De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van klas 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van klas 4."— Transcript van de presentatie:

1 Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van klas 4

2 Algemeen ‘Schooltijd’ Smartphone/GSM Digitale communicatie

3 Examengids Reglement + PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) Rekentoets Uitslagregeling Uitgereikt + toegelicht door mentor Examencommissie

4 Aandachtspunten Examen is formele zaak, daarom: – Alle toetsen moeten worden gemaakt – Afwezigheid/verlof altijd melden – Te laat: -resterende tijd - bij CE: na 30 min. zaal dicht - bij CT-weken: na 15 min. geen toegang meer “Onregelmatigheid PTA” examencommissie – Voorbeelden: fraude, plagiaat, verzuim, te laat inleveren zonder geldige reden – Examencommissie handelt alles via brieven af – Beroepsprocedure

5 EXAMEN Schoolexamen (SE) en Centraal Examen (CE) Voor alle leerwegen geldt: SE ½ en CE ½

6 Schoolexamen - Alle schooltoetsen klas 3 (1/3) en 4 (2/3) Goede voorbereiding op het CE: - CT 1 = 1 e Centrale Toetsweek 24 tot en met 28 november 2014 - CT 2 = 2 e Centrale Toetsweek LWT + BBL: 23 tot en met 27 maart 2015 KBL + TGL: 30 maart tot en met 3 april 2015

7 Centraal Examen 1) CSPE (centraal schriftelijk en praktijk examen): – LWT + BBL: vanaf 30 maart 2015 – KBL: vanaf 7 april 2015 2) CE (centraal examen): – LWT + BBL: 17 t/m 23 april 2015 – beeldschermexamens – KBL + GTL: 12 t/m 26 mei 2015 » KBL: beeldschermexamens » GTL: ‘gewoon’ schriftelijk

8 Feest !! Uitslag 1 e tijdvak: 11 juni 2015 15.00 – 16.00 uur Uitslag 2 e tijdvak: 30 juni 2015 zo spoedig mogelijk Diploma-uitreiking: 9 juli 2015 3 bijeenkomsten: 13.00, 16.00 en 19.30 uur

9 L.O.B. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

10 10 Leerwegen in leerjaar 3 + 4 Gemengde Leerweg Theoretische Leerweg Niveau 1 en 2 Niveau 3 en 4 4 afdelingen: - Techniek Breed - Administratie - Landbouw Breed (Groen) - Zorg&Welzijn Breed MBO opleiding Totaaloverzicht HAVO Basis Beroepsgerichte Leerweg Kader Beroepsgerichte Leerweg

11 Twee Leerwegen Alle niveaus zijn te bereiken via 2 leerwegen (indien aanwezig): Beroepsopleidende Leerweg: BOL 70% school ; 30% stage “Bredere” opleiding Wat meer theoretisch Snelle doorstroming naar HBO

12 Twee Leerwegen Alle niveaus zijn te bereiken via 2 leerwegen (indien aanwezig) Beroepsbegeleidende Leerweg:BBL  80% Beroepspraktijkvorming 20% school ; = 4 dagen werken, 1 dag leren  “Smalle” opleiding, gericht op werkgever  Contractuele verplichtingen  Beperkt aantal arbeidsplaatsen  Minder aanwezig in niveau 3,4- opleidingen

13 Hoger niveau? Doorstroming naar niveau 3 / 4 mogelijk: Wens van de leerling Aangetoonde capaciteiten Doorzettingsvermogen Doorstroming naar HBO mogelijk: Vanaf niveau 4 MBO

14 HAVO Toelatingseisen: Nederlands Engels Eisen per profiel Capaciteiten, motivatie, inzet, zelfvertrouwen (Gemiddeld een 7 over de examenvakken)

15 Welke vervolgopleiding? LOB- lessen Gesprekken met mentor en/of decaan Buitenschools leren Onderwijsbeurs Eindhoven op 26/9 en 27/9 Open Dagenlijsten Meeloopdagen: max. 2 dagdelen, verwerken in portfolio Losse info decaan en brochures Kempenhorst.DeDecaan.net (met Keuzeweb) Informatie- avond Vervolgopleidingen

16 20 November 2014 vanaf 19.00 uur  90 Opleidingen Max. 3 opleidingen aankruisen Op tijd intekenen “Verschijningsplicht”

17 School geeft informatie aan vervolgopleidingen Digitaal Doorstroom Dossier (DDD)

18 maandag 8 juni 2015 Kempenhorst College Wat moet u/uw kind doen? Informatieavond bezoeken LOB- lessen volgen Open Dagen bezoeken Oriëntatie m.b.v. internet, bijv. Kempenhorst.DeDecaan.net Aanmelden uiterlijk 1 maart Digitaal doorstroomdossier vrijgeven Kopie ID opsturen Kempenhorst de vervolgkeuze doorgeven

19 maandag 8 juni 2015 Kempenhorst College

20 20 Maatschappelijke stage Voor alle leerlingen Certificaat 30 uur buiten schooltijd Zélf zoeken Febr./maart al voorlichting in 3 e klas geweest + folder uitgereikt Contract zou nu ingeleverd moeten zijn?! Gestart kon worden vanaf 1 mei 2014 Afronden vóór 1 februari 2015 Dhr. Bel + mevr. Severijnen (maatschappelijkestage@kempenhorst.nl)maatschappelijkestage@kempenhorst.nl

21 Buitenschools Leren KBL en BBL

22 Waarom? Praktisch georiënteerde leerling Koppeling theorie  praktijk Motivatie verhogend + Keuze verhelderend Voortraject BeroepsBegeleidend Leren op ROC

23 Organisatie BBL BBL: 1 dag per week: donderdag LWT: 2 dagen per week: in principe woensdag en donderdag 2 Periodes bij 2 verschillende bedrijven of instellingen Bedrijfsbegeleider + schoolbegeleider Portfolio Beoordeling: minimaal 30% v.h. schoolexamen

24 Organisatie KBL Hele week: 1 t/m 5 december 2014 Opdrachten via de betrokken afdeling Beoordeling telt mee als PTA-cijfer voor betreffende afdeling

25 Aandachtspunten Leren onder verantwoordelijkheid van de school Reglement Contacten lopen via de school Ziek melden bij zowel bedrijf als school! Belangstelling voor portfolio

26 klasmentor lokaal LWTDhr. J. Bolte J14 4BTaDhr. N. Bel J16 4BTbDhr. S. Janssen B15 4BTcDhr. J. Hegge B14 4KTDhr. E. Bakers B13 4KADhr. R. van Breemen Adm-plein 4BG/4KGMw. Y. van der Meijden Groen-plein 4BZaMw. Y. Çagdaş B25 4BZbMw. R. Kuijpers B22 4BZcDhr. M. van Sambeeck Z&W-plein 4BZdMw. F. van Rietschoten B21 4KZaMw. A. Severijnen B28 4KZbMw. A. van Thiel B26 4TaMw. M. Theelen B19 4TbMw. S. van Tartwijk B18 4TcDhr. D. Savic B16


Download ppt "Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van klas 4."

Verwante presentaties


Ads door Google