De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VELOV, Hasselt, 26 februari 2015 “Een krachtige leeromgeving voor wetenschap en techniek via multimediacases over onderzoekend leren” Dit project kwam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VELOV, Hasselt, 26 februari 2015 “Een krachtige leeromgeving voor wetenschap en techniek via multimediacases over onderzoekend leren” Dit project kwam."— Transcript van de presentatie:

1 VELOV, Hasselt, 26 februari 2015 “Een krachtige leeromgeving voor wetenschap en techniek via multimediacases over onderzoekend leren” Dit project kwam tot stand met projectsubsidie binnen het innovatiefonds voor de lerarenopleiding van het departement Onderwijs en Vorming.

2 Uitgangspunt van het project Innovatieve vakdidactische principes m.b.t ‘onderzoekend leren’ in de lerarenopleiding en in het basisonderwijs vinden moeilijk ingang. Ondanks het feit dat ‘onderzoekend leren’ reeds goed gedocumenteerd is in de literatuur.

3 Uitgangspunt van het project Faciliteren van het indalen van de didactiek van ‘onderzoekend leren’ in de lerarenopleiding via Multimediacases = Videobeelden van de onderwijspraktijk die gekoppeld worden aan theorie uit (vak)didactiek en bijhorende analyse- en reflectietaken. case-based learning

4 Case-based learning? Bij een case wordt er een betekenisvolle koppeling tussen theorie en praktijk gerealiseerd (J. Shulman, 1992). drie essentiële elementen (Merseth, 1996; Shulman, 1992) : (1)ze zijn echt, en zoveel mogelijk in overeenstemming met de werkelijkheid (2)ze presenteren GEEN ideale situatie ( ≠ Good practise) (3)ze creëren leerkansen bij degene die de casus bestudeert.

5 De voordelen van het leren met/van CASES Een case is beter beheersbaar dan het observeren of het uitvoeren van werk binnen de praktijk zelf. Zorgvuldig ontworpen beschrijving van een authentieke situatie uit de beroepspraktijk, waarbij ook een leerdoel wordt nagestreefd. (= meer dan een praktijkanekdote) Presenteert een deel van de werkelijkheid, dat levendiger en meer contextspecifiek is dan bijvoorbeeld een groepsdiscussie over de inhoud van een studieboek. = voldoende aanknopingspunten om het leren te verankeren in de complexiteit van de beroepspraktijk Case-based learning?

6 Eigenschappen van de multimediacases in dit project In verschillende leeftijdsgroepen, a.d.h.v verschillende begeleidingsstijlen Theoretische achtergrond wordt gekoppeld aan praktisch handelen; Onderzoekend leren wordt zichtbaar gemaakt bij de leraar en de kinderen; Videobeelden zetten aan tot analyse en discussie via analysetaken (= GEEN GOOD PRACTISES); Stimuleren communicatie tss. studenten en lerarenopleiders; Aansluiting bij het curriculum van de lerarenopleiding.

7 Output van het project Didactische handleiding m.b.t ‘onderzoekend leren’ (vanuit literatuurstudie) Ontwikkelen van 12 multimediacases Web platform (www.onderzoekendleren.be) Disseminatieactiviteiten

8 Output van het project www.onderzoekendleren.be www.onderzoekendleren.be


Download ppt "VELOV, Hasselt, 26 februari 2015 “Een krachtige leeromgeving voor wetenschap en techniek via multimediacases over onderzoekend leren” Dit project kwam."

Verwante presentaties


Ads door Google