De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkomenstarief. De context Wat wijzigt er op regelgevend vlak? Wat wijzigt er niet? Berekeningsmodule inkomenstarief: van één naar 4 mogelijkheden? Demo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkomenstarief. De context Wat wijzigt er op regelgevend vlak? Wat wijzigt er niet? Berekeningsmodule inkomenstarief: van één naar 4 mogelijkheden? Demo."— Transcript van de presentatie:

1 Inkomenstarief

2 De context Wat wijzigt er op regelgevend vlak? Wat wijzigt er niet? Berekeningsmodule inkomenstarief: van één naar 4 mogelijkheden? Demo van de toepassing Inkomenstarief – agenda toelichting

3 De context Wat wijzigt er op regelgevend vlak? Wat wijzigt er niet? Berekeningsmodule inkomenstarief: van één naar 4 mogelijkheden? Demo van de toepassing Inkomenstarief – agenda toelichting

4 Septemberverklaring: “We verhogen het minimumtarief voor de kinderopvang en behouden hierbij het minimum van vandaag voor diegenen die recht hebben op het individueel verminderd tarief voorzien in een sociale correctie voor wie in een activeringstraject zit of een laag inkomen uit arbeid heeft. Daarnaast behouden we de kindkorting op de ouderbijdrage in de kinderopvang voor kinderen ten laste tot de leeftijd van 12 jaar.” Politieke keuze -Om minimum- en maximumtarief dichter bij elkaar te brengen -Maximum naar beneden halen was hierbij geen optie gezien hoge kost kinderopvang Context voor wijziging IKT: Vlaamse Regering

5 Nieuwe online berekenwijze: hoog bereik + 90% Maar: grote backlog en vertragingen – Telefonische aanpak moeilijk Bereikbaarheid ouder Verkrijgen van juiste info – Invorderen van bewijsstukken vóór herberekening – Niet alle aanvragen konden verwerkt worden in de module Bvb bij het ontbreken aanslagbiljet Context voor wijzigingen IKT : evaluatie praktijk

6 De context Wat wijzigt er op regelgevend vlak? Wat wijzigt er niet? Berekeningsmodule inkomenstarief: van één naar 4 mogelijkheden? Demo van de toepassing Inkomenstarief – agenda toelichting

7 Wat blijft behouden Wat wijzigt er in de berekening van het tarief Wanneer berekenen of herberekenen Startdatum van het attest en einddatum Individueel verminderde tarieven Communicatie over recentste inkomenstarief Controle en handhaving Andere bepalingen ivm inkomenstarief Wat wijzigt wel en niet op regelgevend vlak?

8 Wat blijft behouden? Bevestiging van huidige standaard berekeningswijze: (Inkomen x coëfficiënt of schijvensysteem) Maximumtarief blijft behouden (€ 27,72) Verminderingen blijven (laagste inkomens, kinderlast, meerling) Indexering

9 Wat blijft behouden Wat wijzigt er in de berekening van het tarief Wanneer berekenen of herberekenen Startdatum van het attest en einddatum Individueel verminderde tarieven Communicatie over recentste inkomenstarief Controle en handhaving Andere bepalingen ivm inkomenstarief Wat wijzigt wel en niet op regelgevend vlak?

10 Korting kind ten laste: vanaf 2 de kind ten laste tot en met het einde van het kalenderjaar waarin het kind 12 jaar wordt Minimumtarieven: – Standaard minimumtarief: € 5 – Uitzonderlijk minimumtarief: € 3 – Laagste inkomenstarief: € 1,56 Wat wijzigt er in de berekening van het tarief?

11 Wat blijft behouden Wat wijzigt er in de berekening van het tarief Wanneer berekenen of herberekenen Startdatum van het attest en einddatum Individueel verminderde tarieven Communicatie over recentste inkomenstarief Controle en handhaving Andere bepalingen ivm inkomenstarief Wat wijzigt wel en niet op regelgevend vlak?

12 Binnen 2 maanden voor de start nieuw! !!! uitzonderlijk tot 30 dagen na de start De maand van wijziging van mee inwonende persoon De maand vanaf bijkomend kind ten laste Binnen de twee maanden voor einde geldigheid – individueel verminderd tarief nieuw ! – kind wordt 3,5 jr. (en 6, 9 en 12) Steeds mogelijk: individueel verminderd tarief via aanvinklijst nieuw ! Wanneer berekenen of herberekenen ?

13 Daarbuiten niet herberekenen! Wel een jaarlijkse indexering Ten laatste januari 2016 moet iedereen betalen volgens het nieuwe tariefsysteem Wanneer berekenen of herberekenen ?

14 Wat blijft behouden Wat wijzigt er in de berekening van het tarief Wanneer berekenen of herberekenen Startdatum van het attest en einddatum Individueel verminderde tarieven Communicatie over recentste inkomenstarief Controle en handhaving Andere bepalingen ivm inkomenstarief Wat wijzigt wel en niet op regelgevend vlak?

15 Wanneer start het attest? Op de eerste van de maand waarin de opvang start Bij een herberekening op de eerste van de maand volgend op de aanvraag Bij een OCMW-tarief mogelijkheid tot terugwerkende kracht van maximum 6 maanden nieuw ! Bij het vervallen van een attest mogelijkheid tot aanvraag nieuw attest met terugwerkende kracht tot maximum 30 kalenderdagen (aansluitend op einddatum van het vervallen attest) Startdatum van het attest en einddatum

16 Wanneer eindigt een attest – Einde kalenderjaar – Einde geldigheidsdatum voor individueel verminderd tarief (datum start opvang+12 md) – Leeftijd kind 3,5j 6j 9j 12j Startdatum en einddatum van het attest

17 Wat blijft behouden Wat wijzigt er in de berekening van het tarief Wanneer berekenen of herberekenen Startdatum van het attest en einddatum Individueel verminderde tarieven Communicatie over recentste inkomenstarief Controle en handhaving Andere bepalingen ivm inkomenstarief Wat wijzigt wel en niet op regelgevend vlak?

18 Zijn een afwijking van standaard berekeningswijze Worden ‘bepaald’ niet ‘berekend’ (administratief eenvoudiger) 12 maanden geldig, tenzij verplichte herberekening Voor specifieke situaties / categorieën (zie volgende slide) Individuele verminderde tarieven

19 25% reductie als 1 van de ouders: – Invaliditeitsuitkering – Minstens 12 md verlaagd inkomen (WN: loon; zelfst.: verlaagde soc. bijdragen) – 6 maanden volledig werkloos (WN) of faillissementsuitkering (zelfstandigen) Als op niveau van het gezin: – Leefloon: standaard minimum € 5 – Leefloon + activeringstraject VDAB of OCMW: € 3 – Als inkomen leidt tot tarief < € 5 + minstens halftijds werken : € 3 – Als inkomen leidt tot tarief < € 5 + Inburgeringstraject met attest van onthaalbureaus : € 3 Individueel verminderd tarief (IVT): categorieën

20 OCMW kent IVT toe: – ‘behartigenswaardig’ // sociaal tarief voorheen: – mogelijkheden: 50% ; standaard min.(€ 5); Laagst mogelijk tarief (€ 1,56) – Brussel: geen OCMW => opvang zelf Asielzoekers met enkel materiële/medische hulp: € 1,56 Pleegkind: laagste tarief €1,56 Individueel verminderd tarief (IVT): categorieën

21 Mogelijkheden: – Reductie 50% op berekende IKT OCMW – Reductie 25% op berekende IKT Module – Standaard minimum tarief (€ 5) Module en OCMW – Uitzonderlijk minimumtarief (€ 3) Module – Laagst mogelijke tarief (€ 1,56) Module en OCMW Individueel verminderd tarieven

22 Wat blijft behouden Wat wijzigt er in de berekening van het tarief Wanneer berekenen of herberekenen Startdatum van het attest en einddatum Individueel verminderde tarieven Communicatie over recentste inkomenstarief Controle en handhaving Andere bepalingen ivm inkomenstarief Wat wijzigt wel en niet op regelgevend vlak?

23 Ouders geven attest door aan de opvang wanneer berekend of herberekend Ouders kunnen vorige attesten opvragen/opladen en printen vanuit de toepassing mijnkindengezin.be Ouders kunnen op de toepassing het e-mailadres van de opvanglocatie doorgeven om automatisch een kopie te bezorgen aan hen per mail Kind en Gezin zorgt voor toepassing waarmee organisator steeds meest recente attest kan opzoeken (TOAI) Toekomst: maandelijkse rapportering door K&G aan elke organisator van meest recente actieve attesten Communicatie over recentste inkomenstarief

24 Wat blijft behouden Wat wijzigt er in de berekening van het tarief Wanneer berekenen of herberekenen Startdatum van het attest en einddatum Individueel verminderde tarieven Communicatie over recentste inkomenstarief Controle en handhaving Andere bepalingen ivm inkomenstarief Wat wijzigt wel en niet op regelgevend vlak?

25 Verklaring op eer met waarschuwingsinformatie in de aanvinkmodule: ontraden om misbruik te maken van systeem door mogelijkheid K&G schadevergoeding op te leggen Ouders houden zelf hun bewijsstukken beschikbaar Kind en Gezin (steekproef)controles Bij vaststelling fouten bij ouders: – K&G moet opvang correcte tarief laten toepassen vanaf vaststelling – K&G kan schadevergoeding vorderen (verdubbelen van het juiste inkomenstarief) – Mogelijkheid tot invordering bij ouders via Vlaamse Belastingsdienst (Centrale Invorderingscel) na uitblijven van de betaling van de schadevergoeding Controle en handhaving

26 Wat blijft behouden Wat wijzigt er in de berekening van het tarief Wanneer berekenen of herberekenen Startdatum van het attest en einddatum Individueel verminderde tarieven Communicatie over recentste inkomenstarief Controle en handhaving Andere bepalingen ivm inkomenstarief Wat wijzigt wel en niet op regelgevend vlak?

27 Jaarlijkse indexering gebeurt puur op het tarief vóór korting kinderlast Als slechts 1 van de partners inkomen kan bewijzen (en andere partner aantoont geen inkomen te hebben) dan kan met een verklaring van de toeleider of organisator de berekening gebeuren op gekend inkomen van 1 partner Bij 1-ouder gezin die kan aantonen dat er geen inkomen is leidt dit tot standaard minimumtarief van 5 € Andere bepalingen i.v.m. inkomenstarief

28 Maximumtarief als ouders kiezen om inkomen niet bekend te maken De 60 en 40%-regel blijft van toepassing op de tarieven lager dan 5 euro (met een minimum van 1,56 euro) Andere bepalingen i.v.m. inkomenstarief

29 De context Wat wijzigt er op regelgevend vlak? Wat wijzigt er niet? Berekeningsmodule inkomenstarief: van één naar 4 mogelijkheden? Demo van de toepassing Inkomenstarief – agenda toelichting

30 Wij samen

31 Vernieuwde aanpak in 4 stappen : 1.Onlinemodule als de ‘hoofdweg’ 2. Ondersteuning door de opvang 3. Opvang toegang tot systeem: zelf attest aanmaken 4. K&G backoffice: helpdesk voor de opvang Onlinemodule => “speciale situaties” – directe aflevering attest – Aanvinklijst individuele verminderde tarieven – Verminderingen zoveel mogelijk forfaitair toepassingen – Ex-post controle – Bewijsstukken zo eenvoudig mogelijk Aanpak voor afleveren van attesten IKT:

32 Getrapt systeem 4 mogelijkheden om een attest inkomenstarief aan te vragen – Ouder vraagt het zelf aan via de online module – Ouder vraagt het zelf aan via de online module met ondersteuning van de organisator (bv. op een pc van de kinderopvanglocatie) – De organisator vraagt een attest inkomenstarief aan op een specifieke webmodule (vb ouder heeft geen E- id) – De organisator vraagt ondersteuning aan de Kind en Gezin-lijn bij de aanmaak van een attest inkomenstarief Berekeningsmodule inkomenstarief: van één naar 4?

33 Een volgende stap kan maar als de eerdere stappen niet lukken Belang van registratie als gemachtigde gebruiker door de organisator voor de aanmaak van een attest inkomenstarief Berekeningsmodule inkomenstarief: van één naar 4?

34 IEDEREEN: standaardwerkwijze: online berekeningsmodule mijn.kindengezin.be – eID kaart of federaal token van aanvrager – meest recente inkomensgegevens (FOD Financiën), maandinkomen – gezinssamenstelling (Rijksregister) Trap 1: Ouder vraagt het zelf aan via de online module

35 – eID kaart of federaal token van aanvrager – opvang: computer/kaartlezer opvang gebruiken, emailadres aanmaken, … – meest recente inkomensgegevens (FOD Financiën), maandinkomen – gezinssamenstelling (Rijksregister) Trap 2: Ouder vraagt het zelf aan via de online module met ondersteuning van de organisator

36 AANVRAAG DOOR KINDEROPVANGLOCATIE/ORGANISATOR – online module voor organisator (in ‘mijn Kind en Gezin’) – gemachtigde gebruiker(s) per organisator – ouder bezorgt informatie en documenten aan organisator – controle door Kind en Gezin Trap 3: De organisator vraagt een attest inkomenstarief aan op een specifieke webmodule

37 Organisator neemt contact op met de Kind en Gezin-lijn bij problemen of vragen om een attest inkomenstarief aan te maken Controles mogelijk door Kind en Gezin Ouders kunnen niet terecht bij de Kind en Gezin-lijn voor de aanmaak van een attest, wel voor informatieve vragen en ondersteuning bij de aanmaak van een attest Trap 4: De organisator vraagt ondersteuning aan de Kind en Gezin-lijn bij de aanmaak van een attest inkomenstarief

38 De context Wat wijzigt er op regelgevend vlak? Wat wijzigt er niet? Berekeningsmodule inkomenstarief: van één naar 4 mogelijkheden? Demo van de toepassing Inkomenstarief – agenda toelichting

39

40 Module ouder (1 ste trap)

41 ! De combinatie herberekening en eerste aanvraag van een attest is niet mogelijk.

42

43 2 de trap Ouder doet de berekening zelf met ondersteuning door de organisator (in bruikleen geven van pc met kaartlezer) Identieke module als bij de eerste trap

44 3 de trap: organisator staat in voor de berekening

45 Belangrijk: De combinatie herberekening en eerste aanvraag van een attest is niet mogelijk. Alle kinderen ten laste moeten worden opgenomen, ook al is er geen attest nodig. Kinderen (onder de 13 jaar) die ontbreken, worden niet meegenomen in de berekening van de kinderlast.

46

47 4 de trap: organisator vraagt ondersteuning bij de Kind en Gezin-lijn Idem als de 3 de trap +mogelijkheid tot toekenning van het OCMW-tarief na beslissing door het OCMW

48 Website Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector- babys-en-peuters/subsidies-en-financieel/subsidie- inkomenstarief/#Wijzigingen-1-mei-2015 Meer info

49


Download ppt "Inkomenstarief. De context Wat wijzigt er op regelgevend vlak? Wat wijzigt er niet? Berekeningsmodule inkomenstarief: van één naar 4 mogelijkheden? Demo."

Verwante presentaties


Ads door Google