd leren voor waarin de docent zijn POP gebruikt om aan te geven welke activiteiten hij onderneemt op het vlak van zijn eigen ontwikkeling. Dit kan al dan niet in overleg met zijn leidinggevende. Als de in de POP opgenomen voorgenomen informele scholing past in zijn POP en voldoet aan de criteria zoals die eerder zijn vastgesteld dan moet de activiteit gevalideerd worden. De bewijslast voor de scholing haalt de docent bij de diverse scholingsinstanties. Dit kunnen stages zijn, uitwisselingen, bijeenkomsten maar ook andere vormen van blended learning. In het POP kunnen ook het aantal SBU's opgenomen worden. SPV wil graag het komende schooljaar de mogelijkheid krijgen om te onderzoeken of deze vorm van validatie voor persoonlijk leren een succesvolle is. workshop vecon 13 maart 2015. Henny Roosenburg SPV6

7 Naast het ontwikkelen van een format voor formele scholing en een matrix om scholing voor vragers (of: van aanbieders) zichtbaar te maken, heeft de groep zich ook gebogen over een aantal randvoorwaarden, die volgens hen zeer relevant zijn voor het welslagen van het docentenregister. Het betreft de samenstellingen van de registercommissies, de implementatie van het docentenregister en de initiële registratie. workshop vecon 13 maart 2015. Henny Roosenburg SPV7

8 8 Er zijn heel veel verschillende docenten die een beroepsgericht profiel geven met bijna even zoveel onderliggende bevoegdheden. Vanuit de overheid is op een nieuwe organisatie van de beroepsgerichte programma's in het vmbo steeds weer gereageerd met vrijstellingen en regelingen om zo docenten bevoegd te verklaren. Dit heeft ertoe geleid dat in dit segment veel bekwame docenten te vinden zijn zonder bevoegdheid voor het programma dat ze geven; dit zijn vaak docenten die 'anders bevoegd' zijn. Daarnaast bestaan er voor sommige beroepsgerichte afdelingen/profielen geen mogelijkheden om een bevoegdheid te halen, bijv. voor 'uiterlijke verzorging' en 'dienstverlening en producten'. Maar de docent wil zich wel registreren en dan begint de verwarring

9 workshop vecon 13 maart 2015. Henny Roosenburg SPV9

10 Vragen? Martijn Pakkert, projectleider platform economie en ondernemen. Henny Roosenburg, projectleider SPV registerpilot workshop vecon 13 maart 2015. Henny Roosenburg SPV10


Download ppt "Het lerarenregister voor de docent Opdracht, resultaten en adviezen En welke mogelijkheden het u kan bieden workshop vecon 13 maart 2015. Henny Roosenburg."

Verwante presentaties


Ads door Google