De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Academische Basisschool

Verwante presentaties


Presentatie over: "Academische Basisschool"— Transcript van de presentatie:

1 Academische Basisschool
Er zijn geen onbegrijpelijke boeken, alleen lezers die niet begrijpen. Jan Greshoff .

2 Hoe het niet moet… Hoe het niet moet.. begrijpendlezen.avi

3 Ambitie en doel Het team van de Borgloschool had de ambitie om te groeien naar een academische basisschool. Door het zelf uitvoeren van onderzoek maken we de organisatie sterker en beogen we de leeropbrengsten omhoog te brengen.

4

5 Ideaal: Dat de leraar zich afvraagt wát leerlingen moeten leren, waaróm ze juist dát moeten leren, hoé ze dat leren, én of de leraar erin slaagt dat te bereiken (Leeman en Wardekker, 2010).

6 O3- cursus: Opleiden, Onderzoeken en Ontwikkelen
Leerkrachten worden opgeleid in het doen van onderzoek. Zij worden daarbij o.a. ondersteunt door een lector. Hierdoor wordt de kwaliteit gewaarborgd. Samen maken we kwaliteit!

7 Uitgevoerde onderzoeken
Schooljaar ‘Wat moeten leerkrachten kennen en kunnen voor goede prestaties op begrijpend lezen op de Borgloschool ? ‘ Schooljaar ‘Wat is het effect van de opgedane kennis en ingeoefende vaardigheden aan de hand van de Kijkwijzer leerkrachtvaardigheden op begrijpend lezen in de groepen 5 t/m 8 op de Borgloschool?’

8 Resultaten onderzoek Resultaat op materiaalniveau:
Er is voor de groepen 5 t/m 8 een overzicht van overeenkomsten en verschillen in vraagstelling tussen methodetoetsen en citotoetsen gemaakt. Er is een Kijkwijzer leerkrachtvaardigheden met een bijbehorende hand-out met voorbeelden ontwikkeld en aangepast. Resultaat op leerkrachtniveau: De Kijkwijzer geeft een leerkracht inzicht in eigen ontwikkelpunten. Door de Kijkwijzer is er een mooie doorgaande lijn gecreëerd in de bovenbouw groepen. Bewustwording van wat toets ik, hoe kan ik het beste plannen, welke woorden zijn sleutelwoorden. Resultaat op leerling-niveau: In groep 6 is 30% van de leerlingen meer in vaardigheidsniveau gestegen dan de verwachte stijging van 6 eenheden. In groep 7 is 80% van de leerlingen meer in vaardigheidsniveau gestegen dan de verwachte groei van 12 eenheden. In groep 8 is 50% van de leerlingen meer in vaardigheidsniveau gestegen dan de verwachte groei van 9 eenheden.

9 Vergelijk methodetoetsen/ cito-toetsen

10 Kijkwijzer Taxonomie van Bloom

11 Kijkwijzer

12 Hand-out

13 Toekomst…. Toekomst leraar24.avi

14

15 Onderzoek Onderzoeksvraag: Hoe besteden de leerkrachten in de groepen 1 t/m 4 van de Borgloschool aandacht aan de cognitieve verwerkingsstrategieën van leerlingen bij begrijpend kijk- en luisteropdrachten? Deelvragen (theoretische deel): 1a. Welke cognitieve verwerkingsstrategieën zijn er? 1b. Welke leerkrachtvaardigheden zijn hiervoor nodig? Deelvragen (praktische deel): Welke strategieën worden er nu aangeboden? Dit onderzoeken we door: 2a. Interview afnemen bij de leerkrachten in de groepen 1 t/m 4. 2b. Een observatie uitvoeren bij de leerkrachten in de groepen 1 t/m 4. 2c. De leerkrachten een logboek laten bijhouden over de aangeboden cognitieve verwerkingsstrategieën

16 Kennisdeling:


Download ppt "Academische Basisschool"

Verwante presentaties


Ads door Google